19
nov
Seneste opdatering: 19/11-15 kl. 0935
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

2E6C8B2C00000578-3317776-Bodies_litter_the_streets_of_a_Paris_alley_after_a_string_of_ter-a-74_1447454685806

Af Skjoldungen

Hvor megen selvransagelse kan man nå på to timer? – Så lang tid tog det jihadisterne at slagte 129 café- og koncertgæster i det kvarter, der ligger kun 200 meter fra mit hyggelige ‘Studio‘ i Rue Charlot. Jeg kender kvarteret og navnlig dets folkeliv, når mørket falder på. Det drejer sig ikke om hr. og fru Francois Ordinaire. For de går i hvert fald ikke til garagerock i Ba’ta’Clan. Det var der så andre, der gjorde. Og her tør jeg godt påstå, at der blandt dem næppe var mange, der har stemt på Front National. Formentlig lige så få, som man finder DF-ere i det københavnske natteliv.

Hvilke tanker er gået igennem hovedet på dem, da de bag mundingsglimtende fra Kalashnikov’erne så de kære kulturberigere i fuldt ornat?

De første har næppe nået at tænke ret meget. Men i løbet af de næste par timer har de sidst henrettede haft tid til at “se deres liv gå forbi” – som det altid hedder i romanerne. Har de haft åndsnærværelse nok til at huske, at de faktisk stemte på Hollande, Sarkozy eller alle de andre politikere, som ivrer for den muslimske invasion?

Har de kunnet huske alle artikerne og TV-udsendelserne om islams fortræffeligheder og at islam er ‘Fredens Religion’? – Har de kunnet huske, at det de nu var i færd med at opleve, intet havde med islam at gøre? – Måske. Naïvitet kan være en velsignelse, og de dræbte fortjener kun medfølelse, ikke skadefryd. Så mens muslimer overalt i verden i disse timer fejrer ‘sejren over de vantro’ med Allahu-Akbar-råb og bilkorteger med ISIS-flag vajende, kan vi andre spørge: hvem bliver de næste?

Place de la République og Boulevard Voltaire er blot større udgaver af Kongens Nytorv og den indre bys ‘dødsrute’. Samme publikum. Også her sidder ‘dem med de rigtige meninger’ og drikker deres latter og avec‘er, mens de bekræfter hinanden i den rette tro. Også her finder man spillesteder, hvis ‘musik’ lyder som Helvedes porte slået på vid gab. Her stemmer man ikke på Dansk Folkeparti, men på Enhedslisten, De Radigale og – alternativt – Alternativet. Man føler sig kort sagt i salveten. For godt nok er man omringet af ca. 200.000 muslimer, men de kommer jo ikke her, vel?

Og skulle man nære lidt betænkelighed ved at det gør de faktisk i Paris, kan man jo bare tage mobilen frem og via avisernes netsider og TV konstatere, at det hele intet har med islam at gøre, og at vi nu skal passe på ikke at gøre muslimerne til større ofre, end de er i forvejen. Vi skal tværtimod gå i dialog med de mest ildsprudende og svovlsydende imamer. Så skal det nok gå, altsammen…

Hvorfor man altid nævner imamerne i den forbindelse, når det hele nu ikke har noget med islam at gøre, får stå hen i det uvisse. Eller rettere: for journalisternes egen regning. De har nu næppe tid til at redegøre herfor, thi i øjeblikket er samtlige medier i fuld ‘damage control mode‘. Bør vi også have medlidenhed med dem, når deres ‘vandhuller’ kulturberiges og de finder ud af, hvilken ende af en Kalashnikov, der er ‘the business end‘?

Her er svaret et rungende NEJ. For meget kan man sige om journalister, men naïve er de ikke. Hvilket med al ønskelig tydelighed fremgår af deres iganværende islam-apologi. De ved, hvad de gør. Og de fremturer tilmed. Uvidenhed er ingen undskyldning for at lyve, fortie og binde publikum historier om ‘ubetydeligt mindretal’, ‘psykisk ustabile personer’ og ‘socialt udsatte’ på ærmet. Var de hæderlige og retskafne journalister – en contradictio in terminis – ville de i det mindste tie.

Nej, de er på Death Row og appelmulighederne er opbrugt. Redaktionsgangen er blevet til dødsgangen. For enden venter den skæbne, de selv har valgt sig. I gamle dage kunne en journalist, der skammede sig over sin metiér, gå på Dødsruten og drikke sig ihjel. Nu kan de gå på Dødsruten v. 2 og vente på at blive kulturberiget ihjel. I heldigste fald. Ellers må de vente på den optrækkende borgerkrig, hvor enten muslimerne trækker dem ud af cellerne og skærer hovedet af dem, eller modstandsbevægelsen stiller dem op ad en mur.

