12
jan
Seneste opdatering: 14/1-18 kl. 2034
38 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Af Torben Snarup Hansen, historiker

I 1930’erne løb horder af unge mennesker rundt på Tysklands gader og tæskede løs på politiske modstandere. Begejstrede deltog de i masseforsamlinger med faner, trommer, trompeter og brandtaler af en ophidset “fører” og hans assistenter, og de sang “Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt!” Jubelen nåede nye højder i 1936, da den britiske regering accepterede, at Hitler beordrede oprustning af den tyske “Kriegsmarine”. Andre dele af militæret blev også genoprettet.

Skeptiske danskere, der rejste til det store naboland og oplevede løjerne, blev urolige for den nære fremtid, mens andre fandt det helt i orden, at tyskerne anskaffede sig slagskibe og bombefly. Franske politikere var også nervøse, men ville og kunne ikke imødegå den tyske trussel på grund af den britiske medgørlighed overfor føreren. De stolede i stedet på deres enorme betonanlæg, der skulle beskytte dem mod invasion fra arvefjenden – “Maginotlinjen”.

Krokodillen fodres – “appeasement”

I England blev Winston Churchill også urolig. Fra efterretningskilder blev han orienteret om den tyske oprustning, og desuden satte han sig grundigt ind i nazismens målsætning og metoder. År efter år påtog han sig Kassandra-rollen og advarede det britiske Underhus mod det blodige barbari, der nu herskede i en gammel “Kulturnation”, og mod Hitlers krigsforberedelser. Men kun få ville lytte og tage Churchill alvorligt. I 1938 bemægtigede føreren sig Østrig og Sudeterlandet (i Tjekkoslovakiet), og igen godkendte den britiske regering det skete. Churchill fortsatte sine advarsler og forlangte, at regeringen satte en stopper for provokationerne, men ved konferencen i München lovede Hitler, at han fremover ikke ville kræve mere. Premierministeren forsikrede, at varig fred nu var blevet sikret. Men det følgende år udbrød Anden Verdenskrig. Den besværlige Kassandra havde set rigtigt.

Allah har en plan

I året 2018 skyder moskéer, kulturcentre og koranskoler op som svampe efter sommeregn i Danmark og Vesteuropa i det hele taget. Det handler om religion, og så kan både stat og kommune sove trygt. Emnet kommer aldrig på dagsordenen, når der er valg til kommunalbestyrelserne og til Folketinget.

I en dansk provinsby mødte en ung kvinde fra den oprindelige befolkning en charmerende mand, som var muslim. De blev gift og fik børn, og fremover kunne – og kan – kvinden kun forlade hjemmet sammen med en mandlig ledsager. Familien lever af overførselsindkomst. På et tidspunkt tog manden til Islamisk Stat – altså Iraq og Syrien – for at kæmpe for Allah. Vidste kommunen, at han var rejst i det ærinde? I hvert fald modtog husstanden den sædvanlige økonomiske støtte. Mens jihadisten var borte, overtog hans brødre og fætre kontrollen med hustru og børn. Omsider kom han tilbage – vistnok uskadt (hans bekymrede svigermor har fortalt om denne kulturberigelse, og så vidt vides har kommunen ikke reageret). Derefter blev familieidyllen genoprettet. Børnene bliver muslimer, og skatteyderne dækker stadig udgifterne til kulturberigelsen.

Imens oplyser EU-kommissionens næstformand Frans Timmermanns alle verdens stater om, at de er nødt til at finde sig i diversity. Det er en kode, der skal oversættes til islam – d.v.s. sharia og jihad. Federica Mogherini, som er kommissær for sikkerhed, udtaler, at europæerne “skal modtage politisk islam!” Opfordringen er egentlig overflødig, da profetreligionen allerede har fået magt på utallige områder.

Eksempler er:

1) islamisk konkurrence med DJØF’erne om at forpeste arbejdsgangen på de vantros hospitaler og skoler,

2) fællesbøn på gaden,

3) særskilt svømning for muslimske kvinder, der ikke må opholde sig i bassinet med de “vantro” og

4) slagtning af kyllinger.

