11
sep
Seneste opdatering: 11/9-15 kl. 2253
42 kommentarer - Tryk for at kommentere!

– da europæerne stod sammen mod muslimerne

Indspilning i fuld skærm 11-09-2015 224651

af Henrik M.Jensen

11.september kan islamisterne fejre, at det for 14 år siden lykkedes 19 arabiske terrorister at dræbe 3000 civile amerikanere. Men den selv samme dag har vi andre noget større at fejre: 450-året for tyrkernes nederlag på Malta.

His man i begyndelsen af 1500-tallet kastede et blik ud over det sydlige Europa, så det dystert ud for den europæiske civilisation. Efter erobringen af Konstantinopel i 1453 havde de muslimske osmanner besat Grækenland og det meste af Balkan og nået helt op til Wien. I samme periode havde de indtaget hele Nordafrika, hvorfra de kunne true Europa fra syd. Lyspunkterne i denne mørke tid var spaniernes generobring af den iberiske halvø, og at Wien i 1529 holdt stand mod den tyrkiske belejring.

Men den muslimske fare var langt fra drevet over. Efter den tyrkiske erobring i 1522 af Rhodos, hvor Johanitterordenen havde haft hovedsæde, siden de i 1187 blev tvunget ud af Det hellige land, havde ridderne opslået deres nye hovedsæde på Malta. Og derfor kom den gamle ridderorden til at spille en vigtig rolle i den civilisationernes kamp, som nu var ved at udfolde sig.

For netop Malta spillede en vigtig strategisk rolle i de langsigtede planer, som den tyrkiske sultan Suleiman 2. (den store) havde udtænkt. Efter erobringen af Konstantinopel, “Det andet Rom”, kastede han blikket mod selve Rom. En erobring af pavens by ville være en fjer i hatten, og fra Rom ville tyrkerne kunne støde nordpå og sammen med deres tropper på Balkan indtage Centraleuropa i en stor knibtangsmanøvre – en operation ikke ulig den, som de muslimske arabere havde forsøgt i starten af 700-tallet, da de belejrede Konstantinopel og samtidig stødte op gennem Spanien og dybt ind i Frankrig, indtil de blev standset af Karl Martel (Hammeren).

Indspilning i fuld skærm 11-09-2015 224834

Den tyrkiske flådes sejr over spanierne i søslaget ved Djerba i 1560 gav johanitterne en advarsel om, hvor det bar henad. Og fra spioner i Istanbul vidste de, at en større operation var under opsejling, og ordensmesteren Jean de Valette iværksatte derfor en forstærkning af de tre fæstninger, St.Elmo (hvor Maltas hovedstad Valetta ligger i dag), St.Angelo (på halvøen Birgu) og St.Michael (på halvøen Senjla).

22.marts 1565 stævnede en flåde på 193 fartøjer med over 30.000 mand ombord ud fra osmannernes hovedstad – måske den største amfibieoperation siden antikken. 18.maj gik de i land på Malta.

I den tyrkiske ledelse var der uenighed om, hvorvidt de skulle angribe de store fæstninger først eller indtage den svageste, St.Elmo, fra vandsiden, for at få kontrol over havnen.

De besluttede sig for sidstnævnte plan og under ledelse af den berygtede corsar, Dragut, indledte de 22.maj et bombardement af St.Elmo og kunne efter en måneds hårde kampe lindtage fæstningen. De 1500 overlevende forsvarere blev straks halshugget, sat på trækors og sendt over vandet mod de andre fæstninger som en lille hilsen til ridderne om, hvad der ventede dem.

Svaret kom prompte. De tyrkiske fanger blev halshugget, hovederne stoppet i kanonerne og skudt ind over den tyrkiske lejr. Budskabet var klart: Ingen forhandling, intet kompromis og ingen overgivelse.

St.Elmos fald sendte en chockbølge gennem Europa og i England udtalte Elisabeth 1.: “If the Turks should prevail, it is uncertain what further peril might follow to the rest of Christendom”. Og spanierne fremskyndede deres planer om at sende tropper til hjælp. Spørgsmålet var så bare, om ridderne kunne holde stand, indtil hjælpen nåede frem.

