17
jun
Seneste opdatering: 18/6-16 kl. 1130
59 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

AfD politician Steffen Königer ridiculed the Greens in the Brandenburg Parliament for their proposal of a “Campaign for Acceptance of Gender and Sexual diversity, Self-Determination and against Homo and Trans*-phobia in Brandenburg” as well as “Giving equal rights and societal equality for LGBTTQQ (Lesbian, Gay, Bi-sexual, Trans, Two-spirit, Queer, Questioning) people in Brandenburg” by quoting 60 of the Genders considered by Leftists to be actual identities – they’re straight from Facebook’s Gender option list.He finished his introduction of almost 3 minutes by stating that his party rejects the proposal. 58 køn: Her er alle Facebooks køns-variationer

Paul Weston: Jo Cox and Political Assassinations

Vi ved ikke, hvorfor Jo Cox blev myrdet, men noget tyder på at det var “pay back time” fra Underengland imod en multikulturalist fra Labour. I så fald træder vi ind i en ny æra, hvor ikke blot jøder og islamkritikere skal se sig over skulderen, men også de mennesker der er ansvarlige for opløsningen af vore samfund. Det kan med andre ord blive et Helvede at være “ansvarlig politiker,” men de vil have påført sig selv Helvedet. Tænk det tyve år ud i fremtiden og gys, enhver der overvejer en politisk karriere.

Den dræbte Mads Skjoldsøges mor, sagde i går at mordet ikke var andre end morderens skyld, men det er ikke rigtigt. Hendes søn ville være i live, havde det ikke været for danske politikere indtag af en svagt begravet, psyopatisk somalier. Denne logiske slutning kan være dynamit under enhver politiker, og de ved det selvfølgelig. Flere danske politikere skal have livvagter.

At the risk of boring everyone to tears by asking the bleeding obvious, why does the liberal-left try to link the “right wing” to the murder of British MP Jo Cox, whilst fanatically disassociating Islam from any act of Islamic unpleasantness, be it anti-Semitism, homophobia, misogyny, terrorism, supremacism, subversion, beheading, electoral fraud, gang-rape, slavery, honour violence, infanticide etc etc etc?

The double standards involved here are simply jaw-dropping. Most of the Islamic downsides mentioned above can be directly linked to the scriptures of Islam, but left-liberals will deny this until their last pseudo- sanctimonious breath. And, as far as I am aware, there are no “right-wing” groups in the West which command members to murder their political opponents, yet left-liberals will go to the most extraordinarily wicked and immoral lengths in their attempts to link just such a scenario.

The horrible murder of Jo Cox is apparently now being blamed on Nigel Farage and his anti-immigrant campaign poster. The blame is being directed toward those who wish to leave the European Union, and of course on the political party / street movement Britain First based on hearsay evidence that was later retracted. The term “hate” keeps on cropping up, as though the lunatic who murdered Mrs Cox was the product of some trained political movement rather than a lone wolf with psychiatric problems. Læs videre

Thomas Nydahl: Vad lär vi av Jo Cox och Thomas Mair

Nej, jag försöker inte göra mig rolig. Detta mord bör nämligen betraktas som ett tidens tecken. I hela Europa – såväl västra som östra – finns det hundratusentals förbittrade, mörkerfyllda, pessimistiska, uppgivna människor som känner sig grundlurade av sina respektive politiker. Människor som förlorat allt det de var trygga med: bostadskvarter, grannar, miljöer, oändligt många som sedan hukar i sina hyreslägenheter med allt lägre pensioner och ett liv bortom det som de hade drömt om medan de slet i fabriker, butiker, gruvor, på sjukhusen, daghemmen och i åldringsvården.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Brandmand for Bidermeyer

Posted: 17 juni 2016 - 22:57 - Svar

Tidligseksualiseringen i de tyske skoler er temmelig omfattende i byer og lande, som har haft rød-grønt bystyrer længe. Junge Freiheit har lavet en kras dokumentation om undervisningen: “Porno, Pisk, Pædofili – Pervationer i Klasseværelset”
https://www.youtube.com/watch?v=7jSOzUZ0mms

  Solvind Danmark

  Posted: 18 juni 2016 - 02:23 - Svar

  Det handler om dødbringende demoralisering.
  Zombier i Vesten tror de ‘frigør sig’ fra snerpede og gammeldags normer mens de i virkeligheden synker dybere og dybere ned i porno-afhængighedens syge dødskultur og den trendy hypersexualiserede barnløshed.
  Globalisterne griner hele vejen til banken af de overtattoverede og selvsteriliserende sex-junkier og de ‘modige’ lgbt-psykopater der ikke ved hvilket køn de selv er.
  Det sande oprør og den sande frigørelse ligger i at sige nej til hollywoods og MTVs junkmodernitet og i stedet genopdage og genoptage den selvindlysende sunde kønsmoral og de dydsbaserede sømmelighedsnormer fra vore tip-oldeforældre og generationerne før dem.
  https://www.youtube.com/watch?v=JQlIIc_Rf7M

   Brandmand for Bidermeyer

   Posted: 18 juni 2016 - 21:26 - Svar

   Lyset, mens det ser mørkest ud, er, at eliten mister grebet over narrativet. Det er enden på begyndelsen, men striden bliver lang og lidelsesfuld. Men vi vil sejre og vinde vore nationer tilbage !