Skulle enkelte overleve, venter retsopgøret og de mindst maligne af dem vil muligvis kunne se frem til at rådne op i et fængsel, hvor nøglen er smidt væk. Resten vil blive kørt til Lynetten eller Undallslund Plantage. I alle tilfælde vil de også få lidt tid til selvransagelse. Gad vide, om de så har samme evne til at se realiteterne i øjnene som colonel Nicholsen…?

* Dødsruten: Små 20 værtshuse med sent åbent i Københavns middelalderby – se kort.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Morten - - -

Posted: 19 november 2015 - 10:35 - Svar

Gid afsnittet, der starter med: “Nej, de er på Death Row” var blevet sparet væk. Sandsynligheden for, at den nuværende situation ender tragisk er stor, men sandsynligheden for, at den ender dramatisk er derimod beskeden, på nær for et antal tilfældige terror-ofre. Derfor fremstår afsnittet unødvendigt hævngerrigt, idet selve scenariet og motivforskningen er urealistisk. Journalisterne sidder ikke i en “førerbunker” og skriver for livet, mens artilleritordenen ubønhørligt tager til. De skriver for dyre middage/frokoster, medlemskab af det gode selskab, priser – og mange for simpelthen at fremstå seksuelt attraktive. Journalister er efter min erfaring mere forfængelige end gennemsnittet, og forfængelighed, mere end sandhedssøgen, driver, så vidt jeg kan se, ikke så få af dem.

Pokkers – for det er en god og velskrevet artikel. Men nu kan den ikke deles, fordi den med et slag bliver kontraproduktiv. Hvis man vil fremme bevidstheden, og ikke kun linde på ventilerne for at lade sit eget personlige overtryk fuse ud, må man overlade det folk selv at drage konklusionerne. Artiklen lægger ellers så flot op til, at læseren selvstændigt får mulighed for at udvikle en indsigtsfuld og bevidsthedsbefordrende forståelse. Men konfiskerer den så igen, ved selv at insistere på at drage konklusionen, og lade den være noget, få kan genkende som andet end hidsige og afilosofiske beskyldninger om “forvorpenhed”.

– – –

  snaphanen

  Posted: 20 november 2015 - 07:41 - Svar

  Tak for kritikken. Jeg overlader dig til forfatteren. Han udtrykker sig normalt meget humoristisk. Her har han skiftet stil.

Marie Vov

Posted: 19 november 2015 - 12:29 - Svar

Så kan man kun håbe at islamistvennerne snart tager en tur på Death Row.

Niels Henriksen

Posted: 19 november 2015 - 18:09 - Svar

Og vi bringer en genudsendelse fra JP & Uriasposten – hvis ikke man efterhånden vidste bedre,
så kunne man jo ligefrem forledes til at tro, at manden forsøgte at være morsom 😉

Er de mon bestukket i dyre domme af Saudiarabien og Quatar i EU og i Europarådet
( hvem har egentlig stemt på dem? ), når de kan få sig selv til at sige og mene dette
groft uansvarlige og helt ufatteligt naive og virkelighedsfjerne vås?

Mogens “Gør Plads til Islam i Europa” Jensen på slap line:

Mogens Jensen: Islam anerkender kerneværdier såsom “friheden til at udtrykke tanker”

Kronik af Socialdemokratiets Mogens Jensen i dagens Jyllandsposten.
Han er medlem af Europarådet, og er en mand med en mission – Gør plads til islam i Europa . [!!!]

“I dag skal parlamentsmedlemmer fra Europarådets 47 medlemslande diskutere en fælles europæisk holdning [!!!] til islams rolle i Europa. [!!!] Diskussionen i Strasbourg foregår på baggrund af en resolution
og anbefalinger, som jeg, som dansk medlem af Europarådet, er blevet betroet at udforme…

[ Tja, de andre gad nok bare ikke, Mogens,så de valgte den største naivist og jubelidiot i forsamlingen 😉 ]

Det er som noget grundlæggende helt nødvendigt at forstå, at islam og muslimer ikke er, som nogle ynder at fremstille det, nogen ny foreteelse i Europa [?!?!?!]. Siden islam tog sin begyndelse i det 7. århundrede,
har de islamiske landes kultur haft betydelig indvirkning på videnskab,viden og kultur i Europa… Islam har altså i århundreder været en del af Europas religiøse landskab og kulturarv. [ Meget sødt, men helt forkert, Mogens – se kommentaren nedenfor ]

