22
okt
Seneste opdatering: 23/10-15 kl. 0805
34 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Indspilning i fuld skærm 22-10-2015 200441

(Gerningsmanden Facebook) – Jeg diskuterede Breivik i 2011 med andre med forstand på Sverige, og vi undrede os alle over at det skete i Norge  og ikke i Sverige, hvor så mange flere måtte  være motiverede på grund af demografien.

Nu ser det imidlertid ud til at det er sket dog i noget mindre skala. En ung svensker går ind på en skole af lutter ikke-svenske børn og begynder at myrde dog mere lavteknologisk end Breivik. Området i Trollhättan kaldes “Lilla Mogadishu”. The Mail har en fotoserie, der er så godt som svenskerfri.

Gerningsmanden er Anton Lundin Petterson. Fremgansmåden er en blanding af en skoleskyder og en jihadist-knivstikker, fostret i en afmægtig og temmelig umoden hjerne. Sverige slap billigt denne gang. Hans You Tube kanal er ganske barnlig med indslag af nazisværmerier.

Hitler er jo stor i den svenske elite – de bekæmper ham heltemodigt med 80 års forsinkelse – så dette kommer med sikkerhed i svenske aviser. På kanalen er der enkelte interviews med Jimmie Åkesson, men ikke noget der rigtigt knytter ham til SD, selvom svenske medier allerede har gjort koblingen f.eks. i SVT Debatt her til aften.

Det er en meget medievenlig historie i Sverige, endelig sker der noget der kan bekræfte svensk journalistiks verdensopfattelse, hvilket ikke sker særlig tit. Statsministeren holder pressekonference, hans tårer er ægte osv. – det er naturligvis fordi ofrene er indvandrere. Det sker aldrig for svenske ofre for turbomultikulturen, jævnfør ofrene på IKEA. Never! Ikke én socialdemokrat ytrede ét offentligt ord over mordene på Carola og Emil Herlin. Statsminister Löfven var utræfbar.

Den mediepolitiske elites opførsel ved disse lejligheder, er meget afslørende. Hvad den viser er – omend måske ubevidst –  at den måske nok er skyldbevidst, men ikke mere end at der omgående skal slås politisk plat på dødsofrene. Få timer efter jeg fandt hans identitet, var han på forsiden af de svenske tabloider. Havde han været indvandrer, havde det taget uger.

For svenske medier er historien kærkommen til politisk propaganda, selvom enhver ved, at når dette overhovedet kan forekomme, skyldes det netop svenske politikere og journalisters 40 årige bestræbelse på at gøre Sverige om til et Utopia, der ikke på nogen måde vil kunne eksistere fredeligt. Det er altså endnu nogle mord på deres kappe, som flere tusinde andre mord gennem årene. Og så er der frdedag – surprise – “lysmanifestationer” i hele madammelandet.

Indspilning i fuld skærm 22-10-2015 193212

Skolmorden i Trollhättan. Symptom på ett land som kraschat

Af Thomas Nydahl

Vad händer i ett samhälle som kraschar? Studerar man det historiskt kan man för det första konstatera att alla mellanmänskliga relationer drabbas av stora problem. Milt uttryckt blir det lättare att missförstå varandra. Och det är i sammanhanget ett litet problem. Det stora är att våldsutbrotten i offentliga miljöer blir frekventare. Det handlar inte bara om att “blattar och svennar” drabbar samman sena fredagskvällar i stadskärnorna. Det handlar inte ens bara om att importerad brottslighet – som kopparstölder eller åldringsbrott – ökar dramatiskt därför att den ges möjlighet till det. Nej, det avgörande som sker är att ett inbördeskrigsliknande tillstånd påbörjas, och när det nått ett kritiskt stadium övergår det också i det väpnade inbördeskriget. I det perspektivet bör man betrakta de företeelser som sedda isolerat kan te sig som “mindre problem” (trots att de är spikar i den sociala kista vi ska begravas i).

När ett land kraschar beror det på att det inte längre hålls samman av en gemensam kultur/civilisation (låt oss här för enkelhetens skull kalla den för den europeiska) inom vilken vi hanterar våra olika ståndpunkter och livsuppfattning. I den betydelsen har en nation en kollektiv historia. En nation som slitits i stycken av en modern och anti-mänsklig ideologi (islamismen, mångkulturen etc) blir istället en fragmentiserad och atomiserad samling individer och grupper inom samma gränser. De har misstron gemensam. Och de har, även om det inte alltid märks på ett tidigt stadium, ogillandet och så småningom hatet gemensamt. De hatar varandra på mer eller mindre goda grunder.

Det som hände i Trollhättan kommer med att säkerhet att etiketteras som ett svenskt Breivik-fenomen. Jag har under eftermiddagen studerat den utpekade gärningsmannens olika sidor på nätet. När de inte handlar om nazityskt pansar så förmedlar de en särskild typ av rockmusik och inlägg av en mycket speciell kroppsbyggare, vars identitet jag inte här ska orda om.

Den unge mannens ideal kunde kanske ha utvecklats åt ett annat håll, men jag är inte det minsta förvånad över att det slutade så här. 21 år gammal inleder han en massaker som också dödar honom själv. Så ser det svenska samhället ut i allt högre grad. Vi har en vecka av bränder bakom oss. Ingen anlägger bränder i tilltänkta flyktingboenden utan motiv. Och skolmördandet tycks ha samma förbindelse till den vettlösa flyktingpolitiken som jag antar att bränderna har. Det var idag på förmiddagen som vi fick de nya prognoserna. De är mycket illavarslande.

Just nu nöjer jag mig med att peka på dessa fenomen. Det finns säkert stor anledning att återkomma.

Indspilning i fuld skærm 22-10-2015 185133


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?