11
feb
Seneste opdatering: 11/2-17 kl. 1726
72 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Nogle tror, at andelen muslimer i en befolkning ikke spiller nogen rolle. Det kan kun skyldes deres manglende kendskab til islam samt nyere og ældre historie. Mark Steyn skrev i America Alone:

Why did Bosnia collapse into the worst slaughter in Europe since the second World War? In the thirty years before the meltdown, Bosnian Serbs had declined from 43 percent to 31 percent of the population, while Bosnian Muslims had increased from 26 percent to 44 percent. In a democratic age, you can’t buck demography—except through civil war. The Serbs figured that out, as other Continentals will in the years ahead: if you cannot outbreed the enemy, cull ’em. The problem that Europe faces is that Bosnia’s demographic profile is now the model for the entire continent.

Vil islam da føre til krig i Sverige og Europa? Jeg anser det for det sandsynligt, der er 1400 års præcedens for det. Asger Aamund siger det nedenfor: “Der er ingen chance for et fredeligt samliv med de 70 procent muslimer, der sætter shariaen over demokrati og sekulær lov.”

Det er os, der lever nu, der skal sørge for at islam ikke vokser til et antal, der kan true freden. Sverige, der ikke har nogen praktisk erfaring af krig, når næppe at se faren inden demografien er afgjort til deres ugunst. Det var antagelig allerede for sent for ti år siden, og kan kan forestille sg, at krigen allerede blev plantet da.

Mange muslimer er selvfølgelig fredelige, men der skal kun en lille procent krigeriske, til at ændre Sverigeshistorien for altid, og det er de krigeriske, der svinger taktstokken i islam for tiden. At Breivik ikke var svensk, var lidt af et mirakel, men ingen har lært noget af det.

Sverige står overfor et virkelig ubehageligt valg: Repatriere meget store antal, eller risikere krigs- eller krigslignende tilstande, som man må sige allerede er her, når man følger svenske nyheder dagligt. Det må være pest og kolera for enhver politiker, men det er dem selv, der har tilrettelagt det uden at spørge nogen om lov. Valget 2018 ligner sidste chance for at undgå den skitserede udvikling. Projekt Morpheus argumenterer overbevisende for, at andelen muslimer i Sverige er undervurderet eller bliver løjet om: SvD underskattar andelen muslimer i Sverige:

Pew bedömde att det finns 4.6% – 4.9% muslimer i Sverige för januari 2010.
SvD redovisade siffran 4.6% som om den gällde för december 2016.
I verkligheten fanns det 7.2 – 8.1% muslimer i Sverige i december 2016.
Pew bedömde att det kommer att finnas 7.5% muslimer i Sverige i januari 2020.
SvD redovisade att det kommer att finnas 6.5% muslimer i Sverige i januari 2020.
En realistisk prognos är att kommer att finnas 9.7 – 11.6% muslimer i Sverige i januari 2020, beroende på reglerna för anhöriginvandring.

Den muslimska befolkningen ökar i rekordtakt i Sverige: från 4,9% år 2010 till 9.7 – 11.6% år 2020. Hur den muslimska befolkningsökningen kommer att se ut framöver är oklart, men mycket kommer att bero på hur generösa regler för asyl- och anhöriginvandring Sverige kommer att ha. En stor anhöriginvandring kan dessutom att resultera i en babyboom, med tanke på att många anhöriginvandrare är i fertil ålder och muslimska kvinnor i Europa i genomsnitt skaffar 2,2 barn per kvinna. Valet 2018 kan bli fullständigt avgörande för Sveriges demografi i framtiden.

Se også Sveriges demografi fortsätter att förändras med full fart


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Zichau

Posted: 11 februar 2017 - 09:49 - Svar

Jeg er ikke engang sikker på, at selv en lille procentdel muslimer i et samfund er særligt klogt. Se blot på Indien, som udskillede Pakistan og nu alligevel står med en muslimsk befolkning på over 200 millioner. Andre eksempler kunne være Kina og Myanmar, hvor etniske uroligheder også er blusset kraftigt op – eller Ruslands mange satellit-stater, som også befinder sig i en slags permanent krig.
Der findes simpelthen ikke nogen eksempler på, at muslimer lever fredeligt med deres omgivelser. Men andelen kan selvfølgelig være så lille, så ingen bemærker noget. Det er bare ikke længere tilfældet i de vestlige lande.

  Steinadler

  Posted: 11 februar 2017 - 09:55 - Svar

  Stage 1. Establish a Beachhead.

Steinadler

Posted: 11 februar 2017 - 09:52 - Svar

Forget the Five Pillars of Islam. It is the Five Stages of Islam that threaten the fundamental freedoms of Western Democracy. Freedoms which include freedom of thought, expression, and association and the crucial derived right of freedom of the press. We should never forget that “Islam” means submission — the opposite of self-determination and Enlightenment values.

