2
apr
Seneste opdatering: 2/4-16 kl. 1056
61 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Bemærk hvad Steyn siger om den aktuelle store, mega, trash-actionfilm, London has Fallen. Arabere dør som fluer i tusindvis, den har alle dagens terrorelementer undtagen ét: Årsagen. Der hentydes ikke til islam med ét ord, der er ikke ét eneste, lillebitte Allahu Akhbar – og jo, jeg har mirakuløst nok set den, men ikke  i biffen! Filmen er så inholdsrig, som den berømte, svenske alkoholfri snaps. Livet er sgu for kort til sådan noget lort, men det er nu engang, hvad Hollywood fodrer masserne af med. – Steyn er i Toronto for at debattere med Nigel Farage i Munch-debate. Man kan se den live-streamede debat her.


10 000 millionærer har forladt Frankrig

Indvandring, islam, kriminalitet og racespændinger sender dem afsted

Det var til at forudse: rige og ressourcestærke mennesker forlader Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien og andre europæiske lande på grund af tilstrømningen af migranter, som truer landenes økonomi og sikkerhed. Som altid er det den økonomisk dårligst stillede del af befolkningen, der ikke kan slippe væk, men bliver tilbage med volden, de høje skatter og ødelæggelsen af deres daglige liv.

Det besynderlige er, at initiativerne til at åbne for ødelæggelsen af Europa kommer fra EU’s top, fra et establishment, som har sit på det tørre og som tror at kunne beskytte egen sikkerhed, men helt besynderligt støttes indvandringspolitikken af venstrefløjen, som repræsenterer de fattige europæere, som kommer til at betale den højeste pris.10,000 Millionaires Have Left France Due To Fears Over Islam, Racial Divides, Crime And Immigration


Et islamisk mareridt

Ny undercover film inde fra Raqqa


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Margrethe

Posted: 2 april 2016 - 08:14 - Svar

Den Hollywoodske filmindustri skulle vist nok være ret domineret af jøder. De graver altså løs på deres egen grav, pumper milliarder af dollar i at bygge deres eget mausoleum med den slags muslimforherligende film. Er jøder overhovedet egnet til demokrati og til at have stemmeret?

  Peter Buch

  Posted: 2 april 2016 - 11:58 - Svar

  Nu er det for mig at se mere den førte politik, end om den ene eller anden formelle styreform findes, der burde være essensen.
  Der er, set herfra. ingen garentier, for nogen, om at dårlige beslutninger, ren idioti, ikke vedtages under formelt demokratiske former.

  Men, demokratiet er, trods dette. den mindst ringe form, set herfra.

   FelixKrull

   Posted: 2 april 2016 - 12:19 - Svar

   Det er muligt at demokrati er den mindst ringe styreform, men det er jo ligegyldigt hvilken styreform man har, hvis den i sidste ende leder til sharia, hvilket SAMTLIGE vesteuropaeiske demokratier har urokkelig kurs mod.

    Peter Buch

    Posted: 2 april 2016 - 12:26 -

    Præcis.
    Det væsentligste er selvfølgeligt, hvilken politik der føres.

    FelixKrull

    Posted: 2 april 2016 - 12:33 -

    Problemet med repraesentativt demokrati som det ser ud i Danmark er, at der er graenser for, hvad politikerne har lov til at vedtage – der er en skjult, uformel grundlov. Det er f.eks. forbudt at begraense masseindvandring.

    Peter Buch

    Posted: 2 april 2016 - 12:50 -

    Du må henvise til diverse konventioner. Jeg ser intet i Grundloven, der skulle forhindre vedtagelser kan vedtages der hindrer masseindvandring.

    FelixKrull

    Posted: 2 april 2016 - 13:15 -

    Der er en uformel grundlov. At det er forbudt at begraense masseindvandringen kan ses af, at ingen partier – DF inklusive – er parate til at saette en maks-graense for indvandringen.

    Man ivaerksaetter nogle kosmetiske tiltag, der skal goere det svaerere at faa opholdstilladelse i Danmark, men med 3 milliarder mennesker der efter moderne definitioner kvalificerer sig som vaerende ‘paa flugt fra krig og fattigdom’, betyder graensekontrol, starthjaelp og begraesninger for familiesammenfoeringer nul og niks.