Et andet vigtigt udgangspunkt for forståelsen af islams rolle i Europa er, at islam, jødedommen og kristendommen alle er udsprunget af den abrahamiske religion [ ?!?!?! ] og dermed har samme historiske og kulturelle rødder [ nixen ] og anerkender de samme grundlæggende værdier som værdien af
menneskets liv og værdighed [ Du / I kunne næppe tage mere fejl, Mogens ] , muligheden for og friheden til at udtrykke tanker [ Hvornår og hvor var det nu lige? Kan du ikke lige komme med nogle gode eksempler på dette – helst inden for de sidste 800 år ], respekt for andre og andres ejendom [ næh, faktisk ikke ], betydningen af social velfærd [ Nogle eksempler , Mogens? ] samt respekten for lov og ret. [ Nej, respekt for barbariske middelalderlige religiøse love – også kaldet sharialove? Som blandt andet tillader offentlig stening af ( påståede ) utro ægtefæller og bøsser – eller at bøsser smides ud fra et bjerg eller andre høje steder som fx. bygninger – eller hænges fra en byggekran til offentlig beskuelse som i den iranske version ]
Islam tolkes og praktiseres dog meget forskelligt i verden. Muslimer syd for Sahara har f.eks udviklet deres helt egen variant af islam [ Der er gået en stor humorist tabt i dig, Mogens vist 😉 ], ofte kaldet afrikansk islam, og inderne har udviklet en egen indisk islam [ Den der går ud på at overfalde hinduer og voldtage

“vantro” kvinder – eller smide syre i ansigtet på koner, der ikke er islamiske nok i deres opførsel, Mogens ]. Det er derfor også realistisk [?!?!] at forestille sig fremkomsten af en særlig europæisk islam, som indbefatter de tidligere nævnte fundamentale værdier som Europarådet bygger på… [ Og hvor mange hundrede år med terror, ballade, vanvittige særkrav, intolerance, kvindeundertrykkelse og dyb foragt for europæiske / kristne grundværdier blandt den omtalte befolkningsgruppe har du så tænkt dig, at de øvrige europæere skal vente på, at dette helt usandsynlige mirakel lige pludselig indtræffer, Mogens? ]
Grunden til de stadigt aktuelle diskussioner om islam og muslimer i Europa er ikke mindst, at nogle få politiske partier og grupperinger [ Det er fandeme godt set det der, Mogens 😉 ] tilskynder til frygt for islam og organiserer politiske kampagner, som fremmer forsimplede og negative billeder af muslimer i Europa.

[ og det er naturligvis helt uden grund, ikke sandt, Mogens? 😉 ] Oftest ligestilles islam med ekstremisme.

[ Ja, hvordan kan det mon være, Mogens? – det er altså så uretfærdigt! ] Det er klart at dette ansporer til
intolerance og til had mod muslimer. [ 😉 ]

Dette kan bl.a. lade sig gøre, fordi mange mennesker og også politikere og medierne i de europæiske lande mangler viden om religioner i almindelighed [ Gælder det så også for dig selv, Mogens? 😉 ] og derfor misforstår islam og muslimer. [ Nå, det er altså bare, fordi vi misforstår alle deres ædle hensigter, Mogens,
at vi har alle disse meget alvorlige problemer med bemeldte befolkningsgruppe? Der kan man bare se 😉 ]

  Niels Henriksen

  Posted: 19 november 2015 - 18:17 - Svar

  Et glimrende og meget vidende svar fra en læser på Uriasposten, som helt piller Mogens Jensens –
  og Europarådets – naive, uvidende og groft uansvarlige vås helt fra hinanden:

  http://www.uriasposten.net/archives/15637

  5. Manden er snydt, så det driver. Han har ikke sat sig ind i stoffet og videregiver uden eftertanke eller kritisk sans de løgne, han har fået bundet på halsen. Lad os uddybe:

  “Siden islam tog sin begyndelse i det 7. århundrede, har de islamiske landes kultur haft betydelig indvirkning på videnskab,viden og kultur i Europa”

  Udokumenteret, vildledene

  Denne floskel antyder, at islamisk kultur har haft en ligelig og konstruktiv indflydelse på europæisk kultur. Den væsentligste indflydelse er og bliver, at islamiske hære erobrede 2/3 af den kristne
  verden, plyndrede høje kulturer i øst og vest, blokerede handelsruterne mod øst og gjorde Middelhavet usikkert med pirater.

