28
sep
Seneste opdatering: 29/9-17 kl. 0127
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Jeg hælder til Lars Seier Christensens Inger Støjberg hænger mig langt ud af halsen efterhånden.Hendes populisme er så gennemskuelig. Alle politikere er populister, når de skal genvælges, også dem der kalder andre det. Men hun kom i Dagens Nyheter og Daily Mail, det er hun rigtig god til. Hun har succerigt blidt ‘de gode’ ind, at hun er ond, og de onde tror også på det. Bortset fra alle de venner jeg har, der forlængst har meldt sig ud af Venstre:

Nu skriver Ritzau, at 3.000 ekstra “flygtninge” skal sendes ud i de danske kommuner i 2018. De 3.000 er ikke kvoteflygtninge, men migranter, der er rejst gennem adskillige sikre lande for at komme til Danmark. Dem vil Støjberg og resten af regeringen hjertens gerne tage imod.500 kvoteflygtninge om året er ifølge Støjberg alt for mange. 3.000 “flygtninge” om året er derimod helt fint. Støjberg sagde nej til 500 kvoteflygtninge – Nu bliver 3.000 ekstra “flygtninge” sendt ud i kommunerne

“Taktik uden strategi er larm før nederlaget”

Administration og jura drejer sig om det forudsigelige, politik handler om det modsatte – altså ukendt land.

Af Torben Hansen, historiker, medforfatter til I krigens hus. Islams kolonisering af Vesten (2003)

For 2500 år siden fastslog Sun Tzu – Kinas berømte militærekspert – at “taktik uden strategi er larm før nederlaget”. Et andet velkendt citat fra ham lyder: “Kend dig selv og kend din fjende, og du vinder hundrede slag!” Multikultidyrkere og “venligboere” vil straks afvise relevansen af Sun Tzus erfaringer (hvis de overhovedet har hørt om ham). Men det er tænkeligt, at andre begynder at reflektere over de sørgelige begivenheder og de aggressive erklæringer, som profetreligionens magthavere udsender.

I deres krig mod de “vantro” vinder de gang på gang, og Vestens regeringer lider talrige nederlag – først og fremmest i form af de mange ritualmord på tilfældige forbipasserende og desuden en markant stigning i antallet af voldtægter og røveriske overfald. Generelt gælder det, at staten ikke har nogen strategi – altså en plan for at vinde krigen og ikke blot et enkelt slag. Ministre og parlamenter kan ikke og vil ikke beskytte samfundet.

I flere årtier har demokratiernes beslutningstagere vist, at de ikke er indstillet på overhovedet at erkende, at de arabiske herrefolksledere fører krig mod alle “vantro” – fra Dearborn, Malmø og Marseille til Myanmar / Burma. I stedet betegner vestlige politikere de profettroende, som invaderer og hærger sidstnævnt land som ofre. De ønsker ikke at vinde kampen mod den fjendtlige overtagelse, som dagligt proklameres af underkastelsestroens magthavere. Imens lufter paven i Rom plus en mængde protestantiske præster sympati for imamer og andre magthavere på underkastelsesfløjen. Socialistiske politikere, universitetsansatte og fagforeninger gør det samme. Dette fatale svigt frembringer permanent vrede, strid og uro i den vestlige verden, hvilket stadig frembringer forbavselse – eksempelvis i hovedet på Tysklands kansler.

Som omtalt i afsnit 4 spiller frygten en vigtig rolle i den forvirring og lammelse, der kendetegner de fleste vestlige regeringers reaktion på de ulykker, der tårner sig op. Men derudover virker fire andre faktorer:

For det første simpel uvidenhed og ligegyldighed blandt politikere, akademikere og journalister. For det andet kynisme og opportunisme i form af karriereræs og en række offentlige institutioners samarbejde med den indtrængende fjende, som beskyttes og assisteres af det “vantro” personale. For det tredje et ødelæggende skyldkompleks (perverteret kristendom). Fænomenet er fremragende analyseret af bl.a. den franske skribent Pascal Bruckner. Dette vanvid kombineres med illusioner og vanetænkning, der hidrører fra den fredelige epoke med offentlig velfærd og økonomisk vækst og velstand.

