14
nov
Seneste opdatering: 15/11-16 kl. 1229
1 kommentar - Tryk for at kommentere!
Del...

Peter Seier Christensens næstformands-tale på Nye Borgerliges årsmøde 2016

“Lågintensiv hatpropaganda”

Arbejdet med en ny, svensk medieudredning af afsluttet. Den behandler blandt andet, hvem der skal have pressestøtte. Det kommunistiske blad Flamman har fået pressestøtte i mange år, og ingen havde problemer med det, men da det regerings-islam og indvandringskritiske Nya Tider kvalificerede sig til pressestøtte, opstod pludseligt et behov for at lave systemet om. I udredningen forkommer der nogle besynderlige formuleringer, og forfatteren til den kommer i menneskehænder her. (“Alla människors lika värde” betyder i praksis “de der mener det samme som statsmagten.”)

Medier som bedriver lågintensiv hatpropaganda i syfte att misskreditera en viss grupp människor – utlandsfödda, kvinnor eller muslimer exempelvis – kan enligt Medieutredningen inte anses uppfylla detta krav, även om de inte går så långt i varje enskild publicering att den ansvariga utgivaren kan åtalas för förtal eller hets mot folk-grupp. Inför perspektiv som utgår ifrån att alla människor inte är lika mycket värda kan inte staten förhålla sig neutral. Staten ska visserligen i sin tvingande roll (för att upprätthålla lag och ordning) försvara medborgares rätt att uttrycka dessa perspektiv, men ska i sin roll som normbildare inte med allmänna medel stötta medier som inte respekterar de demokratiska grundprinciperna om alla människors lika värde, frihet och värdighet. En gränsöverskridandemediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar. Hør mere om det i Nyheter med Ingrid och Conrad 14-11-2016.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Maja Dacke

Posted: 14 november 2016 - 20:44 - Svar

Om människor har lika värde så ska jag be att få byta plats med den svenske statsministern. Jag kan garantera att jag kan åstadkomma minst lika bra politik som han.

Jag är svensk sedan åtskilliga generationer, jag älskar mitt land med svenskar (och andra nordbor) och jag avskyr svarta kläder. Inte ens på begravningar är man idag svartklädd.

Min paroll var redan före EG/EU ett starkt samarbete mellan de nordiska staterna – men sedan kom de giriga avfällingarna och gjorde slut på den nordiska samhörigheten. För tusen år sedan slogs man här i Norden och gränserna svajade än hit, än dit. De bytte kungar och styresmän oftare än de bytte skjortor – var så säker! Men idag har vi kommit längre än så. Trodde jag.

Mammon har många tillbedjare – fler än Allah om det ska vara någon skillnad. Vart tog Moses tio budord vägen? Mig veterligt försvann de inte med Kristus i alla fall. De är bra att följa så där lite lagom, så gott man kan, även om man svär ibland.

Jo, alla har samma människovärde när vi föds – efter en vecka ändras det. Redan i början på 1970-talet satte försäkringsbolagen (åtminstone i Sverige) högre värde på en manlig nyfödd än den kvinnlig dito. Och när det begav sig att vi skulle privatspara i pensioner visade sig det där med olika människovärde.

För att få ut samma summa vid 70 års ålder måste kvinnor spara mer varje månad än män. Varför? Jo, därför att kvinnor lever längre, förklarade bolagen. Kvinnors medellivslängd är större än mäns, men den är densamma när båda är 70 år och pension faller ut. Snacka om dumma svenskar – t o m bland ekonomer!

Är det så här även i Danmark och Norge?

(PS. Behöver jag säga att jag avstod från privat pensionssparande?)

Leave a Comment