    Saa vidt jeg husker er du DF’er, og saa vidt jeg husker har vi ogsaa diskuteret DF’s indvandringspolitik – eller mangel paa samme – tidligere, saa med mindre jeg husker forkert, henviser jeg til mine tidligere indlaeg.

    Peter Buch

    Posted: 2 april 2016 - 13:48 -

    Jeg har været medlem af DF, et par år omkring årtusindskiftet. Jeg erindrer ikke diskution om indvandring med dig.
    Grænsekontrol betyder noget, i min tolkning, når udefrakommende kan afvises.
    Ellers er det blot en sluse, der ikke er andet, end en sluse.
    Starthjælp og begrænsninger i familjesammenføring er vel fortvivlede forsøg på at lave indvandringspolitik.

    FelixKrull

    Posted: 2 april 2016 - 14:27 -

    Saa laenge der ikke er sat loft over indvandringen, er det jo ligemeget med graensekontrol, for der er et par millarder mennesker der har ret til at soege asyl i Danmark. Der kan simpelthen ikke eksistere en ansvarlig indvandringspolitik uden en numerisk graense for, hvor mange der kan faa opholdstilladelse i Danmark.

    Og ikke een eneste folketingspolitiker er parat til saa meget som at diskutere en fast graense. Indvandringen er firedoblet siden regeringen tiltraadte, og ordet ‘indvandring’ er ikke undsluppet Kristian Thulesen Dahls mund i over et aar. Han sender fra tid til anden sine gaardsangere i byen for at sige noget grimt om muslimer, men nogen konkrete krav til Loekke stilles der ikke.

    Peter Buch

    Posted: 2 april 2016 - 15:04 -

    Jeg vil mene grænsekontrol, selv uden nogen tal for hvor stor indvandring der søges, hvormange, der møder grænsekontrollen, eller passerer grænser, fint kunne virke. Australien har så vidt jeg ved underskrevet de samme konventioner som Danmark. Forskellen er at lokale politikere ikke ønsker en australsk løsning, men reelt ufortrødet arbejder for en kvik befolkningsudskiftning.

    Morten - - -

    Posted: 2 april 2016 - 20:03 -

    Peter Buch: Beskriv, hvordan du mener, kontrol vil virke. Hvordan vil det hindre nogen i at søge asyl her? Kom i hu, at Tyskland har nægtet Danmark ret til at foretage kontrollen på tysk grund. Så hvordan … Min udfordring er, at Nej – kontrol virker ikke. STOP virker.

    A s y l s t o p.

    – – –

    Morten - - -

    Posted: 2 april 2016 - 20:05 -

    Og endelig: Demokrati er ikke den mindst ringe styreform. Demokratisk kultur er derimod muligvis den mindst ringe kultur.

    – – –

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 00:29 -

    Hvad er demokratisk kultur? Det lyder interessant…

    Morten - - -

    Posted: 3 april 2016 - 06:12 -

    Det er en kultur, der kan rumme afkaldsparadokset: At graden af demokrati er lig med den indflydelse, vi bevilger hinanden – ikke med den vi kræver for os selv. For det sidste er ingen kunst. En kultur, der nægter unge retten til frit partnervalg, frit valg i forhold til bekendelse (eller ikke-bekendelse), livsstil o. s. v., skal således ikke kaldes demokratisk.

    – – –

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 08:12 -

    Spidst formuleret. Afkaldsparadokset. Men at benytte demokratisk kultur som betegnelse for foretagne handlinger udført under valg af partner forekommer mig noget misvisende. Hvorfor skulle demokratisk kultur være defineret som begrænset til en tyran, eller respektivt en gruppe, der ikke rummer alle potentielle interessenter?

    Jeg mener, i det jeg opfatter som demokratisk har alle potentielle indflydelse, det er ikke til stede i dit eksempel. Der, i eksemplet med partnervalg, er der vel tale om en mindre gruppe, en ikke demokratisk forsamling, måske endda en ikke repræsentativ forsamling, eller et eneste individ, der afgør andres valg.

    Det kan uden yderligere oplysninger ikke, set herfra,med nogen rigmelighed betegnes som- demokratisk kultur.