   Som i Rued Langgaards “Antikrist”, hvor menneskeheden bliver forført af løgnen og den store skøge, men efter at den gode orden er opløst i en heksesabbat, vender erkendelsen atter tilbage, folk vender sig mod Guds lys og fred råder atter. Dansk opera:

   https://www.youtube.com/watch?v=gLWa7DSEYZE

    Solvind Danmark

    Posted: 18 juni 2016 - 22:26 -

    Kristendommen er en fremmed, mellemøstlig slavereligion … det er grundlæggende uholdbart at basere sin åndelige og værdimæssige livsanskuelse på fremmede folkeslags myter og overleveringer.
    Resultatet af et sådant identitetsmæssigt selvbedrag er etnokulturel forvirring og, selvsagt, fremmedgørelse.
    I stedet for at søge efter hvad der kun kan blive til en forloren pseudo-identitet i mellemøstlige folkeslags uvedkommende ørkensagn og semitisk overtro må vi som racebevidste Hvide mennesker (1) finde tilbage til vore egne etnokulturelle rødder og (2) desuden skabe nye verdensanskuelser der er i nøje overensstemmelse med de naturvidenskabelige fremskridt.
    Besindelse på fortidens værdier og anernes store bedrifter, javel … men vi må aldrig som de kristne stivne i en gold og blind dogmatik.
    Kultur er ikke at gemme på aske, men at holde gang i bålet for at udtrykke det billedligt.
    Den Hvide races kulturhistorie er uendelig meget dybere og rigere end de sidste knap 2000 år. Kristendommen og islam, såvel som deres fælles ophav, jødedommen, er alle skadelige fremmedelementer her i Norden.

    Solvind Danmark

    Posted: 19 juni 2016 - 05:04 -

    –Men din antimodernistiske modstandsvideo fra Tyskland er værdsat. Så tillad mig at uddybe mit standpunkt:

    Når kristne europæere stiller sig op i kampen mod hollywood-modernismens gender-mainstreaming og er med til at bekæmpe de statsstøttede og mediepopulariserede trends såsom hyperseksualisering, demoralisering via promiskuitet og den almindelige rendestens-kulturelle perverteringsbølge fra USA, ud fra deres forudsætninger, så vil jeg bestemt ikke lægge dem hindringer i vejen. Og når det samme konservativt kristne mindretal undtagelsesvis formår at hævdholde værdier såsom ærbarhed, dyd og værdighed i kønsspørgsmål … vil jeg selvfølgelig ikke modarbejde dem.

    Jeg påpeger imidlertid, at det er grundlæggende problematisk, og på lang sigt også uholdbart, at ‘låne’ sin kulturelle og åndelige identitet i andre kultursfærer. Kristendommen er ikke en naturligt hjemmehørende europæisk, endsige nordisk, religion. Dens mellemøstlige oprindelse kan ikke afvises og bør følgelig ikke ignoreres. Ej heller bør de identitetssmæssige problemer for ikke-mellemøstlige folkeslag der har overtaget den som verdensanskuelse undervurderes.

    Et folks etnokulturelle kerneidentitet bør og skal efter min mening både oprinde og udvikle sig på en nogenlunde organisk og naturlig måde ud fra de særegne geografiske, historiske og biologiske forhold som gennem tiderne har udfordret, og dermed betinget, dets nationale skæbnefælleskab.
    Denne altafgørende etnokulturelle Identitet, og de dertil knyttede folkesagn, bør altså så at sige vokse ud af og igennem de livsbetingelser som gradvist, over adskillige årtusinder, har formet og præget folkets egenskaber gennem hele dets tilblivelsesforløb.
    –I det følgende vil jeg forsøge at forklare hvorfor ovenstående udsagn giver mening og bør iagttages.

    Ørkensagn fra Levanten kan ikke vække de dybtliggende urinstinkter i et nordisk folk som kræves for at kunne forsvare nationen mod racefremmedes fjendtlige angreb og aggressive massekolonisering.
    Det er ganske enkelt umuligt for fremmede myter at indgyde den nødvendige blodige alvor og modstandsvilje i den nordiske mand … af den simple grund at de er uvedkommende; de hører ganske enkelt til et andet folk.
    Og derfor peger disse fremmede myter ikke tilbage på, og ‘tænder’ altså dermed heller ikke for de nordiske folks biologiske hukommelse.
    Denne afgørende mangel ved; denne ‘uvedkommenhed’ ved kristendommen ses udstillet med al ønskelig og umisforståelig tydelighed i den danske kirkegængers demografi.
    Hvem er det der søger mod kirken i dag? Er det stærke, nationalsindede mænd, parate til at slå fjenden tilbage og drive ham i havet? –Eller er det lalletolerante, kvindelige SF-præster og pacifistiske hulbrystede mandslinge?
    Hvorfor monstro kirkerne lukker på stribe og står gabende tomme ved gudstjeneste? Hvorfor mon?

    Kristendommen er en universalistisk, raceblind og protokommunistisk verdensreligion, aldeles uegnet som verdensanskuelse for et homogent folkeslag under de racekrigslignende forhold som vi allerede ser udfolde sig i samtiden og som med knusende, altovervejende sandsynlighed kun vil forværres løbende indenfor overskuelig fremtid.

    At jeg som fanatisk nordisk-germansk hedning så tilsyneladende deler visse af mine antimodernistiske kritikpunkter med et mindretal blandt de mest konservative kristne … er kun paradoksalt på overfladen. Disse kritikpunkter; disse helt selvindlysende erkendelser, kan nemlig sagtens nås ad flere veje, så at sige.
    Også islamister, selv af middelmådig intelligens, forstår jo tydeligvis godt at hollywood-moderniteten er sygelig, dødbringende skadegørende og utilladelig for enhver kultur med respekt for sig selv. Det er i virkeligheden slet ikke så indviklet. De eneste der tilsyneladende ikke kan forstå at sygdom, perversion og selvfornedrelse er bedst at undgå … er den gennemsnitlige, TV-indoktrinerede vesterlænding.

    Efter vi således har tilsidesat zombierne, som er aldeles håbløse og aldrig vil kunne vågne op til nogen meningsfuld erkendelse om emnet, kommer vi altså til det afgørende punkt.
    Nemlig at det er af livsvigtig betydning med hvilke hensigter og ud fra hvilke forudsætninger man når frem til sit antimodernistiske standpunkt.
    Hvis bevæggrunden er blind dogmatik og gold, selvbedragerisk pseudo-identificering med fremmed kulturgods … så vil jeg påstå at værdien af erkendelsen er tvivlsom og at den er bygget på usikker grund.
    For at bruge et andet billede til anskueliggørelse kunne man måske sige, at det altid vil være at foretrække at sejle efter egne søkort.

