12
feb
Seneste opdatering: 12/2-17 kl. 1124
72 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

EU er i fare, og EU har bragt faren over sig selv og over Europa. Én af grundene er en stadig dybere union, som europæerne ikke ønsker, en anden er dets uvilje gennem flere år til at forsvare de ydre grænser. Det kaos vi nu risikerer, er i høj grad selvforskyldt, men selv vi, der ønsker mindre EU, ønsker ikke kaos og ønsker ikke, bare at sige “nej.” Vi må også formulere, hvad vi vil, og i den retning er ikke alle “populisterne” lige betryggende. Beppe Grillo er f.eks. en foruroligende operettefigur. Der er mere substans i Wilders, Orban, Farage og Le Pen.

Facit er, at det nuværende eurokrati er på nippet til at have spillet fallit, og EU har selv en stor andel i det. Kan EU rulles tilbage som union og politisk projekt, eller vil det brase helt sammen? Skal Danmark redde sig ud som englænderne, for ikke at blive revet med i faldet? Symptomatisk for det hele, farer programværten Katya Adler vild i EU parlamentsbygningen.

Eurokratiet er repræsenteret af Martin Schulz, Guy Verhofstadt, og Federica Mogherini. Deres kur for miseren er mere EU og mere union. Vi er på sikker kurs mod konfrontation. BBC Four, sendt 7 februar 2017. Da det er BBC: ‘BBC WAKES UP’ Twitter EXPLODES over ‘shocking’ After Brexit documentary on EU collapse

Lone Nørgaard: Derfor falder Europa

Generelt har alt for få borgere begrebet, hvilken katastrofe de europæiske nationalstater står overfor, fordi deres (vores) politikere har tilladt en masseindvandring af mennesker med en helt anden kulturbaggrund end den vestlige. På overfladen ser det stadigvæk ikke så slemt ud, men depecherne fra bl.a. Sverige taler deres tydelige sprog om et samfund, der er på vej mod kollaps. Og får Danmark ikke sat helt stop for indvandring meget snart, ser det sort ud for vores tidligere tillidsfyldte smørhul. Resultatet af århundreders politiske kampe.

Europa / de europæiske nationalstater falder, fordi magthaverne ikke vil sætte foden ned for massetilvandringen – og det vil de bl.a. ikke, fordi så stor en del af den samfundsvidenskabelige og pædagogiske forskning har bidraget til at vildlede frem for vejlede.

Dér, hvor politikerne skulle hente gode råd til at løse problemerne, får de i stedet alt for ofte en skønsang fra de varme lande. En skønsang, fordi den hidtidige integrationsindsats og offertænkning så tydeligt har spillet fallit.

I øvrigt er det ikke det danske samfunds – eller andre europæiske nationers – opgave at integrere. Den opgave påhviler først og fremmest de mennesker, som Danmark – og europæiske lande – har været så venlige at være værtsnationer for. Se det hele: Derfor falder Europa


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Brandmand for Bidermeyer

Posted: 12 februar 2017 - 08:06 - Svar

Løsningen ligger ligefor: Nationalstaterne er fremtidens politiske enhed. Vi skal ikke lade os forlede af små problemer, som er uløselige for eurokraterne. Vi skal ikke spille deres spil, men vælte spillebættet omkuld og sætte vort eget spil op.

bitten

Posted: 12 februar 2017 - 09:14 - Svar

Med et EU – medlemskap, for et Europeisk land nede i Brussel ,
så blir det lite ” DEMOKRATI ” og kun “diktatur” styring i sikte .
Uten et EU – medlemskap, så står “DEMOKRATIET ” fullstendig i fokus ,
og ingen “diktatur” styring, nede i fra Brussel , med Merkel , Juncker .