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 00:28 -

    Fordi kontrol der medfører en afvisning af adgang vil medføre- personen ikke kommer ind.
    Hvad personer uden for Danmark foretager sig, vedkommer ikke- i første omgang- Danmark.
    At der tillige kan eksistere asylstop er vel en fordel, anskuet fra en type perspektiv.
    Ophævelse af nogle konventioner er en formel fordel, men det væsentligste er hvad virkeligheden indeholder.

    FelixKrull

    Posted: 3 april 2016 - 02:01 -

    det væsentligste er hvad virkeligheden indeholder.

    Virkeligheden indeholder en firedobling i antallet af immigranter. Hvad virkeligheden IKKE indeholder, er en Kristian Thulesen Dahl der protesterer mod nationalovergrebet.

    Graensekontrol virker kun hvis du kan sige ‘beklager, alt optaget’ til ALLE der moeder op i Kastrup, men hvis asylpiraten bare kan vifte med sine menneskerettigheder og blive lukket ind, er det jo pisseligemeget.

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 02:14 -

    Vi har i alle årene sagt, at antallet af udlændinge betyder alt. I
    begyndelsen stod vi alene med det synspunkt. Nu erkender vist de fleste
    seriøse partier i Folketinget, at vi i Danmark kun kan magte et vist
    antal indvandrere, hvis de skal kunne integreres i Danmark.

    I alt for mange år er der kommet for mange, alt for mange.

    I vores søgning efter de bedste løsninger, skal vi ikke lade os bremse
    af hensynet til luftige internationale konventioner.Det er noget af
    det, vi tager med til mødet i statsministeriet. For problemerne er så
    store, at nu må der for alvor findes løsninger.
    Kristian Thulesen Dahl
    udsnit fra onsdag 30. marts 2016

    http://www.danskfolkeparti.dk/Nu_skal_der_handling_bag_ordene_

    http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/Vi%20skal%20passe%20p%C3%A5 %20Danmark.pdf

    FelixKrull

    Posted: 3 april 2016 - 08:11 -

    Well, hvad er saa DF’s forslag til et indvandringsloft? Altsaa helt konkret?

    Nej, vel?

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 08:24 -

    Nej.
    Der er ikke sat tal på.

    Har du selv nogen ide om hvor du gerne så tallene ligge?

    Hvormange er for dig udgangspunkterne.

    Hvormange skal kunne passere danske grænser, før de lukkes, uanset for hvilket formål og hvilken oprindelse og økonomiske situation en potentiel grænsegænger skulle have, eksempelvis?

    Hvormange asylanter, om nogle overhovedet, anser du som passende?
    Hvormange udefra kommende anser du som det maksimale antal, der på hvilket som helst tidspunkt kan opholde sig på dansk territorium?

    Mener du antallet af danske skal have indflydelse på dine foreslåede tal for udefrakommende?

    Lad venligst læserne få nogle tal!

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 11:52 -

    Har du nogle tal selv?

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 15:55 -

    Havde du selv nogle tal?

    Har nogle set FelixKrull?

    FelixKrull

    Posted: 3 april 2016 - 16:54 -

    Nul asylansoegere, nul opholdstilladelser til folk, der ikke kan forsoerge sig selv, permanent opholdstilladelse med fulde velfaerdsrettigheder efter ti aars selvforsoergelse, dansk statsborgerskab til folk, der er foedt og opvokset i Danmark og har aftjent dansk vaernepligt.

    Det var jo ikke saa svaert, vel?

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 17:58 -

    Tak for det.

    Der er et par muligheder/perspektiver du ikke dækker, medmindre du finder det nævnte omfatter alt.
    Det vil stadig kunne give, blive et Danmark med eksempelvis 15 millioner lovlydige begavede kinesere som nye danske medborgere. Det scenarie er ikke noget jeg støtter.

    Personlig foretrækker jeg ekstremt få tildelelser af statsborgerskaber, om der overhovedet skal gives sådanne i enkelte år. Baggrunden for statsborgerskabstildelen kunne være at personen havde gjort noget ekstraordinært for danske eller for Danmark. Med et encifret antal som maksimum årligt.

    FelixKrull

    Posted: 3 april 2016 - 18:59 -

    Den slags holdninger ville faa en DF’er ekskluderet.