For det fjerde, at politik i stigende grad fortrænges af jura. De sidste fire statsministre i Danmark var DJØF’ere, og danske jurister orienterer sig først og fremmest efter forældede internationale konventioner og den melodi, som spilles af aktivistiske dommere i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Administration og jura drejer sig om det forudsigelige, mens politik handler om det modsatte – altså ukendt land. Fraværet af indsigt og handlekraft i “den politiske klasse” koster dyrt!

På denne baggrund kan det ikke undre, at sproget, terminologien havarerer uhjælpeligt. Denne kalamitet ligner George Orwells dystopi, hvor “fred” betyder “krig” og “sort” betyder “hvidt”. Professionelle militærfolk benytter nødvendigvis et krystalklart ordvalg. Det samme gælder læger, ingeniører, skibsførere og personer i andre fag. Men i demokratiernes politiske og administrative konfrontation med herrefolksideologerne blokeres kommunikationen af karrierehensyn, skadelige illusioner og absurditeter. Her skal terapiens nedbrydning af Danmarks hidtidige retsorden kort omtales.

Når en voldtægtsforbryder fra et ikkevestligt land indfanges og stilles for en dommer, handler det tilsyneladende om en rettergang. Men i praksis er det terapi, og der lægges ikke noget ansvar på forbryderen. Han betragtes som offer og skal behandles og serviceres af de utallige kvinder, som er ansat i domstole og kommunale forvaltninger. Tilsvarende kan eller vil politiet – d.v.s. korpsets ledelse – ikke overkomme at gribe ind mod den raketagtige stigning i antallet af voldtægter. Generelt fremstiller dommere, sagsbehandlere, konsulenter og journalister den grove kriminalitet som resultat af, at stakkelsgjorte udlændinge misforstår sprog og normer i de nye omgivelser. Dertil kommer så “sociale” problemer – eksempelvis for ringe boligareal eller for få penge til dem, som ikke forsørger sig selv.

Således saboteres den danske retsstat og offentlige velfærd, og samfundet – d.v.s. borgerne – spises af med floskler som “der må aldrig skelnes mellem dem og os”. Sådan siger en mængde politikere og kommunernes ansatte – deriblandt skolelærere. De kræver, at borgere, hvis børn overfaldes fysisk af immigranter, skal “inkludere” de tilstrømmende udlændinge og dermed bidrage til fremkomst af en fredelig “mangfoldighed”.

Hvordan ser “rettroende” immigranter – især det ikkeassimilerede ghettofolk – på modstillingen “dem-og-os”? Dette emne kommenteres i afsnit 6. Fra Torben Hansens Facebook, hvor man kan se de andre afsnit.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


achantus

Posted: 28 september 2017 - 13:07 - Svar

Det intellektuelle forfallet starter alltid med ødeleggelsen av språket. Problematikken behandles allerede av Platon, og i vår egen tidsalder har Eric Voegelin skrevet en del om det.

Allan Hansen

Posted: 28 september 2017 - 13:24 - Svar

Allan Hansen

Posted: 28 september 2017 - 13:33 - Svar

Som jeg tidligere har gjort opmærksom på
så skrev den amerikanske filosof Allan Bloom
allerede i 1986 ” The closing of the American mind,,
som på dansk blev til ” Historien om Vestens intellektuelle
forfald,,. oversat af antropolog Inge Damm 1987.

” En uforlignelig refleksion over tidens intellektuelle og
moralske klima ,,,, det sjældneste af alt, en virkelig dybsindig bog,,
Skrev The New York times Book Rewiew.

Bloom skriver bl.a.

“lige siden den liberale tænknings barndom har der været en tendens i retning af
ubegrænset frihed. Hobbes og Locke og de amerikanske grundlæggere, der forsøgte
at nedtone religion, hvilket førte til indbyrdes stridigheder.
Medlemmer af sekter måtte overholde loven og være loyale mod
forfatningen. Gjorde de det, skulle andre lade dem i fred, lige meget
hvor usmagelig deres tro måtte forkomme.
For at få dette til at fungere, var der et bevidst, men skjult pres for at svække
religioner, især – efter erkendelsesteoretiske kraftanstrengelse – at henvise religionen
til meningernes rige i modsætning til kundskabernes.