Six years ago Dr. Peter Hammond published a remarkable book which included a statistical study of the correlation between Muslim to non-Muslim population ratios and the transition from conciliatory Islam to fascist Islam. The stages are the same in 2011 but the demographics have changed to show an alarming progression. Many European nations and the U.S. are on the cusp of moving to a higher bracket. The demographics change but the story is the same. First comes the taqiyya and the kitman; then comes the Sword of Islam. Imam Rauf, the Ground Zero Mosque promoter, is the current master of taqiyya. He has gulled everyone from Bloomberg to Maureen Dowd of the NYT — who fanaticizes over male Muslims. Expect doppelgangers of Khomeini for stage 5 and Islamic PEACE at last.

Stage 1. Establish a Beachhead

Population density à 2% (US, Australia, Canada).

Muslims are conciliatory, deferential but request harmless special treatment (foot bath facilities, removal/elimination of that which is offensive to delicate Muslim sensibilities – like walking dogs near Mosques).

Stage 2. Establish Outposts

Population density 2% – 5% (UK, Germany, Denmark).

At 2% to 5%, they begin to proselytize other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and among street gangs. A recent example is that of Sheikh Abdullah el-Faisal who is back in Jamaica after being kicked out of the UK. Sound harmless? Read on:

The dispatch, dated February 2010, warns that that Jamaica could be fertile ground for jihadists because of its underground drug economy, marginalized youth, insufficient security and gang networks in U.S. and British prisons.

Stage 3. Establish Sectional Control of Major Cities.

Population density 5% – 10% (France, Sweden, Netherlands).

First comes the demand for halal food in supermarkets, and the blocking of streets for prayers; then comes the demand for self rule (within their ghettos) under Sharia. When Muslims approach 10% of the population the demands turn to lawlessness. In Paris, we are already seeing car-burnings. Any criticism of Islam results in uprisings and threats, such as in Amsterdam. In France which may be over the 10% range, the minority Muslim populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not integrate into the community at large. The children attend madrassas. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a crime punishable with death.

Stage 4. Establish Regional Control.

Population density 20% – 50% (Europe 2020?).

After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian churches and Jewish synagogues.

Stage 5. Total Control, Brutal Suppression, and Dhimmitude.

Population density > 50%.

Unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims), sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and jizya, the tax placed on infidels. As Muslim population levels increase and all infidels cower in submission there will peace at last. Dar al-Islam is achieved and everyone lives under Sharia and the Koran is the only word.

Our current Western world leaders are suckered by taqiyya and kitman and steering us into stage 3. Allen West seems to get it but I can’t see that any of the crop of current GOP contenders really get it. Fear of bigotry at stage 2 is the Islamists’ greatest weapon. Crucified on the cross of bigotry — is that the future of the Western democracies? Bigotry is only bigotry if it is out of touch with reality and it is the suckers who believe the stage 1-2 peace pitch of Islam who are the ones who are out of touch with reality — not to mention our mesmerized President. The first GOP candidate who announces to Imam Rauf and his supporters, “Fine. A Mosque at ground zero. But how about a cathedral in Mecca first? It is part of our Christian outreach program of bridge building.” will be the first to get it and a big boost in the polls.

American Thinker, 29 May 2011. The Five Stages of Islam.

  Peter Zichau

  Posted: 11 februar 2017 - 10:05 - Svar

  Problemet er sådan set ikke, at islam overtager de vestlige demokratier. Det kommer nemlig aldrig til at ske. Problemet er, at islams drejebog altid er den samme og demokratierne snakker og lurepasser. Så først når skaden er blevet for stor, kommer modstanden, i form af en yderst brutal og rædselsfuld krig. Det er det vores børn kan se frem til.

   KnudMadsen

   Posted: 11 februar 2017 - 11:05 - Svar

   Enig!! Det bliver vor børn og børnebørn, der kommer til at betale den hæslige pris for vor tids forbryderiske ligegyldighed mht. muhamedanernes indtog i Vesten. Det er mig ufatteligt, at de politisk korrekte væmligsøer hader deres børn og børnebørn så voldsomt, at de vil arrangere så mange modbydelige ulykker for dem. Det må virkelig være nogle meget onde mennesker.

