24
okt
Seneste opdatering: 25/10-15 kl. 1351
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Tim Pallis

I disse tider eroderes Europas lande demografisk af en folkevandring, som vi i øjeblikket ikke kan se en ende på. Den ”humanistiske stormagt” Sverige har ”åbnet sit hjerte” for indvandringen, Tyskland tror det er en berigelse, selv om virkeligheden banker på med konflikter og vold. Danmark er indtil videre blevet sparret for det værste.

Den norske skibent Fjordman, som blev mobbet ud af Norge, fordi venstrefløjens uvidende debatører beskyldte ham for at være Anders Behring Breiviks læremester, siger: ”This is willful destruction and the greatest organized betrayal in Western history”.

Den tidl. formand for Venstres integrationsudvalg i København Ruben Olrik har skrevet en kommentar i Politiken: ”Vi har ikke brug for flere af den hvide, halvfede, selvglade type kaldet danskeren”.

Dvs. få ikke børn, vi er nok halvfede hvide danskere, åbn grænserne for nye mennesker. Lad os nu lukke nogle af de mennesker ind i samfundet, der står og banker på. Og lad os skabe en verden, hvor der er plads til os alle.

Det lyder som svensk politik i mine øre. Selv de borgerlige i Sverige har adopteret den kulturmarxistiske, frankfurterskole-agtige, post-et-eller-andet værdirelativisme.

Der er ikke længere forskel på venstrefløjen og den borgerlige multikultur-politik. Hallo! dansk erhvervsliv med Danfoss i spidsen. Den skarpe Asger Åmund er en undtagelse fra den generelle uvidenhed. Han siger i Den korte Avis:

”Moderne Islam er således smukt og enkelt defineret af lederen af Islamisk Stat Abu Bakr al-Baghdadi: ”Islam was never for a day the religion of peace. Islam is the religion of war”.

En ny meningsmåling (Wilke/Jyllands-Posten) viser, at et stort flertal af muslimske indvandrere i Danmark har fundamentalistiske holdninger.

Et massivt flertal af dem mener, at man fuldt og helt skal leve efter Koranens anvisninger. Et stort mindretal siger også, at dansk lovgivning helt eller delvis skal bygge på Koranen.

Folkevandringen kommer helt overvejende fra muslimske lande, og den bringer mennesker hertil med de samme holdninger, som meningsmålingen viser eller holdninger, der er endnu mere fundamentalistiske.

Lad os se realiteterne i øjnene. Det vælter ind med unge muslimske mænd fra alle mulige steder, som gerne vil dominere. Syrerne er kun en mindre femtedel deraf. Jeg ville ønske, vi vidste, hvem de syrere var? Er det de forfulgte yazidier og kristne i Syrien? Jeg tror det ikke – det får vi nok heller ikke at vide. Det er jo racistisk, at kende folk på deres religion. Men det er nyttigt, hvis man vil vide og forstå mere.

Hvis vi fortsætter med at importere muslimer, vil der sikkert efterhånden kun være plads til muslimer i Europa. Islam er en politisk-religiøs ideologi, hvor man i skrift og tale udelukker, undertrykker og dræber alle andre end rettroende muslimer.

Den tyske islamekspert Rauf Ceylan er af en hel anden mening og vurderer, at de store flygtningestrømme ikke øger faren for en islamisering af Europa. Tværtimod forventer han den samme sekulariseringsproces, som de kristne kirkesamfund har oplevet.

Han påstår, at vi snart vil se tomme moskéer i Europa. ”Jeg er overbevist om, at de første moskéer vil blive nedlagt om 30 eller 40 år alene af den grund, at der ikke er penge nok til at finansiere dem på grund af faldende medlemstal.”

Hans urealistiske fantasier om 30 eller 40 år afslører, at han bluffer. Jeg tør ikke fantasere længere end højst 10 år. Og mit møde med virkeligheden gør mig meget pessimistisk. Hvor er Sverige, Tyskland, Frankrig og England om blot 5 år. Jeg gruer.

En klarsynet filosofistuderende Anders Næsby har i en nylig Berlingske kronik ”Mens Europa frivilligt lægger sig i graven” sagt følgende:

”På ganske få årtier er det lykkedes for en generation af velmenende, men totalt uansvarlige politikere at begå en utilgivelig historisk fejl ved fundamentalt at ændre den etniske og kulturelle sammensætning i Europa”.

Ja! de seneste årtiers kollektive accept af den demografiske omvæltning, vil på sigt forandre Europa for altid. Det hele accelereres af, at man i humanismens hellige navn ikke vil lukke de ydre grænser og sejle tilflytterstrømmene tilbage, hvor de kommer fra.

