3
mar
Seneste opdatering: 3/3-16 kl. 1432
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

The European Council president, Donald Tusk has warned economic migrants not to come to Europe, after holding talks on the refugee crisis with the Greek prime minister, Alexis Tsipras.

“I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.” Tusk said at a press conference in Athens.

Sejren for indlysende, rationelle tanker ser ud til at nærme sig. Ord er dog billige, især politikeres.

Sverige – en nation i fritt fall
Av Uffe G.

Allt fokus i arbetsmarknadspolitiken verkar ligga på den akuta flyktingsituatíonen och att först och främst nyanlända skall få jobb med hjälp av sänkta ingångslöner. Politikerna syns ovetande om eller vill inte se problemet med att närmare 200.000 utlandsfödda har varit i landet i åratal utan att få jobb. Av dessa har nästan hälften varit i landet i 15 år eller mer och fortfarande är beroende av försörjningsstöd. Vad skall hända med alla dessa? Det bäddar för en fortsatt tilläxt av laglösa skuggsamhällen.

Och vem i hela friden tror att någon skulle vilja anställa en nyanländ som inte kan språket och inte går att tala med och omöjligen kan förstå vilka instruktioner som gäller för ett tänkt jobb? Det tyder ju på att politikerfrälset lever i en aningslöshet och en brist på realism och arbetslivserfarenhet som saknar motstycke.

Den här stora gruppen långtidsarbetslösa fylls på med runt 75-80.000 nyanlända som kommit 2015 och sannolikt får PUT plus anhöriginvandring med kanske dubbelt så många. Hälften har ingen eller låg utbildning, en stor del är analfabeter med stora inlärningssvårigheter och kommer att kräva enorma resurser och kostsamma utbildningsåtgärder. Att tiotusentals i den kategorin någonsin skulle bli anställningsbara är en ren utopi -det handlar om personer som livslångt blir beroende av örsörjningsstöd.

För 2016 är prognosen för flyktingmottagning osäker. Migrationsverkets bedömning ligger mellan 75.000 och 140.000 nyanlända, av vilka runt hälften troligen får uppehållstillstånd och kommer att fylle på arbetslösheten ytterligare samt generera anhöriginvandring.

Man behöver inte vara nationalekonom för att förstå att situationen blir helt ohållbar och att antalet utlandsfödda med bidragsberoende säkerligen blir 400-500.000 under de närmaste 2-3 åren. Allt till följd av den förödande migrationsuppgörelsen mellan Alliansen och MP.

Mittfårans journalister, som dominerar den mediala scenen, har varit livliga och okritiska påhejare av den svällande och ohanterliga mångkulturalismen och bär ett ansvar för att inte ha gjort sitt jobb som granskare av de stora påfrestningar, som väsentliga samhällsfunktioner utsätts för och på många håll dignar under. I stället har man ägnat sig åt att att frisera och förtiga fakta som är i strid mot det vedertagna förskönandet av verkligheten.

Det handlar inte bara om en ekonomisk katastrof utan också om ett socialt och kulturellt sammanbrott, hur ett sammanhållet och tryggt land går förlorat i segregation, laglöshet och komflikter mellan olika befolkningsgrupper, som allt våld på asylboenden bara ger en föraning om.

Polisen offentliggjorde nyligen statistik, som visar att man under perioden 11 nov. 2015 till 31 jan. 2016 gjort inte mindre än 3.682 utryckningar för att ingripa i bråk och våldsamheter på landets asylboenden. Man har varit förtegen om orsaken till alla konflikter men det finns rapporter om att det till stor del handlar om hot och misshandel som muslimska asylsökande utsätter kristna för. Homosexualitet är strängt förbjudet i islam och även hbtq-personer är utsatta för hot och förföljelse. Det verkar vara helt i linje med att kristna i Mellanöstern är föremål för systematisk utrotning.

EU-kommisionen har ju också nyligen antagit en resolution lägger fast att det handlar om folkmord. När det gäller synen på den kaotiska situationem på många asylanläggningar talas det i de kretsar, som inte vill se problemen, om att de asylsökande på grund av långa väntetider och ovisshet upplever en frustration som är att skylla på det svenska samhällets tillkortakommanden i flyktinghanteringen. Det förefaller som en förklaring till och godtagbar ursäkt för att demolera inredning på boenden, kasta ut TV-apparater genom fönstret och puckla på den stackars personalen, som har den otacksamma uppgiften att ta hand om och serva de boende på anläggningen.

Till skaran av de nu nämnda grupperna kommer också de tiotusentals som fått avvisningsbeskut men vägrar lämna landet, vistas här illegalt och ev. försörjer sig på svartjobb. Följden blir en ökning av utanförskapsområden och parallellsamhällen med hög kriminalitet, upplopp, gängvåld, skolbränder, bilbränder, fortsatt skolhaveri, bostadskris, hedersvåld, tvångsäktenskap och allt fler no-go zoner utom räckhåll för svensk lag och rättvisa.

Även om det är en klen tröst i ett läge, då ett sammanbrott av väsentliga samhällsfunktioner förefaller oundvikligt, får man hoppas att dagens inkompetenta och helt oansvariga politiska elit, som vägrat lyssna på vanliga medborgare och varit oförmögen att uppfatta alla varningssignaler under ett årtionde om en katastrofal utveckling, går till historien som den svenska välfärdens dödgrävare.

Uffe G.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?