Men tyrkernes erobring af St.Elmo havde været dyrekøbt. De havde mistet 6000 mand, blandt dem corsaren Dragut og halvdelen af deres janitsharer – osmannernes berygtede elitekorps, som bestod af kristne børn fra de besatte lande, der var blevet fjernet fra deres familier, hjernevasket med muslimsk propaganda og gjort til fanatiske krigere.

15.juli indledte tyrkerne et angreb fra både sø- og landsiden mod St.Michael og St.Angelo, men blev slået tilbage. Så blev de store kanoner bragt i stilling og 130.000 kanonkugler sendt ind over fæstningerne, måske krigshistoriens indtil da største bombardement nogensinde. 7.august lykkedes det tyrkerne at trænge igennem murværket til St.Michael, men et modangreb rettet mod lejren, hvor de tyrkiske sårede befandt sig, fik tyrkerne til at trække sig. De forsøgte igen 19 august og nåede atter inden for St.Michaels mur, men blev igen slået tilbage, denne gang af et hårdnakket forsvar ledet personligt af ordensmesteren de Valette.

Og da den spanske general Don Garcia i begyndelsen af september nåede frem til Malta og kunne landsætte 8.000 mand, måtte de efterhånden udmattede angribere indlede en tilbagetrækning. 11.september flygtede de sidste tyrkiske tropper fra øen, og de vendte aldrig mere tilbage.

Slaget om Malta blev det sidste store episke slag med korsridderne i hovedrollen, og det blev set som en moralsk sejr for kristenheden. Og fordi øens forsvarere kom fra både Spanien, Italien, Grækenland, Sicilien og Malta, var det et budskab til europæerne om, at de ved at stå sammen kunne besejre de hidtil så uovervindelige tyrkere.

Og det blev optakten til “Den hellige liga”, alliancen der besejrede den osmanniske flåde ved Lepanto 1572, søslaget som blev enden for den muslimske dominans i Middelhavet.

Annoncer fra Danske Partner-Ads:


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

 • GHjo

  Denne bit av historien ,var herlig å lese.Måtte det bare ha vært det samme to i dagens Europeiske ledere og folk!Men lederne oppfører seg som skvetne forvirrede høner og mannfolkene er blitt feminisert.

  • Trond

   Tror fortsatt at det finnes mannfolk med baller. De trenger bare litt tid for å finne dem.

   • Armadillo

    De finns vanligtvis under snoppen, men vissa verkar ha tappat sina ‘Cohones’ under resans gång och har blivit någon sorts ‘hen’…

    • Trond

     Håper og tror at ekte mannfolk fortsatt finnes, men er enig i at mange er feminisert i sine fotformsko. Kaklende og klagende høner.

    • jasminum

     Det var da svært på hønse- og haneprat, og generelt . Ha,a,ha!

   • Marcus_T

    Viktor Orban har baller så det holder. Han agerer til sitt folks beste og det er en sjeldenhet i dagens politiske miljø.

 • TheReligiousCynic

  Det som alltid har kjennetegnet arabiske/muslimske ekspansjoner har vært en målrettet brutalitet. Disse menneskene har alltid regnet med virkeligheten, studert sine fiender, og vendt fiendens våpen mot fienden selv.

  Vi forestiller oss islamister som urimelige mennesker, gående rundt i en slags tåke skapt av deres egen fanatisme, men det er en jordisk fanatisme disse menneskene er i besittelse av, og gjennom denne fanatismen en kald, beregnende intelligens. De har tid. Det er vi andre som løper rundt og skal ‘gjøre det store’ hele tiden.

  Hodeløse høns er ett lett bytte for kaldblodige rovdyrhjerner.

  • Peter Zichau

   Det handler nu ikke så meget om kold og beregnende intelligens, men mere om hvad islam er for en størrelse og hvad det står for. Og her ligger en modbydelig sandhed gemt.

   Islam er netop et opgør med alt hvad vi forstår ved moral og menneskelighed. Det myrder, tvangskonverterer og underkaster hele stammer, klaner, familier og folkeslag, som derefter står tilbage fuldstændig udraderede og uden historiske rødder(!) – og ofrer ikke de tilbageblevne mange andre muligheder end krig, ødelæggelse og ekstreme religiøse dogmer.