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 19:12 -

    Jeg gik selv ud af DF år før jeg kom på det. Jeg har også selv sagt op på job, indtil videre. Man ved jo aldrig hvad der sker.

  Peter Zichau

  Posted: 2 april 2016 - 22:11 - Svar

  Jeg tror det handler om noget så banalt som menneskesyn. Vi vil så gerne ha’ at mennesker bare lever side om side og alt er fryd og gammen. At det ikke er sådan i virkeligheden er bare ærgerligt.
  Men ligefrem at fortælle det åbent, får altså nogen til at gå kolde.
  Hvis man endeligt skal putte det ind i en jødisk kontekst, så kunne det måske have noget at gøre med, at jøderne altid har været et forfulgt folk, som har måtte leve på andres nåde. Og derfor benytter de denne “glatte ud” teknik, så vidt det er muligt. I Israel kan de jo godt forsvarer sig – når de skal.

  Lenn

  Posted: 4 april 2016 - 15:44 - Svar

  Når du siger ‘jøder’, formoder jeg, at du henviser til Israel, for ellers mener du jo, at jøder er andenrangsborgere, som i andre lande ikke bør have stemmeret osv. I Polen og Rusland mente man engang det samme, og her måtte jøder heller ikke eje land.
  Israel er nok dét land i verden, der efterlever demokrati i dens pureste, mest oprindelige form. (Eller du mener måske, at Sveriges-modellen er bedst?).
  Israel har arabiske politikere i Knesset og har altid inkluderet araberne; 1/6 af Israels befolkning er arabere/muslimer, men alligevel må Israel bruge 1/3 af sit årlige budget på at beskytte sig mod de mange arabiske lande, der ønsker at udslette det.

  Se denne artikel og billederne af både muslimske og kristne arabiske kvinder, som elsker Israel så højt, at de arbejder i IDF, den israelske hær. Hvorfor tror du, de gør det? Ved du, hvad alternativet er for dem? Det er et formørket liv i islamiske, stinkende gevandter, hvor de skal agerer fødemaskine for og servicere en skægget jihadi, der formentlig arbejder for Fatah, hamas, Hezbollah eller isis! http://www.barenakedislam.com/2016/03/17/apartheid-israel-you-say-then -why-are-arab-christians-and-muslims-serving-in-the-israeli-defense-fo rces/ (mandlige læsere vil sikkert synes meget godt om billederne af disse kvinder…)

  Du kunne også se denne særdeles udmærkede tale af Trump og måske lære lidt om Israel og jøderne: https://www.youtube.com/watch?v=fQgDgMGuDI0

FelixKrull

Posted: 2 april 2016 - 10:56 - Svar

Tak for linket.

Mit problem med Farage er det samme som med Stein. De betegner begge europaeisk kultur som “judaeo-kristen”, en Frankenstein-neologisme der fungerer som hundefloejte for zionister: “Jeg er muligvis racist, men bare rolig, jeg er JERES racist”.

Europa er ligesaa lidt “judaeo-kristen” som Saudi Arabien er “judaeo-muslimsk”, ogsaa fordi moderne europaeiske vaerdier bygger paa oplysningstanken – dvs, en reaktion mod religioese vaerdier. Det er jo foerst efter 2-300 aars oplysningskamp, at kristne vaerdier er kommet til at handle om at bespise hjemloese og kramme bamser.

Jo, naestekaerligheden er da fundamental for kristendommen, men foer oplysningen, gjaldt den kun andre kristne, paa samme maade som de muhammedanske regler om godgoerenhed kun gaelder muslimer. Og foer oplysningen taeskede kristendommen til at opfoere sig ordentligt, blev fritaenkere forfulgt, homosexualitet blev straffet med doeden og kaettere braendt paa baalet.

Som Christopher Hitchens sagde, saa har vi ikke lov til at glemme hvordan kristendommen teede sig, da det var praesterne der sad paa magten. Det er en kedelig tendens i counterjihad-bevaegelsen, at der er en markant tendens til at markedsfoere modreligion som en loesning paa Europas identitetsproblem. Det er sandt at mange af de problemer vi har i dag skyldes nogle uheldige samfundsmaessige bivirkninger ved oplysningstanken og humanismen, men vi risikerer at smide barnet ud med badevandet, hvis vi bilder os ind at en tilbagevenden til kristendom – endsige “judaeo-kristendom” – er loesningen.