Det handler desuden om stykkevis indførsel af sharia i “tabte territorier” – eller “ghettoer” – og om daglig dominansadfærd og kriminalitet med voldtægt, røveriske overfald og væbnede bander i kamp på gaden. Morderisk terror anvendes også – med knive, skydevåben og radikaliserede lastbiler. Målet er at udslette de “vantro” og lade Allah overtage die ganze Welt. Sadiq Khan, Londons borgmester, meddeler, at det må europæerne vænne sig til. Andre steder anbringes “koranklodser” af cement på steder, hvor mange fodgængere færdes. Har overborgmester Frank Jensen eller Danmarks statsminister vist sig på skærmen for at orientere Københavns borgere om det usædvanlige arrangement?

Imens lægger kristne præster og biskopper – anført af venstrefløjspaven Francesco – sig for imamernes

fødder. I København prøver også en overrabbiner at smiske sig til “dialog” med herrefolket. Indtil videre ser det ud til, at den tilstræbte samtale ikke virker, idet en imam i domkirken i 2016 oplæste koranens indgangsbøn, der takker Allah for at “retlede” muslimer, mens han forbereder en krank skæbne for jøder og kristne. Den første gruppe er hans “fjende”, og den anden er “vildledt”. Også de “rettroende” er overbeviste om, at de vil og kan indføre sharia og med vold og list overtage hele verden – die ganze Welt.

Befaling om ritualmord

Ortodoks islam påstår, at Allah har skabt himlen, havet, jorden, dyrene og menneskene. Nogle af de sidste har af guden fået tildelt en dårlig karakter. Ifølge denne “teologi” ved de inderst inde, at de er muslimer fra fødslen, men i deres hovmod og ondskab vil de ikke indrømme det. De hedder “kuffaar”, fordi de skjuler deres sande identitet. I stedet er de ulydige og afviser Allahs befalinger – i praksis mafiaer af magthavende mænd. Derfor har guden planlagt at straffe de “vantro” med forfærdelige pinsler i al evighed. Han ser alt og ved på forhånd, hvad der skal ske.

På daværende integrationsminister Karens Jespersens initiativ i 2011 blev helvedesfrygten blandt unge muslimer grundigt belyst af en dansk universitetsansat (senere opgav hun islamforskning). Men forinden et afsluttende opgør skal de “rettroende” indføre sharia og bekæmpe og udslette jøder, kristne, ateister, hinduer og andre “vantro” – og således bevise deres troskab. Det hedder forberedelse til jihad, og det fortæller imamerne ikke, når de har “dialog” med politikere, journalister, eller en kristen præst eller pave. I stedet opremser de “fem søjler”, som betegner almisse, bøn og andre hyggelige aktiviteter. Men efter fem kommer seks, og de ortodokse muslimer er udmærket over, at den vigtigste søjle er nummer 6 på listen. Der er forskel på religioner, da listen påbyder ritualmord og krig. Således er jihad midlet til at overtage die ganze Welt!

Især er mange “rettroende” velorienterede om søjle 6. Dels indprenter tusindvis af institutioner hadithteksternes og koranens forbud og påbud om voldsanvendelse; de finanseres især af fromme magthavere. Det er ganske vist bragende ulovligt i Danmark, men politikere og bureaukrater bruger det lille ord “religion” som sovepude – og har hidtil ikke interesseret sig sønderligt for aktiviteterne. Dels finder de unge på internettet en overflod af halshugningsvideoer, der stimulerer til hellig aktivitet – for den enkelte eller en større gruppe.

Jihadhæren forstærkes

Hvor mange muslimer opholder sig permanent i Europa? 40 millioner? Eller flere? I Polen, Ungarn,

Slovakiet og Tjekkiet er tallet lavt, og det vil næppe blive højere. Men i Frankrig, Belgien og Sverige er det meget højt – og vil med sikkerhed blive endnu højere. Hvor mange fra denne trosretning følger befalingen om jihad og sharia? Ifølge en tysk meningsmåling er ca. en fjerdedel af de adspurgte villige til i givet fald at bruge vold mod de “vantro” og den demokratiske orden. Antallet af både fredelige og aggressive vokser – og vil vokse kraftigt i nær fremtid. Mindst ti millioner venter i Nordafrika og Tyrkiet på at invadere Grækenland, Bulgarien, Italien og Spanien.

