3
mar
Seneste opdatering: 3/3-16 kl. 1432
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

The European Council president, Donald Tusk has warned economic migrants not to come to Europe, after holding talks on the refugee crisis with the Greek prime minister, Alexis Tsipras.

“I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.” Tusk said at a press conference in Athens.

Sejren for indlysende, rationelle tanker ser ud til at nærme sig. Ord er dog billige, især politikeres.

Sverige – en nation i fritt fall
Av Uffe G.

Allt fokus i arbetsmarknadspolitiken verkar ligga på den akuta flyktingsituatíonen och att först och främst nyanlända skall få jobb med hjälp av sänkta ingångslöner. Politikerna syns ovetande om eller vill inte se problemet med att närmare 200.000 utlandsfödda har varit i landet i åratal utan att få jobb. Av dessa har nästan hälften varit i landet i 15 år eller mer och fortfarande är beroende av försörjningsstöd. Vad skall hända med alla dessa? Det bäddar för en fortsatt tilläxt av laglösa skuggsamhällen.

Och vem i hela friden tror att någon skulle vilja anställa en nyanländ som inte kan språket och inte går att tala med och omöjligen kan förstå vilka instruktioner som gäller för ett tänkt jobb? Det tyder ju på att politikerfrälset lever i en aningslöshet och en brist på realism och arbetslivserfarenhet som saknar motstycke.

Den här stora gruppen långtidsarbetslösa fylls på med runt 75-80.000 nyanlända som kommit 2015 och sannolikt får PUT plus anhöriginvandring med kanske dubbelt så många. Hälften har ingen eller låg utbildning, en stor del är analfabeter med stora inlärningssvårigheter och kommer att kräva enorma resurser och kostsamma utbildningsåtgärder. Att tiotusentals i den kategorin någonsin skulle bli anställningsbara är en ren utopi -det handlar om personer som livslångt blir beroende av örsörjningsstöd.

För 2016 är prognosen för flyktingmottagning osäker. Migrationsverkets bedömning ligger mellan 75.000 och 140.000 nyanlända, av vilka runt hälften troligen får uppehållstillstånd och kommer att fylle på arbetslösheten ytterligare samt generera anhöriginvandring.

Man behöver inte vara nationalekonom för att förstå att situationen blir helt ohållbar och att antalet utlandsfödda med bidragsberoende säkerligen blir 400-500.000 under de närmaste 2-3 åren. Allt till följd av den förödande migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och MP.

Mittfårans journalister, som dominerar den mediala scenen, har varit livliga och okritiska påhejare av den svällande och ohanterliga mångkulturalismen och bär ett ansvar för att inte ha gjort sitt jobb som granskare av de stora påfrestningar, som väsentliga samhällsfunktioner utsätts för och på många håll dignar under. I stället har man ägnat sig åt att att frisera och förtiga fakta som är i strid mot det vedertagna förskönandet av verkligheten.

Det handlar inte bara om en ekonomisk katastrof utan också om ett socialt och kulturellt sammanbrott, hur ett sammanhållet och tryggt land går förlorat i segregation, laglöshet och komflikter mellan olika befolkningsgrupper, som allt våld på asylboenden bara ger en föraning om.

Polisen offentliggjorde nyligen statistik, som visar att man under perioden 11 nov. 2015 till 31 jan. 2016 gjort inte mindre än 3.682 utryckningar för att ingripa i bråk och våldsamheter på landets asylboenden. Man har varit förtegen om orsaken till alla konflikter men det finns rapporter om att det till stor del handlar om hot och misshandel som muslimska asylsökande utsätter kristna för. Homosexualitet är strängt förbjudet i islam och även hbtq-personer är utsatta för hot och förföljelse. Det verkar vara helt i linje med att kristna i Mellanöstern är föremål för systematisk utrotning.

EU-kommisionen har ju också nyligen antagit en resolution lägger fast att det handlar om folkmord. När det gäller synen på den kaotiska situationem på många asylanläggningar talas det i de kretsar, som inte vill se problemen, om att de asylsökande på grund av långa väntetider och ovisshet upplever en frustration som är att skylla på det svenska samhällets tillkortakommanden i flyktinghanteringen. Det förefaller som en förklaring till och godtagbar ursäkt för att demolera inredning på boenden, kasta ut TV-apparater genom fönstret och puckla på den stackars personalen, som har den otacksamma uppgiften att ta hand om och serva de boende på anläggningen.

Till skaran av de nu nämnda grupperna kommer också de tiotusentals som fått avvisningsbeskut men vägrar lämna landet, vistas här illegalt och ev. försörjer sig på svartjobb. Följden blir en ökning av utanförskapsområden och parallellsamhällen med hög kriminalitet, upplopp, gängvåld, skolbränder, bilbränder, fortsatt skolhaveri, bostadskris, hedersvåld, tvångsäktenskap och allt fler no-go zoner utom räckhåll för svensk lag och rättvisa.