Problemet er ikke at vi har for lidt kristendom, problemet er at vi har for lidt oplysning. Vi kaemper ikke for ytringsfriheden, retsstaten og individets rettigheder. Havde vi konsekvent haandhaevet sekulaer lov overfor vores muhammedanske diaspora, ville vi ikke staa i den suppedas vi i dag er havnet i.

  Peter Buch

  Posted: 2 april 2016 - 11:46 - Svar

  Geert Wilders og Victor Orban, for at nævne et par mere, bruger samme betegnelse.
  Havde vi konsekvent håndhævet sekulær lov havde islam næppe eksisteret som andet end isoleret i Saudiarabien.

  Alicia Lind

  Posted: 2 april 2016 - 18:26 - Svar

  Frankenstein- neologism, ett utmärkt namn för denna vilseledande term, inte minst för att kristendomen faktiskt har moderniserats en hel del, medan judaism – liksom dess icke så avlägsen broderreligion, islam fortfarande fortfarande utgörs av medeltida vidskepelser.

  Søren Ferling

  Posted: 2 april 2016 - 18:36 - Svar

  Oplysning, som du ser ud til især at forbinde med liberalistiske frihedsrettigheder, har da som en af sine grundlæggende regler at alle lande ligger åbne for bosætning for hvem som helst.

  Når jeg mener at en delvis tilbagevenden er en el af en løsning er det fordi kristendommen kan bringe os på omdrejningshøjde med moderne videnskab, som oplysningsideologierne er afvisende overfor og som dermed bringer os ud i situationer, vi ikke selv forstår.

  Nærmere bestemt handler det om at ideologierne arbejder med en menneskemodel, der smigrer menneskers forfængelighed, men til gengæld er forkert og at kristendom og empiriske videnskab kan vise os at vi er mindre ideelt indrettede, end vores forfængelighed er parat til at se i øjnene.

  Denne oplysningsideologiske fejltænkning gav os bolchevisme osv. og som en ligeledes oplysningsideologisk reaktion, facsisme osv. – hvor bolchevismen selv var en reaktion på liberalismen.

  Fordi oplysningsideologi er bygget på noget kontrafaktuelt, bringer den os fra feudalisme til neofeudalisme.

   FelixKrull

   Posted: 3 april 2016 - 01:01 - Svar

   Oplysning, som du ser ud til især at forbinde med liberalistiske
   frihedsrettigheder…

   Det er ikke noget jeg goer. Der er en direkte linie fra oplysningen til individets frigoerelse fra religioes repression.

   … har da som en af sine grundlæggende regler at alle
   lande ligger åbne for bosætning for hvem som helst.

   Det ville jeg heller ikke have det mindste problem med hvis 1) der var lukket for kassen og 2) danske love blev haandhaevet – dvs. hvis vi behandlede en mand, der skar tissekonen af sit barn paa lige linie med en dansker, der skar naesen af sit.

   Resten af dit indlaeg er taagesnak.

    Søren Ferling

    Posted: 3 april 2016 - 10:07 -

    Det er ikke noget jeg goer. Der er en direkte linie fra Oplysningen til individets frigoerelse fra religioes repression.

    Ja ok, sådan kan man se det – andre som jeg mener at der er tale om ‘overtro’ – en tro på menneskelige egenskaber, som man ofte ikke finder hos mennesker andre steder end i deres forfængelige tanker.

    Det ville jeg heller ikke have det mindste problem med hvis 1) der var lukket for kassen og 2) danske love blev haandhaevet – …

    Det er liberalisters privilegium at tro på at samfund kan fungere på grundlag af love alene.

    Der kræver først og fremmest kultur, herunder religion – love er sekundære hertil og opstår ud fra dem.

    Resten af dit indlaeg er taagesnak.

    Det er lidt af min forklaring på at liberalisme skaber kommunisme, der igen skaber socialdemokratisme og fascisme, der igen tager os med tilbage til den feudalisme, liberalismen befriede os fra.

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 12:07 -

    Er virkelige liberalisters privilegium, kerneværdierne hos den liberale definitator, ikke de tror samfund kun fungerer godt når ALLE tror liberalisme og ene liberalisme hersker? Love kan, teoretisk, i denne forbindelse ses som af liden betydning, eller som helt uvæsentlige.