    Så for at runde af her: det mindretal af kristne der medvirker til at bekæmpe homodagsordnens holdningsbearbejdning i mainstreammedierne og som sætter sig til modværge mod den giftige adfærdskontrol vi ser globalisterne instrumentalisere ved de dødbringende modefænomener gender-mainstreaming og hypersexualiseringskal ikke forhindres deri af mig.
    Men den bedste; den mest meningsfulde og mest frugtbare etnokulturelle identitet for antimoderne frihedskæmpere af nordisk-germansk race er ikke desto mindre stadig: ASATRO’en som folkemytologisk, åndeligt grundlag, og desuden hele den førkristne filosofiske tradition som erkendelsesmæssig begrebsramme og logisk verdenforståelse (enkelte moderne filosoffer såsom eksempelvis Nietzsche og Heidegger er tillige værdifulde i denne sammenhæng).

    Kristendommen er ikke en fornuftsbaseret verdensanskuelse. Heller ikke selvom et mindretal blandt dens tilhængere formår at nå frem til en forståelse af at det er utilrådeligt at deres sønner og døtre ikke ved hvilket køn de tilhører og systematisk pådrager sig steriliserende kønssygdomme fra de tidligste teenageår ved udlevelse af en sædelighedsmoral som garvede gadeludere.
    En sådan erkendelse turde være selvindlysende og kan ikke med rimelighed tilskrives bibelens mildt sagt usammenhængende ørkensagn.

torstein

Posted: 17 juni 2016 - 23:05 - Svar

Det kan da umulig være hensiktsmessig å sette slike merkelapper på folk flest – om det er spørsmål om å finne sæ sjæl: I am, you are….a LGBTTQQ??

ReneWR

Posted: 17 juni 2016 - 23:22 - Svar

https://www.youtube.com/watch?v=Y0jhx39i_kg tjek eventuelt denne her om det svenske brandvæsen.

FelixKrull

Posted: 17 juni 2016 - 23:52 - Svar

Han glemte gedekneppere.

mjolly

Posted: 18 juni 2016 - 00:07 - Svar

Denne så jeg ikke komme:D

First Brexit Poll After Jo Cox Death Reveals Stunning Result
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-17/first-brexit-poll-after-jo-co x-death-reveals-stunning-result

  FelixKrull

  Posted: 18 juni 2016 - 00:28 - Svar

  Det er gode nyheder i mere end een forstand, det antyder at folk efterhaanden er ved at blive immune overfor MSM-manipulation.

  Morten - - -

  Posted: 18 juni 2016 - 00:30 - Svar

  Ditto her. Men der behøver ikke være en sammenhæng. Vi får se. Nu går vi ind i en vild og desperat sidste etape.

  – – –

  snaphanen

  Posted: 18 juni 2016 - 08:05 - Svar

  Hørte det i går aftes. Det er irrationelt, men det er martyreffekten i pop demokratiet

Britta Due Andersen

Posted: 18 juni 2016 - 08:46 - Svar

Og så siger man, at tyskere ikke har humor – ham Steffen har da….

River

Posted: 18 juni 2016 - 09:10 - Svar

Vedr pay back time så kan det betegnes som en Breivik. Han var sikkert også presset af etablisementet eller eliten og slog tilbage, ganske vist i en anden skala. Sørgelige tider med dobbelte standarder og hovedrystende dødsdrift.

  snaphanen

  Posted: 18 juni 2016 - 09:45 - Svar

  ja, det er parallet, bortset fra denne mand virker noget mindre forstyrret i hovedet. Der vil nok komme rationelle Breiviker, desværre.

Observant55

Posted: 18 juni 2016 - 11:33 - Svar

Thomas Nydahl verkar ha glömt att varken Mangs, Breivik eller Mair har slitit i några fabriker eller gruvor. De är alla förvirrade personer som varken klarar av att skaffa sig en familj eller fungerar på arbetsmarknaden.
Faktum är ju att åtminstone Mangs och Breivik levt gott och arbetsfritt på de pengar deras offer betalt in till stat och kommun.

Att många äldre i dag inte känner igen sig i sin närmiljö är inte något nytt för vår tid, det borde Thomas som är en beläst man veta och jag har faktiskt svårt att känna sympati med människor som retar sig på att invandrare, bögar och kvinnor tar en allt större plats i det offentliga rummet.

  sussebassa

  Posted: 18 juni 2016 - 11:50 - Svar

  Nei, Breivik forsörget seg selv ved å starte flere firmaer..og levde på inntektene..de fleste gikk konkurs da..

   torstein

   Posted: 18 juni 2016 - 23:58 - Svar

   ABB gikk seg vill i vår moderne kredittkortjungel, på TV oftest kalt “luksusfellen”, med tilgivelse, påskjønnelse og slettelse av all mulig gjeld om du bare lyver med og er naiv nok…

  Steinadler

  Posted: 18 juni 2016 - 16:30 - Svar

  Lite tyder på annet enn at Peter Mangs gjorde oppriktige forsøk på å finne seg en plass som produktiv samfunnsborger. Og det lyktes han også tildels med til tross for at han helt åpenbart led av Aspergers syndrom og hadde svært alvorlige problemer med å bedømme sosiale situasjoner. Hele hans innstlling bar også preg av at han på den ene side rent intellektuelt var klar over sin, riktignok høytfungerende, autistiske tilstand, men på den annen side nektet å innse at dette faktisk dreier seg om en alvorlig utviklingsshemning. Istedet tenkte og handlet han som om denne tilstanden skulle gjøre ham til et særlig utvalgt og høytstående individ. En innstilling som vanligvis selvsagt bidrar til alt annet enn sympati. Han ble diagnostisert i 2009 (året før han ble pågrepet) og med en usedvanlig høy ADOS score. Det var forøvrig hans far, ikke “samhället”, som betalte for bostadsretten til leiligheten han bodde i.

