28
maj
Seneste opdatering: 28/5-16 kl. 1437
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Peder Fjordman Jensen
·
Document.no omtaler Jean Ras­pail, for­fat­teren av den etter­hvert berømte romanen The Camp of Saints (1973). Så vidt jeg vet finnes ikke denne meget profetiske boka oversatt til noe nordisk språk. Den bør publiseres på så mange europeiske språk som mulig. Utrolig nok lever Ras­pail fremdeles. Han blir 91 år i juli 2016. Her er noen kommentarer fra min bok Vitne til vanvidd.

Den franske forfatteren Jean Raspail beskrev profetisk hvordan en million migranter fra sør ville komme i overlessede båter til Europa. Dette gjorde han alt i 1973 i sin bok Le Camp des Saints, eller The Camp of the Saints på engelsk. Raspail fylte 90 år i juli 2015, men er fremdeles kvikk i hodet. I et intervju fra september 2015 advarte han om at de fleste som snakker om migrasjonspresset har et altfor kort tidsperspektiv. Situasjonen i dag er ingenting mot hva som venter oss i årene som kommer.

Det vil trolig være 9 milliarder mennesker eller mer ved midten av dette århundret. Mye av befolkningsveksten vil være konsentrert i regioner rett sør for Europa, som Midtøsten og Afrika. Vil disse landene i det hele tatt være levelige om 30-40 år, med religionskriger, overbefolkning og mangel på vann? Migrasjonsbølgene vil trolig øke. Raspail mener europeere skal la ustabile land i Asia og Afrika klare seg selv. Vi skal ikke blande oss i deres interne anliggender, men vi skal forsvare oss og definitivt ikke la dem sende sine problemer eller overskuddsbefolkninger til Europa.

Antallet potensielle konfliktområder er stort. Dessuten viser meningsmålinger at svært mange mennesker i utviklingsland godt kunne tenke seg å emigrere. For eksempel viser undersøkelser at fire av ti personer i Nigeria vil flytte til vestlige land hvis de har mulighet til dette. Hvis 40% av Nigerias raskt voksende befolkning gjerne vil flytte til Vesten utgjør dette i dag minst 73 millioner mennesker og potensielle migranter. Dette tallet er fra ett eneste afrikansk land som attpåtil regnes som Afrikas økonomiske stormakt.

Store deler av verdens sørlige regioner er nå i bevegelse, også steder hvor det ikke er krig. En viss økning i velstanden i det globale Sør vil ikke nødvendigvis føre til mindre migrasjon, slik mange tror. Tvert imot kan den internasjonale migrasjonen øke enda mer fordi flere mennesker nå har nok penger til å flytte på seg.

Vestlige myndigheter reagerer på de globale folkevandringene med å bruke stadig mer autoritære metoder for å tvinge migranter på sin egen befolkning. Fra flere land i Europa kommer det meldinger om fortvilte lokalsamfunn som blir presset på asylsøkere uten å bli konsultert, i noen tilfeller uten å bli informert på forhånd. Plutselig blir skoleveien til deres barn gjort utrygg av aggressive menn fra konfliktsoner.

Det asylindustrielle kompleks tar slike avgjørelser på egen hånd, støttet av et mektig nasjonalt og overnasjonalt byråkrati og en antinasjonal multikulturell ideologi. Det virker som om beslutningen om å avvikle europeiske nasjoner allerede er tatt. Nå er det kun et spørsmål for migrasjonsindustrien og politiske ledere om å administrere denne avviklingen. De bryr seg ikke om hva innfødte europeere mener om dette. Deres innvendinger ignoreres.

Selv om prosentandelen av befolkningen i Afrika og Asia som ønsker å emigrere skulle holde seg konstant vil antallet migranter derfra likevel vokse ettersom befolkningens totale størrelse vokser betydelig. Det blir stadig lettere å flytte på seg. Elektroniske kommunikasjoner, TV og internett blir også stadig mer utbredt, selv i land med lav inntekt. Mange potensielle migranter kan skaffe seg informasjon om reiseruter og priser før de forlater hjemlandet. Enkelte kan ha detaljert kunnskap om ulike europeiske lands velferdssystemer og regler før de har kommet til Europa. Kanskje har de slektninger som alt bor i Europa og sender tips.

Det er ingen grunn til å tro at migrasjonsbølgene vil avta. Det finnes flere grunner til å tro at de kan tilta ytterligere i årene som kommer. Det avgjørende er forskjellen i levestandard. Så lenge folk i Nigeria, Afghanistan, Pakistan eller Somalia tror at de kan få en høyere levestandard i Europa vil mange av dem reise.

I prinsippet er det kun to måter dette kan ende på. Den ene er at forskjellen i levestandard utlignes, slik at det ikke lenger blir attraktivt for folk fra land i sør å komme til det kaldere Europa. I praksis innebærer dette at Europa blir trukket ned på samme nivå som mange land i Afrika og Midtøsten. Folk fra Midtøsten og Afrika vil ikke slutte å komme til Europa før Europa er blitt akkurat som Midtøsten og Afrika. De vil fortsette å folkevandre hit inntil vårt kontinent er blitt så ødelagt at de ikke lenger finner det bryet verdt å reise hit.

