1
okt
Seneste opdatering: 1/10-16 kl. 1654
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det er præsident Obamas plan, at overdragelsen skal finde sted i dag lørdag. Han er stærkt tilskyndet af Vestens fjende nr et: George Soros. Når det sker, er der ingen i den frie verden, som ikke opdager forskellen.

A long-planned transfer of the internet’s technical management from the U.S. government to a global community of stakeholders is expected to take place on Saturday despite last-minute attempts by conservative politicians and officials to delay the changeover. Internet Oversight Transfer Clears Hurdles To Take Place Saturday Information:I dag afgiver USA en del af sin magt over internettet

Sveriges pilskæve kønsbalance

Gøteborg Posten er begyndt at handle om virkeligheden igennem det sidste års tid. Det har den svenske venstrefløj skældt meget ud over, da dens egen, dominerende verden har hvilet på myter, for nu at sige det venligt. Kønsbalancen i Sverige er nu endnu skævere end i Kina og Indien, men af andre grunde selvsagt. Det går allerede hårdt ud over svenske kvinder, hvor op imod halvdelen har stemt sig selv til stuearrest efter mørkets frembrud, hvis de ikke lige har nogen at følges med på gaden, se f.eks. her, her og her.

Mange, enlige mænd, fører til kriminalitet og kvindechikane. Mange, unge, sysselløse, enlige, muslimske mænd, fører til krig, se Gunnar Heinsohn INTERVIEW: A CONTINENT OF LOSERS. Det er sådan man skal opfatte volden og bilbrandene i de svenske forstæder, det er små varsler om en kommende krig.

Svenskere kan i almindelighed ikke tyde den slags varsler, men at staten har netop vedtaget genindførelse af værnepligten, er næppe et tilfælde. Nogle tænker, men ikke højt, nogle har set krigen i horisonten, måske er det Säpo for det er næppe de fjolser, der sidder i Riksdagen. Deres og mediernes ordknaphed om værnepligten er påfaldende. Den amerikanske professor Valerie M Hudson i GP:

Av officiell migrationsstatistik kan man dra slutsatsen att det vid utgången av 2015 gick 123 stycken 16-17-åriga pojkar på 100 flickor i samma åldersgrupp. Hans Roslings beräkningar ligger nära dessa siffror. Jämförelsevis har Kina, som har världens största obalanser i könsfördelning, ”bara” 117 pojkar på 100 flickor i samma åldersgrupp. För mig, som har studerat könsfördelningen i Kina och Indien i 15 år, är det häpnadsväckande att ett land som Sverige har värre obalanser än något av dessa två länder.

Kommer inte att jämna ut sig över tid

En del kan hävda att dessa obalanser kommer att jämna ut sig med tiden när dessa flyktingar ansöker om att ta hit sina familjer, men det vi kan se så här långt är att sådana antaganden inte är att räkna med fullt ut. Vore det så skulle Sverige inte haft skevheter i könsfördelning redan innan den senaste stora flyktingvågen med kraftig manlig slagsida.

Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Köln under nyårsaftonen och festivalen We are Sthlm 2015 påminner oss om.

Jämlikhet mellan könen undermineras av en sådan obalans, eller som antropologen Barbara Miller så övertygande har sagt; en normal könsfördelning är för det allmännas bästa och något som staten har ett ansvar att värna. Att Sverige skulle hamna i ett läge med världens skevaste könsfördelning bland unga vuxna skulle rätt och slätt vara en tragedi. Är det inte på tiden att Sverige öppet debatterar den här frågan?

Valerie M Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?