4
mar
Seneste opdatering: 4/3-16 kl. 1820
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Vi kunne have hjulpet ofrene for islam. I stedet har vi i stor stil hjulpet bødlerne.

Køb af Fjordmans bog udenfor Norge

Jeg får spørsmål fra lesere i Sverige og Danmark om hvordan de kan kjøpe min norske bok Vitne til vanvidd. Jeg kan sende signerte eksemplarer også til postadresser utenfor Norge. Å sende 1 signert bok som B-post til Sverige, Danmark eller en adresse i EU koster 380 norske kroner. Pengene kan betales til en norsk bankkonto eller via PayPal. Man kan kjøpe e-bøker via det som heter Haugen bok, men jeg anbefaler ikke at noen bosatt utenfor Norge kjøper papirbøker der. Haugen bok tar altfor mye penger for porto til andre land. Svenske og danske lesere kan heller forsøke å bestille papirbøker på internett via Tanum eller Adlibris.

Klar tale: Necla Celek om koranen


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


selma

Posted: 4 marts 2016 - 12:33 - Svar

Hun sier det som mange av oss har tenkt i lange tider, ved å bruke vår fornuft. Godt at det finnes en Nekla Kelek som snakker så klart. Det som er så veldig trist i det store bildet av “den vestlige verden” i dag er at uro, tap av frihet og trygghet, dårlig integrering og parallellsamfunn, voksende kriminalitet osv. osv, er – at hadde våre politikere også brukt sin sunne fornuft og omtanke for eget land og folk, samt brukt sin nasjonale suverenitet (for helt borte er den vel ikke enda ?) og ikke underlagt seg EUs vilje i ett og alt, da ville mye vært bedre for oss alle. Med Lisboa-traktaten, som er å anse som EUs grunnlov, forsvant også det meste av nasjonalstatens suverenitet. Denne loven rangerer over nasjonalstatens lover. Tsjekkia var det det siste EU-
medlemmet som signerte den. Jeg er opptatt av et lands suverene makt over eget land. Anser det som et formidabelt svik av våre politikere å ikke ta vare på denne. Når de kommer til kort i å hanskes med forhold ved innvandringen som alle kan se er ødeleggende for oss, skylder de på internasj. konvensjoner og avtaler. Norge er ikke EU-medlem, men har vi likevel signert denne avtalen? Debatten har i såfall uteblitt. Når man ser, og vet, islams makt over det enkelte individ, fra vugge til grav og nesten enda videre, burde en slik ideologi fordekt som religion, ikke fått eksistere i et fritt og demokratisk samfunn overhode. Det burde politikerne ha forstått. Jeg nekter å tro at de ikke visste bedre. Da burde de ikke inneha så viktige embeter.Det Kelek sier er selvfølgeligheter. Det forteller sitt om hvor vi står i off. tankeprossesser at det blir løftet fram i en video og sett på som ekstraordinært å uttale seg slik.
Det må drastiske virkemidler til for at samfunnet igjen skal bli bedre å leve i, og jeg er redd for at disse vil måtte stå i kontrast til de demokratiske verdier for i det hele tatt redde demokratiet. Demokratiet har vist seg å være sin egen verste fiende (?) Jeg kjenner til krefter som vil fjerne nasjonalstaten og innføre verdens-regering, globalismen er her spettet som skal være virkemiddelet. Men det er dette som må motarbeides. Vi må ta vare på de verdiene som kjennetegner den nasjonale suvereniteten. Det som nå er på gang i Europa, med Schengen i oppløsning, Dublinavtalen lagt død etc. er etter mitt syn et godt tegn på at fornuften er på vei tilbake i det off. rom.

itsthepatriarchy

Posted: 4 marts 2016 - 13:05 - Svar

Anna Svensson

Posted: 6 marts 2016 - 00:12 - Svar

Necla Celek borde tala i Riksdagen, men det kommer inte att ske.

Leave a Comment