8
jan
Seneste opdatering: 8/1-16 kl. 1908
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Lone Nørgaard

Jens-Martin Eriksen fører sig i bedste stil frem mod norske Hege Storhaugs seneste bog Islam – den 11. landeplage under overskriften Islam på hjernen d. 4.1.16. Jeg har endnu ikke læst bogen, men derimod en række af Storhaugs andre bøger, bl.a. Tilslørt.Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme og Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser. Hege Storhaug ved, hvad hun taler om, og det åbenbart i modsætning til Jens-Martin Eriksen, der vælger bekvemt at stemple Storhaug som konspirationstilhænger for selv at fremstå som den ”rene” vare.

Vi har set det før i Eriksens samarbejde med Frederik Stjernfelt, hvor de begge placerer sig på en ophøjet og i egen selvforståelse afbalanceret midterposition mellem venstre- og højrekulturalisme. En position, der desværre er en abstraktion, men hvorfra man bekvemt kan tage afstand fra de islamkritikere, som gør det beskidte arbejde med at gå i dybden med (hellig)teksterne og empirisk undersøge, hvordan de omsættes i praksis af de rettroende.

Jens-Martin Eriksen opfatter sikkert sig selv som intellektuel. Så hvorfor ikke bruge tid på at dokumentere, at islam og islamisme IKKE er det samme frem for bare bekvemt afvise sidestillingen som en påstand? I bogen Der var et yndigt land argumenteres der over 12 sider med henvisning til bl.a. Koranen, sunni-islams autoritative sharia-lovbog Reliance of the Traveller og citater fra diverse ayatollaher – godkendt af al-Azhar i Cairo – for, at der IKKE er forskel, og at islam ikke kun er en religion, men en dødsensfarlig totalitær ideologi i stil med fascisme.

Og hvorfor er det lige, at Eriksen mener, at det er brutalt at drage den konklusion, at mennesker, som kun ønsker at leve i vestlige samfund, hvis de kan få lov til at tage sharia med sig, skal repatrieres eller konvertere til ’noget’, der kan forenes med et demokrati? Er det ikke bare sund fornuft, hvis vores samfund skal overleve? Et demokrati lever kun, så længe demokratiske borgere er parate til at forsvare det.

Videre: Hvis Eriksen mener, at Eurabia-teorien er konspiration, så kunne han måske gøre sig ulejligheden med at komme med nogle eksempler på, hvor Bat Ye’or tager fejl i sin bog: Eurabia: The Euro-Arab Axis?

Eriksen har ret i, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem islam og muslimer, men Eriksen kan ikke hverken benægte eller lukke øjnene for, at islam har blodige grænser. Ej heller at overalt hvor islam trænger frem, følger sharia.

Et eller andet sted ved Eriksen også godt, at Hege Storhaug har fat i den lange ende, fordi hun forholder sig empirisk til islams fremmarch i Europa fra Malmø til Marseille. Så det er Eriksen, der ender i mørket, og ikke Storhaugs ”fortælling”, der intet har at gøre med konspiration, men som er en simpel oplistning af de ulykker, som masseindvandringen fra muslimske lande har ført med sig. Bl.a. fordi fundamentalistiske imamer får lov til at fiske i rørt vande. Det er nemlig ikke en frivillig sag at være muslim, og den, der forlader islam, er hjemfalden til dødsstraf. Det Muslimske Broderskabs vigtigste nulevende åndelige leder, Yussuf al-Qaradawi, udtrykte således på egyptisk tv i 2013, at islam ikke ville have eksisteret, hvis de troende ikke havde dræbt frafaldne.

Det er ikke Hege Storhaug, der er naiv i sin læsning af helligskrifterne. Det er Eriksen, som skulle kravle ned fra træerne.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Niels Henriksen

Posted: 9 januar 2016 - 03:33 - Svar

Just præcis – vore naive, uvidende og groft uansvarlige politikere, den selvbestaltede og selvgode “elite”
samt de såkaldt “intellektuelle” har sovet dybt i timen alt for længe, fordi de simpelthen ikke orkede eller bare ikke ønskede at sætte sig ordentlig ind i tingene og tænke grundigt over de meget alvorlige konsekvenser af deres vanvittige eksperimenter med vore europæiske samfund – og fordi de bare havde vedtaget – helt uden nogensinde at have overvejet at spørge deres egne befolkninger om deres holdninger til disse stærkt forurolligende forhold – , at de massive problemer med især visse typer af indvandring overhovedet ikke måtte diskuteres frit og åbent eller indgå i valgkampe, dengang de ellers for alvor begyndte at tårne sig op, og hvor mange af de værste skader på vore engang så fredelige, sikre, relativt homogene og velfungerende samfund endnu kunne have været undgået helt eller i hvert være blevet kraftigt begrænset – hvis altså man bare i tide havde vovet at sætte sig ud over de dybt tåbelige, helt urimelige og totalt forældede konventioner og så ellers var begyndt at stille meget skrappe, men rimelige krav og sætte meget skarpe grænser op for vores tolerance af uinviterede “gæster” og deres ofte provokerende, krævende og anstrengende opførsel, fx. en utvetydig respekt for vore samfunds grundværdier, normer, omgangsformer, ytringsfrihed, ligestilling, love og demokrati mv., NUL accept af børneopdragelse til et islamistisk og et dermed modsat rettet livssyn samt evt. medbringen af hjemlige konflikter og krige og fortsættelse af dem i vore gader, religiøse særkrav, konstant krænkethed ved den allermindste anledning, grov kriminalitet med udgangspunkt i islamisk herrefolksattituder eller krav om respekt for tilbagestående klannormer og et undertrykkende kvindesyn fra den aller mørkeste middelalder.