   For hvad gør mennesker, der har været udsat for så bestialske handlinger? De lever videre på stumperne af hvad islam kan tilbyde – og det turde efterhånden være evident, at det udarter i bestialsk røvermentalitet, som kræver opdragelse i hårdhed og ekstrem kynisme, bare for at kunne overleve.

   Islam er en kriger-religion, opstået i en tid hvor brutalitet ansås som en dyd. Hvad der har skabt så meget had til de omkringliggende samfund, er ikke godt at vide, men et forsigtigt gæt kunne være at livet i ørkenen ikke efterlod meget rum for eftertanke og medmenneskelighed. Sand, kameler, daglige bestialiteter og en evig kamp for overlevelse, fik altså sat et ubændigt had på formel. Lige præcis den slags had som andre religioner, demokratier, lov og orden vel egentlig blev sat i verden for, at gøre op med.

   Men islams brutale fremfærd fordrer altså et modsvar, som uværgeligt vil gå på tværs af alt anstændigt tankegods. Det har menneskeheden nu måtte sande i 1400 år(!) – selvom vi har tendens til, ind imellem, at glemme det.

 • Niels Henriksen

  Mikael Jalving: Verdensborgere, unionsborgere og statsborgere

  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8012401/Verdens borgere-unionsborgere-og-statsborgere/

  11.09.2015 kl. 09:56

  Mikael Jalving

  Verdensborgere, unionsborgere og statsborgere

  Det er heller ikke europæere, der vandrer denne gang. Det er folk udefra, primært muslimer,
  primært mænd (ifølge FN’s egne tal tre ud af fire) fra syd mod nord og helst til Tyskland og
  Sverige, hvor de offentlige velfærdssystemer er allermest generøse, og hvor den muslimske
  diaspora vokser hurtigst.

  Som en økonom fortalte mig den anden dag, kunne man i den bedste af alle verdener opfatte
  denne vandring som en gave til fællesskabet. Risikovillig menneskelig kapital er, hvad alle
  samfund har brug for. Men han tilføjede straks, at verden ikke alene er økonomi, og at en høj
  koncentration af dristige unge mænd sandelig også kan være en opskrift på konflikt og krig. [!!!]
  Især, hvis de unge mænd skuffes i deres forsøg på at manifestere deres vilje i det nye hjemland
  eller har en antagonistisk og autonom kultur med i bagagen. [!!!!!]

  Et oplagt spørgsmål er, hvor omfattende vandringen vil være over et længere tidsperspektiv.
  Hvordan ser billedet ud om 3, 6, 9, 12, 15 eller 30 år? [!!!] Vil Tyskland stadig kunne forvente
  knap 1 mio. asylansøgere om året til den tid? Vil det stadig være et land i økonomisk vækst?
  Eller vil selv tyskerne nå en grænse? Og hvad med vores anden nabo? Hvor mange
  muslimer kan Sverige absorbere uden at blive muslimsk? [!!!!!]

  Vi står foran et ukendt terræn, for vi har aldrig prøvet noget lignende. Som samfundsforskeren
  og punditokraten Karsten Skjalm har fremhævet i en FB-opdatering i går aftes, så søger
  flygtninge og migranter i dag gennem flere lande mod deres endelige destination. Selv om de
  starter som flygtninge, konverterer de til migranter og ender som indvandrere, [!!!] fordi opholdet
  oftest bliver permanent. Karsten Skjalm fortsætter:

  Den ene position er verdensborgerens. Den er ikke nødvendigvis venstreorienteret, men anvender
  begreber som humanisme og menneskekærlighed, mens den skælder sine modstandere ud for
  ”selviskhed” og ”mental nærighed” og anklager dem for ikke at forstå globaliserings indtog. I folkevandringen ser verdensborgeren en flygtningekrise, som må afhjælpes med altruisme og
  penge. Argumentet lyder gerne, at mennesker er mennesker og ikke tal eller kultur, og at det
  eneste anstændige, vi kan gøre, er at hjælpe dem, der søger mod nord og har brug for hjælp. I
  dette lys er vore territoriale og økonomiske grænser underordnet. Moral trumfer alle andre hensyn. [!!!!!]