  Han köper en bostadsrätt på Korsörvägen i centrala Malmö, med pengar från pappan. På ytan verkar det som att saker och ting ordnat upp sig: jobb och lägenhet. Ändå inte. Fokus, 16 december 2011. Vägen till skotten.

  Peter Mangs hade ett stort musikintresse och efter Hermodsdalsskolan i Malmö fortsatte han på Heleneholmsgymnasiets musiklinje. Under gymnasietiden började han bygga elbasar och spela i band. Efter gymnasiet fortsatte Mangs på den jazzinriktade Fridhems folkhögskola i Svalöv; sedan gick han en snickeriutbildning på Vingaskolan för att bli en bättre basbyggare. Han gjorde gästspel i olika band men blev aldrig långvarig, bland annat spelade han ett tag i Agurk Players. 1996—1999 vistades han hos sin far i Florida för att där pröva lyckan inom musiken. I USA spelade han bland annat in och gav ut en egen EP, “Earthshaker”. Han återvände till Sverige och började på sjuksköterskeprogrammet hösten 2002, men hoppade av redan på våren. Han gick med i en skytteklubb. Strax före jul 2002 fick han vapenlicens. Han köpte en tävlingspistol och en Glock 19. Han började även träna kampsport. 2004 fick han anställning som tandtekniskt biträde. https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Mangs

   sussebassa

   Posted: 18 juni 2016 - 16:56 - Svar

   Nemligen…
   Det er så viktig å gi rett informasjon, ellers blir en analyse/fellestrekk helt feil også.

   Observant55

   Posted: 18 juni 2016 - 19:04 - Svar

   Peter Mangs har gått på flera utbildningar som bekostats av det allmänna och även uppburit studiebidrag. under sin studietid Det sista året han levde i frihet försörjdes arbetade han inte utan var sjukskriven.
   Även om Mangs periodvis förvärvsarbetade så tycker jag inte att jag hade fel när jag påstod att Mangs under en lång tid levde på de skattepengar som betalts av hans offer.

   När det gäller Breivik så får jag konstatera att jag hade fel, han verkar ha försörjt sig på olika bedrägerier.

   Ingen av dessa båda herrar har dock slitit i några gruvor eller fabriker.

  invandrare1957

  Posted: 18 juni 2016 - 17:24 - Svar

  Glöm aldrig att ett samhälle ska vara för alla. Både bögar o feminister har lobbyister som jobbar för deras sak. Ska den vanliga normala arbetaren som inte har en lobbyist bara stå vid sidan om o acceptera. Säg inte att facket är lobbyisterna för den normala arbetaren det är länge sedan dom var det. Eller innan tiden för allas lika värde.

   Observant55

   Posted: 18 juni 2016 - 18:37 - Svar

   Hört talas om facket?

    Ebbe Tranberg

    Posted: 18 juni 2016 - 20:26 -

    “Säg inte att facket är lobbyisterna för den normala arbetaren det är
    länge sedan dom var det. Eller innan tiden för allas lika värde.”

    invandrare1957

    Posted: 18 juni 2016 - 21:03 -

    Läs en gång till.

  Thomas Nydahl

  Posted: 18 juni 2016 - 17:42 - Svar

  Kort kommentar: du gör en koppling som inte finns i min text. Jag påstår inte att herrarna du nämner varit knegare, men jag pekar på det faktum att arbetarklassen i hela västvärlden rymmer hundratusentals människor som försöker “hantera sin besvikelse” (som det hette på 70-talet) över att deras ålderdom blev en bluffaktura från respektive politikerklass.

  Vad “Thomas borde veta” är inte din sak att avgöra. Du är välkommen att läsa min blogg och mina böcker så slipper du skriva sagor själv.

   invandrare1957

   Posted: 18 juni 2016 - 18:25 - Svar

   Blogg under ditt namn eller. Blev nyfiken.

   Observant55

   Posted: 18 juni 2016 - 18:36 - Svar

   Jag läser din blogg regelbundet Thomas och jag anser att jag har en ganska klar bild av hur du uppfattar dagens samhälle.

   Vad det gäller dagen samhälle och pensionärernas situation så går det att konstatera några ovedersägliga fakta.
   Dagens pensionärer är friskare och lever längre än vad det var förunnat deras generationskamrater för tjugo eller trettio år sedan. Till det kommer olika förmåner som subventionerade resor på lokaltrafiken, bostadsbidrag och färdtjänst.
   Pensionärerna i Sverige har aldrig haft det så bra som nu, det är fakta.

   Att sedan du och andra olycksbröder/systrar inte riktigt kan njuta fullt ut av dessa förmåner eftersom ni störs över att invandrare syns allt mer på gator och torg är inte politikernas fel, det är något ni valt själva.

    Thomas Nydahl

    Posted: 18 juni 2016 - 18:39 -

    Min sista replik: du lever i en drömvärld.

    Observant55

    Posted: 18 juni 2016 - 18:41 -

    Jag märker att du inte har några fakta eller sakargument att anföra mot mitt resonemang.

    ɱØяñιηg$ʇðя ©™

    Posted: 18 juni 2016 - 19:53 -

    Så om jag bara börjar älska invandrare så kommer jag per automatik få mer pengar i plånboken? Kan du inte lägga upp en lista på vilka droger du tar. Jag är hemskt nyfiken.

    invandrare1957

    Posted: 18 juni 2016 - 21:02 -

    Är du komiker. Känner pensionärer som är över 70 som jobbar fortfarande för dom har så låg pension så dom kan inte leva på den. Har väldigt många vänner som vet att dom får en pension på 13000kr som sextiofemåringar. Är slut i kroppen efter ett helt liv med tunga arbeten. Så du är en liten skämtare.