Hvad venter vore handlingslammede og uforstående politikere egentlig på?

Er disse “hellige” konventioner virkelig uforanderlige naturlove?

Eller kan de rent faktisk ændres – eller måske endda ligefrem udvides med nogle hårdt tiltrængte paragraffer om gæstens pligter, utvetydig accept af og respekt for værtssamfundet og dets kultur, tilpasningsevne- og vilje samt skarpe, men fornuftige grænser for gæstens og hans / hendes families opførsel og krav til deres værter?

Eller kan de bare fratrædes af alle de berørte og belastede lande, hvis man virkelig vil, og derefter simpelthen genforhandles til nogle helt nye og langt mere tidsvarende konventioner på nogle få måneder – eller inden for et år maksimalt – , hvor man så også langt om længe overvejer konsekvenserne af ( en alt for stor ) indvandring af vrangvillige og krævende folkeslag med ofte meget fremmedartede og uintegrerbare kulturer og en intolerant og stærkt kvindeundertrykkende religion og medtager værtsbefolkningernes nu nærmest ikke-eksisterende menneskerettigheder på dette område – altså ufravigelige krav via en underskrevet kontrakt om en passende grad af respekt for værtslandet, dets grundværdier, kultur(er) og dets befolkning og krav til og nogle meget skarpe, men rimelige grænser for de asylsøgendes status og opførsel, tilpasningsevne og -vilje, attituder generelt, og kun familiesammenføring i stærkt begrænset omfang for personer der i øvrigt udviser en positiv og respektfuld adfærd samt vilje til integration og assimilation – altså MINUS alt det negative der blev nævnt i det første afsnit!

Mon ikke mange af vore selvskabte problemer på disse områder kunne løses eller reduceres ganske
væsentligt, hvis der kom sådanne nye kraftfulde boller på suppen i en vis fart – herunder mulighed for udvisning, hjemsendelse eller en egentlig deportation af vrangvillige, krævende, kriminelle, voldelige eller fanatiske grupper af “kulturberigere”, der foragter alt ved vore samfund og som helt åbent ønsker at nedbryde vore demokratier for at indføre det islamiske barbari, som de eller skulle forestille at være flygtet fra – ?

sussebassa

Posted: 9 januar 2016 - 12:53 - Svar

Klart kulturmarxister/pk vil rakke ned på Storhaug…
For meg, venner, bekjente og politiske enige..vi ikkePK, representerer hun den beste i Norge med sine kunnskaper om islam.
Det er ikke uten grunn hun må ha politibeskyttelse døgnet rundt…fordi hun representerer en fare for de, Dvs sannhet hva islam og muslimer egentlig står for/vil, og det liker ikke de pk eller muslimene.
Så jeg hejer på Storhaug…hun er en kjempekapasitet, og Norge trenger hennes kunnskaper/kamp imot islams løgner.

Spaceman_Spiff

Posted: 9 januar 2016 - 23:14 - Svar

Jeg har både Hege Storhaugs nye bok og den omtalte boken til Bat Ye’or. Sistnevntes bok, Eurabia, husker jeg som en bok FULL av referanser. Jeg orket ikke lese hele. Den fenget meg ikke og jeg klarte ikke å kjøpe historien, men jeg merket meg at den virket godt dokumentert. De som bruker det som et åpenbart eksempel på konspirasjon bør være forberedt på å dokumentere hvor Bat Ye’or tar feil, men det er egentlig en annen historie. Hege Storhaug på sin side tar også avstand fra Bat Ye’or. Om det er fordi hun ikke tror på historien eller om det er fordi hun ikke vil gi hennes motstandere mer ammunisjon enn nødvendig veit jeg ikke. Storhaug har ihvertfall ikke gitt Bat Ye’or stor plass i boka.

Nostradamus_i_norr

Posted: 10 januar 2016 - 11:57 - Svar

Eurabia är inte någon konspirationsteori. Om detta och om annat har Peter Krabbe skrivit fyra artiklar, där del 1 finns här https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/12/27/nar-sparen-i-sanden-slata s-ut-del-1/

Som stöd för att projektet existerar finns EU Recommendation 1162 (1991) “Contribution of the Islamic civilisation to European culture” http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15 196&lang=en

Läs också Recommendation 1032 (1986) “Creation of a Euro-Arab University” http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15 066&lang=en

Leave a Comment