selma

Posted: 12 februar 2017 - 09:21 - Svar

Jeg takker for Lone Nørgaards aktuelle og gode innlegg.
Det er Europas ulykke at det europeiske folk ikke til fulle forstår, og har nødvendig innsikt i, årsakene til den utrygge og truende situasjonen som stadig vokser i Europa.
Ikke nok med at politikerne fører en politikk som bidrar til større kriminalitet, uro og vold, og europeeres fremmedgjøring og mistrivsel i sine egne samfunn.
Men media og politikere, forvaltning og byråkrater, er jo med på dette spillet. Det overrasker ikke at universiteter driver et tildekkende spill via sin undervisning og forskning. Slik blir unge europeere indoktrinert til å føre videre samme ensidige oppfatning av en destruktiv politikk som ikke gagner våre land og folk.
Det har i mange tiår blitt arbeidet intenst via EU/OIC (paraplyorg. til alle muslimske stater) med mål å fremme islams storhet og nødvendige bidrag til Europas fremgang. Våre politikere har vært med på dette.
Men OIC har vært den sterke pådriveren, og fått aksept av EU.
Den moderne multikulturalismen står for likeverd mellom ALLE kulturer, vi er ALLE like. Da unnlater man selvfølgelig bevisst å påpeke svakheter ved f.eks. islam, som vil virke negativt på våre samfunn. Et genistrek å skape et miljø for debatt på slike premisser. Det er dette som må angripes.
På sine mange konferanser, har OIC drevet nedsnakking og kritikk av Europa, hatt fenomenet “islamofobi” som kampsak med dertil anklager om stigmatisering av muslimer i våre land. Slik har EU kommet på defensiven, og vært mer enn villig til å ofre eget folks trygghet for å “holde seg inne med” oljerike land som har fremstått som de sterkeste med rett til å kreve på alle områder.
Vi har i sannhet svake og narcissistiske ledere, som er mer opptatt av egen pol. vinning enn å beskytte folket.
Hvem kjenner til PAEAC? 7-8 juni 1975 møttes org. i Strasbourg, bestående av parlamentarikere fra alle EU-land. Alle var lojale agenter og budbringere for OICs politikk i Europa. De stemte for
– å anerkjenne arabisk histories bidrag til Europas utvikling
– å vektlegge fremtidige bidrag fra arabisk kultur, med særlig vekt på menneskeretter.
PAEAC krevde
– at europ. land gjorde det mulig, ved økonomiske overfør. for arabiske land å hjelpe sine landsmenn i Europa til å delta i arabiske kulturelle og rel. aktiviteter.
. ar EU (9 land på dette tidspunkt) viste imøtekommenhet overfor den kulturelle siden av Europeisk/arabisk dialog(org EAD), og prioriterte spredningen av arabisk kultur i Europa. (Bat Ye`or, Eurabia, s. 63-69)
PAEAC= Parliamentary Assc. for Euro-Arab Cooperation.
Mange flere org. er blitt dannet gjennom årene. Alle har bearbeidet oss via sine handlingsprogram. Og her er vi i dag: media, undervisning, museer, litteratur, radio/tv, historiebøker, dialog for enhver pris m.m.- hele samfunnet er gjennomsyret av en positiv fremstilling av islam.
Den delen av samfunnet som skal orientere og undervise målbærer slik en falsk lære, som undertrykker sannheten og misleder folket.