    Søren Ferling

    Posted: 3 april 2016 - 14:16 -

    Jo, der er vist noget med at det er nødvendigt at der ingen afvigere er som i ideologier generelt.

  Peter Zichau

  Posted: 2 april 2016 - 21:58 - Svar

  Termen judeo-kristen betyder bare, at kristendommen og jødedommen er forbundet. Men kristendommen er jødedommens reformation. Den fratager den sin eksklusivret og indfører kærlighedsbudskabet om syndernes forladelse. Det er det vores samfund grundlæggende er bygget på og grunden til de ser de ud som de gør. Ateisme og moderne videnskab kom ikke bare dumpende ned fra himlen.
  Så kan det godt være du ikke bryder dig om jøder – hvad ved jeg – men det har ikke noget med sagen at gøre her.

   FelixKrull

   Posted: 3 april 2016 - 01:04 - Svar

   Termen judeo-kristen betyder bare, at kristendommen og jødedommen er forbundet.

   Well, det er islam og judaisme ogsaa. Men vi snakker jo ikke om “judaeo-islam”, ligesom vi ikke snakker om “graeco-judaisme”.

   Så kan det godt være du ikke bryder dig om jøder…

   Lad vaere med at skabe dig.

    Peter Zichau

    Posted: 3 april 2016 - 01:32 -

    Islam hænger ikke sammen med hverken jødedom eller kristendom. Det er bare noget de har flettet ind i deres krigsmanifest for at retfærdiggøre det. Og hvis du går det lidt efter i sømmene kan du også se de fuldstændig har misforstået det.

    FelixKrull

    Posted: 3 april 2016 - 01:41 -

    Alle tre religioner er ‘abrahamske’, dvs. de deler mytologierne i Det gamle Testamente, saa det passer slet og ret ikke. Islam har ligesaa meget med joededom at goere, som kristendom har.

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 02:05 -

    Belief that this scripture is divinely inspired is one of Islam’s fundamental tenets,
    but, since all scripture before the Qur’an is also held to have become
    corrupted, Muslims are directed to take guidance from the Qur’an alone.[citation needed]

    https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_the_Christian_Bible

    FelixKrull

    Posted: 3 april 2016 - 02:12 -

    Ja, og for at vaere kristen, skal man tro paa at Jesus var guds soen, og at hans laere ugyldiggoer Moseloven.

    Hvad er pointen?

    Peter Buch

    Posted: 3 april 2016 - 09:05 -

    At islam ene går efter koranen i praksis, al ordflommen om andet er kun ordflom.

    Lenn

    Posted: 4 april 2016 - 15:16 -

    Islam er ikke ‘abrahamsk’, hvor du så siden har fået dén besynderlige term fra? Islam er satansk, altså modsat Bibelen – en modstander af Bibelens Gud, og skribenten af koranen har efterabet og kopieret dele af Gl. Testamente. Til din info: ‘alahu’ betyder ‘forbandelse’ på hebraisk, og hvem er den ‘forbandede’? Det er ham, der kommer som en ‘lysets engel’ for at forføre: Lucifer.
    Ved du, hvorfor Vesten vil tabe? Fordi den forsøger at forklare og forstå alt ud fra et politisk-intellektuelt standpunkt. Det er helt det modsatte, og derfor kan heller ingen vestlige ledere forstå, at de skal identificere selve kulten islam som fjenden; de er forblindede af en verdslig forståelse af eksistens; en ‘forståelse’, hvor man har taget Gud ud af ligningen.

    FelixKrull

    Posted: 4 april 2016 - 16:51 -

    Din egen personlige nissetro og koekkenbordsteologi, har ikke noget med religionshistorie at goere: de tre store monoteistiske religioner deler mytologi, specifikt at de anser Abraham som stamfader til Guds udvalgte folk.

    Laes og forstaa:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Abrahamic_religions

    Vesten vil vinde, fordi moderne, sekulaer videnskab har gjort Vesten saa overlegen ift. islam, at USA kunne udradere SAMTLIGE muslimer i hele verden paa tyve minutter, hvis de besluttede sig til det. P.t. tror muhammedanerne at de vinder, fordi det endnu ikke er gaaet op for Vesten, at islam foerer krig mod os.