Steinadler

Posted: 18 juni 2016 - 11:51 - Svar

Vi ved ikke, hvorfor Jo Cox blev myrdet, men noget tyder på at det var “pay back time” fra Underengland imod en multikulturalist fra Labour. I så fald træder vi ind i en ny æra, hvor ikke blot jøder og islamkritikere skal se sig over skulderen, men også de mennesker der er ansvarlige for opløsningen af vore samfund. Det kan med andre ord blive et Helvede at være “ansvarlig politiker,” men de vil have påført sig selv Helvedet. Tænk det tyve år ud i fremtiden og gys, enhver der overvejer en politisk karriere.

Ulykken er også at denne “payback time” nettopp så godt som utelukkende kommer i form av mer eller mindre forvirrede, dypt irrasjonelle handlinger, og det nettopp fra den “kjellermenneskelige undergrunn”. Og det skjer altså i all hovedsak takket være at den tause, normaliserte majoritet knapt er istand til å forestille seg hvilke midler det faktisk er nødvendig å gripe til for å få satt en stopper for de “ansvarlige politikere” – og da sikter jeg både til de “valgte” politikere i parlamentene og de “utvalgte” i medieredaksjoner, skolesystem, pseudoakademia, NGOer osv. Kun blant alvorlig sinnslidende bryter øyensynlig det egne “overjeg” sammen i den grad at de underliggende spenninger og ditto desperasjon bryter ut i dypt irrasjonell, men likefullt symbolsk eksemplarisk handling. Det store flertallet av påstått “sunne borgere” lever på den annen side videre i en i den grad velbehagelig og mentalt avbalansert tilstand at ingen reaksjon, ingen systemfiendtlig handling av noen større betydning kan forventes før det hele forlengst har blitt for sent. Hos sinnslidende, som denne enslige britiske enstøing, bryter derimot det kollektive ubevisste åpenbart frem i all sin symptomatiske sannferdighet.

  sussebassa

  Posted: 18 juni 2016 - 11:58 - Svar

  Så bra, endelig ble mordet på EU motstanderen Jo Cox tatt opp her…
  Det som bekymrer meg, og sikkert “Alla.. England Ut av EU” at de som er For vil ta denne tragedien til sine fordeler…
  Er optimist endå och tror England valget blir England Ut av EU..
  Det er også lite info om hvem denne morderen er…nasjonalitet mm…man undrar.

   spirild

   Posted: 18 juni 2016 - 12:43 - Svar

   EU-motstanderen?

    sussebassa

    Posted: 18 juni 2016 - 12:51 -

    ..en fruktansverd glipp.. 🙂 endret nå.

invandrare1957

Posted: 18 juni 2016 - 15:51 - Svar

Dom får kalla mig näthatare eller troll varför inte högerextrem. När jag egentligen är närmare vänster. Men en sak är säker det här är inte sista mordet och politikerna vill inte förstå utan hellre avrätta oss som är emot deras politik. Det här har man varnat för hur många gånger som helst det är inte den sista medborgaren som flippar ur. Min personliga tro är att vi måste tillbaka till nationalstaten och det är globalismen som skapar det här. Vi har inte sett det värsta än vem bestämmer ekonomin i globalisternas samhälle det är det billigaste landet i bilbyggarvärlden är det Rrumänien o Dacia för Europas bilbyggare ska ner på den lönenivån för att kunna konkurrera. Titta på byggarbetarna i Sverige där är dom villkoren redan lastbilschaufförer samma sak taxi har det chaufförer som köt på procent tjänar några hundralappar en vardag det är globalisternas värld. Det är den värld vi ska anpassa oss efter. Bransch efter bransch kommer att gå samma väg. Sen måste staten få in mera pengar för att föda invandrare som inte har något arbete. Därför politiker håller tyst om sina framtidsvisioner. Utan dom låter människor sakta men fint anpassa sig i Europeiska länder. Varför vill EU ha med alla låglöneländer det är ju inte för att dom ska upp på vår nivå vad gäller välfärd utan vi ska ner på deras nivå den fria konkuransen inom EU och fria rörligheten. Sen vill ju svenska politiker mera och vill o tror att det gäller hela världen men då har vi ju en statsminister som är godkänd av Bilderberg. Vet inte vem man ska sörja mest över 6000 våldtagna flickor i Sverige eller en mördad politiker. Allt hänger ihop.

  Ebbe Tranberg

  Posted: 18 juni 2016 - 20:29 - Svar

  Man ska inte sörja över en mördad politiker från sjuvklövern eller nåt annat gammelparti i Europa

Patriot

Posted: 18 juni 2016 - 17:13 - Svar

Han ble bare 17 år takket være sinnssyke danske politikere.

17-åring dömdes till fängelse för uppmärksammat knivdåd

http://avpixlat.info/2016/06/17/17-aring-domdes-till-fangelse-for-uppm arksammat-knivdad/

  sussebassa

  Posted: 18 juni 2016 - 17:38 - Svar

  Dommeren og juryen har vel også en del skuld av denna vidriga låga straff..
  Siste i Sverige ..en ung flicka blev voldtagen av 4 ököimmigranter på ferje… friatider.se.
  Dom fikk inga straff fordi dommeren och jyryen mente hun sjelv ville det…Altså totalt blåsta..kriminella.
  Man undrar..hvem sitter i slike tingretter…utlendingar som inte forstår språket..

sussebassa

Posted: 18 juni 2016 - 18:39 - Svar

OT
Nå vil DF i regjering…er de blitt redde for det nye högerpartiet…
Litt bismak når man hörer Dahls forklaring på hvorfor Nå…kjöper det ikke helt..de var ikke klare etter valget..
man kan väre for smart/taktisk også..så man ender opp med å lure velgerne.

invernes

Posted: 18 juni 2016 - 18:58 - Svar

Knivskars i halsen när han stoppade våldtäkt – polisens signalement: “Adidaströja, utländsk, stor näsa, långt hår”

http://www.friatider.se/ung-man-knivskars-i-halsen-nar-han-forsokte-ra dda-kvinna-fran-att-bli-valdtagen

Morten P.