    Steinadler

    Posted: 11 februar 2017 - 11:36 -

    Sosialdemokratiet har desverre like fra begynnelsen av vært drevet av ressentiment. Kommunismen var slik sett både ærligere og enklere å forholde seg til da hatet mot “de rike”, mot “overklassen”, “kapitalistene”, “klassefienden”, “kulakene”, “klasseforrædere” osv kom åpent til uttrykk. Hos de “reformistiske” sosialdemokrater istedet i en helt annen grad et fordekt og ikke engang nødvendigvis erkjent hat mot “det borgerlige samfunnet” som et langt mer diffust objekt som man i prinsippet ikke mindre radikalt ønsket å “reformere” – derunder regnet også selve den “borgerlige” forestilling om nasjon og folk. Som for kommunistene gikk derfor også lojaliteten i første rekke til “Partiet”, men for det sosialdemokratiske ledelsessjiktets del med en adskillig svakere identifikasjon med “arbeiderklassen”. Den norske historiker Jens Arup Seip har gitt en svært god beskrivelse av den form for “utenforskap” som lå til grunn for det norske “Arbeiderpartiet” OG av hvordan partilojaliteten der like fra begynnelsen av ble satt både over og i opposisjon mot nasjonen.

    (1) Jeg nevner for det første solidariteten i partiet. Den er et mektig ideologisk element. Partiet ble bygd opp av folk som følte seg utskutt, satt utenfor et sosialt felllesskap (det «borgerlige») og måtte skape seg sitt eget. Partiet ble et samfunn, et hjem, et fellesskap å hvile ut i og til å virke i. Partiets fremgang ble en verdi som kunne gjøre – og gjorde – andre verdier overflødige. Sosialismen var – og er – når alt kommer til alt, noe som ligger i fremtiden, og fremtiden er en tåke. Partiet – det er noe som er, her og nå. Ikke programmet får kjærligheten og lidenskapen, men partiet og det alene. «Jeg er gla i partiet», pleier en av dem som idag eier det, å si; det kommer fra hjertet. Solidaritet har som konsekvens lojalitet, en lojalitet vendt opp mot lederskapet. Finn Moe skrev i 1934 – til internt bruk -: «Overalt offentlig skal vårt parti og dets menn omtales med den største begeistring.» Lojalitetsfølelsen er et bånd mellom medlemmer og ledelse, men et bånd som medlemmene har om livet og lederen i hånden.

    (2) Det andre jeg vil nevne, er noe jeg med et uttrykk som er velkjent i norsk historie, vil kalle kaninpolitikk. Det skjedde en omhyggelig avsiling før folk slapp frem i tillitsmannsrekkene. Ledelsen opererte med to arter av folk: kaniner og teknikere. Partiapparatet ble fylt med kaniner. Og stortinget. Av og til flyr en enslig kanarifugl under taket, som da sies å ligge høyt. Også dette var en tradisjon fra et kjempende parti, som engang var herjet av fraksjinsstrid, og truet av infiltrasjn. Tenkt som et middel til å sikre partiets enhet, ble kaninpolitikken i sine virkninger et middel til å sikre førerskapet for de som hadde det. Når lederne drøftet saker i partiinstanser, drøftet de dem med folk de selv hadde plukket ut. Jeg vil anta at denne sikringspolitikk ble mer systematisk og mer hårdhendt gjennomført enn i noe annet vest-europeisk parti.

    (3) Endelig, som et tredje element i stålsettingen av partiet, vil jeg regne med en systematisk gjennomført kontroll for å hindre avvikende meningsdannelse, eller overhode meningsbevegelse innen partiet. Jeg kaller dette en indre sensur. Redskapene her er blant annet parolesystem, dirigert argumentasjin, kontroll ved valg av foredragsholdere i foreninger, en raffinert møteteknikk og resolusjonsteknikk. […] Dermed ble ettpartistaten mulig, et forfatningssystem hvor et partiapparat var skutt inn mellom embedsverk (i vid forstand) og velgere, og bandt dem sammen.

    Jens Arup Seip, Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays. (Universitetsforlaget, 1963)

    achantus

    Posted: 12 februar 2017 - 03:12 -

    Ressentiment. Nietzsche, Moralens genealogi. Vel verd å lese.

    Steinadler

    Posted: 12 februar 2017 - 12:51 -

    Leste den i Arild Haalands norske oversettelse da jeg var 16-17 år. Det er vel få bøker som har gjort et like sterkt inntrykk på meg. Tror faktisk det var min første innføring i både filosofi og psykologi. Tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket:

    http://www.nb.no/nbsok/nb/7d1527c4e1a08beb7c8571b4507ab256.nbdigital?l ang=no#0

    achantus

    Posted: 12 februar 2017 - 16:06 -

    Leste det meste av Nietzsche når jeg var i 20-årene. Ja, han og Schopenhauer var de første filosofer jeg leste. Etter mitt skjønn var Nietzsche kanskje den første som forsto at Europa på hans tid begynte å bli “sykt”. De siste årene har jeg lest en god del Eric Voegelin, Leo Strauss og den nesten helt ukjente Aurel Kolnai. Alle sammen ville bidra til å kurere dette syke Europa ved å vende tilbake til den klassiske filosofien og den klassiske politiske vitenskapen.