Det andre alternativet er å sende migranter fra Midtøsten og Afrika tilbake til deres hjemregioner uten å slippe dem inn i Europa. Dette vil noen ganger utvilsomt innebære bruk av fysisk makt, kanskje også militær makt. All politisk orden bygger til syvende og sist på fysisk makt. Hvis en nasjon ikke viser evne og vilje til å opprettholde kontroll over sitt territorium vil andre snart ta over kontrollen over deres territorium. Dette er historiens jernlov. Et maktvakuum varer ikke evig. Hvis du abdiserer tar noen andre over.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Margrethe

Posted: 28 maj 2016 - 17:11 - Svar

Med en baggrund bestående af familiemedlemmer, der har slidt sig halvt fordærvet i brunkulslejre med skideskure og jordhuler som boliger, går der ikke en dag. hvor jeg fryder mig over alle de velfærdsappelsiner, der er hældt ned i min turban. Uden at jeg skulle røre en finger for dem. Af samme grund bliver jeg ikke bare vred, men rasende over alle de danskere, der ikke gider at værdsætte deres velfærd og lykke, som er alt andet end en naturlov. Andre har slidt sig fordærvet for at vi kunne komme så vidt. Så vær da lidt taknemmelig for h……!
Taknemmelighed og respekt for fordums kampe, viser man ikke ved at lade horder af nassere og kuturfjender vælte ind over vores grænser – uden at gøre en skid for at stoppe det!
Måske fortjener rigtig mange danskere at blive sendt tilbage til en 10 timers arbejdsdag med at skovle kul- med håndkraft, også i 12 grader frost, når vinteraftnerne for alvor bed og hænderne var stive som brædder af kulden…
Når først islam har vundet ender det sådan. Vis mig et muslimsk samfund, der kan få et moderne kraft-varmeværk til at fungere. Men så kan de jo altid sende kuffarene ud at skovle kul igen…

MollyM

Posted: 28 maj 2016 - 17:34 - Svar

Jeg er helt enig – selvom det måske kan lyde barskt, så må vi lade disse lande klare sig selv, ikke blande os – og returnere de af dem, der alligevel skulle finde vej herop. Vi KAN ikke løse deres problemer, det må de selv klare! Hvis vi selv ønsker at overleve som selvstændig nation, må vi smide fløjlshandskerne!

Marie Vov

Posted: 28 maj 2016 - 20:40 - Svar

Et er at håndtere flygtningestrømmen. Noget andet er at håndtere klodens overbefolkning. Det er på tide at Komiske Tusk og Merkel indser, at flygtningestrømmen er et af resultaterne af overbefolkningen. Andre resultater af overbefolkningen er jordens klimaproblemer, de mange lokale krige (endnu kun lokale) mv..

I TV kan alle jordens mennesker efterhånden se hvordan det går i mange andre lande. Man kan se at i vesten er alle lykkelige, damerne i TV viser gerne kavalergange og ben i alt fra TVs vejr, xfaktor, nyhedsudsendelser mm. Alle damerne er smilende og dejlige. TV stationerne vil gerne have seere og derfor kønne damer på skærmen. Kan man fortænke enlige sexlystne og hungrende unge mænd i at drage mod vesten.

Der er 2 måder at stoppe flygtningestrømmen. Den ene er at lade flygtningene drukne i EUs naturlige grænse mod syd, middelhavet. Den anden er at skyde, gasse, sulte strømmen eller andet. Ingen af disse metoder er humane. Tyskerne forsøgte at aflive alle jøder. De var meget effektive. Alligevel lykkes ikke og der er mange mange flere flygtninge end der er jøder.

    Mats500

    Posted: 28 maj 2016 - 22:56 - Svar

    Fru Vov har muligvis fundet ud av det hele, eller?

Max Karl

Posted: 29 maj 2016 - 00:19 - Svar

1973 var året etter at Norge sa nei til EU første gang. Og 20 år før vi sa nei til EU for andre gang. I 1994 var vel alle oppgående mennesker klar over hva som holdt på å skje i de tidligere kolonimakter. Min familie var svært aktiv i kampen mot fri flyt av muslimer i 1994, og takken var at den delen av EU motstandere som var medlem av AP og SME, ble utsatt for terror på Utøya. Så der angrep de såkalte innvandringsmotstander, de virkelige innvandrermotstandere, for at vi skulle forsatt ha ingen grensekontroll mot de landene flyktningene kom fra.

GHjo

Posted: 29 maj 2016 - 23:44 - Svar

Man må gjøre det helt klart for dem, at de er selv ansvarlige for sin situasjon.Det går ikke lenger å velte sine problemer over på andre,eller å snakke om “skadevirkninger etter kolonitiden”.Man må straks sette i gang med å transportere menneskemassene fra Afrika og Midtøsten tilbake dit de kom fra, FØR de har satt sin fot i Europa, slik Australia gjør.

Leave a Comment