10
sep
Seneste opdatering: 11/9-15 kl. 1445
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jan Milld, indvandringskritikkens grand old man, taler om Julia Caesar affæren, som var den eneste der ville publicere mig i begyndelsen af 2000 tallet. Jeg sætter stadig stor pris på ham, og har mødt ham en enkelt gang i 2005. Affæren varede i en uge, og døde så ud som på kommando.  Mon ikke de da, som nogle af de sidste, havde set at det hele var kontraproduktivt. Bloggen nåede 50 000 læsere om dagen, bidrag og mails væltede ind, tilbud om hjælp og bønner for kronikøren. Svensk MSM gav os ubetalelig reklame, som jeg ikke  har fået  ligende i de 12.5 år, bloggen har eksisteret, selvom jeg har haft mine “skandaler.”

Befolkningsutviklingen på planet Sverige
Av CHRISTIAN SKAUG

Sist mandag gjorde Aftenposten fortjenstfullt en innsats for å anskueliggjøre omfanget av migrantstrømmen til Europa, ved å se den i forhold til ankomst­landenes innbygger­tall og brutto­nasjonal­produkt (BNP), og ikke bare i rene tall.

Av de liggende histogrammene i Øystein Kløvstad Langbergs artikkel kan man f.eks. se at Sverige i tidsrommet juni 2014 til mai 2015 mottar ca. 75 personer pr. 10.000 innbyggere, Tyskland ca. 30 (et tall som kan forventes å øke kraftig), Norge ca. 20, Storbritannia ca. 5 og Tsjekkia ca. 1.

Blant moralposørene som fyller mediene på nordkoreansk vis i disse dager, fremheves Sverige og Tyskland som noen slags forbilder. Og 75 pr. 10.000 høres da ikke så ille ut? Skjønt, uroen ville kanskje bre seg på steder med 10.000 innbyggere – som Hammerfest – hvis befolkningen hurtig økte med 75 mennesker fra Afrika og Asia.

Men er det å sammenholde asyltilstrømningen og hele befolkningen den mest relevante anskuelig­gjøringen? Asylinnvandring er jo en form for dynamikk som bidrar til befolknings­endringer. Hva med å se den i lys av andre former for endring?

Befolkningen i et land endres kort fortalt ved fødsel og død, samt inn- og utvandring. Fødsler og innvandring øker befolkningen, død og utvandring reduserer den.

Den beste sammenligningen er altså fødsler. Det er de nyfødte som overtar etterhvert som man faller fra i livets andre ende, ergo gir en sammenligning mellom innvandring og fødsler et bilde av hvordan tilstrømningen forandrer landene i det lange løp.

Med tall fra Eurostat har vi sett nærmere på fødslene og asyl­innvandringen i løpet av 2014 og så langt som vi er kommet i 2015. En oversikt over antall asylsøkere pr. 100 nyfødte ser slik ut:

asylsøkere-pr-100-nyfødte-europa-2014-2015

Her er det vel all grunn til å tro at mange som er registrert i Ungarn, enn så lenge Balkan-korridorens endestasjon, ikke blir å finne der permanent. Men for de nord- og vesteuropeiske landene er det sannsynligvis tale om en reell tilstrømning av omtrent den oppgitte størrelsen.

For Sveriges vedkommende tilsvarer altså asyl­innvandringen nesten to tredjedeler av den naturlige tilveksten i befolkningen. Det er et så høyt tall at det alene er nok til å fastslå at landets asylpolitikk er et galehus.

Siden annen innvandring kommer i tillegg, og innvandrer­befolkningen selv har naturlig tilvekst, vil politikken forholdsvis raskt gjøre svenskene til et mindretall i sitt eget land. Med tanke på brohode­effekten, verdens demografi og konflikter, samt gjeldende politisk ortodoksi i Sverige, er det sannsynligvis en irreversibel prosess allerede.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Zichau

Posted: 10 september 2015 - 18:35 - Svar

Skræmmende..!
Og tænk så på hvor mange af de nyfødte der er børn af indvandrere..!

  Anna Svensson

  Posted: 10 september 2015 - 23:25 - Svar

  Ja, det blir tydligt när man ser hur många barn varje gravid muslimsk kvinna alltid har med sig. Felet är inte minst de generösa barnbidragen, föräldrapengar osv.

