31
maj
Seneste opdatering: 1/6-17 kl. 0306
32 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Black pigeon on the end of Canada, Germany, Sweden and Denmark

Danmark og Sverige er med i denne Black Pigeon-udsendelse, og ikke for det gode. “En homoseksuel æresvoldtægt på Århus egnen.” Mere  Bumfuckingstan til kosmopolittterne i provinsen.

Time to confront local Islamists: this is war

Kompromisløs klumme i Australiens største avis, The Australian:

Jihad is akin to militant socialism

Britain has been invaded. Whitehall has revealed that there are 23,000 suspected terrorists inside the UK. What it didn’t say is that the British army reserve has just 29,940 active personnel. The ­implications are clear, but no politician will admit them. When the number of enemies inside a nation nears the number of its active army reserve, the nation cannot hold. Britain and the Commonwealth states should be on a war footing. That means closing borders, strengthening treason laws and bolstering defence. [..]

I warned in 2015 that the West would win the battle against ­Islamic State but lose the war against Islamism unless Western leaders recognised jihad as a substantive ideology. Jihad is an ideology first and last. Its militant expression is Islamic terrorism whose primary purpose is not to instil terror but to destabilise and exhaust the protective capacity of legitimate governments. In that sense, jihad is akin to militant socialism. The end of revolutionary socialism is the communist state. The end of revolutionary jihad is the Islamic state. Time to confront local Islamists: this is war

Henrik Ræder Clausen uddyber, hvorfor vi – hvor nødigt vi end vil – er i krig allerede: TERROR I MANCHESTER: DET ER KRIG!


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Anne-Kit Littler

Posted: 31 maj 2017 - 07:26 - Svar

God artikel. Ja, jeg bor i Perth paa Australiens vestkyst og The Australian er vores stoerste avis og – efter min mening – den eneste med skribenter der toer (og faar lov til) at kalde en spade en spade. Her er en anden artikel om Manchester fra Janet Albrechtsen. Det er et par staerke kvinder, der toer tage bladet fra munden!
http://www.theaustralian.com.au/opinion/columnists/janet-albrechtsen/m anchester-attacks-it-is-time-for-us-to-get-angry-about-islamic-terror/ news-story/cf62fe62dda34ab6be1103028ce8091c

  Anne-Kit Littler

  Posted: 31 maj 2017 - 07:38 - Svar

  Og nu vi taler om staerke, meningsmodige kvinder, maa jeg ogsaa naevne Kirralie Smith, som er blevet svinet til i medierne og det offentlige rum for at vaere “islamofobisk”, fordi hun har researchet og koerer en hjemmeside der hedder “Halal Choices”, hvor forbrugere kan se hvilke foedevareproducenter, der betaler halalskat, og saa naturligvis kan vaelge at boykotte dem.
  http://www.halalchoices.com.au/

   achantus

   Posted: 31 maj 2017 - 08:31 - Svar

   Så Australia er like ødelagt av den politiske korrekthet og svermeriet for islam og multikulturalisme som det Europa er?

    Anne-Kit Littler

    Posted: 31 maj 2017 - 12:40 -

    Jo vi har bestemt vores version af the politisk korrekte samfund og apologeter for Islam og multikulti – absolut! Men det australske sindelag er nok lidt mere i stil med USA: Vi er begge indvandrernationer og kraever nok lidt mere af tilflyttere, og vi har stadig et par MSM der toer tale frit.

   selma

   Posted: 31 maj 2017 - 14:09 - Svar

   Riktig å få dette fram i offentlighetens lys, flere og flere vil derfor få kunnskap og kan trekke sine slutninger.
   Det skal stort mot til fra den/de som går ut som Kirralie Smith gjør, og mye skitt skal man tåle. Hun har min beundring og min respekt.

   snaphanen

   Posted: 1 juni 2017 - 00:56 - Svar

   Tak for det interessante indblik, Anne Kit.