    Steinadler

    Posted: 12 februar 2017 - 19:57 -

    Tar som apopos til vår tids “multikultkirke”, de statssubsidierte og korporative medier og deres “menneskerettighetsskolastisisme”, med et sitat fra innledningen til en annen bok fra min “filosofiske oppvåkning”, også her fra Nasjonalbibliotekets skattkiste:

    At “Fyrstens” teorier ikke stred mod de gjængse, ser man allerede deraf, at ingen tog anstød af den. Den blev ikke udgiven i forfatterens levetid, men var kjendt, og blev plagieret af en Nifo i Roma; men senere kom der en udgave, udgiven med paveligt privilegium. Det var først en tid efter, at man tog afstand fra bogen: i 1559 kom ikke blot “Fyrsten”, men alle Machiavellis skrifter, paa pavens “Index” over forbudne bøger. Tidens løsen, den idé som paavirker den dybest er: Aandernes emanciptation fra teologien og skolastiken. Kirken havde villet gjøre al tænkning teologisk og skolastisk; dens statslære aner man af indledningsordene til den store kirkelærer Thomas Aquinas’ bog “Om fyrsternes regjering “: han vil følge “den Guddommelige Skrifts autoritet, filosofernes læresetninger, og anpriste fyrsters eksempler”. — Dette synspunkt gjorde aanderne umyndige og fri tænknìng i nogensomhelst forstand umulig. Bogdyrkelsen trak et slør for virkeligheden. Men mere og mere gjorde den forsømte virkelighedssans seg gjældende. Reaktionen maatte nødvendigvis blive voldsom: Man skyede instinktmæssigt alt hvad der bar Kirkens stempel. Naturligvis havde praksis sjelden fulgt de teologiske doktriner, men gjennombruddet kommer dog først riktig, da det bevidste grundsyn forandres. Dets umiddelbare virkning er en forkasteldse af almoral, fordi en saadan hidtil havde været uopløselig knyttet til Kirken. — At Kirkens egne mænd i praksis følger den almindelige moralske vantro, fremstilles ofte, ogsaa af Machiavelli, omvendt saa, at “vi Italienere har Kirken og presterne at takke for at vi er blevne religionsløse og slette menneske”.

    Machiavelli, Niccolò, Fyrsten
    Oversatt av Fr. Weisse, adjunkt
    Kristiania : Det norske aktieforlag, 1898

    Redan 1915 hade den norske diktaren Hans E. Kinck använt Niccolò Machiavelli som huvudfigur i dramat Mot karneval. Året efteråt, 1916, utgav han denna biografi över Machiavelli. Ett exemplar av andra upplagan (1922) digitaliserades i april 2008 av norska Nasjonalbiblioteket. Därifrån kopierades de scannade bilderna i januari 2017 till Projekt Runeberg och försågs med en ny OCR-text för att kunna korrekturläsas. Boken översattes 1928 till svenska. Runeberg.org, HANS E. KINCK
    RENÆSSANSEMENNESKER. HISTORIEN OM NICCOLÒ MACHIAVELLI. ANDET OPLAG. KRISTIANIA 1922
    FORLAGT AV H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)
    DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI

   Eskil Sorensen

   Posted: 14 februar 2017 - 11:36 - Svar

   Det er meget smartere at sørge for at ens børn og børnebørn uddanner sig godt nok til at kvalificere til visum til Australien eller USA. Så kan de sidde og de kampene på TV.

    Anders Bo

    Posted: 14 februar 2017 - 11:55 -

    Jeg er begyndt på, at købe vin der topper efter 2025, som jeg kan nyde, mens jeg bag skudsikker forsats, kigger ned på underholdningen!

Niels Henriksen

Posted: 11 februar 2017 - 09:52 - Svar

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE9357041/de-etab lerede-partier-har-ingen-svar/

10.02.2017 KL. 09:11

De etablerede partier har ingen svar

Trump eller ej. Modstanden mod den arabiske indvandring vokser og vokser i Europa, mens ledende politikere venter på, at problemerne driver over.

Kampen mod Trump er ved at udvikle sig til et internationalt brand, der strækker sig fra CNN og Hollywood via Mexico og ayatollah Khamenei i Iran til Bruxelles’ nomenklatura, den tyske kansler og vor egen udenrigsminister for ikke at nævne JP’s kulturredaktør Palle Weis, der onsdag var ved at trimle ned fra sin kontorstol med tanke på præsidentens syv dødssynder.