Även om det är en klen tröst i ett läge, då ett sammanbrott av väsentliga samhällsfunktioner förefaller oundvikligt, får man hoppas att dagens inkompetenta och helt oansvariga politiska elit, som vägrat lyssna på vanliga medborgare och varit oförmögen att uppfatta alla varningssignaler under ett årtionde om en katastrofal utveckling, går till historien som den svenska välfärdens dödgrävare.

Uffe G.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Marie Vov

Posted: 3 marts 2016 - 10:28 - Svar

Modtagelse af offentlige ydelser går godt i spænd med sort arbejde. Således opnår man desuden den maximale indtjening i verdens højst beskattede samfund.
Bliv arbejdsløs, med en eller anden grund, f.x. PSD eller andet og bliv fast modtager af offentlige ydelser. Hæng så en seddel op i supermarkedets opslagstavle om udførelse af havearbejde, rengøring, børne- eller hundepasning, malerarb. eller hvad ved jeg.
Så tjener du som en direktør i et større firma efter skat.

Hestehandleren

Posted: 3 marts 2016 - 12:02 - Svar

O.T
Det der gang på gang undrer mig er, at hver årgang af indvandrere bliver friholdt på langtidsomkostningerne.
Fx: 2016-2020 estimerer regeringen, at indvandring/flygtninge koster 12MIA pr. år. I alt 48MIA i perioden.?

Dvs årgang 2016 koster 12MIA i 2016… Men hvad koster de i årene 2017-2020..???
Burde regnestykket ikke være:
2016 årgang (ankomne dette år) 12 MIA = 12 MIA i 2016
2017 årgang (ankomne dette år) 12 MIA + årgang 2016 12 MIA = 24 MIA i 2017
2018 årgang (ankomne dette år) 12 MIA + 2016 + 2017 årgang = 36 MIA i 2018
2019 årgang (ankomne dette år) 12 MIA + 2016 + 2017 + 2018 årgang = 48 MIA i 2019

Altså ikke 48 MIA i perioden 2016-2020 men:
12+24+36+48 MIA = 120 MIA for perioden..??

Er det kun mig eller mangler der ikke tal for akkumulerede udgifter fra tidligere års modtagne….? Jeg synes aldrig de rigtig fremgår… Ryger udgifterne i en anden “kasse” efter et år..??? Og forsvinder som “flygninge udgift” og evt overgår til kontanthjælp, sociale udgifter..ect ect…???

Er der nogen der kan oplyse mig hvordan udgifter til indv./flygt. egentlig hænger sammen…????

  sussebassa

  Posted: 3 marts 2016 - 12:29 - Svar

  Riktige utgifter blir Aldrig opplyst, fordi det ville få flere til å protestere/stemme på partier
  som ikke vil ha øko emigrantene i landene…saldoen er våre gamle, sjuke/eldre/pleietrengende, uansett Danmark, Norge eller Sverige…der Pk styrer…og juger/trixer tall for befolkningen.
  Det gjelder på Alle områder..trixing med tall/statistikker.

ramonafransson

Posted: 3 marts 2016 - 12:59 - Svar

Det finns de som inte bara pratar om sammanbrott utan också tillägger ordet inbördeskrig. Och det är när hela Sveriges befolkning blir drabbade som detta kommer att hända. Tiden, det kommer att ta, tills hela Sverige är överbefolkat med våld, våldtäkter, hot, rån, misshandel är det ingen som vet, men de flesta är överens om att det inte ens handlar om tio år … Skrämmande …

  sussebassa

  Posted: 3 marts 2016 - 13:19 - Svar

  …inbørdeskrig….Det har jeg gjort, och tror veien til det er enda nærare om man tittar på ikkepk media, får troverdig info derifrån.
  PK media lallar jo videre med sina løgner ifht Alt…Nå går Alt så mycket betre…i et land som snart bryter i hop pga øko imigrantene…nye 67 milliarder må skjutes til migverket iløpet av dette året…sejer dom, verkeligheten er sikkert det dubla…så Sverige lånar pengar igjen, och skattene stiger igjen…
  Det finnes en grens, som jag tror redan er nådd.

mjolly

Posted: 3 marts 2016 - 13:43 - Svar

Israel omringet av 500 mill muslimer har ingen problemer med å håndheve grensene, Europa klarer ikke holde 1 mill ved grensen til Tyrkia unna.

  sussebassa

  Posted: 3 marts 2016 - 13:57 - Svar

  Europa klarar det nok, men det vil inte EU..som snart/redan kollapset.

achantus

Posted: 3 marts 2016 - 15:14 - Svar

“…kristna i Mellanöstern är föremål för systematisk utrotning. EU-kommisionen har ju också nyligen antagit en resolution lägger fast att det handlar om folkmord.” Men folkemordet foregår ikke bare på kristne i midt-østen, det foregår også på oss her i våre egne land.

fra whitegenocideproject.com:
Why is it so important to get “diversity” into EVERY single White area? Why why why?

The endgame of mass immigration is to make a world without majority White areas.

