19
jul
Seneste opdatering: 19/7-15 kl. 1429
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Anti-Semitic acts are up 84% over the last five months, for a total of 508. Jews make up only 1% of the population but are 50% of the victims of hate crimes, and are typically targeted by Muslims. Jews are leaving France in record numbers, heading to Israel, Canada and the U.S.So what happens after every Jewish citizen has left? Do you think Muslim violence in France will stop?

Report: Thousands of French Jews Expected to Make Aliyah to Israel This Summer, Attacks On France’s Jews Surge Amid Concerns Of Rising Anti-Semitism in Europe. Sydsvenskan interviewer idag svenske jøder, der er flyttet til Israel: ”Det går inte att leva som jude i Europa”. Evig skam over svenske politikere.

Charb’s enke:  »Krigen er der, vi må gribe til våben«

Rektoren for moskeen i Paris var forleden ude med et forslag, som sætter ny brand i den franske islamdebat: Tomme eller næsten tomme kirker skal tjene som moskeer. Hans udspil blev mødt med en storm af protester, og forrest står den tidligere minister, advokat og feminist Jeannette Bougrab, hvis livsledsager, Stéphane Charbonnier med tilnavnet Charb, var blandt ofrene for terroraktionen mod ugeavisen Charlie Hebdo 7. januar.

»Det er fuldstændig absurd at mene, at man kan skifte det ene kultsted ud med det andet. Det afspejler en rystende kulturel forvirring«, siger Jeannette Bougrab. Hun er dybt bekymret over initiativet fra de parisiske muslimers overhoved. »Det er en helt utrolig provokation. Hvis man vil hidse den ene befolkningsgruppe op mod den anden, er det lige det, man skal gøre«. Det er utroligt. Jeg lever under beskyttelse i mit eget land, som jeg nu forlader. For den situation er ikke til at bære hver dag.Under vores møde på en café i Paris er hun ledsaget af to civilklædte politifolk.

»Krigen er der, og vi må gribe til våben. Det er også en krig på nettet; det er en ny form for konflikt, men den er der, og vi kommer til at opleve flere attentater i Europa«. »Det er ikke imamer, som bliver myrdet. Det er jødiske børn som i 2012 i Toulouse, og det er helt uskyldige mennesker i København og på det jødiske museum i Bruxelles, siger hun. »Det er utroligt. Jeg lever under beskyttelse i mit eget land, som jeg nu forlader«


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Skåning

Posted: 19 juli 2015 - 05:49 - Svar

The jews are more threatened, yes. But where is our nordic promised land, when our nations crumble? Iceland? Faeroe Islands? Orkney? If you cut the religious gibberish, why are jews entitled to a jewish nation, Whilst we are not entitled to a nordic homeland?

  Ramona Fransson

  Posted: 19 juli 2015 - 11:07 - Svar

  You have to fight for it! It will not fall down in you lap!

   Skåning

   Posted: 19 juli 2015 - 21:40 - Svar

   Believe me. I have been fighting all of my adult life, with words and arguments, not with fists or weapons, because I believe(d) in democracy and that the pen is mightier than the sword. And where are we today in Sweden? Things have never been so extreme, both in terms of mass immigration and the fanaticism of the leftist, multicultural, islam-loving political branch.

  Ola Nilsen

  Posted: 19 juli 2015 - 16:44 - Svar

  Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land.
  Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från
  början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är
  åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi
  är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas
  vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera
  värja sitt verk. Det åligger oss.

  Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för
  sig att besitta ett visst land från begynnelsen och intill änden, gives
  naturligtvis icke åt vårt folk. Den rätten är någonting som skall
  förtjänas, som skall förvärvas av varje folk.

  Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige
  är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt,
  genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har
  skapats här.

  Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det
  till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De
  levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att
  fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

  Vi är ett litet folk, men vi har ett stort land att bo i. Se på
  Europa-kartan! Vårt land brer vida ut sig i världsdelen. Men vi är få,
  vi är de ensamma stugornas folk, och även om vi numera delvis bor i
  städer, så är vi dock någon gång komna från bönders, torpares,
  backstugesittares stugor.

  I ensamheten i stora ödsliga skogar har en svensk folksjäl danats
  genom tusendena år. Brottningen med stenen och stubben när åkern bröts,
  har gett oss krafter – andliga och kroppsliga. Och starkt motstånd
  utvecklar starka krafter. Så har detta lands skog och mark präglat oss,
  gett oss det egnaste, upprinnelsens källa till vår folkstyrka, den
  ensamme skogsbons stolthet och frihetssinne och den sege odlarens
  ihållighet.