Oxis

Posted: 12 februar 2017 - 11:15 - Svar

Från mitt “vanlig, enkel människa” perspektiv är det några saker jag kritiserar vad gäller EU:
1) Eliternas projekt, flygresor och/eller arbetsrum i Bryssel smakar namnam och ger prestige – sedan kan vi slänga ut lite pengar på olika projekt runt om i länderna 2) Det hela gick för snabbt – många av EUs nuvarande medlemmar fyllde inte måttet 3) Många av åtgärderna från Bryssel uppfattas som onödiga eller klåfingriga, retar bara upp folk – alltför mycket detaljstyrning, med andra ord: större frihet till medlemsländerna att behålla egna regler och lagar 4) Fria rörligheten. Vad man inte verkar ha insett däruppe är att med alla människor med gott i sinnet följer minst lika många med ont i sinnet. Gränskontrollerna skulle inte ha tagits bort. För mig som svensk och med svenskt utseende och beteende var det inga problem att röra sig i Europa(väster om järnridån!). Pass måste jag ha med mig(men det verkar jag behöva nu också) men vid kontrollerna viftades jag bara förbi. Allt propaganderande tal om fördelarna med EUs öppna gränser verkar mest tala till en yngre generation utan mina erfarenheter. 5) Apparaten Bryssel. I mitten på 90-talet var jag på en kurs på ett par dagar på KTH i Stockholm rörande EUs hantering av olika handlingar. Van som jag var vid svensk offentlighet och hantering rörande olika handlingar och hur förhållandevis enkelt svenska arkiv är uppbyggda, blev jag förskräckt över den snårskog som mötte mig. Handlingarnas hantering, offentlighet, tillgänglighet – allt verkade konstruerat för att försvåra insyn och åtkomlighet. Helt fel inte mig. Den insikten om EU skrämde mig, en organisation med sådana regler och ett sådant upplägg, kan inte vara bra för någon. Vissa handlingar måste naturligtvis hemligstämplas, men det är inte dem jag talar om. 6) Samarbete mellan nationer är inte fel men behöver regelverket för detta ha varit sådant att Storbritannien som en följd därav(naturligvis mycket förenklat) vill lämna EU. 7) Det talas med oro om all populism i Europa och att alla dessa partier är så nationella. I bakgrunden tornar HItler och nazism upp sig som ett spöke. Jag tror själv att HADE DET FUNNITS PARTIER I EUROPA SOM INTE SÅ POLARISERAT VARIT FÖR EU utan tagit folks ilska över BRYSSEL på allvar hade dess sk populistiska partier inte blivit så stora. Dessa populistiska partier är DE ENDA SOM BRYR SIG OM VANLIGA MÄNNISKOR, vilka betraktar den egna nationen som sitt skydd, inte EU som sitt skydd. EU VÄRNAR DEM INTE. Det är inte sk rasism som är grundorsaken till dessa partiers framväxt utan att EU helt enkelt på många sätt blivit grädden som flyter ovanpå utan kontakt med vattmjölken under.

Oliver Langeland

Posted: 12 februar 2017 - 11:38 - Svar

Mennesker forstår ikke at 1% har erklært krig mot nasjoner, nasjonale økonomi og befolkninger.

How To Predict The Behavior Of Globalists http://www.zerohedge.com/news/2017-01-22/how-predict-behavior-globalis ts

Euro-federalists financed by US spy chiefs http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federali sts-financed-by-US-spy-chiefs.html

The FBI: Silent Terror of the Fourth Reich http://www.counterpunch.org/2017/02/09/the-fbi-silent-terror-of-the-fo urth-reich/

Top German Journalist Admits Mainstream Media Is Completely Fake: “We All Lie For The CIA” http://www.zerohedge.com/news/2016-03-28/top-german-journalist-admits- mainstream-media-completely-fake-we-all-lie-cia

The Coming Class Wars http://www.zerohedge.com/news/2017-02-11/coming-class-wars

Hvordan lage et delt samfunn:

Innfør en gjeldsbasert økonomi med verdiløse fiat-penger og fractional reserve banking.

Privat utdanning over offentlig utdanning.

Pass på at det er færre jobber enn det er jobbsøkere – skylde på arbeidssøkere for å være arbeidsledig.

Sett studenter i massiv gjeld og begrensede jobbmuligheter.

Låne penger til mennesker og nasjoner som ikke har evne eller mulighet til å betjene den.

Privatisere offentlige livsnødvendige infrastruktur som flyselskaper, jernbane, strøm, vann, sykehus – selge dem til høystbydende eller politiske aktører.

Fortynn kraften i selvstendige enheter som overvåker gjennomføringen av enkeltpersoner i høye embeter – ansvarlighet kveler kreativitet.

Kombinere MSM med politikere hvor velgerne kan se en mer folkelig side og hvis dem står som f.eks Jonas Gahr støre å blåser tyggegummi bobler i norsk strikkegenser så har man uante muligheter.

Ødelegge jobbsikkerhet for en stor andel av den yrkesaktive befolkningen – overbevise dem at de kan lykkes mer gründer samtidig vanskeliggjør mulighetene til å starte egen bedrift gjennom lover, skatt og byråkrati.

Undergrave arbeidsvilkår og priser – direkte produktivitetsgevinster til kapital og begrense reallønnsvekst. Innfør midlertidige ansettelser og lav stillingsprosenter.

Sørg for ufaglært arbeidskraft er knyttet til jobbene som ødelegger miljøet – holde ting søt for industrien og status quo, og sikre at det er alltid en hær av arbeidstakere klar til å kjempe mot en overgang til alternative næringer.