En alliance af venstrefløjspartier, centrumvenstre, borgerlige, intellektuelle meningsdannere og kunstnere har årtier gjort alt for at udskamme Dansk Folkeparti og andre islamkritikerne, når de udtrykte deres bekymringer.

Nu er der sandelige brug for bekymringer. Det begynder at være tydeligt, at tilflytterne slet ikke bryder sig om det, vi umiddelbart kan tilbyde dem, men forlanger alt det, menneskesmuglerne har lovet dem af guld og grønne skove. Det er ikke taknemlige flygtninge vi modtager, men krigere fra en trojansk hest.

Virkeligheden taler sit eget sprog og viser, at indvandrene over hovedet ikke har respekt for noget som helst i de lande de passerer for at komme til Tyskland og Sverige.

Efter det enorme svineri af affald og ekskrementer, som masseindvandringen efterlader sig langs vejene i Østrig og teltlejerbranden i Slovenien falder det let for en blog kommentator på Uriasposten at sige følgende:

”De er ikke alene ikke flygtninge, de her er tydeligvis heller ikke migranter. INGEN der seriøst ønsker at opbygge en tilværelse det sted de rejser til, opfører sig sådan her. INGEN. Det er ikke realistisk at tro på.

Den eneste tolkning af en ildspåsættelse af denne art der giver mening er at det er en krigshandling: De vil lige så lidt have tæpper og telte som de vil have vand og brød.

De vil have alt hvad vi ejer – som bytte, og os selv – som slaver. Mindre kan ikke tilfredsstille dem, og de vil dø før de opgiver det mål.”

Sagen er at muslimerne medbringer årsagerne til egne fejlslåede landes elendighed, som de enten flygter fra eller blot vil væk fra. De ønsker egentlig talt ikke at blive en del af vor måde at leve på og at respektere vor kultur. De vil derimod genindføre den islamiske samfunds utopi, hvor end de etablerer sig.

Pittelkow siger, at de hidtidige erfaringer viser, at muslimske indvandrere i vidt omfang danner parallelsamfund i deres nye land. De fastholder holdninger og værdier, som står i modsætning til den frihed, det demokrati og den ligestilling, som præger de europæiske samfund.

I parallelsamfundene er der problemer med vold, voldtægt og anden kriminalitet. Uddannelsessystemet forfalder, og der er masser af indvandrere på offentlig forsørgelse.

Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at indvandrerne hen ad åre med familiesammenføring og børnefødsler vil overtage de gamle europæiske samfund. En ny svensk beregning afslører, at svenskerne om 10 til 15 år allerede kan blive et mindretal i deres eget land.

Det er på nuværende tidspunkt meget klart, at de muslimske enklaver allerede etablerer deres egne selvforsynende parallelsamfund, der bygger på varer, normer og værdier fra hjemlandet, og de har sikkert tænkt sig, at udbygge det mere og mere, efterhånden som flere kommer til.

Latifa Ljørring byrådsmedlem (V), Greve skrev i Berlingske kronik den 21. oktober ”Allahs vilje og religiøs indoktrinering”:

”Ethvert land, som en muslim har sat fod i, forbliver et muslimsk land, da udbredelsen af islam er en religiøs forpligtelse. Det betyder så også, at der ikke kan eksistere nogen lov eller regering, der ikke udspringer af Koranen, da Koranen kommer direkte fra Allahs mund, og derfor er perfekt, som den er. Alt menneskeskabt, enhver lov eller regering, der ikke udspringer af Koranen, er derfor falsk og uvederhæftig.”

Arabere har både før og efter Israels oprettelse identificeret sig med Hitlers projekt om at udrydde jøderne. Det står forøvrigt klart og tydeligt i Koranen, så det er ældgammel islamisk antisemitisme. Ifølge ny forskning (Emmet Scotts ”The Impact of Islam”) er der noget der tyder på at den europæiske antisemitisme lærte det af den islamiske verden.

Nu er muslimernes hedeste erobringsdrømme ved at gå i opfyldelse. De har vundet adgang til Europa, og mange af dem er af den overbevisning, at det betyder at Muhammeds løfte om verdensherredømme er ved at blive til virkelighed. Hvad kan vi derfor frygte i fremtiden?

Raymond Ibrahim er en af de bedste kendere af islam i dag. Han kommer fra en koptisk familie i Egypten og bor og skriver i America. Han har skrevet den vigtigste bog om muslimers forfølgelse af kristne overalt i den islamiske verden: ”Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians”. Han skriver i Frontpage Magasine og for Gatestone Institute.