  Det verkligt svenska är sålunda ursprunget – vår växtplats. Det är
  för mig den barndomens jord där jag sprang barfota något dussin somrar,
  och kände enrisbuskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är
  vårens allt ljusare kvällar med morkullsflykt över stugbacken, och
  tranornas skrik från kärret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt
  ljumma vatten plaskande kring barnaben med sårskorpor på knäna. Det är
  höstens röda lingontuvor och det nedfallna äpplet i dagg-gräset en klar
  morgon. Det är vinterns snödrivor vid farstubron. Det är iskanornas
  kälkbacke. Det är några barn i en gråmosses lavstuga på skogsbacken en
  enslig kväll i skymningen. Far är på regementsmötet, mor på dagsverke
  uppe i Roten. Barnen sitter vid stugans fönster och trycker sina näsor
  platta vidmot emot glaset. Finns det inte någon där nere på vägen? Det
  är fattigdom – men en stolt fattigdom, som hjälper sig själv till livets
  tillräckliga uppehälle, till det grova, men mustiga dagliga brödet från
  rågen på åkerlappen kring stugan. Det är en sund och fri barnaväxt, som
  den vilda örtens mellan enbuskarna i hagen. Det är frid och trygghet i
  ett fredligt land, där barnen föds fria av fria föräldrar. Ett land där
  också de minsta backstugors barn får pröva sina möjligheter av alla slag
  så långt deras krafter räcker till. Ett land där var och en får växa
  efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig skall låta sig
  utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsbandet, min andliga
  arvslott som jag har att föra orörd vidare åt mina egna barn. Detta är
  för mig det svenska, det omistliga.”

  – Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941

   Skåning

   Posted: 19 juli 2015 - 21:42 - Svar

   Wilhelm Moberg var en klok man och något så udda som en svensk dissident. Känns dessvärre lite talande att han tog livet av sig till slut.

    snaphanen

    Posted: 19 juli 2015 - 21:58 -

    Det vidste jeg ikke om. Moberg. Ved man hvorfor? Jeg husker et tv klip med ham og
    Palme. Der virker han helt frisk

    Skåning

    Posted: 20 juli 2015 - 01:01 -

    Jo, han dränkte sig i sjön vid sitt sommarhus 1973.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Moberg

    steen

    Posted: 20 juli 2015 - 10:09 -

    Nu ser jeg

    “Moberg hade under de sista åren av sitt liv svårt att skriva, vilket kan ha lett till den depression som orsakade hans död; han dränkte sig på kvällen den 8 augusti 1973 i sjön utanför sitt hus i Söderäng på Väddö i södra Roslagen. Tidigare samma dag hade Moberg avslutat ett brev till sin hustru med orden: Klockan är tjugo över sju. Jag går att söka i sjön, sömnen utan slut. Förlåt mig, jag orkade inte uthärda.”

Ramona Fransson

Posted: 19 juli 2015 - 11:07 - Svar

Jag kommer aldrig förlåta dagens och gårdagens politiker för vad de gjort med Sverige! ALDRIG!

  Armadillo

  Posted: 20 juli 2015 - 14:57 - Svar

  Yderst bærer vælgere jo ansvaret, der er ingen der tvinger mennesker at sætte kryds for politikere der bare skader landet.

GustaWasa

Posted: 20 juli 2015 - 08:48 - Svar

Man kan även säga så här om detta som sker. Om nu judarna lämnar detta område (kontinent) och därmed söker sig till frihet på något annat ställe eller att de bosätter sig i Israel..?
Då kan denna kontinents medborgara därmed ta den strid som behövs mot islam utan att det lamslår försvarsförmågan genom andra världskrigets “fasor”. Då vet vi att de är i säkerhet och de som önskar vara kvar blir skyddade av alla dem som strider mot en “historisk inkräktare”.
Genom detta så kommer kontinentens medborgare inte att ha detta ok som ligger som en våt filt över oss utan vi kan därmed förbereda oss för att kasta ut med alla medel den islamska hären.
När det åter är den rättmätiga ägaren av kontinenten som besitter den jord som så väl “sades” av Wilhelm Moberg här nedan, så kan åter judar om de så önska komma tillbaks om de så vill.

Leave a Comment