Forstyrre forstyrre forstyrre – overbevise en godtroende opinion at robotene kommer og at det er svært lite politikere, finanseliten og tillitsvalgte kan gjøre for å utvikle alternative arbeidsmarkeder.

Importere en haug av mennesker fra den tredje verden til et konkurs Europa hvor de fleste jobbene er sendt til lavkostland mm. (outsource-insource)

Ha “undersøkende” journalister som skriver om at masseinnvandring er berikelser og sensurere problemstillinger angående kriminalitet, innvandring, krig osv og må for all del ikke utfordre den nyliberale økonomiske retorikken eller nevne den gjeldsbaserte økonomien med verdiløse fiat-penger og fractional reserve banking. Lage en trykkkoker hvor mennesker som deler fakta skal bli tiltalt for hate speech eller stemple dem som utenlandske spioner.

Snakk om hvordan redusere statlige underskudd uten innhold. Ikke forklar hvorfor gjeldsveksten er umulig å stoppe. Befolkningen pålegges mer og høyere skatter mens det offentlige har ingen intensiver for kostnadseffektivisering osv, hvor byråkratiet og kontrollorganer eser ut, men er egentlig kun papirflyttere som skaper ingenting.

Politikere skal bruke flotte ord uten mening og helst forfekte en virkelighet som ikke finnes.

Bli overrasket over utfallet av det som er nevnt ovenfor.

Løp og kjøp eller så vinner terroristene og dem hater oss pga vår frihet..

  Tor Arne

  Posted: 12 februar 2017 - 13:09 - Svar

  “Bli overrasket over utfallet av det som er nevnt ovenfor.”

  Er det ikke “sjokkert” det heter:-)?

  torstein

  Posted: 12 februar 2017 - 15:39 - Svar

  Money Makes the World Go Round . . .

  Brandmand for Bidermeyer

  Posted: 12 februar 2017 - 15:54 - Svar

  Og mange vil aldrig finde ud af hvilke mørke kræfter, prøver at styre os. Men vi må vinde alligevel… Det er vort håb!

  ragnhild

  Posted: 12 februar 2017 - 17:38 - Svar

  Godt utlagt. Takk.

invernes

Posted: 12 februar 2017 - 14:55 - Svar

Merkel har vist tenkt å omgjøre Tyskland til et land bebodd av svarte individ , altså Merkel vil ødelegge Tyskland totalt.
Tyskt regeringsförslag vill öka invandringen med flera miljoner

http://www.friatider.se/tysk-utredning-vill-oka-invandringen-med-flera -miljoner

  sussebassa

  Posted: 12 februar 2017 - 18:36 - Svar

  Det vet vi redan, men først skal et val avgjøras, og inte ser det ut som Merkels oppslutning økar bl tyskerna.. men minskar, så kommande val vil avgjøre om det blir så eller ei.
  Tidligare “sendte” jo Merkel en del av overskuddsinnvandrarna videre i Europa, spesielt Sverige, “du og jag Merkel” LØfvens yndlingskommentar…derfor vil også valet i Sverige bli avgjørende.

   Crytearia

   Posted: 12 februar 2017 - 18:48 - Svar

   Einig her..nå skal importoverskuddet og kriminalitet fra Sverige og Tysklandog jevnt f

    bitten

    Posted: 12 februar 2017 - 19:39 -

    JA en flott fargerik berikende, mohamed allh berikelse , som politikere i hele Europa ,
    har importert i store skalaer , innover hele de Europeiske samfunnet .

    Ana Duerr

    Posted: 17 februar 2017 - 13:48 -

    Godt utlagt. Takk.

   bitten

   Posted: 12 februar 2017 - 19:31 - Svar

   Politiet ble angrepet av 20 – 30 unge menn , som var ute på rutineoppdrag ,
   i Stockholm – forstaden , i Rinkeby ,ble slått og sparket , fikk flasker mot
   seg og viste kraftige muskler .
   Der diss flotte fargerike allh folkene viste suverenitet ,
   at her har politiet ingen verdens ting å gjøre .
   En bombe gikk av i tjenestebilen til en politisjef i Sverige , som sto parkert utenfor hjemmet,
   i et boligområde Nord i Sverige , ingen kom til skade i eksplosjonen . Uppsala .
   Løfven syns vist dette var en fæl opplevelse, og helt grusomt over dette som skjedde vist ,
   som selv har vært en stor importør , av slike fargerike berikelser til Sverige .
   Ja flotte berikende fargerike mohamed allha menn i fra den 3 verden , som politikere med Merkel , Løfven osv har importert til Tyskland , Sverige og til resten av Europa .

