13
sep
Seneste opdatering: 13/9-16 kl. 1937
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Helmuth Nyborg: Lavintelligensindvandringen

Dette er det største tabu af alle, bortset måske fra voldtægten af 400 svenske mænd om året, skønt nationernes gennemsnits-IQ er et videnskabeligt faktum. Den såkaldt borgerlige Ivar Arpi kaldte mig “racist” for at gøre opmærksom på den. Professor Helmuth Nyborg springer op og falder ned på veritofober. Sverige er blevet dummere og dummere, det er grunden til at skolen ligger i ruiner. Sverige går ned i en byge af ængstelige løgne:

Dansk iq er normalfordelt omkring 97 og har en spredning på 15. Ikkevestlig lav-iq 86. Indvandring sænker gennemsnittet, øger spredningen og øger generelt forskellen mellem rig og fattig.

Meisenberg-reglen siger, at gdp falder med 9 pct. for hvert faldende iq-point, og endvidere at den fulde effekt først ses årtier senere. Danmark har gennem de seneste 10 år lidt under afsvækket økonomisk udvikling. Markante grønthøsterbesparelser finder derfor sted i øjeblikket. Denne ouverture til et muligt nationalt socioøkonomisk kollaps skyldes bl.a. stigende udgifter til ikkevestlig lav-iq-indvandring.

Der er et omvendt forhold mellem iq og sociale patologirater. Lav-iq-indvandring betyder derfor bl.a. mere kriminalitet. Overordnet er kriminalitetsraterne faldende, men ikkevestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede i statistikkerne.

Dansk retroanalyse antyder, at der vil være trekvart million ikkevestlige med iq under 90 i Danmark inden 2072. De kan kun bestride de simple job, der nu outsources eller automatiseres bort, og vil være fremtidens sociale tabere på permanent overførselsindkomst.

Når indvandrertal løbende sammenholdes med forskelle i fertilitetsrater, ser vi, at etnisk danske kommer i mindretal noget inden år 2100. Der er tale om en historisk etnisk befolkningsudskiftning, hvor ikkevestlige folkeslag vil danne majoritet i mange europæiske lande. Ikkevestlige kan til den tid demokratisk indføre sharialovgivning.Lav-iq-ghettoer og kulturelt-religiøst-politiske parallelsamfund vokser. KRONIK 13.09.2016 KL. 06:00Indvandringens konkrete risici


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?