Men rettigheden til religionsfrihed hørte til i kundskabens rige.
Sådanne rettigheder havde ikke noget at gøre med meninger.
Tværtimod skulle rettighedernes sfære være scene for demokratiets
moralske føleser.
Man kunne udvide det område, der lå uden for den lovlige sociale og
politiske dominans ved at slå på moralske og politisk viden.
Den umættelig hunger efter frihed til at leve som man vil trives
i denne side af den moderne demokratiske tanke.
Til sidst kan det komme til at se ud som om, man kun kan opnå den
fulde frihed, hvis der slet ikke findes moralsk og politisk viden.
En effektiv måde at få ram på modstanderne er at overbevise dem
om. at de slet ikke kender til godhed. Den oppiskede følsomhed, der
følger med en radikal, demokratisk teori, ender med at opfatte
enhver begrænsning som vilkårlig og tyrannisk.
Der er ingen absolutte sandheder, kun friheden er absolut.
Resultatet er selvfølgelig på den ene side, at argumenterne
for frihed forsvinder, på den anden at enhver overbevisning efterhånden
antager den samme svækkede form, som først kun var tiltænkt religiøse
overbevisninger.

Den gradvise bevægelse fra rettigheder til åbenhed blev fx. synlig
, da Oliver Wendell Holmes opgav at finde et princip der skulle fastslå, hvad man
ikke må sige og gøre i et demokrati, og i stedet satte en upræcis og nærmest intetsigende
standart – klar og akut fare – som berettiger opretholdelsen af offentlig ro og orden
til fælles bedste. Bag denne tanke lå den optimistiske vision om fremskridt, hvor
de demokratiske princippres totale sammenbrud og et tilbagefald til barbari er
utænkelige, og hvor sandheden altid og ved egen hjælp sejrer på idéernes marked.
Denne optimisme blev ikke delt af grundlæggerne, som holdt på, at det
demokratiske styres principper skulle konsulteres igen og igen, selv om
konsekvenserne kunne være barske for visse synspunkter, hvor nogle
blev tålt, men ikke respekteret, andre direkte forbudt.
Deres opfattelse var, at der ikke skulle være nogen tolerance over for den intolerante.
Beslutningen om at man måtte gøre, hvad man ville, undtagen hvis det førte til klar og akut fare,
ville have gjort det umuligt for Lincoln at fastholde, at princippet om lighed var kompromisløst, at
det ikke skulle være afhængigt af folks smag eller valg, men at det simpelthen
er en betingelsen for frie valg, og at et offentligt flertal for sort slaveri ikke skulle følges, om
det så kunne spare os for den klare og akutte fare for en blodig borgerkrig,,.

Siden Allan Bloom er vi støt og roligt gået fra oplysning
til opløsning.

Mvh. Allan Hansen.

Allan Hansen

Posted: 28 september 2017 - 13:54 - Svar

Tim Pallis

Posted: 28 september 2017 - 14:19 - Svar

Stor tak til Torben. Fantastisk artikel. Du har en enorm indsigt i, hvad der foregår ude i virkeligheden. Det er en knivskarp forståelse af situationen. Der er en rigdom af hovedrystende misforståelser overalt i samfundet i det du beskriver så godt.

Allan Hansen

Posted: 28 september 2017 - 14:32 - Svar

Grov vold eller “bare,, hverdags jihad? Disse hunde har ikke skam ilivet!
http://ekstrabladet.dk/112/de-loeb-grinende-vaek-tre-unge-overfaldt-kr aeftramt-aeldre-mand/6845566

Allan Hansen

Posted: 28 september 2017 - 14:58 - Svar

Kære Torben Hansen – kun et par små ting.

Har du læst den danske professor Patricia Crone ” Islamisk politiske
tænkning i middelalderen,, på dansk 2016 ?
2) Kan du også lave god mad og spille Jazz??

T. Snorrason

Posted: 28 september 2017 - 16:57 - Svar

Glimrende og præcis sammenfatning.

“Fra Torben Hansens Facebook, hvor man kan se de andre afsnit.”
Trist, da jeg under ingen omstændigheder ønsker at være på fjæsbogen.
Er det muligt at bringe de øvrige afsnit også på dette forum?

  steen

  Posted: 28 september 2017 - 17:11 - Svar

  Jeg skal sørge for det, Snorrasson

River

Posted: 28 september 2017 - 17:31 - Svar

“Kend din fjende” og vestens nederlag manifesteret ved overgreb på befolkninge, stritter i hver sin retning. Islam og “eliten” er gået sammen i en uhellig alliance. Desværre, men sandt.

Allan Hansen

Posted: 28 september 2017 - 19:34 - Svar

Bare rolig Steen jeg smutter igen – hyg dig!