  Den anden position møder vi hos unionsborgeren. Unionsborgeren appellerer gerne til det
  ”europæiske projekt”, også kaldet EU, og mener, at flygtningeproblemet først og fremmest er
  logistisk. Den fundamentale udfordring består således i at blive enige om en fælles plan for modtagelsescentre og en ligelig fordeling af folk på flugt fra krig. Det er ikke pigtråd, men
  planlægning der skal til for at håndtere tilstrømningen. Som på længere sigt vil eller kan vendes
  til en fordel, fordi Vesteuropas befolkninger ældes og har brug en demografisk revitalisering.
  Mange liberale – eller nyliberale – bemander denne position. [ ja, vel nærmest “lalleliberale” 😉 ]

  Den tredje position er statsborgerens. Denne position lægger vægt på det her samfund og ser
  helt andre sandsynlige demografiske og sociale konsekvenser af folkevandringen. Statsborgeren
  sætter konkrete borgerrettigheder over abstrakte menneskerettigheder, advarer mod mediernes
  misbrug af vor naturlige solidaritet og henviser til de hidtidige 30 års dyrekøbte erfaringer med
  immigration fra muslimske områder.

  Statsborgeren anskuer Danmark i et partikulært, europæisk perspektiv: Danmark er ikke vokset
  ud af den blå luft, men skylder en liberal nationalisme sin økonomiske succes og politiske orden.
  Ikke føderalismen, men de etnisk, kulturelt og politisk homogene nationalstater har skabt
  efterkrigstidens fred og stabilitet i Vesteuropa. [!!!!!]

  Når øst- og mellemeuropæerne i dag er mere nationale end os, så skyldes det, at de netop
  har prøvet unioner og imperier i deres nyeste historie. Desuden er de bedre forbundet med
  kontinentets kristne rødder og forstår, som den amerikanske samfundsforsker Charles Murray
  udtrykte det under et besøg hos den liberale tænketank Cepos onsdag, at indvandring skal
  foregå langsomt og forsigtigt i respekt for værtslandets kultur. Ellers vil den sociale tillid forvitre
  og den varige velstand forsvinde. Sådan som det også er tilfældet i USA, men endnu mere i
  langt mindre europæiske lande.

  Det var den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen, der i 1987 udtalte: “Danmark
  er et lille land, så vi må undgå at blive overrendt af fremmede. For mange flygtninge vil skade
  Danmark både økonomisk og kulturelt.” [ hvorefter man fortsatte med den samme jublende naive, uingennemtænkte, kravløse og groft uansvarlige indvandrings- og flygtningepolitik, nu bare i et
  endnu højere gear – uden nogensinde at overveje de meget uhyggelige og irreversible konsekvenser
  af en oftest inkompatibel og modvillige type indvandring i så meget som bare fem minutter … ]
  Tænk, om Ankers realisme en skønne dag kommer til ære og værdighed.

 • Armadillo

  Vi står fortfarande ensamma mot Muslimer och det lär inte bli varken snyggt eller barntillåtet.

  Glöm inte att dessa människor är pyntade med lånade fjäder.
  Inte en flygfabrik, en vapenfabrik, någon farmaceutisk företag, en bilfabrik, eller Gud vet alt dessa människor behöver för att erövra världen”

  IS kör Toyota-bilar med 50 mm kanoner på!å flaket.
  Har de reservdelar, eller tror kanske någon att Ibradulla, kan framställe ett tändstift?

  Man bör nog inte vara så mörkrädd inför Islams hot, de verkar inte liksom att vara kapabla att ens framställa ens enkla sakar där verkar kompatibla med de krav 2015 för med sig.

  Så i går en bild på aircontitionerade tält i Saudiaraben med plats för kanske en miljon eller mera.jag vill äta min gamla hatt att inte något enda tält, någon enda AC i tälten eller underhållet av tältlägret, har utförts av Araber
  Araber jobbar INTE, till det har man slavar eller liknande..

  Visa borde samla sig, putsa brillorna och konstatera vad vi står inför.
  Rätta mun efter kappsäck och skydda, bevara och kämpa för det lilla Sverige har kvar.

  • Peter Buch

   Armadillo

   Opdatering findes.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons#Paki stan

   …in November 2014 it was projected that by 2020 Pakistan would have enough fissile material for 200 warheads.[63]…

   At overse eller udelade paktistanske atomvåben er for mig at se ganske alvorligt, som tidligere nævnt til andre: Tag dig sammen.