    sussebassa

    Posted: 12 februar 2017 - 20:32 -

    Ja bitten…hemskt, men politiet går på knærna..jobber mycket øver…og med ingen tilgang til flere pengar och dermed flere poliser och et elende til sjefspolis..dermed inte mycket for dom stakkarna i polisen å forsvare seg med…dom er segneferdiga.
    Løfvens blabla er: Fruktansverd…hur kunne detta skje…hakk i plata, men inget forslag på løsninger…han vet det inte sjelv engang…han i seg sjelv er den største tragedie for svenske folket.
    I går var det et trippelmord inte så langt ifrån meg 1 times kjøring, og en veg jag benyttter på veg til Malmø..
    Der ble 3 vuksna menn hittatde i en villa…døde, myrdade…alle økoinnvand.. den skyldiga er også hittad, økoinnv som dom tror står bak, men han er satt på frifot fordi det ikke er plass i fengelse…kan du tenka deg idiotiet/galenskapen…han kan jo stikka av når som helst..dessuten har inte polisen tid å utreda mord heller, blir lagt i høg..som bare voksar, som all kriminalitet for øvrig…anarki…full lovløshet.

    PK svada

    Posted: 12 februar 2017 - 20:34 -

    Drapsmannen sluppet på frifot? Fy faen…..

    sussebassa

    Posted: 12 februar 2017 - 20:48 -

    Ja, det gjør de fleste voldtektsmenn, rånare også i påventan når saken kommer opp i domstolen..hvis og når…det skjer.

    bitten

    Posted: 12 februar 2017 - 21:32 -

    JA politikere, vil ha mest mulig av dette, fargerike svineriet til hele Europa ,
    mens Europas befolkning , vil ha minst mulig av dette svineriet her .

  Gabrovitcs

  Posted: 12 februar 2017 - 18:36 - Svar

  Vi tycks få dras med M.Schultz och A.Merkel i Tyskland ytterligare 4 år framåt. Finns det ingen nutida Charlotte Corday, som radikalt stoppar folkförrädarna?

invernes

Posted: 12 februar 2017 - 14:58 - Svar

EU er i fare ? EU er en fare for alle mennesker i Europa.

  sussebassa

  Posted: 12 februar 2017 - 15:26 - Svar

  ..”EU er i fare” ja..for seg selv, men til stor jubel for oss alla “Ut av EU” folk ..hoppas det skjer snart…og med god drahjelp ifra brexit og president Trump…redan børjat…for så LePen.. Åkesson hoppas jag och at flera følger etter..
  EU`s plan er nå igjennomskuet for den lyx/penge klubben den er for PKère.

   Ana Duerr

   Posted: 12 februar 2017 - 17:00 - Svar

   Så bra då.

  Ana Duerr

  Posted: 12 februar 2017 - 16:49 - Svar

  Hei Invernes, var det du som stengte meg ute fra SC i natt?

   ragnhild

   Posted: 12 februar 2017 - 17:37 - Svar

   Som jeg forstår så kan hvem som helst bli moderator på Spikerscorner.no Det kalles respekt for de som kommenterer – eh, forhåpentlilgvis ;).

    PK svada

    Posted: 12 februar 2017 - 17:41 -

    Det er det mest lavpanna forumet jeg har sett, et diskusjonsfelt der alle er moderatorer, alle er enige og alle stemmer hverandre opp.

    Ana Duerr

    Posted: 12 februar 2017 - 18:08 -

    Ja, for det virker åpenbart som om ikke alle der inne er skikket til å være moderator..

    PK svada

    Posted: 12 februar 2017 - 18:11 -

    Er du uenig med noen så blir du kastet ut.

    Ana Duerr

    Posted: 12 februar 2017 - 18:20 -

    Enn sarkasme og ironi, til og med svenskene inne på Avpixlat forstår sarkasme og ironi …

    PK svada

    Posted: 12 februar 2017 - 18:23 -

    Tror hun lillemora er litt triggerhappy

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 20:22 -

    Skal ta opp saken ang deg ! ble du utestengt og ?