Ferd Ed Sa

Posted: 28 september 2017 - 22:54 - Svar

Der skal være total stop for muslimsk indvandring nu og her, og dem som er her skal sendes hjem!! Allerede nu vil herboende muslimer og deres afkom udgøre halvdelen af befolkningen i de Vesteuropæiske lande i 2050. Det vil være en katastrofe for den europæiske civilisation!!. tilmed Europas undergang!!

Charles Nielsen

Posted: 29 september 2017 - 00:28 - Svar

Magtetaten vil ikke høre, se, eller tale.
Det har resulteret i, at folket er begyndt at købe stort ind.

Anders Bo

Posted: 29 september 2017 - 09:10 - Svar

At Venstre ikke handler, og DF ikke tvinger dem til at opfylde deres valgløftet om “straksopbremsning”, er grunden til at jeg både har meldt mig ind i, og stemmer på Nye Borgerlige ved de næste par kommunal- og folketingsvalg.

Margrethe

Posted: 29 september 2017 - 09:23 - Svar

Inger Støjberg konkurrerer om at være en af de farligste politikere, vi har. Zenia Stampe på samme på post – pleaaase!

Zenias far må have været glarmester. Hun er så klar og gennemskuelig i sit vanvid, at selv den dummeste og mest tunge vælger med STEMMERET ville kunne forstå, at nok er mere end nok, ved at høre fem minutter på hende. Den anden snyder og manipulerer så godt og grundig, at en stor del af vælgerne sover godt, fordi “Støjberg gør noget ved det!”. Jeg hører den hele tiden, blandt godtfolket. Men hvad gør hun egentlig ud over at smadre landet og bedrage sit folk?

  Henning Jensen

  Posted: 29 september 2017 - 15:55 - Svar

  Jeg er enig i Snaphanens syn på Inger Støjberg. Bragesnak uden reelt indhold og efterfølgende handling. Politikerne lyver og fordrejer alt, udelukkende for at hage sig fast “på stolen”.
  Stol aldrig på en muslim, men stol heller aldrig på en politiker. Og man har da heller ikke kunnet lade være med at få den tanke, at al den snak om hackerangreb af Støjbergs ministerium, er iscenesat af selv samme. Har ministeriet ganske enkelt selv “slukket for strømmen” et par dage, for at understrege budskabet om “foretagsomhed” og indsats?
  Under alle omstændigheder får vi aldrig sandheden at vide.

RealCrazyWorld

Posted: 29 september 2017 - 17:40 - Svar

Danmark gör inte som Sverige! Lär er av det! Sverige kommer att gå åt skogen om ni inte fattar det, så är ni hopplös ute också! 3000 muslimer blir snabbt 30.000 och 30.000 blir snabbt 300.000 osv.

AJansen

Posted: 29 september 2017 - 19:11 - Svar

Kjenn din fiende, da bør dere lese denne boka, faktabasert og saklig:
http://thestoryofmohammed.blogspot.com.au/2013/09/introduction_29.html

Charles Nielsen

Posted: 29 september 2017 - 22:20 - Svar

Støjsenderen sender 3000 vandaler ud til kommunerne. (Mere kulturberigelse).
Folk er ved at købe masser af kold issenkram.
Jeg havde ellers glædet mig til at lortet blev sendt hjem, men NEJ, Hun har det kun i kæften.
Fadbumsen klapper hende nok bag i, og siger: Nu skal du være sød, bette Inger. 🙂

thomask

Posted: 30 september 2017 - 01:23 - Svar

Jeg synes ikke, Inger Støjberg skal være hævet over kritik, men jeg finder det skuffende at ‘snaphanen’ tager den liberale flødebolle Lars Seiers parti imod hende. Jeg mener også, at Nye Borgerlige burde meddele om de støtter ‘svogeren’s principløse og perfide angreb på Støjberg.

  steen

  Posted: 30 september 2017 - 03:35 - Svar

  Hun er selvfølgelig bundet af, at hendes chef er konventionsrytter. Det behøver ikke betyde, han ikke vil af med nogle, men han er bange for at gå foran som leder af et lille land. Vi er henvist til at håbe, at nogle andre går foran.

  Hvad der generer mig ved Støjberg, er at hun har et parti og en chef, der ikke vil ret meget. Hun er blevet en larmende megafon, der skal sløre dets afmagt.

Leave a Comment