Det er næsten bedårende at se al denne globale fordømmelse og lokale enighed. Næsten.

For bag den gratis teatertorden lurer alvoren og vigtigheden af i Europa at træffe de politiske valg, der kan restaurere de europæiske nationalstaters suverænitet, deres indre orden og politiske friheder.

I den forgangne uge fik vi sågar sat nogle tal på den stigende modstand mod indvandringen. Hele 55 pct. af 10.000 adspurgte europæere fra 10 lande, heriblandt Belgien, Tyskland, Frankrig og Østrig, mener ifølge en undersøgelse foretaget af The Royal Institute of International Affairs i London, at deres lande skal standse migrationen fra muslimske og arabiske områder helt og aldeles. Kun 20 pct. er imod, mens 25 pct. undlod at svare.

Fordelingen er markant hos begge køn og med relativt små forskelle afhængig af alder, uddannelse og bopæl, og skyldes formentlig den stadig mere gængse hverdagserfaring, at de indvandringsrelaterede problemer i Europa allerede opleves som voldsomme. Samt udsigten til, at de bliver værre.

Jeg er selv en af dem, der imødeser trangere vilkår for mine børn og børnebørn i et Europa under voksende demografisk og politisk indflydelse af islam, og det glæder mig, at jeg for en gangs skyld tilhører et flertal.

En af dem, der ikke tror så meget mere på multikulturalismens poptoner, er den svenske politichef fra Örebro Peter Springare, som har rejst en levende debat på den anden side af Sundet ved at beskrive en typisk dag på kontoret og fremhævet, at hans opgaver ved afdelingen for grov kriminalitet hovedsagelig handler om at rydde op efter arabiske og muslimske mænd. Bare det at skaffe tolke er et hyr og koster en svensk ødegård i timen, men at tale offentligt herom gør man naturligvis ikke ustraffet i det multikulturelle paradis, hvor politichefen er blevet politianmeldt, og hvor det stadig opfattes som kontroversielt eller ulovligt at udtrykke noget, der kan give mindelser om kendsgerninger forbundet med den islamiske transformation af Sverige. Alligevel har mere end 100.000 svenskere erklæret deres støtte til politimanden via de sociale medier.

Råheden og illusionsløsheden kombineret med den politiske afmagt hænger som en uigennemsigtig tåge over de større byer fra Malmø til Luleå. Det urbane Sverige splintres til molekyler på grund af indvandringens ubønhørlige konsekvenser, men befolkningen, heriblandt politifolk, enkelte forfattere og skuffede borgerlige er begyndt at sige fra.

Trump er begyndelsen, men fortsættelsen i Europa kommer til at handle om, at de ledende politikere og etablerede partier ikke har nogen troværdige svar, men sidder og venter på, at problemerne driver over som sommerregn på en junidag.

Sagen spidser til.

bitten

Posted: 11 februar 2017 - 11:11 - Svar

For min egen del , så mener jeg at Islam , muslimsk innvandring til hele Europa , Sverige ,
er bare positivt etter min mening , som fører kun med seg kun en positiv energi .

Europa trenger et flerkulturelt fellesskap , med forskjellige kulturer og religioner ,og det gjelder i det aller høyeste grad” fredens religion”, som Islam , muslimer dyrker , tilber .
Jeg mener at folk er noen store rasister , nazister , hatere , når man kritiserer og der man vil ikke ha Islam , muslimer , til Europeiske land som Sverige , som mener at Islam , muslimer er en stor byrde for Europa .
Husk på at den fargerike gruppen tilfører “kebab” til Europas befolkning , som jeg mener er veldig positivt ,
siden mange hvite europeiske beboere elsker kebab .
JA og Løfven mener at politimannen Peter Springans, er en stor løgner og som tar stor feil , som mener at den som står for voldtekter , ran , vold , drap , truing mot politiet osv, er navn som Ali , Mohamed Mohammed , Ali , går igjen gang på gang . Der mener jeg at denne politimannen tar en stor feil ,
så holder klart med Løfven i dette her , om sitt kvasse språkbruk mot den politimannen i Ørebro.
Siden den fargerike gruppen i fra Arabiske , muslimske land fører kun fred ,ro , harmoni med seg ,
og det er jo kun rakettforskere , leger , tannleger som emigrerer hit i fra den 3 verden .
Så jeg mener at folk som lager kun et negativt bilde om Islam , muslimer sitt inntog til Europa ,
som Sverige , har ikke et begrep om hva de snakker om i dag .
Hilsen venstresidens venner av Politiske korrekte politikere , venstresidens feminister og venstresiden
journalister , som sier den rette og fulle sannheten , om Islamsk , muslimsk inntog i Europa .