    Ana Duerr

    Posted: 12 februar 2017 - 21:15 -

    Ja, det ser ut som jeg og ble utestengt …

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 23:17 -

    Skal forsøke å åpne opp igjen 😉

    Ana Duerr

    Posted: 14 februar 2017 - 13:35 -

    Hallaien invernes jeg er fremdeles utestengt ,)

    Ana Duerr

    Posted: 16 februar 2017 - 19:19 -

    Takk for ingenting.

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 23:23 -

    Jeg fikk åpnet for deg, 🙂 jeg ser grunnlaget for utestengelse var følgende — Mannen med de 1000 profilene.
    Så håper du ikke er han 🙂

    PK svada

    Posted: 12 februar 2017 - 23:26 -

    Hahaha, moderatorene er blitt paranoide

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 23:37 -

    Det hadde holdt med 2 eller 3 stykker det hele er blitt en parodi 🙂

    ouroboros

    Posted: 17 februar 2017 - 20:01 -

    Fuck it ,)

    Disqus X

    Posted: 12 februar 2017 - 22:36 -

    Jeg har og hatt slike erfaringer der inne :/

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 23:17 -

    Uff da 😮

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 20:21 -

    Nei det er feil , ikke lyv 🙂

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 20:20 -

    Helt riktig .)

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 20:20 -

    Meningen var å knekke trollet , noe vi gjorde 🙂 men nå burde det avsluttes.

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 20:44 -

    Du tar nå litt hardt i der 🙂 man stemmer bare opp den kommentar man liker som her inne .

    Ana Duerr

    Posted: 12 februar 2017 - 18:02 -

    Vel.. for meg virker det som om SC er blitt den minst seriøse siden på Disqus som jeg har vært innom.

    Spikeren

    Posted: 12 februar 2017 - 23:43 -

    Bitten følgende innlegg igår:

    Akkutten i Malmø må for første gang i historien , stenge akkutten i Malmø mellom kl 9 om kvelden til 5 om morgen , på grunn av truing , hetsing , slåssing på akkutten om natta .osv…
    ———————-

    Ana Duerr svarte bitten 22 hours ago

    Så bra då.
    ———————-

    Imponerende seriøst av Ana Duerr må jeg si…

    Ana Duerr

    Posted: 13 februar 2017 - 00:00 -

    Dette var selvfølgelig ment som sarkasme og ironi.

    ouroboros

    Posted: 13 februar 2017 - 01:16 -

    Jupp! Det profilbildet ditt virker da imponerende seriøst.. er det en såkalt pimphallik det skal forestille? Og du driver liksom et kristent nettsted ,)

    ouroboros

    Posted: 15 februar 2017 - 16:27 -

    Enn hva slags språk som blir ført inne på det såkalte kristne nettstedet ditt og til og med fra en av de mange medmoderatorene dine:

    invernes:
    Man burde utført den operasjonen på det sinnssyke kvinnemennesket med makt, helst med sløve kniver som det banan folket bruker.
    ———————
    Imponerende seriøs kristen nettside må jeg si ,)

    PK svada

    Posted: 15 februar 2017 - 18:06 -

    Nå ble bannet på SC også, for hva liksom?
    hva med å selv banne triggerhappy moderatorer.
    Forumet er jo helt på trynet.

    Spikeren

    Posted: 19 februar 2017 - 16:44 -

    Inne på SC er det jeg som bestemmer lille deg.

    Ana Duerr

    Posted: 16 februar 2017 - 19:33 -

    Til og med svenskene inne på Avpixlat forstår sarkasme og ironi Ronald.

    Jokeren

    Posted: 19 februar 2017 - 01:17 -

    Whi so serios?

    Spikeren

    Posted: 19 februar 2017 - 19:43 -

    Fuck it ,)

    Spikeren

    Posted: 25 februar 2017 - 20:50 -

    Why so serious?

    invernes

    Posted: 12 februar 2017 - 20:19 -

    Jeg prøver å overtale Spikers til å redusere antallet, enkelte der er for ivrige og skremmer vekk nye kommentatorer. :/

   invernes

   Posted: 12 februar 2017 - 20:17 - Svar

   Nei jeg stenger ingen ute ! for meg er ytringsfrihet hellig 🙂 men det vrimler av moderatorer der inne , har du lagret kommentaren ? i så fall skal jeg undersøke saken .