Posted: 18 juni 2016 - 22:59 - Svar

Hej Steen,
Apropos folkelig modstand, og videoen minder mig om den far, der havde mistet en datter efter Bataclan, og entydigt pegede på politikerne som de skyldige.
Kort video fra mindehøjtidelighed i Versailles efter terrordrabet på en fransk betjent og dennes samleverske. De efterlad et tre årigt barn. Politimanden ved godt, hvem der har ansvaret. Lige før det kunne være en selvstændig post;-)
http://de.sputniknews.com/panorama/20160617/310705614/franzoesischer-p olizist-verweigert-hollande-haendedruck.html#ixzz4BvCTaH3X

invandrare1957

Posted: 19 juni 2016 - 08:02 - Svar

Nja håller nog inte med dig. Jag tänker aldrig låta politiken bli till hat. Dom har barn o föräldrar som sörjer och längtar efter sin förälder. Utan egentligen är det medborgares fel som inte har kämpat för demokratin och politiker också givetvis som har låtit sig påverkas av grupper som Bilderberg som jobbar för ett helt annat samhälle o värld. Först blir man beskylld att tro på konspirationer. Men när det visar sig att det är sant och att medborgarna inte vill ha det här samhället. Politiker ska inte behöva dö. Lika lite som tjejer i Sverige ska behöva bli gruppvåldtagna av invandrare.

Morten - - -

Posted: 19 juni 2016 - 12:46 - Svar

Vi kan vinde en reminiscens af vore nationer tilbage, men vore nationalstater er tabt. Det er den nye tids vilkår.

Det bedste, vi kan håbe på er bevidsthed. Er det ikke første gang en kulturkreds går til grunde, mens en forholdsvist stor del af dens kulturbærere faktisk er i stand til at analysere og forstå ødelæggelsen, mens den står på?

Ja, eller hvorledes? Er det måske den samme bitre kalk, vi tømmer nu, som har været tømt til alle tider, når en verden gik under?

– – –

jonny_99

Posted: 19 juni 2016 - 19:41 - Svar

“Utanförskap” och “ekonomisk och social utsatthet” brukar ju annars ofta räknas som viktiga förklaringsfaktorer i vårt moderna, progressiva samhälle.

Lite kritik dock mot ditt känsloargument om att gärningsmännen “levt gott och arbetsfritt på de pengar deras offer betalt in till stat och kommun”. T ex var Trez West Persson 20 år och hennes kriminelle pojkvän Xhafer Dani var 21 när de sköts. Men det är positivt att du ogillar kriminella som lever på skattebetalarnas pengar. Det visar också på en potentiell framväxt av en mycket djup “främlingsfientlighet” hos dig. 😉

När bögar och “invandrare” tar en allt större plats i det offentliga rummet är potentialen för konfrontation stor. Åtminstone om de tar plats i det offentliga rummet på samma plats.
http://www.friatider.se/ung-kvinna-misshandlad-och-bilar-i-brand-under -rissne-pride
http://www.friatider.se/rissne-pride-video-polisinsats
http://www.friatider.se/imam-som-vill-doda-homosexuella-bjods-till-mos ke-i-sverige
http://www.friatider.se/sites/default/files/styles/wide_16x9/public/hu gga-huvudet.jpg

  Observant55

  Posted: 19 juni 2016 - 20:20 - Svar

  Som offer betraktar jag också de anhöriga till de personer som Mangs dödade eller skadade men det framgick inte av mitt inlägg så jag förstår att du undrar.

  Homosexuella har inte problem med invandrare utan trångsynta och intoleranta människor.
  Det var inte invandrare som överföll Mark Levengood i Mora och inte heller var det invandrare som försökte storma Pride i Stockholm 2003.

bjørn

Posted: 19 juni 2016 - 22:15 - Svar

Særtilfælde. Har intet med islam at gøre.

spirild

Posted: 20 juni 2016 - 23:23 - Svar

Sous la pression des associations LGBT, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie débat de l’introduction dans les programmes scolaires d’ateliers lors desquels les élèves mettraient en scène diverses pratiques sexuelles. L’initiative fait scandale.

Press fra LGBT organisasjoner i Nordrhein-Westfalen med Dusselforf som hovedstad vil ha obligatorisk skoleopplæring i diverse seksuelle praksiser.
Initiativet utløser en skandale…
Man tror man ikke vil reagere lenger, alle grenser er jo splintret for lenge siden. Noen av oss hadde en grei oppvekst med foreldre som fremdeles var foreldre.
Vel, nå har de lesbiske, homofile, transseksuelle og bifile fått vann på mølla.
Makt, mer makt er dem gitt.
Fordi de ikke er heteroseksuelle er det kanskje litt synd på dem?
Akkurat som med svarte, de kan jo ikke bli hvite så da får de til gjengjeld lov å være litt slemme med oss?
Det “pedagogiske materialet” fra LGTB inneholder følgende:
Kamp mot homofobi og en bevisstgjøring om ulike “mulige seksualiteter” Lærerne veileder 12 åringene om sadomasochisme og også hva “back rooms” betyr. Altså spesielle nattklubber med gruppesex som spesialitet.
I Tyskland skal tenåringer også trene migranter i å sjekke jenter.

Videre.
Mer snacks:
Men noen “eksperter” knyttet til maktsirklene vil gå lenger og vil at elevene øver på diverse seksuelle praksiser og orienteringer…Fra 13 år.
Ideen fikk man fra et verk ment for spesialpedogoger og heter “seksualpedagogikk for mangfold” (En pedagogi for seksuell mangfold) som kom i 2008 og som er en referansebok i Tyskland for å promotøre kjønnsteorie.