Hans seneste artikel ”Islam, Muslim Persecution of Christians” er en redegørelse for et TV interview med Stor Ayatollah Ahmad al-Baghdadi, som er den øverste leder af de Shia islamiske gejstlige i Iraq. Reportagen afklarer hvorfor islam og resten af verden aldrig kan sameksistere fredeligt.

Ayatollahen indleder med at tale om defensiv jihad, som vedrører alle egnede muslimer, som er forpligtet til at kæmpe for befrielse af alle ”besatte” områder f.eks. Israel og de europæiske lande, som opfattes som
”besatte” i islams øjne.

Dernæst forklarer han meningen med offensiv jihad, som har været Islams hjerteblod i den muslimske verden gennem århundreder. Når omstændighederne tillader det, dvs. når muslimerne er stærke nok, er de forpligtet til offensiv jihad for at erobre ikke-muslimske lande.

Ayatollahen råber gentagne gange af TV værten, som afbryder ham protesterende, at islam ikke kan docere en sådan intolerance. ”Jeg er islamisk lærd (al-faqih). Du er bare en journalist. Lyt til mig!”

Al-Baghdadi belærer nu TV værten:

”Hvis de er ”bogens folk” (jøder og kristne) forlanger vi at de betaler jizya. Hvis de nægter, bekæmper vi dem. Hvis man er kristen har man tre valg. Enten at konvertere til islam eller hvis de nægter og ønsker at forblive kristne, så må de betale jizya og leve i overensstemmelse med dhimmi reglerne.”

”Men hvis de stadig nægter, så bekæmper vi dem, bortfører deres kvinder og ødelægge deres kirker. Det er islam! Lær nu hvad islam er, er du selv muslim?”

”Med hensyn til polyteisterne (hinduer, buddhister osv.) tillader vi dem kun at vælge mellem islam eller krig! Dette er ikke bare min mening, men opfattelsen i alle fem islamiske retsskoler (fire sunnier og én shia).

”Det er heller ikke bare ISIS kalif Abu Bakr personlige ”mening”, eller al-Qaeda’s leder Ayman Zawahiri’s ”mening” eller Boku Haram’s leder Abubakar Shekau’s eller andre ledere i historiens forløb. Nej jihad for at erobre og bringe sharia til ikke-muslimer er Allah’s befaling.”

Hen mod slutningen af interviewet, da TV værten fortsætter med at protestere, at dette ikke kan være islam, peger Ayatollahen med foragt på ham og siger: ”Hvem er du? Vil du fortælle mig, hvad jeg skal tro? Det er Allahs ord!

Dette er den uoverstigelige hindring for fred mellem muslimer og ikke-muslimer. De gejstlige i både shia og sunni islam er ikke spor ”radikaliserede”, da offensiv jihad er lige så kodificeret som islams fem søjler. At sprede islam med våben er en religiøs pligt for alle muslimer og må fortsætte til hele verden er underlagt islams regler (sharia).

Jihad er en religiøs pligt på grund af den universelle muslimske mission og forpligtelse til at alle skal bekende sig til islam enten ved overtalelse eller ved magt.

Offensiv jihad betragtes derfor som en ”altruistisk” bestræbelse med argumentet ”vi bliver nødt til at reformere jeres veje med vor veje til jeres eget bedste”.

I marts 2009 uddybede den saudiske retsekspert Basem Alem det på følgende måde:

”Som et medlem af den sande religion (islam), har jeg ret til at angribe andre og påtvinge dem en særlig livsform i overensstemmelse med sharia. Historien har vist, at det er den bedste og mest retfærdige i alle civilisationer. Når vi fører krig (jihad) er det ikke for at konvertere folk til islam, men for at befri dem for det mørke slaveri de befinder sig i.”

Som bekendt retfærdiggjorde al-Qaeda sin jihad mod America, fordi det er en nation, som udnytter kvinder som forbruger produkter, og ikke afviser umoralske aktiviteter som hor, homoseksualitet, druk, spil og åger.

Hvis den ”hvide mands byrde” var/er at ”civilisere” muslimerne ved at bringe dem demokrati, menneskerettigheder og sekularisering, så er den ”muslimske mands byrde” med Allah’s ord ”jihad er bestemt for dig, skønt du ikke bryder dig om det” (Koranen 2:216). Det er at civilisere vesterlændinge ved at bringe dem ind under sharias paraply.

De gruesomme resultater af ISIS jihad er og bliver retfærdiggjort af det ”altruistiske” resultat. Sådan er islam og det kan vi frygte.

Andre artikler af Tim Pallis på Snaphanen

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?