  “islam, jødedommen og kristendommen alle er udsprunget af den abrahamiske religion”

  Løgn

  Islam er udsprunget af Allah-tilbedelsen i Mekka, som Qussayy satte i system 5 generationer før Muhammed, hvorefter Muhammed iværksatte en effektiv markedsføringskampagne kaldet ‘Jihad’, efter mottoet: “Plyndring bærer lønnen i sig selv”. Ikke engang De Ti Bud genfindes i islam, og Muhammed brød personligt de fleste af dem.

  “har samme historiske og kulturelle rødder.”

  Forkert

  Islam udspringer af en arabisk-hedensk kultur, Jødedommen af Israel, og Kristendommen er en fusion af jødisk og hellenistisk kultur. Forskellige historiske og kulturelle rødder er OK. Men lad være med at bilde os noget faktuelt forkert ind. Tak.

  “Det er derfor også realistisk at forestille sig fremkomsten af en særlig europæisk islam.”

  Fup

  Tanken om en ‘Euro-islam’ blev i sin tid lanceret af Bassam Tibi, men hurtigt overtaget af Tariq Ramadan, der brugte den til at foregøgle naive politikere, at der findes en europæisk form for islam, som ikke truer demokrati og frihed. TR har aldrig givet substans til tanken, f.eks. i form af at forkaste de racistiske og voldelige dele af koranen, og går man ham på klingen, opfører han sig ubetinget som fundamentalist. Han er en god bedrager, men på ingen måde moderat.

  “politikere og medierne i de europæiske lande mangler viden om
  religioner i almindelighed og derfor misforstår islam og muslimer.”

  Sandt

  Manden forstår åbenlyst ikke de ‘rødder’ han taler om, og har sikkert ikke engang læst al-Tabari eller en anden bog om Muhammeds liv og levned. Hans formulering her er en gentagelse af de diskrete løgne, islamisterne har hvisket i ører på politikere og presse i øst og vest. Det er ikke særlig svært at sætte sig ind i islam – det kræver bare at man læser 5-10 historiske og kritiske bøger – og har man gjort det, falder man ikke længere for islamistenes bedrag.

  “Lige så vigtigt er det, at muslimske befolkningsgrupper ikke isolerer sig og ikke forsøger at udvikle parallelsamfund. Og at de går foran i at bekæmpe enhver form for politisk ekstremisme under dække af islam.” [ Det vil vi da se frem tl at se tegn på – vi venter og vi venter …

  Vildledende

  Det giver indtryk af, at den slags er muligt, og nærmest at det vil give sig selv, hvis vi bare viser islam lidt mere tillid. Mere end 15.000 drab senere synes dette ganske illusorisk. Lad mig citere Erdogan om ‘moderat’ islam:

  ‘These descriptions are very ugly, it is offensive and an insult to our religion. There is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that’s it.”

  “Tilsvarende bør også Schweiz opfordres til hurtigst muligt ophæve dets generelle forbud mod bygning af minareter til moskéer,”

  Indblanding

  Schweiz er et suverænt land, hvor der er foretaget en fri og fair folkeafstemning om minareter. Borgerne i landet har sagt ‘Nej’, og det må enhver demokratisk indstillet politiker respektere. Desværre har vi mange magtsyge politikere, der søger at trodse god demokratisk skik, og
  tror de er valgt til at diktere borgerne deres vilje. Den går ikke.

  “som er diskriminerende mod muslimske samfunds udøvelse af religionsfrihed i henhold til menneskerettighedskonventionen.”

  Falsk

  Minareter har ingen religiøs betydning i islam, de er udelukkende politiske symboler. De er ikke omtalt i koranen eller andre oprindelige islamiske skrifter, Muhammed kendte ikke til begrebet i sin tid, de er kommet til senere for at demonstrere, at her er landet behersket af islam.

  Man kunne blive ved. Hvordan kan så uvidende personer få så høje poster?

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 23. juni 2010 @ 16:16

  Søren Ferling

  Posted: 19 november 2015 - 18:51 - Svar

  Det er en flot pillen Mogens artikel fra hinanden, du her laver, men jeg tror der er tale om langt mere dystre ting end kundskabmangel hos alle disse ‘naive’.

  Jeg tror at hans ‘fakta’ er leveret til ham af de mennesker, som betaler ham for at skrive, hvad han gør.

   Niels Henriksen

   Posted: 20 november 2015 - 01:44 - Svar

   Takken bør altså gå til Henrik Ræder Clausen, hvis fremragende indlæg på Uriasposten ved den anledning jeg tillod mig at citere i fuld udstrækning her.