   Arms Industries of the Middle East

   by Joe Stork
   published in MER144

   Forty years ago, arms production in the Middle East was limited to a few small factories producing rifles and ammunition. Today, arms production has become a very big business in the region, with annual output worth more than $4 billion and rising. Of the 23 Third World countries with extensive military production, five are in the Middle East. One Middle Eastern state, Israel, is the largest Third World arms exporter and has one of the largest arms industries in the world. Egypt and Turkey are the other two major arms producers in the region, followed by Iran and Pakistan. Munitions and small arms producers include Algeria, Ethiopia, Iraq, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, Syria,
   Sudan and Tunisia…

   http://www.merip.org/mer/mer144/arms-industries-middle-east

   • Armadillo

    Tak gode Gud at Pakistan er en halv klode borte.
    Det eneste der holde disse galninge på måtten er vel nok Israel.

    • sussebassa

     Sorry, men halva finns i Oslo, Norge.

    • Armadillo

     He he, det er vel i området ‘Grønland’ om jeg ikke er helt ude og sejler?

     Jeg, Dansk der bor i Sverige, har arbejdet i Norge (bygge) og jeg læser faktisk både Dagbladet og VG hver dag.
     Det er ikke uden at man reagerer over hvordan det idag ser ud i Norge.

     Jeg troede faktisk at Norge ville se sig i spejlet efter galningens massemord, men Norge er præcis som Danmark og Sverige styret af ‘Journalistisk Venstreparti’.

     Jeg siger bare susse; lykke til i fremtiden, vi kommer nok alle at behøve det.

    • sussebassa

     Du er ikke helt ute å sejler..tyver.
     Dom flesta bor der, men kommer du til Oslo jernbaneområdet, så tror du at du er kommet til ett Pakistan`s marked, og blandet i hop med tiggere, som her och i Sverige er det ufattelig å tro du egentlig befinner deg i norden…verkeligen hemskt.
     Mja…. DB og VG..båda pkaviser…kulturmarxistene styrer og eger media i hele Europa.
     Sjelv er jeg ganska optimistisk for Sverige med SD`s utrolige fremganger som har sine naturlege årsaker…svenskene holder på å vakna Nå.
     Då er jeg mere bekrymrad overfor Norge, fordi vår nåværende regjering er for svake…mindretallsregjering hvor Frp har vært de som har måttet svelge flest kameler, og dermed mistet oppslutning. Høyre er vinnerne.
     Så Dansk bosatt i Sverige,… hilsen ifra susse,… Norsk bosatt och jobbar i Sverige.

    • jasminum

     Leser du Dagbladet og VG hver dag. Min sympati, eller skulle jeg sagt “jeg føler med deg”. Iallefall jeg har gitt dem på båten 😉

  • Sanningskommision

   Underskatta dom inte. Jag har lärt mig den hårda vägen att de är otroligt påhittiga när det gäller att tillverka bomber. De får utbildning av hjälporganisationer att plocka isär och bygga om mobiltelefoner. De är mycket bättre mekaniker än genomsnittseurope’en. Vapen och ammunition tillverkar de själva och börjar faktiskt få riktigt bra kvalitet på det. Jag har sett en hemmatillverkad förminskad AK47 i kaliber 9mm som ser fabriksgjord ut.

   • Armadillo

    Inget nytt under solen, jag hade några vänner där reste från DK till Nepal på sextiotalet, det i en sann ‘hippiewagon. de så hur man i Afghanistan redan då satt att tillverkade AK-47, revolver och annat för hand.
    De hann med att bli rånade i Khyberpasset på en utflykt, de lokala tog det mesta, förutom 100 dollar som en av stamkrigarna stack i skjortfickan på honom.
    Snart i en trappa nära dig!

   • Armadillo

    Det är egentligen inte så svårt, har du tillgång till skrotbilar, då kan bärande balkar enkelt hamras om till AK-47-skal, mynningspipor görs av drivakslar där borras upp, men är sällan räflada, då det kräver en svarv och elektricitet.
    Ammo kokar de ihop själva, gamla hylsor laddas om och får ny tändhatt i botten.