    Vi behandler helt fornuftigt muhammedanere som smaa patteboern der under et hysterisk anfald sparker far over skinnebenet: vi griber ikke fat i lille Muhammeds ben og svinger ham tre gange rundt i luften foer vi knuser hans hoved mod en mur, for saadan goer man ikke med patteboern.

    Desvaerre giver vi ham ikke engang en velfortjent endefuld, fordi vi her i Vesten tror paa boessenarkomankommunistpaedagogik. Som Churchill sagde om arabere: “They are either at your feet or at your throat.”

    Peter Zichau

    Posted: 3 april 2016 - 15:08 -

    Biblen forudser Messias komme. Jesus er Messias.
    Jesus er en del af treenigheden. Herren på jord. Som i himlen og i ånden.
    600 år senere bliver det blandet ind i noget markedsføring for en psykopats vildfarelser. Sikkert fordi hans eget budskab var for svært at sælge..?
    Det endte da også med en lidt mere håndfast markedsføring…

   MollyM

   Posted: 5 april 2016 - 17:46 - Svar

   Spot om! Kristendommen står på skuldrene af jødedommen, Det Ny Testamente bygger på Det Gamle Testamente., så naturligvis har de to verdensreligioner noget at gøre med hinanden

  Lenn

  Posted: 2 april 2016 - 22:15 - Svar

  Hvad i alverden har ‘oplysning’ nogensinde bidraget til?? Oplysning om hvad, exactly?
  Europa er blevet hedensk, dekadent, antisemitisk og antikristeligt.
  Men synes du, at det er så godt et bytte at udskifte kristendommen med islam..? Den kristne verden så fremgang, iderigdom og velstand i århundreder; med indførelsen af satandyrkerne vil du se et Europa, der går sin undergang i møde. Økonomisk og moralsk.

  Picassos Guernica beskriver nok bedst fremtidens Eurabia.

   FelixKrull

   Posted: 3 april 2016 - 00:58 - Svar

   Hvad i alverden har ‘oplysning’ nogensinde bidraget til?

   Ytringsfrihed, retsstat, lighed for loven, den videnskabelige revolution, demokrati – den slags pillerier.

    Lenn

    Posted: 4 april 2016 - 15:27 -

    Okay. Altså netop dé selvsamme goder, som vi har fået som en slags ‘bonuspakke’ efter adopteringen af kristendommen. Før Ansgar kom til Danmark, levede dansken i lerhytter, ofrede til alskens fordummende afguder og slog andre ihjel for et godt ord. Man var ret primitiv, som de fleste hedenske folkeslag. Efter kristendommens indtog blev Europa civiliseret, omend langsomt, og man begyndte at sætte system i samfundene og love vedtoges – ofte ud fra bibelske synspunkter og De 10 Bud.

    De 10 Bud er skåret ind i døren ind til the Supreme Court (Højesteret) i USA, og den kristne tro spillede en afgørende rolle i grundlæggelsen af The Land of the Free. Tyg lige lidt på den! Jeg er træt af folks antikristelighed og antisemitisme! Fatter man ikke, at sådanne holdninger føder venstrefløjen og gør muslimer rigtigt glade?

    http://www.crossroad.to/Quotes/law/10_commandments-did_you_know.htm
    James Madison, the fourth president, known as “The Father of Our Constitution” made the following statement “We have staked the whole of all our political institutions upon the capacity of mankind for self-government, upon the capacity of each and all of us to govern ourselves, to control ourselves, to sustain ourselves according to the Ten Commandments of God.”

    FelixKrull

    Posted: 4 april 2016 - 16:42 -

    den kristne tro spillede en afgørende rolle i grundlæggelsen af The Land of the Free. Tyg lige lidt på den!

    Ja, folk flygtede fra religioes undertrykkelse. Det var nok derfor, de indskrev i artikel seks i deres forfatning at religion og politik skulle holdes adskilt, og at de ti bud – der foerst blev sat op paa hoejesteretsbygningen i 1961 – saaledes kun har dekorativ betydning.