Peter Buch

Posted: 10 september 2015 - 20:58 - Svar

Det havde været en fordel hvis syrerne havde delt sig i 27 områder. Jeg mener der for et par uger siden blev nævnt det var antallet af stridende parter i Syrien. Så hver part, hver del kunne da have/ har et område og skulle det være nødvendigt kan man fortsætte opdelingen til der er San Marino størrelse på enhver.

Jeg synes der allerede er rigeligt med mennesker i landet her, færre, betydeligt er i mine øjne en stor fordel.

Da jeg ikke er på Facebook eller har Nem Id, pt. kan jeg ikke kommentere på:

https://www.dr.dk/nyheder/debat/debat-hvordan-haandterer-vi-flygtninge ne-som-har-krydset-den-danske-graense

OlofdeGothia

Posted: 10 september 2015 - 21:06 - Svar

Om man resonerar som Löfvén så är det fantastiskt med de här siffrorna som ett “INGÅNGSVÄRDE” för att förverkliga den svenska drömmen om en “Humanitär stormakt”
Till det hela hör att svensk fackföreningsrörelse alltid haft som agenda att ansluta alla oberoende av politisk härkomst eller etnicitet till det socialdemokratiska partiet. att vara F.D fackpamp innebär att man står för socialistiska värderingar.
Svensk socialdemokrati har numerärt förlorat makten i Sverige men sitter på nåder efter Decemberöverenskommelsen.
Men de har lyckats med att samtliga 7 partier i den svenska riksdagen har blivit socialister.
Tyvärr är det som så att det finns fortfarande 1,5 miljoner som inte vill rätta in sig i ledet. de är sverigedemokrater och kallas för rasister. Det svenska samhället som borde ha kunnat blivit ett mönstersamhälle som Orwells1984 har nu tyvärr fått arbeta än mer på indoktrinering av det svenska folket.
Mången socialdemokrat har gråtit floder av ren vanmakt för att deras gigantiska projekt misslyckats.
Men skam den som ger sig,vi har fortfarande propaganda möjligheterna kvar med Public Service.
att kabla ut all världens bedrövelser.Det har svensk befolkning gått på tidigare så vi kör valsen en gång till.
Vi må ju överglänsa den yttersta vänstern som skickar Ship till Gaza med en modern variant av senaste modellen Coast Gards skepp ( en gigant kostnad 1,3 MRD kr) för hjälpa de som inte kommer fram över medelhavet. Då endast för att vi skickade ett antal JAS-plan för att få bort Gadaffi.
Senska politiker verkar inte ha samvete. Men kanske har de skräck för att fÖrlora sin makt.

invernes

Posted: 10 september 2015 - 21:51 - Svar

Sverige det nye Syria, kanskje svenskene kan flytte til det gamle og bygge det opp igjen ?

  Anna Svensson

  Posted: 10 september 2015 - 23:58 - Svar

  Bara under förutsättning att syrierna inte återvänder.

John Hansen

Posted: 11 september 2015 - 02:02 - Svar

What.

Kosay Rashed fra Syria er en av dem som har sittet ombord i toget på Rødby stasjon i Danmark siden tirsdag. Hans ønske er å komme seg til Norge. – De har gode fengsler

http://www.dn.no/DNtv/video/2015/09/10/0802/flykter-mot-norge-de-har-g ode-fengsler

Niels Henriksen

Posted: 11 september 2015 - 02:50 - Svar

Sentio september – SD störst med 26,5 % [!!!!!]
( altså ikke Yougov med de påståede upålidelige målinger … )

http://avpixlat.info/2015/09/10/sentio-september-sd-storst-med-265/

V 4,9 (-2,6)
S 24,1 (+0,6) [!!!]
MP 6,7 (+0,3)
SD 26,5 (+3,1) [!!!!!]
C 6,6 (-1,2)
FP 4,1 (-0,5)
KD 2,6 (+0,6)
M 19,8 (-1,3) [ !!! – gad vide, hvornår M bliver tvunget af omstændighederne til helt at gentænke deres
jublende naive, groft uansvarlige og kravløse indvandrings- og flygtningepolitik ]

————————————————————————–

Inizio september – SD näst störst med nytt rekord

http://avpixlat.info/2015/09/10/inizio-september-sd-nast-storst-med-ny tt-rekord/

V 6,2 (-0,3)
S 24,9 (-0,6)
MP 4,8 (-0,9)
SD 21,5 (+0,7) [!!!]
C 9,6 (+1,0)
FP 5,1 (+0,9)
KD 4,2 (-0,3)
M 21,1 (-0,3) [!!!]

Leave a Comment