    Dock är det ungefär nivån dessa öknens krigare är på, de kan inte tillverka varken Haubitser, droner eller annat HI-TECH, allt avancerat grejs IS och liknande använder, kommer utifrån, det finns inte ens en fabrik i något musseland där kan tillverka ett tändstift till en Toyota-Landcruiser.
    Så på något tidpunkt hamnar de på ryggen av en kamel med sina hemmagjorda handeldvapen, där sannolikt vill haverera efter några hundra skott.
    Eyes open-No fear 🙂

    • Sanningskommision

     De har snart tillgång till svenska arme’ns hela arsenal. Det finns många villiga vänsterextremister i försvaret idag som gärna ger dom en hjälpande hand.

   • Armadillo

    Jag har faktisk sett en nytillverkad dansk ‘Madsen’ K-pist, gjort av en gammal smed från DIS (Dansk Industri Syndikat)
    Det var en sådan nytillverkad k-pist där användes i mordet på ‘Makrillen’ något där startade den stora Rockerkrig i Danmark, för många år sedan.
    Dessa vapen användes faktisk fortfarande av båda polis och militär i vissa länder i världen, de var ökända för sin effektivitet, precision och långa livslängd.
    Hellre en ‘Madsen’ än två AK-47 🙂

 • Erling Marthinsen

  Beleiringen av Malta er beskrevet meget bra I romanens form: The Religion av Tim Willochs. Ønsker man en historisk innføring kan man f.eks lese Ernie Bradford The Great Siege : Malta 1565. Et ubeskrivelig heltemot, og kompromissløs ledelse reddet Europa den gang. Vi kunne trengt noen slike menn nå. For ikke å snakke om ledere som Valette.

 • Dogen

  Hvem har interesse av et svekket Europa?

 • FlaviusBelisarios

  11 september 1683 inte att förglömma https://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Wien Andra gången Wien räddades.

 • FlemmingStig

  Det gibber i én, når man ser hvordan Johanniternes flag ligner det danske flag, Dannebrog. Og der er måske en sammenhæng, for i slaget ved Lyndanisse i 1219, hvor vi kæmpede mod Venderne, var Johannitterne også til stede. Sagnet fortæller at Dannebrog kom dalende ned fra himlen og hjalp os til sejren. Måske var det netop Johanniterne der kom os til undsætning og siden deres flag, der blev vores.

  • Niels Henriksen

   Verdens første faldskærmssoldater? 😉

 • Niels Henriksen

  Dagens gode grin 😉

  Svenskere i kø for at bytte med Tove: Vil hellere være danske

  Danske Tove vil hellere være svensker – men der er også mange svenskere, der gerne vil være danskere

  http://ekstrabladet.dk/nationen/svenskere-i-koe-for-at-bytte-med-tove- vil-hellere-vaere-danske/5726019

  10. sep. 2015 – kl. 15:50

  – Jeg flytter da gerne til Danmark, for jeg synes deres flygtningepolitik er meget bedre.

  – Her i Sverige er der jo stort set ingen politikere, der bryder sig om deres eget folk.

  – Ældreomsorgen kunne bruge milliarderne meget bedre.

  Jeg vil gerne bytte
  Sådan skriver svenske G. Israelsson på Aftonbladet’s [!!!] Facebookside i en kommentar til at 88-årige
  Tove, der er født i Danmark, men har boet i Sverige i mere end 50 år, nu vil opsige sit danske statsborgerskab.

  • HermannSchultz

   Det värsta du kan vara i Sverige är att vara svensk 😉

 • Enkommentator

  Muslimene er smartere denne gangen, nå kommer de stort sett uten våpen, nå skal de produsere barn og bli flere enn oss. Noe som blir enda lettere fordi ressurssterke europeere flytter til andre verdensdeler.

  • HermannSchultz

   Ja, och i bakgrunden sitter saudierna och smiler och prasslar med sedlarna till nya moskéer etc. De äger också enormt många fastigheter i stora europeiska städer.

 • Syrisk tjej talar om hur det ligger till med flyktingkrisen.

  https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

 • achantus

  Akk! Oswald Spengler så dette allerede i 1922. “Der Untergang des Abendlandes” beskriver hvordan vesterlandets civilisasjon kom til å gå under. ifølge Spengler kommer vi nå til å gå inn i caesarismens elller totalitarismens tid (fram til 2200). Den demokratiske tid er over. Den vestlige civilisasjon er bare en sørgelig rest av allerede død vesterlandsk kultur. Spengler var virkelig en profet.