  sussebassa

  Posted: 11 februar 2017 - 12:37 - Svar

  Oih..der tok du meg nesten..måtte lese en gang til for å få med meg ironien..(hoppas)
  inte har vel bitten blitt Pk sånn øver natten…men ærlig tyckte jag inte om det..
  Tenker på dom som leser och inte kjenner ditt egentlige politiske ståsted.

  spirild

  Posted: 11 februar 2017 - 13:15 - Svar

  Ja, kebabtrær vokser vilt i Europa nå, men mandeltrær, aprikoser eller valnøtt, er det heller sparsomt med. I hvertfall her nord.

   sussebassa

   Posted: 11 februar 2017 - 17:26 - Svar

   Noe av det som gleder meg virkelig her på Østerlen er hagen…full av ville og plantede blomster..og Mangnoliatrær hvis duft og blomst når de kommer frem fyller hele deg med mystic…også drueklasene som bare formerer seg helt vilt…aprikostrær også foruten de vanlige bærsortene….det bare flommer over..imot midtsommerfesten..feiringen…da er det herlig å bo i Sverige… langt syd/øst…bare en overflod av alt godt og vakkert i et ellers tøft samhelle.

    spirild

    Posted: 11 februar 2017 - 17:39 -

    🙂

    sussebassa

    Posted: 11 februar 2017 - 19:03 -

    Din spesielle form for ironi..alle har sin.

    spirild

    Posted: 11 februar 2017 - 18:17 -

    Jeg tror det blir høy iq også av dette.På tide at araberne deler av sine kunnskaper.

    sussebassa

    Posted: 11 februar 2017 - 18:25 -

    Hur tenkte du då…

   PK svada

   Posted: 11 februar 2017 - 17:31 - Svar

   bitten

   Posted: 11 februar 2017 - 19:28 - Svar

   JA det hadde i hvert fall vært lite “kebab” på markedet for folk flest , hadde man ikke åpnet dørene på vidt gap, for den fargerike sorten i fra den 3 verden .

  Reidar S

  Posted: 11 februar 2017 - 15:42 - Svar

  Utmerket provokasjon, litt mindre på spissen og kunne vært grunnlag for en meningsutveksling. Dessverre altfor lite reflektert og det skinner tydelig gjennom at dette ikke er meninger men svada

   bitten

   Posted: 11 februar 2017 - 19:42 - Svar

   Det var ikke mening i , at jeg skulle ha en meningsutveksling ,
   med dette jeg skrev her på forumet , i fra min side heller .

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 20:57 -

    Hva så ? et aldri så lite markeringsbehov?
    Svar hewller på de lyserøde bloggerene Tipper de skjønner deg

    PK svada

    Posted: 11 februar 2017 - 21:03 -

    Ironien gjenspeiler det splittede klimaet de har i Sverige der faktaresistente politikere administrerer landet.

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 21:15 -

    Har du reflektert over konsekvensene om de IKKE var faktaresistente?
    Ikke gjør det

    PK svada

    Posted: 11 februar 2017 - 21:16 -

    Da var det ingen konsekvenser……….

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 21:20 -

    Optimist!!

    PK svada

    Posted: 11 februar 2017 - 21:21 -

    Hvis du mener å intellektuelt ha funnet opp kruttet på nytt, så spytt ut.
    La oss få høre din glimrende analyse.

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 21:25 -

    Da ville du nok ha hatt de ubehagelige opplevelsen å våkne opp i en totalitær stat ledet av din nåværende statsminister og hans venner.

    PK svada

    Posted: 11 februar 2017 - 21:28 -

    Så du kan ikke gi oss en analyse for da vil jeg våkne opp i en totalitær stat???
    Jeg synes du akkurat skrev at Bitten skrev svada, men du overgår det meste.

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 21:44 -

    Takk for den.

    For å gå tilbake til bitten så er vel det ikke noen uenighet der?
    At Kamerat Løfven er faktaresistent er neppe verd noen dialog?
    Om det motsatte var tilfellet – hva da?
    Her begynner våre veier å skille lag
    Din venn? Løfven har endel felles kjennetegn med politikere vi ikke liker.
    Mht svada tror jeg at du er på viddene, muligens burde du lese med litt lavere promille??

    PK svada

    Posted: 11 februar 2017 - 21:46 -

    Jeg forstår ikke hvor du vil, det er bare noe ullent tåkeprat.

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 21:48 -

    Konkretiser

    PK svada

    Posted: 11 februar 2017 - 21:50 -

    Jeg ba deg komme med en analyse, men isteden du svarer med masse spørsmålstegn.