    PK svada

    Posted: 15 februar 2017 - 18:06 -

    Nå ble bannet på SC også, for hva liksom?
    hva med å selv banne triggerhappy moderatorer.
    Forumet er jo helt på trynet.,

    Ana Duerr

    Posted: 17 februar 2017 - 14:00 -

    Ok. Vrimlenes ,) Er det du som er klovnen der inne?

invandrare1957

Posted: 12 februar 2017 - 15:12 - Svar

Ska vi överleva i Europa så behövs det en exit att EU faller helt. Sen behövs det en annan politik så människor börjar skaffa barn o familj. Ska vi vara slavar åt politiker o storkapitalet så finns det inte tid för varken barn eller familj utan det är bara arbete som gäller och ett ekorrhjul med större o större skulder när människor behöver arbeta mindre och ha en annan pensionspolitik där man delar på pensionen i familjen. Ska inte finnas några fattigpensionärer och folk som jobbar ihjäl sig för att få en pension.

PK svada

Posted: 12 februar 2017 - 17:26 - Svar

EU og euroen er bare et verktøy for at Tyskland kan manipulere valutaen og eksportere mer varer.

Peter Zichau

Posted: 12 februar 2017 - 17:27 - Svar

Det er slut med EU. De europæiske befolkninger kender hinanden ud og ind, respekterer hinanden og bærer på den samme historie. Hvis nogen sku´ have været i tvivl, har internettet nu vist dem det. Muren faldt fordi Rusland gik økonomisk på røven, Reagan havde magten i USA og de østeuropæiske nationer, som længe havde tørstet efter frihed, så deres snit til, at forlade den synkende skude. Intet har haft noget som helst med EU at gøre, andet end masseindvandring og venstreorienteret indblanding i andres anliggender. Den samme venstrefløj som nu er skrækslagne for, at almindelige mennesker bliver herrer i egne huse.
Ja, det ender med at deres muslimer bliver smidt ud. Og ja, de skal være glade hvis de selv bliver skånet.

PK svada

Posted: 12 februar 2017 - 17:47 - Svar

Andelen muslimer i Sverige 12,5 procent 2017 – kan bli 70 procent 2050
http://avpixlat.info/2017/02/12/andelen-muslimer-i-sverige-125-procent -2017-kan-bli-70-procent-2050/

Bear .

Posted: 12 februar 2017 - 20:11 - Svar

  sussebassa

  Posted: 12 februar 2017 - 20:51 - Svar

  Uff ja va kan jag seje annat at jag bestandig har sett Obama og kone slik Nå..og inte europeère om 3000 år..beste portrettet hittil..av dom och hva dom stod/står for.

  Olav Ødegaard

  Posted: 13 februar 2017 - 11:48 - Svar

  Formoder det manipulerte bildet skal gi assosiasjon til vårt nå allerede åpenbare forfall som vestlig sivilisasjon.
  Likevel, – jeg tror det trekker ned særlig nye leseres inntrykk av Snaphanen.
  Selv om jeg er dypt uenig med de to på bildet i mye, mener jeg de hører til og symboliserer høy sivilisasjon.

  Brandmand for Bidermeyer

  Posted: 14 februar 2017 - 19:34 - Svar

  O-bimbo og tidligere Micheal LaVaughn Robinson. De helt rigtige politikkerdukker

invernes

Posted: 12 februar 2017 - 20:41 - Svar

How Obama is Scheming to Sabotage Trump’s Presidency
Working behind scenes to set up shadow government to sabotage incoming administration’s popular “America First” agenda

http://www.infowars.com/how-obama-is-scheming-to-sabotage-trumps-presi dency/

PK svada

Posted: 12 februar 2017 - 21:07 - Svar

invernes

Posted: 12 februar 2017 - 23:34 - Svar

invernes

Posted: 12 februar 2017 - 23:45 - Svar

Australia sliter vist og ? hvordan kunne de importere søppel til sitt land ?
Video: Här löper afrikaner amok på festival i Australien

http://www.friatider.se/afrikaner-lopte-amok-pa-festival-i-australien

Leave a Comment