 • Lenn

  Suk! Det var dengang.. i de go’e, gamle dage. Nu står de såkaldte ‘ledere’ sammen om at destruere den judeo-kristne verden startende med Europa. De er landsforrædere!! Se denne artikel – nu har de fanget endnu én. http://www.jewsnews.co.il/2015/09/13/isis-terrorist-behind-massacre-of -21-tourists-at-tunisian-museum-arrested-in-italy-arriving-on-refugee- boat/ – det vælter ind med vore fjender, og folkene bag artiklen spekulerer også i, hvem der mon betaler de såkaldte ‘flygtninges’ rejser. Jeg begynder at tro, at der står adskillige muhammedanske aktører bag finansieringen.

 • Niels Henriksen

  Vanviddet i DK kender tilsyneladende ingen grænser … , og man er jo desværre for
  længst holdt op med at blive overrasket over denne type sager 😉

  Hospitalsdirektør om egyptisk læge: – Vi tvivlede på, at han var uddannet

  http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/hospitalsdirektoer-om-egyptisk-laeg e-vi-tvivlede-paa-at-han-var-uddannet/5727947

  Den lægefaglige direktør på Regionshospitalet Viborg er rystet over, at Sundhedsstyrelsen
  ikke førte skærpet tilsyn med Mohamed Zaki Bayoumi. – Man prioriterer lægen højere end
  patienternes sikkerhed, siger han

  Af: Peter Korsgaard

  I et år var Mohamed Zaki Bayoumi ansat i en introduktionsstilling på Regionshospitalet Viborg.
  Hvis forløbet blev godkendt, kunne han begynde uddannelsen som speciallæge i gynækologi [!!!]
  og obstetrik. Men det blev det ikke.

  – Jeg har siddet næsten tyve år i hospitalsledelser, og det er sket under ti gange, at vi ikke har
  godkendt et introduktionsforløb eller ment, at lægen ville kunne opnå de nødvendige kompetencer,
  hvis vi forlængede forløbet, fortæller Christian Møller-Nielsen, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed
  Midt, som Regionshospitalet Viborg hører under.

  Ekstra Bladet har lørdag afsløret, at 18 læger [!!!], har mistet eller fået indskrænket deres autorisationer
  i vores nordiske nabolande, men beholdt dem i Danmark. Da Mohamed Zaki Bayoumi arbejdede på Regionshospitalet Viborg havde han netop mistet sin norske autorisation, [!!!] fordi han havde forsøgt
  at indføre anabole steroider i landet. [ !!! – gad vide, hvad han skulle bruge dem til? 😉 ]

 • smiley

  Det var awesome. Tusen takk.

 • Torben S. Hansen

  Korrektion

  I indlægget om Malta 1565 står der, at de kristne korstogskrigere forlod Palæstina i 1178. Det var dog ikke tilfældet. Dette år led de kristne ganske rigtigt et knusende nederlag i kamp med Saladins hær ved Hattin. Derefter besatte han Jerusalem.

  Men dermed sluttede krigene ikke. Saladins besættelse af Jerusalem skabte så stor opstandelse i Europa, at det tredje korstog blev organiseret, og det velkendte opgør mellem Saladin og Richard Løvehjerte begyndte 1192. De følgende år måtte den muslimske side indkassere alvorlige nederlag. Middelhavskysten forblev meget længe i kristen besiddelse – faktisk helt frem til muslimsk erobring af havnebyen Akko i 1292.

  Europæisk enighed var dog mere undtagelse end reglen i middelalderen og i 1500-tallet. De kristnes sejr over osmannerne på Malta 1565 skyldtes primært, at Spanien var en supermagt. På samme tid var Frankrig i kaos, da katolikker og huguenotter var travlt optaget af at myrde hinanden. Den spanske konge, Felipe d. 2. havde effektive pressionsmidler og tvang Venezia til at stille skibe og mandskab i konfrontationen med de tyrkiske angribere. I modsat fald ville han lukke kornforsyningen fra Sicilien (halvdelen af Italien med Milano, Napoli og Palermo var i spansk besiddelse).