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 21:56 -

    Eventuelle spørsmålstegnn burde oppfattes som spørsmål om hva som ønskes analysert.
    Foreløpig er det (for å si det pent) diffust

    PK svada

    Posted: 11 februar 2017 - 21:58 -

    Ok, du vil bare kverulere. Da avslutter vi der.

    Reidar S

    Posted: 11 februar 2017 - 22:03 -

    No comment

    sussebassa

    Posted: 11 februar 2017 - 21:07 -

    ..og de lyserøde bloggerene er….

  achantus

  Posted: 12 februar 2017 - 03:18 - Svar

  Jeg venter fremdeles med lengsel etter å bli kulturelt beriket. Så langt har jeg bare sett en uhorvelig mengde snuskete kebabsjapper. Når kommer berikelsen?

spirild

Posted: 11 februar 2017 - 11:23 - Svar

La oss få et nytt muhammedportrett. La oss samle inn en million kroner og ha en konkurranse om den beste karikaturen! Men ikke minst: La oss få et ny politisk bevegelse med ETT mål: Forby all moskebygging og det inkluderer riving av alle nåværende! Bort med dem! Og ingen penger i muhammedanernes lommer. Nada! Over hele Europa!!! Vi må samle Pegida og alle andre modige mennesker i EN stor organisasjon: Moskebygging må forbys og riving av nåværende. Det vil bli interessant å se hva som åpenbarer seg da av fascistisk oppgulp, raping og avfallstoffer av ymse slag. Men ett er sikket: De aller fleste europeere vil ha det vekk.

  sussebassa

  Posted: 11 februar 2017 - 14:20 - Svar

  Et nytt parti…Alternativ for Sverige…dannes av tidligere SDU..Hahne och Kasselstrand..de ble kastet ut av SD i 2015…sies å ha dannet dette partiet.
  Hva de skal prioritere sies det ingenting om, men sterkere forsvar skal være en av sakene…og innvandringen…en mye tøffere profil enn SD..som mange synes er blitt for veike.. friatider

mjolly

Posted: 11 februar 2017 - 11:52 - Svar

Valget 2018 vil ikke gjøre noe fra eller til. Siste sjanse nå er å behandle politikerne som landssvikere innenfor rettsstystemet innen noen måneder, eller så må det løses med vold innen samme tidsrom om landet skal kunne slå islam tilbake. Problemet er at det er blitt konsekvensløst å være ansvarlig for muslimsk masseinnvandring, i østeuropeiske stater ville slike folk blitt lynsjet om de prøvde noe tilsvarende.

invernes

Posted: 11 februar 2017 - 12:19 - Svar

Merkelig det der islam pesten forøker seg som pest rotter i Vest Europa, men svensker er mer redd Russland ?

invernes

Posted: 11 februar 2017 - 12:25 - Svar

Folk i vest Europa vil ikke ha muslimer i sine land ! så for å stoppe islams spredning må man starte med den indre fiende, de løgnaktige politikerne og løgnmedia.

  Skallagrim

  Posted: 11 februar 2017 - 14:53 - Svar

  Mulig det faktisk er slik i tenken til folk men foreløpig stemmer flesteparten på partier som vil ha stor innvandring og da spesiellt muslimsk. Det er helt ubegripelig for meg men folk tenker ikke nok langt frem. De ser ikke de konsekvensene som de tenkende menneskene ser og som tårner seg opp i forholdsvis nær fremtid.

Skallagrim

Posted: 11 februar 2017 - 14:41 - Svar

Vi trenger kanskje en mur langs kjølen om ikke så alt for lenge…..

PK svada

Posted: 11 februar 2017 - 16:05 - Svar

Og her er en som vil at skoleverket skal forfalske verdenshistorien for å gjøre muslimer stolte, for de har visstnok en historie som de skal være stolte av.
Feigheten til europeiske ledere overgår alt i verdenshistorien.

http://www.dagbladet.no/kultur/jo-mer-vi-snakker-om-dem-og-oss-jo-mer- vi-onsker-a-vinne-over-dem-jo-flere-blir-rekruttert/60156198

  Olav Ødegaard

  Posted: 12 februar 2017 - 01:41 - Svar

  Sikkert noen som skriver på det som skal tilsvare “Utvandrere” av Vilhelm Moberg.
  Historien om på hvilken måte midtøstens folk kom til Europa, – og alle umenneskelige strabaser de måtte gjennom for å etablere sine samfunn her..

PK svada

Posted: 11 februar 2017 - 17:05 - Svar

Anders

Posted: 11 februar 2017 - 17:22 - Svar

Dumsverige är kört….

