4
feb
Seneste opdatering: 4/2-18 kl. 2032
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Av Thomas Nydahl

“Wahhabism-exporten är  den överlägset största världsomspännande propagandakampanjen i mänsklighetens historia.”

Carl Schiøtz Wibye: Terrorns rike. Hur en våldsam sekt från den arabiska öknen radikaliserade islam (Karneval förlag, översättning av Ulrika Junker Miranda, efterord av Aje Carlbom)

”I 30 års tid, från 1973 till 2002, överförde saudiska myndigheter och privatpersoner från kungafamiljen till affärslivet ofattbara 87 miljarder dollar till det globala wahhabitiska projektet. Detta är mycket mer än Sovjetunionens samlade utgifter för propaganda under hela kalla kriget. Wahhabism-exporten är därmed den överlägset största världsomspännandepropagandakampanjen i mänsklighetens historia.”

När vi talar om islamismen – och därmed våldsam jihadism – borde vi kanske oftare reflektera över det faktum att denna rörelses ”moderna” vagga står i Saudiarabien. Det är sannerligen en paradox att detta extrema land – extremt i många avseenden – är en av USA:s och därmed västerlandets viktigaste allierade i arabvärlden, samtidigt som det fött och gött en religiös-politisk rörelse med Koranen som huvudkälla, som vid upprepade tillfällen med en eller annan form av våld angriper länderna i väst, inte minst med olika typer av terror riktad mot civila. 11 september-attentaten blev förstås ett klimax – att de skulle följas av hundratals andra våldsangrepp i mindre skala stod inte klart vid den tidpunkten men har sedan bekräftats som islamistisk praktik i stora delar av västerlandet.

Norges ambassadör i Saudiarabien åren 2009 – 2014, Carl Schiøtz Wibye, har skrivit en grundläggande och utmärkt bok om såväl landets som wahhabismens historia: Terrorns rike. Hur en våldsam sekt från den arabiska öknen radikaliserade islam. Det är ofta elementär kunskap som saknas i svensk debatt. Men istället för att slänga iväg några ytliga betraktelser skulle varje debattdeltagare vara betjänta av det slags kunskap som den här boken förmedlar. Saudiaarabiens extrema islam har nämligen rötter i en religiös ideologi som under lång tid varit en plåga för andra, också andra muslimer. Den kallas wahhabism och kan sägas vara en statsideologi i landet som har fler rika prinsar än taxichaufförer.

Om man bekantar sig med wahhabismen får man på köpet en förståelse för att islam – till skillnad från exempelvis kristendomen – inte låter sig reformeras. ”Sådant som redan är perfekt kan inte reformeras” sammanfattar författaren. Wahhabismen föds med Muhammed ibn al-Wahhab men utgår ifrån Ibn Taymiyya, ”en världsfrånvänd, opraktisk excentriker” som verkade på 1300-talet. Han var verksam i mitten av 1700-talet och han missionerade bl.a. i hamnstaden Basra. Naturligtvis betraktade han sin lära som den enda sanna, därmed sagt att andra uttolkare av Koranen var ”Guds fiender”.

Schiøtz Wibye visar hur dessa idéer tillämpas också idag, från terrorsekter som IS över Talibanrörelsen till regimen som styr Saudiarabien. Men först går han bakåt, faktiskt ända tillbaka till tiden före islam i den arabiska världen, över profeten Muhammed som föds i en kristen trakt och olika skolor och tradition bland hans följare, fram till dagens Saudiarabien och de islamistiska, wahhabitiska, rörelserna. Han ger ett lättillgängligt och brett perspektiv på hur de påverkat miljöer som är muslimska, såväl som icke-muslimska. Han fäster stor vikt vid exporten av wahhabismen inte minst i västerlandet där regimen skapat lokal förankring genom sina minst sagt ”generösa” bidrag till bygget av moskéer.

Schiøtz Wibye redogör också för hur extrem praktik tar sig uttryck i våra länder, inte minst diskuterar han ingående sådant som niqab-bruk och religiös extremism som social/antisocial hållning. Han går noggrant och detaljerat igenom en rad globala konflikter och visar hur wahhabiterna fiskat i grumligt vatten för att etablera närvaro också sedan militära konflikter avslutats.