selma

Posted: 31 maj 2017 - 09:23 - Svar

God artikkel, som klart og tydelig uttrykker hva det dreier seg om. Selvfølgelig er krigen i gang allerede- det er bare vi i Vesten som ikke evner å forstå at noen vil oss så vondt når vi er så vennlige og gode at vi til og med åpner våre land for dem, i deres nød, og gir dem hva de måtte trenge for å leve gode liv hos oss.
Vi forstår kort og godt ikke at de bringer med seg en annen kulturs ideologi, som er den stikk motsatte av vår egen.
Og det finnes de blant oss som VIL denne utviklingen, som har et annet mål for øyet og tar med i beregningene at drap på egen befolkning er noe man må regne med i den større sammenhengen.
Hvilke partier er FOR globalisme ? Hvem har skrevet under på internasjonale traktater og dermed forpliktet seg på å tilrettelegge for de mange migrantene som invaderer oss?
Vi bør dessverre gi opp vår tro på at politikere tar til vettet, det viser de med all tydelighet at de ikke kommer til å gjøre. Alternativet for oss som borgere er å lete med lys og lykte etter partier, talspersoner, sterke kritikere, som kan utgjøre en motstemme til det vi allerede har.
Men tiden begynner å renne ut. Det er knapt med tid. Jo lenger vi venter med å reagere tydelig innenfor våre demokratiske rammer, jo mer drastisk må mot-tiltak nødvendigvis bli.
Det er et større og geopolitisk spill som foregår, og som ligger bak alle endringer i negativ retning for våre nasjonalstater, og for vår rett til selv å bestemme over våre land. Den norske nettsiden http://www.derimot.no gir gode analyser og innspill om det som skjer.
Jeg synes vi som alminnelige borgere må bli mer aktive i å vise vår bekymring, vårt sinne. Det er virkelig lov å bli sint, frustrert., føle seg sveket og uten tillit til de vi har valgt til å styre i våre navn.
Og vi må lete etter sterkere personligheter, som har som mål å trygge sin etniske befolkning fremfor å føre en global politikk som er destruktiv for oss selv.
Det er en nesten apatisk uvilje blant folk til å sette seg inn i politikken. Vi svever i en slags limbo av udiskutabel tro på at politikerne gjør det som er best for oss.
Nå bør vi begynne å stille spørsmål, ta stilling, reagere !

  Andre´Kristian

  Posted: 1 juni 2017 - 22:05 - Svar

  En alldeles utmärkt skriven kommentar, vilken i samtliga avseenden fokuserar på de vitala delarna av problematiken kring detta hotfulla dilemma. Icke minst det sista stycket belyser något essentiellt, nämligen gemene mans naiva tilltro till makthavarna och att dessa per automatik agerar i enlighet med allmänhetens bästa – en passiviserande vanföreställning, vilken synes vara den förhärskande uppfattning som alltjämt förmår söva främst det svenska och dessvärre lättmanipulerade folket.
  Andreas.

   selma

   Posted: 2 juni 2017 - 08:38 - Svar

   Takk for din respons.
   Jeg begynner å lure på om folket har glemt den makten vi besitter i et demokrati. Selv om dette demokratiet i dag på mange måter er å sammenligne med et skinndemokrati, kan vi fremdeles stemme ved valg, og vi kan ta til gatene.
   Dette siste burde vi benytte oss av i mye sterkere grad, etter min mening. Og vår stemme ved valg, bør være basert på et godt grunnlag av kunnskap om partienes politikk. Alt ligger til rette for at vi kan oppdatere oss, via deres programmer på nett, kontakt med lokalpolitikere, se hva de gjør og sier ikke minst.
   Folket MÅ våkne.
   En betingelse for at demokratiet skal fungere, er at folket holder seg informert. Og da må vi også forstå at i dagens verden er globalismen et maktsenter som holder nasjonalstaten i en politisk klemme, med helt andre mål enn vår trygge og fredelige fremtid.
   Vi blir manipulerte, dessverre sørgelig for oss, men sant.