Er det krigsflygtninge, som Læger Uden Grænser og en stribe lignende humanitære “rederier”, sender til Europa? Ifølge en opgørelse fra FN er under tre procent flygtninge, og derudover er der – næsten – fred i det sønderbombede Syrien, hvilket teoretisk ville betyde, at en større befolkningsgruppe kan vende hjem. De andre er velfærdsmigranter. Ofte viser medierne kvinder og børn “på flugt”, og konsekvensen er en skodudgave af medfølelse i et europæisk publikum, der ønsker alle trængende velkommen – velvidende, at de ikke selv betaler omkostningerne, som allerede er høje på grund af sikkerhedsforanstaltninger og permanent belastning af politi og efterretningsorganisationer. De tilstrømmende analfabeter fra Afrika og Tyrkiet er nemlig mest unge mænd. Alt tyder på, at kun få af dem vil finde ansættelse som overlæger, højesteretsadvokater eller edb-eksperter. Hvis de ikke allerede er “radikaliserede”, vil mange af dem blive det i Europas moskeer og “kulturcentre”. De ved, at de “vantro” er Allahs fjender, og derfor øver de hærværk i stribevis af italienske, franske og tyske kirker. Dertil kommer den daglige afbrænding af biler i Paris, Amsterdam og svenske byer.

Da det ikke er udsigten til arbejde, som motiverer folkevandringen over Middelhavet, må der være andre årsager. En af dem er at imamerne fortæller befolkningen i ikke-fungerende stater om de interessante betingelser i europæernes velfærdsstater. I det overbefolkede Ægyptens utallige moskéer bliver de forsamlede nemlig informeret om, at Allah har indrettet den vestlige verden med velstand og komfort, der kun venter på at modtage enhver trængende. For en gangs skyld taler imamerne sandt.

(fortsættelse følger)

Første del er her Vesteuropas afmægtige og destruktive politikere

Se også denne, som er Snaphanens egen tilføjelse, og som kommer her for at spare plads. Den er dog relateret.

* * *


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


achantus

Posted: 12 januar 2018 - 15:55 - Svar

Jeg må si jeg var noe uheldig med mitt fødselstidspunkt. Å bli tildelt et livsløp i Vesten presis når det går inn i sitt ragnarok, var ikke helt optimalt.

  Fred Land

  Posted: 14 januar 2018 - 12:16 - Svar

  Under det mesta av mitt liv (född 1949) har det varit hett eller kallt krig lite överallt.
  Under hösten 1956 var det en stor NATO-övning i min bygd, södra Sjælland med kring 30000 man involverat, jag så en tvättäkta Neger för första gången i mitt liv, en gigant där nätt och jämt kunna skruva ut sig genom luckan på en Shermantank, minns jag skrek som en stucken gris och flydde hem bakom trygga mamma.
  Brorsan och jag raidede en lägerplats och lade rabarber på massor av ‘canned food’ spam, biff och Gud vet allt, plus flera tusen lösskott vi länsade för krut och gjorde om till bomber, många i släkten var jo gamla motståndsfolk och att hålla på med sånt var helt ok då cirka tio år efter kriget.
  Har faktisk hittat båda vapen och ammo under renoveringar i København, bra gömt under golv eller tak och såklart lämnat till polisen.
  Sverige är ‘fredsskadat’ och förutom hemvärnet är det väl enbart de svenska jägare där kan försvara landet i dag.

Peter Zichau

Posted: 12 januar 2018 - 16:43 - Svar

Vi kan gø alt det vi vil, men vi er nød til at vente på at flertallet er vågnet. Det gode er at det vel for fanden ikke kan vare så længe mere.

  snaphanen

  Posted: 12 januar 2018 - 16:52 - Svar

  Det er bare både bagvendt og fortvivlende, at vi skal håbe på mere krig, for at få mindre. I det jeg minder om Daniel Pipes, der sagde: “Europæerne vågner ikke før efter at 100 000 af dem er døde.” Alt tyder jo på, at han får ret.

   sussebassa

   Posted: 12 januar 2018 - 17:21 - Svar

   ..opvaktheden…
   Jeg tror vel det mere er griskheden som styrer de fleste..spes etter EU oppfinningen och lønene der…De blir millionærer på under 1 år..selv med kun folkeskole.