   Desværre har JP sidenhen sørget for, at man nu kun kan læse MJs floskuløse, lallende naive, uvidende og ubehjælpsomme kronik mod betaling – hvilket jo i sig selv er urkomisk 😉 – , men resten af den var ikke overraskende på samme lave og helt igennem virkelighedsfjerne niveau.

    Niels Henriksen

    Posted: 20 november 2015 - 02:23 -

    Dette er jo ligefrem urkomisk, set i bakspejlets klare lys 😉

    Tyrkiet og de øvrige islamiske lande havde absolut ingen grund til bekymring med Mogens “Gør Plads til Islam i Europa” Jensen som tovholder i Europarådets
    uddannelsesudsvalgs rapport angående islam, islamisme og islamofobi – nærmest
    tværtimod …

    Dansk tovholder på kontroversiel rapport

    http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE4050103/Dansk-tovhol der-p%C3%A5-kontroversiel-rapport/

    Europa
    03.10.2008 kl. 15:35

    I muslimske lande kan det udlægges som en provokation [ !!! uha, uha 😉 ], at en dansk politiker er valgt til at være tovholder i arbejdet med en rapport, der skal afleveres til Europarådets parlament.

    De tyrkiske parlamentsmedlemmer stillede derfor med en modkandidat. [!!!] Men
    ved afstemningen under parlamentets session i Strasbourg fik den danske politiker 17 stemmer, hans modstander fire. [ Det skal sandelig nok blive “muntert” med Tyrkiet som eventuelt medlem af EU 😉 ]

    Rapporten skal fokusere på islam, islamisme og islamofobi i Europa og samtidig belyse religionernes betydning i forhold til demokrati [!!!!!] og ytringsfrihed. [!!!!!]
    [ De afsnit må så åbenbart lige være faldet ud af rapporten ved en beklagelig fejl …]

    Mogens Jensen siger til Ritzau, at den tyrkiske kritik ikke får ham til at ryste på hånden. [ Nej da – for MJ er jo stadig lige så bimlende naiv og dybt uvidende om islam, som han – og med ham alle hans kolleger i Europarådet samt størstedelen af EU-parlamentets medlemmer – hele tiden har været ]

    – Min tilgang er, at demokrati og ytringsfrihed altid står over religion. [ Husk lige på at informere Tyrkiet og dine øvrige islamiske venner om det en gang ved lejlighed, Mogens – det vil nok komme som en stor overraskelse for de fleste af dem 😉 ]] Men samtidig må ingen religion udsættes for diskrimination eller lægges på had, understreger han. [ helt uanset hvor respektløst dens tilhængere så opfører sig, spiller herrefolk og stiller vanvittige krav overalt til deres værtssamfund, Mogens Jensen? ]

    Ritzau

  Peter Zichau

  Posted: 19 november 2015 - 23:14 - Svar

  Det “sjove” er, at rigtig mange danskere og europæere efterhånden kender mere til islam – og dets historie – end de nogensinde havde ønsket. Og det kan vi jo bl.a. takke Mogens Jensen og de andre uvidende fjolser for. Derfor er alt hr. Jensens sludder og vrøvl også direkte pinligt at læse.

  Niels Henriksen

  Posted: 20 november 2015 - 02:03 - Svar

  Islam hører ikke til i Europa

  http://jyllands-posten.dk/debat/breve/article4351734.ece

  Det er rystende at læse den socialdemokratiske kulturordfører Mogens
  Jensens kronik i JP 23/6. Aner manden slet ikke, hvad islam er?

  Har han ikke anskuelsesundervisning hver dag i hele den islamiske verden,

  hvordan denne fortidige lovreligion ødelægger samfundene og gør deres
  borgere til tabere i verdens udvikling?

  Han skriver om islam som en del af Europas videnskabelige og kulturelle
  udvikling. Nej, islam har ført krig mod Europa siden middelalderen, og nu
  er den islamiske befolkningseksplosion ved at invadere Europa. Hele
  grundlaget for islam, Koranen, er spækket med påbud og anvisninger, som
  strider mod de europæiske menneskerettigheder.

  Europarådet gør klogt i ikke at beslutte noget hen over hovedet på
  europæerne, men intet sted er selvglæden og selvovervurderingen større
  end i Europarådet.

  null

  snaphanen

  Posted: 20 november 2015 - 07:39 - Svar

  🙂 Jeg er nået dertil for et stykke tid siden, at jeg ikke læser ‘Allerslev, Nyholm, Stampe, Trads med flere deriblandt islamofobi-Mogens. Det er fyld og flomme. Livet er for kort. Måske burde jeg, måske er jeg for doven, men sådan ligger landet.

Leave a Comment