    Andre´Kristian

    Posted: 2 juni 2017 - 22:54 -

    Jag ber att få framföra en eloge för Dina utomordentligt rediga synpunkter, vilka förutom att klargöra förutsättningarna för en levande demokrati, även förmedlar ett gott hopp inför framtiden.
    Obestridligen förhåller det sig så att medborgarna i gemen inte vinnlagt sig om att hålla sig politiskt initierade och uppdaterade, iaktta källkritik samt att bevaka de rättigheter och skyldigheter vi har. Man har överlåtit dessa angelägenheter åt de så kallade folkets representanter, i tron att de statskonstnärliga ekvilibristerna arbetar för allas vårt väl.
    I dessa tider finns dessutom alla möjligheter att söka information och sätta sig in i det maktspel som pågår, främst via nätets digra kunskapsförmedling.
    Det gäller bara att väcka intresse hos den sovande delen av befolkningen som ännu lever i vanföreställningen att allt är precis som vanligt och där den intellektuellt avtrubbande televisionen utgör den främsta fritidssysselsättningen.
    Det råder en förskräckande okunskap inom olika läger och icke sällan möts man av oförstående kommentarer och milt överseende då man dristar sig till att påpeka hur illa ställt det verkligen är inom stora delar av Europa och då icke minst i Sverige.
    Det enda som förmår råda bot på detta missförhållande är att söka hänvisa till de alternativa nyhets- och diskussionsplattformar som finns tillgängliga, i akt och mening att upplysa de ovetande skaror som fortfarande litar på det som mainstream-media gör gällande.
    Många tusenden kommer att få bekanta sig med uttryck som agendajournalistik, psykopolitisk propaganda och åsiktsstyrning – begrepp som nu är främmande för den stora grå massan av vanemässiga väljare, men som genom vår oförtröttliga kamp måste åskådliggöras.
    Tack från Andreas 🙂

    selma

    Posted: 2 juni 2017 - 23:11 -

    Takk for din kommentar. Det er godt å lese andres meninger og se at de sammenfaller med ens egne. Og jeg vet det er mange flere som tenker slik. Vår oppgave må være å drive disse oppfatningene om den sørgelige utviklingen videre, få folk i tale, og få dem til å se sammenhenger i politikken som føres, og hendelser som skjer. Vekke interessen som du sier. Klart vi ikke skal gi opp.

  ragnhild

  Posted: 2 juni 2017 - 14:53 - Svar

  “One ring to rule them all – and in the darkness bind them:

  Dette er et sammensveiset politikerkorps agenda. De tok tiden til hjelp. Redskapene har vært, og er mange – inspirasjonen gitt og hentet utenfra. De har aldri operert for folkets gode framtid. Tvang og enrettethet er deres rettesnor, den skal vi underlegges. G. Edward Griffin opererer med begrepet “kollektivisme” som forklaringsmodell i motsetning til individualisme (gud forby frihetsinnholdet i det sistnevnte). Kollektivisme er en rendyrket, infam form for kommunisme som skal tjene korporativenes (vestens 1% rikeste kapitalister). Vi skal få lov til å arbeide for dem, spise deres giftige mat osv. Sykt det hele.

  For menneskeheten handler det om krig og ødeleggelser i uoverskuelig framtid. Krigsmaktene/imperialistene har tatt alle våpen ibruk, utvikler de mest bisarre. Selv luften vi puster inn er underlagt deres manipulerende vilje. Konsekvenser for folket/naturen er utelukket å ta med. Man sitter da ikke å teller på knappene når verdensherredømme/hegemoni er målet.