    snaphanen

    Posted: 12 januar 2018 - 17:36 -

    Joh, om deres motiver, kan vi gisne, for de udtaler sig jo aldrig ærligt. Personlingt tror jeg industri og finans vejer tungt, økonomien behøver bedre forbrugere end gamle europæere, som har alt det, de skal bruge. At det er lutter negrer og arabere, som aldrig kommer til at bidrage med noget, generer ikke storfinansen så længe de forbruger

    sussebassa

    Posted: 12 januar 2018 - 18:20 -

    Helt enig i din siste setning..og i Sverige forbruker da alle løfvens skjeggbarn/flykningene ca 120 milliarder..koster de skattebetalerne iflg sosseregnskap, men då er nog sanningen enda høgre…det generer så absolutt ikke storfinansen..som du skriver…mere jublende glede, men på bekostning av elendige fellesgoder, flere fattigpensjonærer, bilbrenner, narkogjengkriminalietet mm og polisen kryper på knærne..voldtektssaker legges på høg..alt for å glede storfinansen..de kan ju bare flytte/bo utomlands.

    Henrik Petersen

    Posted: 12 januar 2018 - 20:31 -

    Prøv at undersøge hvem “storfinansen” er.

    Fred Land

    Posted: 12 januar 2018 - 20:39 -

    Jeg kunne sgu ikke lade være Steen:
    https://www.youtube.com/watch?v=o4iQVFbU1Uw

    achantus

    Posted: 13 januar 2018 - 04:28 -

    Men man må først skape det som skal forbrukes. Jeg kan ikke forestille meg at de nyrektutterte europeere fra MENA vil være i stand til å opprettholde den teknologiske utviklingen. Innovasjon og vitenskapelige framskritt vil gå saktere og til slutt opphøre. Høyteknologiske, demokratiske samfunn kan ikke opprettholdes av mennesker med en gjennomsnittlig IQ på 80.

snaphanen

Posted: 12 januar 2018 - 16:44 - Svar

Min gamle lærer og ven, Peter P Rohde (1902-1978) skriver i sine erindringer fra 1970: “Som dreng lå jeg på gulvet hjemme på Jagtvej og legede med tinsoldater. Jeg spurgte min far: “Hvorfor bliver der aldrig krig.” Idag spørger jeg “Hvorfor bliver der altid krig?” https://www.saxo.com/dk/midt-i-en-ismetid_peter-p-rhode_ukendt_SX58785 537

Læren af det 20 århundrede (og mange før) er, at der bliver altid krig. EU bilder sig fejlagtigt ind, at de forhindrer det samtidigt med at de planter den næste krig.

  achantus

  Posted: 13 januar 2018 - 04:19 - Svar

  Den samme Peter P. Rohde som skrev bokverket “Den Græske Kulturs Historie”? Den leste jeg for noen år siden og hadde stor glede av.

Ragnar Lodbroge

Posted: 12 januar 2018 - 22:51 - Svar

Vi oplever bare historien som korte glimt, derfor kan nazismen og Islamismen brede sig i demokratike lande uden at befolkningen oplever at noget er rav ruskende galt, vi er nu periodisk i 1938, og Pesten Islam bliver presset ned i halsen på alle hvide mennesker, mange ved at det er helt galt, men det er lettere at sidde i sofaen med en cafe late, end at gribe øksen og møde de fockinge muslimer i åben kamp, for der at se hvem som herefter skal bebo de nordlige lande

Infowarrior

Posted: 13 januar 2018 - 03:06 - Svar

Europa er ikke til å kjenne igjen, og politikerne bare fortsetter som før.
Det er bare et skuespill om penger og makt politikerne tenker på.

Riisgaard, Danmark

Posted: 13 januar 2018 - 12:01 - Svar

Den iørefaldende og taktfaste “Denn heute da hørt uns Deutschland und Morgen die ganze Welt” fra 1932 bliver af historikeren Torben Snarup Hansen en lille smule misbrugt. Sangens originaltekst skriver “hørt”, ikke “gehørt”. Denne skrivefejl er – vel ubevidst – vildledende. Gehøren betyder tilhøre/høre til, og så synger man straks truende/imperialistisk ligesom i Das Engelandslied: “Denn wir fahren gegen Engeland”.
Krigsgudens ungdom omfatter endnu ikke dansk ungdom eller Vestens for den sags skyld. Historikere bringer bud og bringer bud, men bliver ikke troet. Appeasement rules OK er holdningen. Den lille krokodille er blevet fodret længe, er nu stor og truende.

  steen

  Posted: 13 januar 2018 - 18:08 - Svar

  Torben Hansen svarer:

  Tak til Riisgaard for korrektionen. Det må så være en forskydning i min hukommelse, der ændrer “hören” til “gehören”, og det er misbrug og sjusk. Desværre kontrollerede jeg ikke kilden, men nu er misforståelsen fjernet! Henvisningen til tysk ungdoms politiske sange – og “visioner” – annodazumal er inspireret af en nu afdød bekendt, som fortalte om sine oplevelser på gaden i tyske byer i 1930’erne. Her foreligger et kraftigt dementi af en udtalelse – fra Schiller eller Goethe? Den lød:

  “Dort wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Leute haben keine Lieder”! Det havde de faktisk! Der er god grund til at betegne nazismens målsætning og praksis som herrefolksideologi med imperialisme og militarisme – på linje med kommunisme og islam.

Allan Hansen

Posted: 13 januar 2018 - 13:31 - Svar

Appunto Hr. Hansen.

Islam er en krig – det begyndte med krig, og der har været
krig over alt i verden lige siden!
Derfor er islam en krig, og ikke nogen religion!
Der er stadig krig i Sudan, Yemen, Pakistan, Afghanistan, Irak, Syrien
Iran, Tyrkiet, Africa og Balkan etc. – den krig stopper aldrig!!

  sussebassa

  Posted: 13 januar 2018 - 15:47 - Svar

  Islam er en ideologi på linje med de andre ismene, med sterke religiøse innslag..iallefall for meg.

   Menghis Khann

   Posted: 16 januar 2018 - 11:15 - Svar

   Du er da både naiv og dum, hvis du selv tror på det du skriver.
   Hvor mange buddhistiske, jødiske eller hindu angreb har du hørt om?

    sussebassa

    Posted: 17 januar 2018 - 15:57 -

    Hvorfor driver du med personsjikane…
    Det bruker vi ikke her inne..

    Menghis Khann

    Posted: 17 januar 2018 - 19:24 -

    Islam er ødelæggende overalt hvor den har spredt sig til og ethvert forsvar på dette må ses som et forsvar på drab af vantro og pædofili, voldtægt og general underkastelse for muslimer, da det er det, som følger med “fredens” religion.

    Islam kan på ingen måde sammenlignes med andre ismer, på samme måde som et modersmærke ikke nødvendigvis er kræft.

    Og når folk som dig forsvarer den slags så bliver jeg lidt hård i tonen, håber du overlever

    sussebassa

    Posted: 18 januar 2018 - 09:42 -

    Du sier til meg selvsagte saker… det hadde du visst om du ikke var Ny her…det er ikke jeg.
    Det gr deg alikevel ikke noe rett til å være grovt uforskammet/personangrep.. overfor andre debbatanter med andre meninger.
    Dessuten virker du meget arrogant/vemmelig/flåsete med dine innlegg..”håper du overlever”..
    Diskusjonen gikk på at mange opplever islam som en religion, og det er så jeg skriver at jeg opplever den som en ideologi med klare religiøse føringer mm..det gjør jeg fortsatt.
    Hva vet vel Du hva jeg negeliserer eller ikke…som nykomling her..Nada.

Bent Olsen

Posted: 13 januar 2018 - 19:33 - Svar

I fortsættelsen der følger, kommer Torben Snarup Hansen sikkert ind på pligten til jihad som udvandring og pligten til at hjælpe de udvandrede. Sluserne gør jo kun deres guddommelige pligt.
Sura 8.74-75

Fred Land

Posted: 14 januar 2018 - 11:03 - Svar

  sussebassa

  Posted: 14 januar 2018 - 12:57 - Svar

  OT..men så fruktansverd..leste det hele.
  Alikevel blir man inte forvånad, ingen hemmelighet at nogon vil Julia Caesar til livs, och man tenker mere hva kommer next..
  Derfor håper jag inderligen polisen klarer/vil.. utrede detta..hva er årsaken, og var kommer oljen ifrån.
  Jag tenker at om det er flere hus i nærheten der hon bor burde jo også dom ha blitt drabbade..och inte bare hennes brønn.

