20
apr
Seneste opdatering: 21/4-17 kl. 0239
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Sandelin: Svenske medier er sektlignende

Hør korte klip fra ‘Kærlighedsmanifestationen’ sidst i klippet. Det lyder som når Helle Thorning tabte valg for S, alle jubler og gratulerer hinanden med nederlaget. Det er sådan en moder tiltaler sine børn, der har faldet og slået sig: “Ikke græde, op og stå, du gjorde det fantastisk. Det er så heftigt, jeg er så stolt.” Sådan lyder matriarkatets pædagogkultur, når den taler gennem svenske medier. Med Jan Sjunnesson, Gunnar Sandelin og Jan Tullberg, Avpixlat.

3.9 mio. muslimer i Sverige i 2060

25 procent af befolkningen

Thomas Gür blev for femten år siden spurgt af Weekendavisen i artiklen Velfærdsstatens fallit: “Hvad tror du svenske politikere har tænkt sig med multikulturalismen?” Han svarede: “Jeg tror ikke, de har tænkt sig nogen ting.” Ingen dybere refleksion ligger bag, hvad der nu er en fuldstændig, demografisk revolution. Professor Karl-Olov Arnstberg skriver:

Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, mailade mig en prognos över demografiska förändringar för de fyra nordiska länderna fram till år 2065. Han hade sänt den till ett antal demografiska tidskrifter, men ingen var intresserad av att publicera hans arbete, vilket han tolkade som ett utslag av politisk korrekthet.

Den statistisk som redovisas nedan bygger främst på beräkningar gjorda av Eurostat (Lanzieri 2011), Pew Research Center (2015) och Danmarks statistik (2015). Prognosen gjordes alltså före massinvandringen till Norden under hösten 2015. Det är inte säkert att denna på sikt spelar så stor roll, eftersom restriktioner införts. Eftersom det saknas tillförlitliga prognoser, där invandringen under år 2015 är medtagen, utgår denna studie från nettoinvandringen för åren 2012-2014.

De beräknade demografiska förändringarna är likartade i de fyra nordiska länderna. Snabbast är förändringen i Sverige. År 2065 har den infödda befolkningen minskat till 49 procent, den västerländska befolkningen minskat till 63 procent, och den muslimska befolkningen ökat till 25 procent. Som invandrade västerlänningar betecknas invandrare från EU, Norge, Island, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och vissa ministater. Befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland, 2015-65


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?