  Det nordiske folket er innringet som var de fe; med ringe kapasitet til annet enn å ete. Som så mange sier: “vi kan ikke gjøre noe likevel”. Jeg kan ikke annet enn å holde med; ønske dem/oss en stund til med fred 😉

   selma

   Posted: 2 juni 2017 - 18:11 - Svar

   Jeg leste ditt svar nettopp, takk for det, Ragnhild.
   Jeg har ellers fulgt med på peterkrabbe.wordpress.com og ble positivt overrasket over artikkelen om chemtrails, at dette blir omtalt slik at flest mulig blir informert.
   Tidl. også art. om det Eurabia som elitene har arbeidet for å skape i mange tiår nå, og som vi begynner helt tydelig å se konturene av.
   Jeg leste om chemtrails for første gang i Per Aslak Ertresvågs bøker, det, og mye annet han skriver om tok meg så sterkt at jeg ,måtte legge dem fra meg. Gikk en god tid før jeg tok dem opp igjen. Nå¨er jeg blitt “hardbarket” og greier å distansere meg fra det som skjer planmessig fra politikernes og utenlandske krefter.
   Men jeg snakker og skriver, og det gir styrke og pågangsmot at så mange andre også står på.
   Eurabia leste jeg om for flere år siden i bøkene av Bat Ye`or, kan ikke beskrive mine følelser over det svik som har foregått overfor det europeiske folk, og at våre egne politikere har slått seg sammen med dem og legger sitt eget folk ut for en langsom destruksjon.
   Så er jeg også av natur optimist, og vil ikke la meg kue til verken passivitet eller håpløshet og dermed gi opp.
   Men jeg tror at mulighetene ligger i folkets kunnskap og vilje til motstand. Det kan vi gjøre på ulike måter. Kontakt med politikere, demonstrasjoner ute i gatene, mail og brev, danne diskusjonsgrupper for å nå flere, vi kan bruke vår fantasi så langt den rekker.
   Vi skal ikke stoppe vår kritikk eller arbeid for å opplyse, enten det gjøres privat eller via de mange gode steder på nett.
   Hallgrim Berg (boka Demokrati eller islamisme) gir i boka si en takk til det politiske og ideologiske opplysn.arbeid som gjøres nettopp på nettet.

    ragnhild

    Posted: 3 juni 2017 - 14:36 -

    Geoengineering var nytt for meg. Har vært innom mang en bloggtråd i etterkant. Bl.a. denne fra 2014, fem artikler:

    Jostemikk.com har informasjon om det meste gjennom 5 artikler fra 2014, en “graveekspert” av de sjeldne: Her den første art.:

    http://www.jostemikk.com/chemtrails-er-en-forbrytelse-mot-menneskehete n/

    Trykket så feil og havnet her:

    http://www.geoengineeringwatch.org.
    Ser omfattende ut hva informasjon angår, HAARP bør vi alle orientere oss om; elektronisk krigføring! Det blir bare verre og verre. Selv gikk jeg i “dørken” igår. Infamitetene står i kø, og Selma, jeg har selv, jeg vil kalle det et lyst sinn, men slikt som dette er rent for vanskelig å ta inn. De, fandens apostler har kuppet så mange regjeringer, ser nå sin mulighet som aldri før. Slik intensiverer de sine prosjekter idag i full samforstand med bl.a. de nordiske regjeringer. Og, som vi nok må innse, våre medborgere våkner ikke. La det skure-holdningen består som det mest bekvemme. Samfunnet har lagt opp til at kapasiteten ikke strekker til. OG: frykten for sannheten ligger som et hvitt slør over det hele (som etter “chemtrail-sporene” når se sprer seg utover og skygger for solen.

    Det sies forøvrig at denne manipuleringen kan ha ødeleggende effekt på ozonlaget!