   Fred Land

   Posted: 14 januar 2018 - 13:42 - Svar

   Hade jag haft ekonomiska medel att hjälpa Julia med en ny brunn, då hade jag tamejf*n gjort det.
   Detta är en skymf och ett angrepp på det Fria Ordet.
   Ska kolla lite upp på lokala brunnborrare och se om något finns i horisonten, kanske någon samverkan kring kostnaden, det är ju på jävla Gotland av alla ställen, allt ska seglas eller flygas dit och det är inte gratis.
   Vad med en ‘Found-Me’ till en ny brunn till Julia?
   Jag är inte i vardagen lättrörd, men fällde faktisk en tår här i förmiddags över detta.

    sussebassa

    Posted: 14 januar 2018 - 14:50 -

    ..HerreJ å vare uten rent vann i long tid og måste hentes av henne sjelv i svære burker nå i kalde tiden.. med bilen..bensinkostnader som hon også sjelv skriver.
    Nå skriver hon ju sjelv man kan andvende hennes vanlige kto..for bidrag.
    Men..Gården som ligger bredvid var det 1. stellet dette ble oppdaget med olje i den brønnen når det ble solgt og skulle renoveras..også utover jordene..
    Bønder gravde ju ned sine olje/bensin tanker, og dessa var veldig store…så..ikke utenkelig det har spredd seg derifrån..igjennom en lekkasje når dom børjade grave i jorden.
    Nei, inte flere spekulasjoner..men avvente polis uredningen, och hoppas den skuldige blir tatt och får betala.

    Fred Land

    Posted: 14 januar 2018 - 15:34 -

    Vad man inte har sett av oljefat och annat kastet i Märgelgravar på landet .
    Svenska bönder där säger sig värna miljön, har inte antibiotika i svinmaten, de har det i ampuller och injicerar själva, har varit där, har set och småkräket över dubbelmoralen!
    Man kommer inte in i en Dansk svinstall utan skyddskläder, inklusive munskydd, dock är det helt rent och lukter inte ens illa.
    Big business 40 miljard Dkr i export årligen.

    Søren Ferling

    Posted: 14 januar 2018 - 17:43 -

    Bortset fra alt andet, kunne man så ikke rent praktisk forestille sig at man kan hælde noget detergent (sæbeagtigt) ned i brønden og så pumpe et par hundrede eller tusinde m3 vand ud af brønden og på den måde få næsten al olie ud…

    Fred Land

    Posted: 14 januar 2018 - 19:58 -

    Ska Julia ha drickbart vatten, skal där en djupbrunn tlll, d.v.s en stor mackapär på bil och massor av kronor i handskfacket.
    Jag kan faktisk hitta vatten med pilkvist eller koppartråd, inte så svårt och de flesta kan detta om de vill.
    Inget ‘Hokus Pokus’ med detta alls.
    Problemet är kostnaden, en borrning kan gå på kanske 50000 kronor,sen ska där dykpump och filter till som lax på löken, vill tro att en återställning av Julias vatten lätt kommer kosta +100000.- kronor.

    steen

    Posted: 14 januar 2018 - 20:26 -

    Hendes venner forhører sig om, det nytter at lave en indsamling til hende

    Søren Ferling

    Posted: 14 januar 2018 - 20:32 -

    Ok, tak for svar – der er så ingen nemme løsninger – trist tilfælde.

    Fred Land

    Posted: 14 januar 2018 - 20:45 -

    jeg bor på sydspidsen af Sydsvenske højlandet i Norra Skåne og på bare 20-30 kilometer skiller det mellem bjerggrund og muldjord, så det er enten en Åkerman gravere eller Dynamit.
    Jeg er pensioneret bygger og kan det der med geologin her.

    Bertil Andersson

    Posted: 15 januar 2018 - 10:52 -

    Min ekonomi är begränsad men jag överförde i alla fall en hundring till Julias brunn.

    Fred Land

    Posted: 15 januar 2018 - 11:54 -

    Ska med göra när min pension kommer.

    Fred Land

    Posted: 15 januar 2018 - 16:37 -

    Har sendt Julia en hund til vand, håber fler gør det…
    Julias Bankgiro: 111-9072

    Bertil Andersson

    Posted: 15 januar 2018 - 16:45 -

    Bra. Hon har gjort och gör mycket för allas vår rätt att bli hörda.

    Fred Land

    Posted: 15 januar 2018 - 20:05 -

    Jag är inte Svensk, men högakter Julias språkliga förmåga att uttrycka sig i en text, raka ord envar läskunnig kan tillgodogöra sig.
    Det har respekt med sig faktisk.

Leave a Comment