Sextoys og theater, pedagogisk verktøy i seksualundervisningen.
Forfatterne, Elisabeth Tuider og Stefan Timmermann, foreslår forskjellige pedagogiske metoder for eksempel små teaterstykker. Slik skal elevene spille og mime forskjellige seksuelle situasjoner og må simulere analpraksiser i sine skolerepresentasjoner. Lærerpersonalet må oppmuntre elevene å verdsette og implementere det pedagogiske undervisningsmateriellet
For eksempel dildoer og Geishakuler i anus og vagina. Målet er i følge pedagogiske rådgivere å veilede og hjelpe barn å identifisere seksuelle praksiser DE foretrekker for å finne deres seksuelle legning.
Selvfølgelig passer pantomime som verktøy i tabu temaer som for tidlig utløsning og orgasmesimulering.
I alt inkluderes diskusjoner og refleksjoner!

Les det her. https://francais.rt.com/international/22443-allemagne–collegiens-devro nt-ils

Hver dag bekrefter at den europeiske borger og hans hjem, samfunn og nasjon, er under angrep. Korken er trukket opp, vi synker.
Hvem finansierer LGTB? Den samme som finansierer Femen?

  spirild

  Posted: 21 juni 2016 - 20:28 - Svar

  PS. Jeg syns det var viktig å få med detaljene i dette vanviddet.
  I Sveits har det vært snakk om å starte fra 4 års alder.
  I Frankrike måtte femteklassinger mime homoekteskap på rådhuset.

  Dette er psykisk tortur satt i system og samfunnskollaps.

   Pluto

   Posted: 21 juni 2016 - 21:53 - Svar

   Takk for at du orker å beskrive dette ufyselige vanvidd av et PK-pervertert system som Europa i dag lider under, Spirild. Den moralske oppløsning og ditto fremmedgjøring som vi i dag opplever her Vest er initiert av mørkekrefter som faktisk vil oss usigelig vondt og ondt, og i sum; hvor det er helt tydelig at endemålet for disse kosmopolitter er at de indoeuropeiske nasjoner og folk skal forgå! – Jeg håper inderlig fra dypet av mitt hjerte på en Brexit-Seier nu torsdag, slik at slutt-kampen mot EU-tyranniet endelig kan begynne for alvor! – Med en fortsatt god sommerhilsen til deg fra meg! – Pluto :-)))

    spirild

    Posted: 24 juni 2016 - 06:50 -

    Ja, det er en dekonstruksjon på gang. Fordi mann – kvinne, det er STEREOTYPER.
    Slik kan vi ikke ha det.
    Og da er det selvfølgelig svært lurt å starte med de små barna disse er lettere å forme.
    I Frankrike har de en “lærebok” Tous à Poil, Alle uten klær, og den viser hvordan voksne kler av seg foran barn.

    Dette er voksen ekshibisjonisme rettet mot de små.
    Det er homoaktivisme, homoseksuell propaganda under påskudd av å ødelegge kjønnsdiskrimineringer.
    Man promoterer en kikkermentalitet, med positive referanser til incest.
    3-års alder og opptil 10 år, altså fra de aller minste til barneskolealder skal man liksom undervises i likestilling jente/gutt og vedlikeholde barnas naturlighet i forhold til homoseksualitet og deres diverse praksiser. Denne alderen er selvfølgelig ideell for hjernevasking og når de i tillegg er utenfor foreldrenes kontroll…

    http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Le-gender-a-l-eco le-ou-la-pedophilie-fantasmatique

    http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/02/09/97001-20140209FILWWW00198 -ecole-cope-deplore-un-livre-tous-a-poil.php

    spirild

    god sommer til deg og, pluto :))

    Pluto

    Posted: 24 juni 2016 - 08:35 -

    Hjertelig takk for respons, godeste Spirild. Og fra det dystre tema her over til det eksepsjonelt gledelige faktum av i dag; At BREXIT seiret på alle fronter, hvor Folkemakt vant over EU-globalismens tyranni! Dette gleder meg som det gleder deg og alle andre patrioter i hele Europa. Det er nu kampen virkelig kan begynne slik at vi alle endelig kan frigjøre oss fra kosmopolittenes lenker.

    Jeg ser også nå, at Geert Wilders og Marine Le Pen krever folkeavstemning vedrørende EU-medlemskapet etter at britene klarte denne historiske bragd. Så vi Gratulerer hverandre med denne historiske dag! – Neste store begivenhet i dette året er at Donald Trump vinner presidentvalget i USA… :)))

    Mvh. Pluto

    spirild

    Posted: 10 juli 2016 - 10:22 -

    Hei Pluto!!
    Fikk lyst til å dele meg deg et reisebrev fra venner som nå er i Ungarn. Han er halvt ungarer. Faren kom i 1956 og da var det om å gjøre å finne seg arbeid og lære seg norsk med en gang.
    De har 4 barn, eldste er 17 og barna og kona har aldri vært der før.
    “Nå er vi ved Ungarns hav, Balaton. Helt vanvittig idyllisk, ungene bader ti timer om dagen, minst 30 gr i skyggen, litt mindre i vannet. Vi bor på en campingplass under en dolomittkolle med kirke plassert på toppen. Her har det vært bosetninger siden bronsealder og kirke siden 1100 tallet. Vi ferier ilag med ungarere og en annen tysker, polakk eller tjekker. Dette er et område som har vært feriested for alle land i det tidligere Warzawapakten. Ingen migranter er å se. Ingen fyll eller støy, bare gemyttlighet.
    Ingen har har lyst til å reise hjem.
    Vi reiser til Budapest på mandag om vi finner billig husvære. Deretter til de ungarske stepper for å se hestenomadisk livsstil og kultur i Hortobagy. Besøkte også festningen Sumeg i dag og fikk innføring i ungarsk krigshistorie generelt, men i særdeleshet bakgrunnen til kampen mot det ottomanske riktes herjinger på 15 og 1600 tallet. Ungene fikk grundig innføring i halshugging, heksebrenning, bueskyting, fangebehandling og generell tortur av tyrkiske svinepelser til stor glede og lærdom av ungarske guider.
    Stor jubel og henrykkelse ble observert. Dette er helt fantastisk. Ungarn svarer til Ns og barnas forventninger og vel så det. Her får alle se utrolig vegetasjon, lukten av eksotiske planter og trær, jord og søle, mineralholdig vann, blod og gørr, mektig mat og drikke samt søvnig ferieliv og ikke minst Europas mest patriotiske kultur.”