    Jeg er klar til å ta til gatene. Helt klar. Koste hva det koste vil. 🙂

    selma

    Posted: 3 juni 2017 - 19:03 -

    JA,jeg skulle mer enn gjerne ta til gatene selv, om de rette personene startet en protest mot galskapen. En ny organisasjon, der det kunne dannes små diskusjonsgrupper, som tok for seg viktige emner. Gode og kunnskapsrike foredragsholdere, regelmessige protestaksjoner ute i gatene.
    Jeg er klar over at Pegida ikke lyktes, men man kan lære av andres mistak.
    Mine venner i London ser ofte disse chemtrails, på kryss og tvers over himmelen.
    Nå skal jeg kontakte andre venner, i USA, Ungarn og Tyskland.
    Maarit M. Hanssen har skrevet en liten bok “Tors hammer- geofysiske våpen, en realitet eller science fiction ?” HER tar hun opp haarp-teknologi, en skjult og hemmelig teknologi som finnes og brukes å norsk jord. Tegn tyder på dette.
    Boka anbefales, likeså de tre bøkene til Per Aslak Ertresvåg.
    Jeg ser at rights.no ønsker hjelp av leserne til å kartlegge hvor mange moskèer det finnes i Norge. En kampanje på gang. Det er flott at man aktiviserer seg utover nettet, helt etter mitt hode !

niklasr

Posted: 31 maj 2017 - 11:58 - Svar

Nu fick han det lite bakvänt, aussin. Jihad är en effekt av islam. Det finaste en muslim kan göra är jihad. Så jihad är resultatet, inte orsaken. Islam är orsaken, jihad är effekten. Och under ramadan så ska man vara så religiös som möjligt inom islam, följa sin falske profets exempel. Det är därför som ramadan alltid är en orgie i islaminspirerat blodbad utförda i jihad.

invernes

Posted: 31 maj 2017 - 12:52 - Svar

Time to confront local Islamists: this is war ! ok når begynner vi ? er folk våkne nok til å bli med ? eller er det en liten elite patrioter som skal ofre seg for den sovende likegyldige søpla ?

  KnudMadsen

  Posted: 31 maj 2017 - 14:19 - Svar

  Vi må nok regne med, at vi som de første må ofre os for vore børn og børnebørns fremtid. Men det er så også OK.
  Der var jo også en del nordmænd, der ofrede sig, da Hitler brød ind i Norge, og dermed reddede Norges ære. Det var noget mere bagstræberisk her i DK 🙁

   kenneth hovestøl

   Posted: 31 maj 2017 - 18:29 - Svar

   Kongen rømte ikke, så mye respekt for det. Det skal Danmark ha. Så “bagstræberisk i DK”, nei så absolutt ikke. Mere enn dette kan jeg ikke av den Danske krigs historie. Håper dog Steen kan supplere.

    Peter Buch

    Posted: 3 juni 2017 - 07:02 -

    Om det ene eller andet havde været det bedste er svært at afgøre.

    Det ene kunne dengang som aktuelt være sige nej, og ville kæmpe eller i det mindste forlade landet i situationen med invasion af besættelsesstyrker.

    Det andet blive og se hvordan det gik- hvilket var det trufne valg.

    Personligt ville jeg tro kongehuset havde langt, langt større popularitet hvis kongen havde villet kæmpe eller i det mindste forladt landet. Accepten af skødehundspositionen, ridende rundt i byen var og er ikke alene uværdig, men aldeles udansk.

    At falden af hesten blev Christian 10.s skæbne som falden til patten har her sin egen ironi.

    Hans valgsprog var Min Gud, mit Land, min Ære.

    Efter den tyske besættelse den 9. april 1940 blev kongen i udlandet et symbol på Danmarks holdning til nazismen. Den 22 november 1942 offentliggjorde The Washington Post et billede af kongen med en ledsagetekst, der ironisk kaldte ham et offer for nazismen. Det amerikanske dagblad påstod dermed, at Danmark kun ydede symbolsk modstand mod besættelsen.[4]
    Dette blev starten på en propaganda i modsat retning, der skulle retfærddiggøre Danmarks holdning. Takket være denne propaganda blev kongen meget populær under besættelsen, hvilket bl.a. afspejlede sig i et stort salg af kongemærker. Han opfordrede danskerne til at optræde værdigt over for tyskerne.