Att boken innehåller en utförlig lista över arabiska ord och uttryck är en viktig vägledning för läsaren. Sammantaget skulle jag vilja hävda att detta är en av de verkligt viktiga utgivningarna på senare år. Tack vare Schiøtz Wibyes kunskaper och lediga sätt att redovisa dem har vi nu på svenska en seriös och ingående redogörelse för vad den mordiska islamismen har för ideologiska rötter och varför dess praktik är så blodig som den är.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


peerpede

Posted: 4 februar 2018 - 12:05 - Svar

Bättre fly än illa fäkta, Tierra del Fuego eller Uummannauq nästa?
Garanterat Islamistfritt.

  Henning Jensen

  Posted: 4 februar 2018 - 14:26 - Svar

  Nej, bättre motstånd än att fly!
  Jeg, og mine generationer før mig, har være med til at bygge dette land op, og I svenskere jeres, så vi skal ikke forsat passivt se til på, at en flok gennemrådne politikere forærer og øder det hele væk.

  Verdi: Othello går sejrrig og triumferende i land fra sit skib:

  Rejoice! The Muslim pride
  is buried in the deep.
  Ours and heaven’s is the glory.
  After our arms the storm has conquered it.

  https://www.youtube.com/watch?v=Rhn8iSv6BJ4

   peerpede

   Posted: 4 februar 2018 - 15:48 - Svar

   Og bedste Henning, Hvem stemmer de ‘gennemrådne politikere’ til magten?
   Forøvrigt er Verdi en mester udi musikken, det inden det såkaldte demokrati var aktuelt.
   Visse der ofte skriver omkring politikere og deres gøren og laden, burde måske se sig selv i spejlet og tænke over hvorfor det ser ud som det gør.

    Henning Jensen

    Posted: 4 februar 2018 - 16:39 -

    Pøblen, og dermed jeg, stemmer partiernes opstillede politikere til magten.
    At disse opstillede kandidater så er gennemrådne, det er ikke den enkeltes valg, men den enkeltes dilemma.

    Hvorfor får jeg, og vi, dog ikke nogle sobre og ærlige personer præsenteret og opstillet ved valgene, som vi kan vælge imellem og stemme på, og ikke det samme svigtende ros som var opstillet ved sidste valg – og forrige valg – og forrige valg, o.s.v. – langt bagud i tiden.
    Råddenskaben starter nede i bunden af partiforeningerne, og derfra breder sig opad, hvor den bliver hængende.

    Ved det kommende valg har f.eks. jeg kun to muligheder ved valget. Enten vælge en af de samme svigtende tumber som jeg har stemt på ved tidligere valg, eller også lade være med at stemme.
    Det er nutidens demokrati. Og du har ret i at jeg er en af de skyldige, men hvordan kan jeg være andet?

    peerpede

    Posted: 4 februar 2018 - 17:04 -

    Tja Henning, jeg der bor i udlandet kan jo ikke stemme i Danmark mere, men jeg stemmer ‘blankt’ der hvor jeg er og det da jeg anser dagens model for demokrati er helt værdiløs.
    Vad det kan lede til kan jeg ikke svare på, men om 30-50% stemmer blankt, vil ethvert vindende parti overhovedet ikke have bare noget der bare minder om demokratisk legitimitet!
    Hvad man skal have i stedet for, virker være en svær nød at knække.
    Jeg tror ikke på stærke mænd, men måske på voksne mennesker der kan tage ansvar.
    Jeg er gammel, festen er snart slut og jeg er helt ærligt godt urolig over hvordan det ser ud idag og jeg tænker ikke hverken ISIS, eller lignende ubehageligheder, men mere på hvordan fremtiden bliver for mine børn og barnebarn.
    Det bliver igen en blank stemme igen, der findes ingen jeg har tillid til og jeg tror at demokratiet danser sin sidste vals på de bonede gulve.

    Henning Jensen

    Posted: 4 februar 2018 - 17:13 -

    Vi er meget enige.:-)

    steen

    Posted: 4 februar 2018 - 17:05 -

    Det er det gamle problem: Politik tiltrækker hverken de meste begavede, eller de mest sympatiske. De undgår det tværtimod for enhver pris. Sådan får vi de politikere, vi får.