    Pluto

    Posted: 11 juli 2016 - 17:18 -

    Hjertelig takk for et alle tiders oppmuntrende reisebrev, kjære Spirild, som du her deler med oss fra dine venners feriereise i Ungarn! Dette gledet meg storligen at lese, og ikke minst; at du tenkte på en ringe lanseknekt som undertegnede i denne forbindelse gjorde meg inderlig glad, opprømt og oppstemt… 🙂

    I disse kaostider av sorg, maktesløshet og sinne over den elendighet som Vestens politiske bandittklasse og deres medsammensvorne innenfor det global-politiske forbryterveldet har påført oss, så gjorde det usigelig godt å lese det du her videreformidlet fra dine venner om genuin ungarsk kultur og folklore, historie og sagn, livsbejaende lykke og folkelig samhold. Med andre ord en idyll som EU-potentatenes multikulturelle helvete ikke har klart å trenge gjennom via sin global-ideologiske ødeleggelsesprosess. – Det ungarske folk (madjarene) er et stolt folkeferd, som vet at ta vare på sine forfedres nasjonale arv og sikre sitt land og folk for framtidens slekter; hvor Røtter, Hellig Jord, Blodlinje og Identitet er velfungerende som bærende element gjennom en historisk betinget naturrett for Det evig Folkelig Eide av Odel og Ætt!

    Jeg har selv for en god del år siden vært i Ungarn og vandret mellom Buda og Pest (Budapest var opprinnelig to byer på hver side av Donau; Buda og Pest, hvor de to byene ble slått sammen i 1873). En fantastisk vakker kultiverende hovedstad. Og Balaton-sjøen, ja den har jeg selv badet i, samt (for)spist meg gjennom det ungarske kjøkken; fra lokale delikatesser til østerriksk-inspirert matkunst av ypperste kvalitet – med ditto eksellent nasjonaldrikk for enhver smak. Jeg kan bare bekrefte det selvopplevde – som dine venner også beskriver det – med få ord hva gjelder det opplevelses-storslagne Ungarn; Genuin Kulturberikelse av Guds nåde!

    «Europas mest patriotiske kultur» skriver dine gode venner til deg; og vi istemmer helhjertet og samstemte, Spirild! For «patriotisk kultur» ER harmoni, skjønnhet og folkelig solidaritet i pakt med naturen omkring oss. Ikke som her i rest-Europa; hvor det i dag bedrives en kriminell politikk som rent av er en forbrytelse både mot naturens orden så vel som overfor skaperverkets hellige Credo; hvor det føres en dekonstruksjonskrig mot vårt eget indoeuropeiske menneskeverd! Sammen med andre øst- og sentral-europeiske nasjoner (Visegrad-statene; Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovenia) viser disse kulturnasjonene oss her i det fallerte Vest at det finnes en vei ut av det uføret som vi har havnet i, og her er det nasjonal-patriotiske Ungarn et skole-forbilledlig paradeeksempel for oss alle!

    ***
    Et lite PS avslutningsvis: Dine egne kulinariske retter som du tilbereder på «gammelt vis» etter beste tradisjon og ditto råvarer, Spirild, og da ikke minst må nevnes din hjemmelagde sjokoladekake – som du beskrev i en kommentar for ikke så lenge siden – er en enorm fristelse av en god påkjenning for et enkelt menneske som undertegnede. Dette som en smakstilsatt orientering. – Med en fortsatt god-sommerlig hilsen til deg, allsidige Spirild, fra en stor (avstands) beundrer! :-))))

    Din (platonisk-politisk) hengivne,

    Pluto

    spirild

    Posted: 11 juli 2016 - 17:32 -

    Nå har jeg akkurat kommet inn døra og leser dine herlige krumspring innenfor skriverkunsten 😉
    og kan fortelle at jeg har vært og oppvartet disse venners kattegutt og som takk får jeg bare fresing tilbake. Utakknemlige sære kattebæist.
    Heldige dere ungarerfarere. Jeg hadde lovet meg selv, ikke mer reising nå. For Europa, Vest-Europa er blitt et farlig sted-og ikke mye igjen verdt å oppleve heller for hvorhen du går blir man påminnet folkemordet som er igang.
    Men, kan ikke forlange at andre forstår det.
    Ungarn frister veldig. Hadde det ikke vært for språket hadde jeg flyttet dit!
    For skjønnhet, patriotisme, egenart, kulturstolthet + +, DET er sjelden vare i dag.
    Nå er det snart senere ikveld bringebærplukking på timeplanen og da blir det selvfølgelig bringebæris. Den er helt ubeskrivelig god, Pluto.
    Klem fra spirild som takker deg for alle dine gode tilbakemeldinger.

    spirild

    Posted: 24 juni 2016 - 06:54 -

    PS. Her er boka..læreren skal av med klærne, barna, babyen, hunden, bestemor, farfar, naboen…osv
    Helt naturlig-vis

GHjo

Posted: 21 juni 2016 - 01:13 - Svar

Vi har f.eks. AP politikeren Anniken Huitfeldt, som har demonstrert sitt “Demokratiske” sinnelag ved å
uttale:”Multikultur skal befolkningen få, ENTEN DEN VIL ELLER IKKE”.Slikt kan få ganske balanserte mennesker til å bli opprørte, og i særdeleshet mentalt ustabile?

Leave a Comment