    Efter 2. Verdenskrig blev han i folkemunde kaldt: Rytterkongen, efter hans daglige rideture rundt i København, under Besættelsen. På trods af, at kongen stod bag Scavenius’ samarbejdspolitik[5][6], smykkedes hans castrum doloris i Christiansborg Slotskirke med et frihedskæmperarmbind fra modstandsbevægelsen[7].
    https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_10.

    Omend underkastelsen, rytteriet det nok ville og vil være hvad et flertal af royale, politikere, og befolkningens flertal stadig vil vælge.

    Set herfra.

    kenneth hovestøl

    Posted: 3 juni 2017 - 13:52 -

    Mange takk, Peter.
    – Dette var opplysende materiale. Og fra en litt annen vinkel enn de vi har her i Norge.

    Vel, jeg ser på et lands konge, som en båts kaptein. Altså den siste som forlater skuta….

    Peter Buch

    Posted: 9 juni 2017 - 14:42 -

    Kaptajner kan lægge kursen. Er den afgivelse af væren kaptejn, eller en tilværelse som det rene ingenting kan der teoretisk tænkes en reaktion.
    Det er forhåbentlig få forundt at føre skib på en dødsrute.

  sussebassa

  Posted: 31 maj 2017 - 15:19 - Svar

  ..I Sverige begynner det etter valet i 2018, nær Åkesson SD har blitt ny statsmininster, fordi ikke tror vi det vil gå helt smertefritt selv om valsiffren sejer klart SD får den høgsta oppslutningen..og samen med M, men uten Batra vil danne regjering..møjligens med Kd..om dom kommer øver sperra..och Åkesson vil samarbeide/nødvendigheten av det.
  Så blir det small steps av endringar i Sverige..man må tenke seg varlig om, och i vilken prioritering dette skal skje..
  Løfven er ikke kjent for “Rent Trav”, så han vil nok ved alle endringer som går imot hans politikk drive/mobilisere ett råtten motdrag/full mob av alt han kan få sin hand i..tjene hans hensikt..ødelegge/sette kjepper i/motarbeide , og jeg ser ikke bort ifra at dette kan føre til en typ borgerkrig.
  For en “Riksdag” det vil bli.

  Henning Jensen

  Posted: 31 maj 2017 - 16:22 - Svar

  Som en-mandshær skal du nok ikke regne med at der sker ret meget.
  Men Blogs, som f.eks. her Snaphanen, medvirker til at finde andre med samme mening som en selv, og det vil uden tvivl resultere i, at nogle finder sammen i små grupper.
  Giv tid – selv om der ikke er så meget tid tilbage.

invernes

Posted: 31 maj 2017 - 12:56 - Svar

  Gabrovitcs

  Posted: 31 maj 2017 - 21:14 - Svar

  Snarare Algeriet 1960-62.

invernes

Posted: 31 maj 2017 - 14:08 - Svar

Video: Migrants Caught Stealing Flowers & Soft Toys From Manchester Bombing Memorial

Man speaking broken English seen holding Smurf toy stolen from tribute to victims

https://www.infowars.com/video-migrants-caught-stealing-flowers-soft-t oys-from-manchester-bombing-memorial/

  PK svada

  Posted: 31 maj 2017 - 15:31 - Svar

  Fy faen, de eier ikke skam for noe som helst

Snowflinga

Posted: 1 juni 2017 - 10:48 - Svar

Det är inte klokt vad människor måste utstå på grund av politiskt korrekta ledare och kulturmarxister. Jag funderar ibland vilken planet jag är på.
https://www.youtube.com/watch?v=BHM6HtPuVxs

Leave a Comment