    Jeg synes derimod, at islams forskellige sketer og begreber er mere kendte i Danmark end i Sverige. Efter Muhammedkrisen ved mange danskere kernebegreberne. Anderledes i Sverige hovr det indtil for få år siden, var ‘racisme’ overghovedet at ville oplyse om islam, endsige kritisere den. Derfor ved mange svenskere mindre, og derfor kan pressen tillade sig at bruge propagandistiske svindebegrebder som ‘islamofobi’. Det findes næsten ikke i danske medier

    peerpede

    Posted: 6 februar 2018 - 17:16 -

    Forskellen på at ligge i sofaen og stemme blankt, er helt enkelt at sofavælgerne måske 10-15% fordeles proportionalt på de forskellige valgbare partier, altså en sofastemme kan gå til enten C,S eller EL og måske give et mandat!
    En ‘blank’ stemme der registreres holdes udenfor sådant og regnes ikke overhovedet., dog viser en blank stemme personens foragt mod den rådende orden.

Ragnar Lodbroge

Posted: 4 februar 2018 - 13:41 - Svar

Heldigt for venstresiden at det var en hvid mand som gik amok i Italien, så nu har muslimerne frikort til at dræbe mindst et par millioner hvide igen, muslimernes trang til at dræbe vantro, er jo vores egen skyld, med den åbenlyse terror vi driver med på dem, beviset ser vi idag, en hvid mand har næsten dræbt en godt solbrændt, og det kalder selvsagt på hævn i passende mængde

Henning Jensen

Posted: 4 februar 2018 - 13:46 - Svar

Wahhabism.
Jeg har ikke kendskab til mange af disse ismer der strøs omkring i vore dage. Mit håb er, at der en dag vil opstå en fremadrettet “isme” der beslutter at “nu er nok – nok”, og som man kan deltage i.
Men min historiske nysgerrighed får mig til at anskaffe mig bogen. Jeg håber at den kan købes som e-bog, da jeg ikke har plads til flere fysiske bøger.

I mine yngre dage havde jeg min daglige gang på Vesterbro i København. Det var i den tid da de første tyrkere var ankommet som gæstearbejdere, og hvor nogle af dem begyndte som grønthandlere.
Jeg kendte nogle af disse grønthandlere, og det er sket nogle gange, at jeg og de har siddet udenfor deres butik, og drukket en øl sammen.
Det ville i vore dage være helt utænkeligt, og hverken butiksejerne selv, eller jeg, ville turde det i vore dage. Desuden er det mange år siden jeg selv sidst har handlet i en tyrkerbutik.
Og tanken om at gå ind til en muslimsk frisør, der har en barberkniv liggende på bordet foran, har jeg for længst afskrevet. Det er ikke et spørgsmål om manglende mod, men om manglende dumhed – så senil er jeg dog ikke blevet endnu.

Jeg undgår i vore dage helt muslimer i alle forhold, men det er helt tydeligt at de også undgår mig, og os, i en måske endnu højere grad. Fjendtligheden fra begge sider er stærkt stigende.
Integrationen er helt ophørt, og det er gået stærkere og stærkere siden 70’erne. Om det skyldes wahhabisme, eller blot indavlet religiøsitet blandt muslimer ved jeg ikke, men personlig kan jeg ingen steder øjne det mindste spor af spirende forsonlighed og fordragelighed, eller stigende sameksistens.

Allan Hansen

Posted: 4 februar 2018 - 16:11 - Svar

Islam = verdens største blodbad!
Om nazismens begyndelse.
Jødehad og terror!

Som bekendt tager nazismen sit udgangspunkt på den
Saudi arabiske halvø for omkring 1400 år
siden, med systematisk jøde udryddelse.(år 630)
Mahund og hans banditter slog alle jøderne og kristne ihjel i
Mekka, han tog deres hjem, land og
ejendomme for derefter, at voldtage deres
kvinder og børn og solgte dem som slaver.
629. islam angriber det kristne Øst Jordan.
Af de tre jødiske stammer Banu Qaynuka, Banu
Nadir og Banu Qurayza, blev de to totalt udslettet
den sidste slap væk.
Hitler var en stor beundre af islams jøde had, så
disse svinestreger blev omdrejnings punktet for
hans “nye,, nazisme.