    Thomas Jefferson (der havde lavet sin egen Pixibogs-udgave af Biblen ved at skaere alle afsnit vaek, der ikke var i overensstemmelse med moderne videnskab eller sund fornuft) bemaerkede i den anledning:

    I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that their legislature should ‘make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,’ thus building a wall of separation between Church & State.

FelixKrull

Posted: 2 april 2016 - 11:16 - Svar

  Anna Svensson

  Posted: 2 april 2016 - 23:30 - Svar

  Tack för länken. Nu har jag haft något vettigt att göra ikväll.

Peter Buch

Posted: 2 april 2016 - 14:54 - Svar

Det var en overraskelse at læse om Peter Munk, der står bag debatten i Canada, var på Kasztner-toget.
http://www.thestar.com/business/2014/04/29/10_things_to_know_about_pet er_munk_as_he_bids_bon_voyage_to_bay_st.html
http://www.truetorahjews.org/kastner

Lenn

Posted: 2 april 2016 - 22:05 - Svar

“10.000 millionærer har forladt Frankrig”. Ja, Gerard Depardieu og 9.999 jøder.
Jøderne flygter fra den rottebefængte, synkende skude, og Europas samlede intelligenspulje vil rasle ned. Man fordriver de kloge, driftige og fredelige jøder, og hiver de ekstremt intellektuelt ‘udfordrede’ muhammedanske voldsmænd ind! Så fik Tyskland alligevel sit “Judenfrei Europa”.

Peter Zichau

Posted: 2 april 2016 - 22:20 - Svar

10000 millionære har forladt Frankrig pga islamiseringen.
Måske det var en idé at lave muslimfri områder for at tiltrække millionærer..? Danmark måske..?
Bare en tanke…

Peter Buch

Posted: 3 april 2016 - 15:46 - Svar

Schließlich half mir ein Pärchen aus Israel, obwohl die beiden kaum Deutsch sprachen und daher nicht alles verstanden hatten, was passiert war…
Die Israelis fragten, warum denn nicht mehr Polizisten hier seien?

Ikke helt aktuel fra 4 februar, men alligevel:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/belaestigung-in-berlin-friedrichshai n-und-niemand-half/13394486.html

Margrethe

Posted: 5 april 2016 - 17:25 - Svar

Lenn, jeg ironiserede over, at ´nogle´ mener, det er kvindernes skyld, at islam får fodfæste i vesten med de politiske valg, mange kvinder foretager sig. Så skal vi have at vide, at kvinder ikke egner sig til magt, forvalter stemmeretten katastrofalt osv. Det siger vi så…
Men samme logik må gælde jøder, bøsser og hvordan vi ellers grupperer folk, der handler så gakket mod egne interesser, at man kun tror det kan forekomme i dårlige drømme om natten.
Du kan roligt lukke, eventuelle, konspiratoriske ideer om, at vi nok er nogle der vil hetze jøder – og fratage dem noget som helst. Det klarere de i øvrigt fint selv i Vesteuropa, når deres talsmænd udtaler sig og mener som de gør. Ofte slår de sig i hartkorn med en “anden forfulgt minoritet”, muslimerne. Amerikanske jøder i medier og underholdningsindustrien leverer de samme hjerneblødninger. Hvis dét at lave fælles sag med muslimerne, ikke er at grave sin egen grav, så ved jeg ikke, hvad det er.

  MollyM

  Posted: 5 april 2016 - 17:42 - Svar

  Igen en antisemitisk debattør – hvor utroligt ubehageligt

   Peter Buch

   Posted: 7 april 2016 - 07:07 - Svar

   Beklager jeg blander mig igen, men jeg føler trang til at gentage argument jeg udlagde i en anden post:
   Villigheden til folkemord er generelt udbredt blandt mennesker, både i fortiden som i nutiden.
   Mennesker er fra en vinkel og meget kort beskrevet- ikke ret rare, koinstateringen er nu ikke særligt pessimistisk, synes jeg selv. Sådan er det åbenbart bare.

    MollyM

    Posted: 7 april 2016 - 07:32 -

    Jamen, jeg siger dig jo ikke imod, vel?! Trods årtusinders “dannelse” er vi alle inderst inde stadigt blot medlemmer af vores egen stamme, som vi instinktivt er rede til at forsvare, med næb og klør. Her går krybdyrhjernen i aktion!

Leave a Comment