11
sep
Seneste opdatering: 11/9-16 kl. 0106
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Morten Uhrskov. Udtalelse efter Dansk Samlings landsråd på Nyborg Strand lørdag d. 10 september.

Af Morten Uhrskov Jensen

Det er på tide at sætte på plads, hvordan Dansk Samling stiller sig til spørgsmålet om islams rolle i Danmark. Det korte svar er, at islam INGEN plads skal have i danskernes land. Den lidt længere forklaring følger her:

Det er en kendsgerning, at der i Danmark i dag bor op imod 300.000 mennesker med baggrund i religionen islam. Jeg omtaler konsekvent den samlede gruppe som ”muslimer i Danmark”, aldrig som ”danske muslimer”. Det gør jeg af en grund.

Jeg anerkender gerne, at individuelle personer med muslimsk baggrund kan være at regne for danskere. Det er de, når de af hjertet ønsker at være en del af et frihedselskende, dansk og vestligt samfund, hvor den danske arv gennem utalte generationer spiller en vigtig rolle. Det kan være svært for den enkelte dansksindede muslim, idet rødderne jo ikke er lange. Men hvis glæden, ja benovelsen, over Danmark og danskerne er til stede, skal man i begrænset antal være velkommen i vores kreds. Afgørende er selvfølgelig altid at holde fast på, at det altovervejende flertal af befolkningen i Danmark fortsat har dansk herkomst i lange led ned gennem vores fortid. Drypvis indvandring af venligtsindede, ja. Masseindvandring fra den tredje verden, nej.

Er den samlede gruppe af muslimer i Danmark derimod stor, og vokser den uafladeligt, da bliver den netop til en gruppe af muslimer. I så fald er der ikke tale om ”danske muslimer”, men om ”muslimer i Danmark”. Det er som udgangspunkt tilfældet i dag.

Det derfor indlysende er, at antallet af muslimer i Danmark bringes ned til et niveau, der er i overensstemmelse med, at danskerne kan leve med det. Den del har Dansk Samling en klar plan for. Den består i betydelige hjemsendelsesprogrammer (der også skal gælde for andre ikke-vestlige, der ikke ønsker at tilpasse sig Danmark) med et betragteligt pengebeløb bundet ved, der gør det muligt at ske ad frivillighedens vej. Inden dette program sættes i værk, er der sket en fuldstændig standsning af enhver form for indvandring fra ikke-vestlige lande, og kriminelle og arbejdsløse ikke-statsborgere kan imødese udvisning.

Hvorfor skal antallet af muslimer i Danmark nedbringes? Fordi de op imod 300.000 som samlet gruppe giver Danmark og danskerne så store problemer, at det er nødvendigt. Og hermed er vi nået til moskeernes rolle, også uanset det er en mindre del af muslimerne, der besøger disse.

De muslimske bedehuse, moskeerne, er at sammenligne med kanariefuglen i kulminen, som faldt om før menneskene, som derfor kunne nå at flygte. TV2’s dokumentarudsendelser med skjulte optagelser viste, hvad det er, vi er oppe imod i de muslimske gudshuse:

I stort set alle tilfælde har vi at gøre med imamer, der er Danmark fjendtligt stemt. I stort set alle tilfælde har vi tilladt indvandring af personer – imamerne – som ikke vil os det godt. Mest berygtet husker jeg imamen, som fortalte, at islam var ved ”at åbne disse lande op”, altså vestlige, europæiske lande som det danske. I andre tilfælde blev der opfordret til ulovligheder som socialt bedrageri, og mandens tæsk til konen affødte kommentaren, at det skulle holdes ude af de danske myndigheders søgelys.

Lad os gøre en lang historie kort og i stedet ridse op, hvad Dansk Samling vil gøre i forhold til moskeerne for at løse et problem, der ellers er uløseligt:

a) Stort set samtlige moskeer overvåges af PET, fordi det er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden.
b) Udenlandske imamer (eller enhver anden type af prædikant), der forsvarer ulovligheder, udvises umiddelbart som følge af en tilbagevenden til en rent administrativ udlændingelov. En sådan eksisterede før 1983.
c) Imamer med statsborgerskab, der opfordrer til ulovligheder, straffes med ubetinget fængsel i f.eks. minimum ét år. Der er tale om undergravning af den danske retsorden, og følgelig skærpes straffen meget betydeligt i forhold til i dag. Loven skal naturligvis gælde for enhver religiøs person med myndighed.

Godtgøres det, at en moske er arnested for terrorister eller mulige sådanne, vil moskeen blive lukket efter grundlovens forskrifter. Hvis en efterfølgende dom ikke kender moskeen ulovlig, kan det være nødvendigt at skærpe straffene for enkeltpersoner med statsborgerskab (ikke-statsborgere udvises øjeblikkeligt) yderligere til f.eks. minimum to års fængsel. I gentagelsestilfælde bliver straffen blot endnu højere.

Voila. Noget i den retning vil Dansk Samling stå for den dag, hvor vi sidder i Folketinget. Islam skal nemlig ikke have NOGEN plads i Danmark, så længe den danske stat vurderer, at islam som trossystem alt, alt for ofte radikaliserer en uhyggelig stor del af dens tilhængere. Moskeer, der ikke overtræder nogen af ovennævnte bestemmelser, kan virke efter den grundlovssikrede religionsfrihed.

Den enkelte muslim, der af hjertet holder af Danmark på danskernes præmisser, kan dermed bo og leve iblandt os. Denne muslim vil have en høj grad af forståelse for, at danskerne insisterer på at forblive et folk med et fædreland og et modersmål. Begge dele er mere end tusind år gamle realiteter.

Demokrati og retsstat vil Dansk Samling til enhver tid opretholde, men vi ved også, hvad der er på spil i disse år. Dansk Samling går aldrig på kompromis med Danmark, og på demokratiets og retsstatens grund vil vi bekæmpe den trussel, som i vores tid udgår fra ekstreme kræfter, som er kommet hertil udefra, tilladt af historieløse politikere, som har glemt, hvad folk og fædreland er.
Det har Dansk Samling IKKE glemt.

Husk at skrive under på, at Dansk Samling kan stille op til det næste valg til Folketinget.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?