  Anders Bo

  Posted: 11 februar 2017 - 23:45 - Svar

  Folkhemmet Sverige => failed state Sverigstan.

mjolly

Posted: 11 februar 2017 - 20:52 - Svar

Totaltallet er nokså uinteressant, det interessante tallet er hva er andelen blant menn i alderen 18-30 år. Er de på 30-40% nå eller.

  Marit

  Posted: 11 februar 2017 - 23:43 - Svar

  Jo. “Totaltallet” er helt avgjørende for landenes fremtid.

   PK svada

   Posted: 11 februar 2017 - 23:43 - Svar

   Jepp, de har alle stemmerett.

    Marit

    Posted: 12 februar 2017 - 18:32 -

    Og de skal alle ha hus og mat.

  Morten - - -

  Posted: 12 februar 2017 - 18:17 - Svar

  Netop. Hvis man medregner de firsårige, får man et galt tal. Et vildledende tal.

  – – –

Anders Bo

Posted: 11 februar 2017 - 23:32 - Svar

Så der er ca 500.000 muhamedanere i Sverigstan i dag???

Er der ikke nærmere 2.000.000?

  PK svada

  Posted: 11 februar 2017 - 23:45 - Svar

  For 30 år siden var det 7 millioner i Sverige, nå er de 10 millioner så man kan jo undres.

   Anders Bo

   Posted: 11 februar 2017 - 23:55 - Svar

   Undres er præcis hvad jeg gør.

   For det er netop dét regnestykke, jeg har i tankerne.

   Men det er vel nærmere 40 år siden, med 7 millioner mennesker i Sverige?

    PK svada

    Posted: 12 februar 2017 - 00:05 -

    Jeg trodde at det var 6,5 millioner svensker ca 1980, men jeg leser at de var 8 millioner allerede i 1970. Det hørtes rart ut.

    Anders Bo

    Posted: 12 februar 2017 - 00:48 -

    Så er det altså kun hver 4. indvandre/efterkommer siden 1970, der er muhamedaner?

    Dén skal Lövren længere op i Finmarken med!

    Marit

    Posted: 12 februar 2017 - 17:01 -

    Finnmarkingene vil nok IKKE ha noe med Løfven å gjøre…

PK svada

Posted: 12 februar 2017 - 03:16 - Svar

Hva vil “Eliten” gjøre når folket reiser seg mot dem?
Skjemmes, flykte eller vil de bli straffet?

Vil de kjempe for landet om de blir kommandert ut på oppdrag?

Håkan Johansson

Posted: 12 februar 2017 - 11:56 - Svar

Med en befolkningstillväxt som i Irak, fördubbling var 30 år kan i scenariot nolltillväxt på den ursvenska befolkningen och tillväxt ca 2 % i den islamiska befolkningsdelen per år medföra enorma demografiska förändringar på 100 år vara fallet. Ändras inte befolkningstillväxten kan vi teoretiskt få en islamisk majoritet om ca 120 år. Fortsätter också invandringen förändras ekvationen. Libanon är ju ett skräckexempel, en kristen majorietet utbyttes mot en islamisk, både Shia och Sunni, det utvecklades till att de olika sektorerna av islam och de kristna utkämpade ett inbördeskrig. Landet är nu delat i olika enklaver.

Morten - - -

Posted: 12 februar 2017 - 16:55 - Svar

Det fremgår af den svenske tekst, at nogen muligvis har forstået, at “10 % af befolkningen” ikke er det relevante tal. Det er den langt højere andel af de fertile årgange, vi behøver at kende, hvis vi vil orientere os om udviklingen. Og lave prognoser.

– – –

Ebbe Tranberg

Posted: 12 februar 2017 - 20:18 - Svar

Fake news. Andelen er mindst 20 %.7 millioner svenskere, 2 millioner muslimer og 1 million andre afrikanere

Lenn

Posted: 13 februar 2017 - 11:42 - Svar

Når man hører om Sverige, så lyder det mere, som om de er godt på vej mod de 20 %, jf. denne kommentar til Peter Hammonds artikel i Frontpagemag fra 2008 – om andelen af muslimer i et samfund og den deraf følgende trussel mod samfundet (ikke hyggelige fremtidsudsigter): https://heavenawaits.wordpress.com/muslim-behavior-with-population-inc rease/

Her et uddrag: “When Muslims reach 10% of the population, they will increase lawlessness as a means of complaint about their conditions ( Paris –car-burnings) . Any non-Muslim action that offends Islam will result in uprisings and threats ( Amsterdam – Mohammed cartoons).

Guyana — Muslim 10%
India — Muslim 13.4%
Israel — Muslim 16%
Kenya — Muslim 10%
Russia — Muslim 10-15%

After reaching 20% expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings and church and synagogue burning: Ethiopia — Muslim 32.8%… “

Leave a Comment