P.S: Med udslettelsen af de to jødiske stammer, blev
hele grundlaget (kimet) for islams magt overtagelse “grundlagt,.

1) Islamisk stat (ISIS).

2) Jihad dvs. plyndrings togter og
slavehandel etc.etc.

3) Sharia Lov. (Bødeleernes håndbog).

– Som barbarerne forsøger, at holde hemmelig
for den Vestlige verden – og dog kan alle købe
den over nettet med 6 dages varsel.

Sharia Lov, er uden side stykke den mest
boldige, brutale og grusomme “afhandling,,
om barbarernes barbariske mishandling
af mennesker – denne verden nogensinde
har set!
Mahund og hans sexslaver:
Dette klip underbygger historien:

https://youtu.be/PyXORliXU3Q

I 710 var der knap gået 80 år siden røverhøvdingens Muhammeds død, og hans arvinger havde allerede spredt det islamiske imperium fra Kinas grænse til Atlanterhavetskysten i Nordafrika. Krigen i Mellemøsten begyndte med Muhammeds røvere og banditter, og den krig slutter aldrig. Muslimerne erobrede Irak i (637), Syrien (640), Ægypten (641), og Persien (641) – de var alle fortrinsvis jødiske og kristne samfund. Islam angriber jøder og kristne i Jerusalem 634-48 (stort blodbad og mange tyvekoster). Islam angriber det kristne Sudan 652,
Den tyrkiske jihad varede fra 1071 til 1683 – fra 1915-17 myrder tyrkerne 1,5 milion
kristne i Armenien.
Der bliver ikke tid/plads til islams største blodbad i Indien, Balkan og Afrika ( ca. 200 milioner
hinduer, buddhister og kristne etc. blev myrdet ( stort krigs bytte og mere end 20 milioner slaver.

Tim Pallis

Posted: 4 februar 2018 - 18:00 - Svar

Jeg er stærkt utilfreds med undertitlen på forsiden af denne bog. Den vidner om en stor misforståelse: “Hur en våldsam sekt i den arabiske örknen radikaliserade islam”. Wahabismen i Saudiarabien radikaliserede aldeles ikke islam. Det er rettroende islam lige efter bogen. Læs hellere andre forfattere, som ved hvad islam er f.eks. Robert Spencer eller Ibn Warraq. Jeg har lige læst Warraq’s fremragende fremstilling af islam’s terror doktriner: “The Islam in Islamic Terrorism. The Importance of Belief, Ideas, and Ideology.” Der får I rigtig besked. Jeg er træt af alt det vrøvl “islamisme” og “radikalisering.”

  Allan Hansen

  Posted: 4 februar 2018 - 20:03 - Svar

  Yes Tim, logistiken halter! Islam er islam. Basta!
  P.S.; Hvordan går det med din nye bog?

Niels Henriksen

Posted: 4 februar 2018 - 18:01 - Svar

Vi har tabt til islam, siger minister. Hun har helt ret.

Af: Hege Storhaug
4. februar 2018, 15:17

https://www.document.dk/2018/02/04/vi-har-tabt-til-islam-siger-ministe r-hun-har-helt-ret

– Vi har tabt til islam, fordi denne religions tilhængere tyr til våben, vold og terror. Derfor er der intet teater i Europa som vover at sætte et islamkritisk stykke op. Man ved det vil udløse ramaskrig fra de krænkedes rækker, og tilmed risikerer man voldelige reaktioner.

Dette er konklusionen hos måske Danmarks modigste minister, Inger Støjberg, som har ansvaret for indvandring og integration. Støjberg formulerer de skarpe udsagn om islam på sin blog på BT. Titlen er «En trist sandhed om islam», og er et ramsaltet opgør med denne religions så mange uberegnelige og voldelige tilbedere.

«Hvis man er mormon og ikke har lyst til at se at vi gør nar af blandt andet deres tro, så skal man lade med være at se stykket. Det står jo enhver frit for (at se det).»

Støjberg konstaterer at dette kan Holten sige helt risikofrit. «Prøv som et tankeeksperiment at bytte ‘mormon’ ud med ‘muslim’», siger Støjberg videre, og konstaterer selv følgende:

«Utænkeligt i Danmark anno 2018? Ja, desværre.»

Leave a Comment