If immigrants were allowed to pick their areas, they would all go to the cities and you would end up with non-White cities, but White rural areas. The anti-Whites don’t want this happening, so that is why they don’t want a single White area to be left out of the “diversity” fest.

It’s White genocide – they want us gone. Genocide is the only accurate word to describe what is happening. Everything else is too soft

  jasminum

  Posted: 4 marts 2016 - 01:07 - Svar

  Jeg holder på at målet er destabilisering av Europa, som skritt på veien til å degradere den europeiske befolknings betydning, slik at de blir et lett håndterlig folkeferd for NWO og deres felttog mot ytterligere forskyve grensene østover for stadig å bli sterkere hva ressursutvinning og egen vinning angår. Globalisme riktig uttrykt (?) slik det i bunn og grunn skulle defineres. Jeg finner ingen grunn til godhetstolkning, bare karakteristikk på sosiopati.

  Les: Steigan.no – i dag:
  Artikke om Hillary Clinton, hva som vil skje om hun blir president 2. ell. 3. mars..

  Samme sted: Robert Kennedy jr. 3.3. (justisminister): Sannheten om US rolle i denne krigen om bl.a. Syria; hva var målet med ønske om å styrte Assad. Oljeressurser?

  Glem ikke Lars Bern (google) IX (ni) artikler “om verdensherredømme” (fra februar og ut nå i mars).
  Den første tar for seg George Soros. Kriminallitteratur av første klasse. Det sørgelige er at det handler om vår endelikt. De har hatt så god tid, de har infisert så mange samfunnsinstitusjoner og organisasjoner som eks. FN. EU var deres siste idé. De har en krigsmakt av en annen verden; prioritert for å innvadere land for deres ressurser. Alt handler om å øke allerede astronomiske formuer; ja, igjen handler det om anglo-amerikanskje oligarker.

  En senere artikkel kanskje heter: “Europa våknet, og ble reddet i tide”. Med kvaliteten på våre puppet on the string- politikere tror jeg ikke det vil skje. Vårt kontinent klarer ikke av stormen som kapitalkreftene har infisert oss med gjennom over et århundre. Nasjonalstaters forsvar er bygget ned og ligger brakk. BARE DET skulle fortelle oss at våre politikere er med på denne dødsdansen NWO står for. KATASTROFALT.

  Sivilisasjoner har godt under før:
  Europa følger opp. Det tomme blikket til den tyske kansleren er talende, Der finnes ikke liv.

   achantus

   Posted: 4 marts 2016 - 21:25 - Svar

   Ja, det kontantløse samfunnet er en skikkelig skummel tanke, som vil gi bankvesen og stat total kontroll over oss. Har også lagt merke til det tomme blikket til Frau Merkel – og Hillary. Sosiopatens sjelløse øyne, som haiens.

   olaves

   Posted: 5 marts 2016 - 23:44 - Svar

   J -du har sett for dypt i glasset nu?

   olaves

   Posted: 6 marts 2016 - 00:07 - Svar

   Like før J-ordet taes i bruk av jasminum?

invandrare1957

Posted: 3 marts 2016 - 19:51 - Svar

Politikernas våta dröm globaliseringen. Dom behöver inte kunna språket för det handlar om att dom bygger upp samhällen i samhället. Den svenska kulturen är övergiven av överheten det handlar bara om att konsumera höja konsumtionen för det håller ekonomin uppe. Billigare varor lägre löner med hjälp av invandringen. Men går det hela ihop det kan nog bara en politiker förstå som är styrd av globalisterna. Snälla Norge, Danmark, Finland. Håll er borta från Sverige det är onda krafter som styr och övriga Norden ska gå samma utveckling som Sverige. Så bojkotta idiot landet Sverige.

  jasminum

  Posted: 4 marts 2016 - 01:32 - Svar

  Vår statsminister ønsker å stå tysklands kansler bi. Hun har lovet henne å ta sin kvote av asylsøkerne, uten at folket har fått uttalt seg. Men takket våre MSM, så er ikke det nødvendig, fordi de fleste her i Norge er for at Norge tar inn mange. De reagerer ikke før de får asylboende som naboer, da sitter de avbildet i msm med knærne opp under haka og er redde. Asylsøkernes oppførsel siger da litt inn. Kanskje noen av dem kjenner til svenske tilstander. Vi har seriøse alternativ medier … de titter kanskje innom der.

Anna Svensson

Posted: 3 marts 2016 - 21:57 - Svar

Så låter dock inte “Mutti” Merkel, hon kan fortfarande inte få för många hit.

Marie Vov

Posted: 3 marts 2016 - 23:39 - Svar

Komiske Tusk er på mærkerne.

jasminum

Posted: 4 marts 2016 - 00:19 - Svar

Donald Tusk ord tror jeg ikke på; Dette om noe er spill for galleriet. Hvorfor snur da ikke tysklands kansler Angela Merkel – (som et eksempel). For et SPILL.

Rakt ärligt

Posted: 6 marts 2016 - 01:30 - Svar
Leave a Comment