29
nov
Seneste opdatering: 29/11-18 kl. 1245
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Danmark er forandret for altid

Danmark har i 2018 nået det antal indvandrere, som Danmarks Statistik anslog, at vi ville have i landet i år 2050.

Det er en overskrift, der burde udløse et politisk jordskælv. Det betyder, at Danmark ændres i et rasende tempo, Hvem har ansvaret? Sådan et tal falder ikke bare ned fra himmelen. Nogle har vidst det, mens det skete. Nogle har ønsket at det skulle ende sådan.

En masse mennesker, staten og lovgiverne følger med i hvad Danmarks Statistik melder ud. Hvorfor? Fordi befolkningsvæksten giver sig udslag på en række områder. Staten skal have tid til at udbygge og planlægge.

Derfor udarbejder Danmarks Statistik prognoser. Når de er så fejlslagne, som i dette tilfælde, må nogen have vidst det og ikke sagt noget. Alt imens befolkningen bliver stadig mere urolig.

Danmarks Statistik udarbejdede i 2008 – for bare ti år siden – en fremskrivning, der viste, at det forventede antal indvandrere fra ikke-vestlige lande – 340.518 – ville være nået i år 2050. Det tal viste sig imidlertid at være nået allerede i 2018 -32 år før! (…)

Antallet af efterkommere fra ikkevestlige lande – altså de indvandredes børn – skulle forventeligt nå 208.737 i 2050, men tallet var i 2018 på 149.663. Allerede i 2030, altså 20 år tidligere end forventet, vil antallet af efterkommere nå 208.000. Berlingske.

Det er svært at komme udenom: Politikerne ønsker multietniciteten og en udskiftning af befolkningen. De gør ingenting. Tværtimod: LLR vil undertegne en aftale der gør det muligt for endnu flere at komme til Danmark. (Migrantaftalen i Marakesh. o.a.)

Det er logisk og konsekvent: Udviklingen kan ikke gå hurtigt nok.  Document.dk

Se også Danmark står til at få 867.258 indvandrere i 2060 – vi har absolut ikke brug for en FN-pagt, der gør det værre og JP Leder: Danmark er forandret for altid. Se også Identitær Den store udskiftning er en realitet.

Uhrskov: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning er sat alt for lavt

For det første har DST lagt urealistisk lave forudsætninger ind for, hvor mange flere ikkevestlige indvandrere der vil komme til Danmark pr. tiår. Jeg nævner nu DST’s fremskrivning fra 2020 og til 2030, der fra 2030 og til 2040, så fra 2040 og til 2050 og endelig fra 2050 og til 2060. Den lyder således i de fire tiår (alle tal er rundet af): 56.000, 43.000, 32.000 og 20.000. DST har med andre ord lagt til grund, at der vil være et konstant faldende antal, der kommer til Danmark pr. tiår frem mod år 2060. JP


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Niels Henriksen

Posted: 29 november 2018 - 11:27 - Svar

David

Posted: 29 november 2018 - 11:33 - Svar

Jeg tror den eneste løsning for at stoppe den “sælgen ud af landet” som politikerne har gang i er.-

Det skal indskrives som lov at politikere med ledende ministerposter ikke må tage stillinger i organisationer som har med landes laden og gøren. Her tænkes på EU, NATO og FN. Det skal være muligt at vælges til EU politiker selvfølgeligt, men man må ikke tage stillinger i EU hvor de ikke demokratisk er blevet valgt til af folket, så som præsidenten for EU eller andre kommisær poster. Efter endt minister job i DK.

Vi bryster os af at have meget lidt korruption her i landet, men den her form hvor vi gang på gang ser en statsminister sælge ud, for derefter bare at skifte til en fed int post, er simpelthen den værste form for korruption vi kan have. Bør falde under landforræderi.

Det må ikke være muligt at kunne bestikke en statsminister, som det sker her hvor vedkommende hele tiden skal stå godt int for efterfølgende at kunne få et fedt job. Det skal der lovgives om, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Vi ser det også tydeligt i amerikansk politik, hvor der først rigtigtsker noget i anden valgperiode, for der skal der ikke lefles for at kunne sidde endu en omgang.

Multikulti ist tot

Posted: 29 november 2018 - 13:03 - Svar

Spørgsmålet er om 3 generation er talt med! 4,5 og 6 generation – som vi er oppe på til den tid – er helt sikkert ikke talt med. Så det er et gøg og gokke tal, det rigtige tal er meget højere.

Arne

Posted: 29 november 2018 - 15:30 - Svar

Hvem har givet de såkaldte politikere på ”ræveborgen” mandat til at indforskrive muslimer i 100 tusindvis, og det fra diverse eksotiske steder? Det, man har budt velkommen til Danmark, er bærmen fra diverse muslimske lande. Det er støjende og anmassende mennesker med en provokerende adfærd overfor værtsfolket.
Hvem har givet de åndsforladte politikere mandat til at ændre Danmark fra et homogent samfund til et multietnisk, samfund med alt hvad det indebærer af byrder for den etniske dansker? Gedehyrder, daglejere, dadeltrampere burde aldrig have fået opholdstilladelse i Danmark.
Kun politikere kan have den naive forestilling, ”-at en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt . (udtalt af Svend Auken)”

Det er vist ikke set før, at et lands magthavere, der ikke har den fornødne kontakt med virkeligheden, bevidst søger at undergrave egne nationale traditioner/værdinormer, kun for at erstatte dem med muslimernes tilbagestående og middelalderlige ørkenreligion, en djævleideologi, der bygger på en lovtekst, der blev dikteret af en mellemøstlig karavanefører og kameldriver, skrevet i et ørkenland i det 7. århundrede, og som deler verden op i haram/halal (forbudt/tilladt, illegalt/legalt, urent/rent), og hvor en stor del af hans (Muhammed) liv gik med at nedslagte anderledes tænkende.

Det er på ingen måde en ”fredens, mildhedens og tolerancens religion”, som vores politiske ringvrag har inviteret til landet de sidste 40 år. Vi må konstatere, at islam har brug for akut hjælp (reformer), for det er en fejlslagen og syg samfundsmodel, der holder sine troende i et kvælertag. Vi kan også koldt konstatere, at det kun er muslimer, der bekræfter deres tro ved at sprænge bomber, så sagesløse mennesker bliver dræbt, og nedbrænder kristne kirker og andre landes ambassader. Selv om ikke alle muslimer måske er terroister, så er næsten alle terroister muslimer!
Vore politikere og deres medløbere i godhedsindustriens elitedivision (de barmhjertige samaritanere af sidste dages hellige) lukker øjnene for, at islam er en religion, der opelsker sine troende til at praktisere had og vold mod anderledes tænkende.

Den islamiske trusselkultur er desværre en faktor, man skal regne med i dagens Danmark/ Europa. Er der ting, der ikke behager de herrer muslimer, bruger man den helt uacceptable metode, at true sig til goder/fordele eller at tryne (dræbe/lemlæste) anderledes tænkende. For en muslim er samtale med en ikke-muslim nærmest ikke eksisterende, idet muslimerne mener at det er en hellig pligt at påtvinge/udbrede islam til resten af verden.
Godhedsindustriens halal-glade meningsdannere er blevet bakket massivt op af vores inkompetente politikere, der har været for blåøjede og alt for imødekommende overfor den muslimske indvandring. De har aldrig gjort sig tanker om konsekvenserne af deres handlinger, men har rask væk stemplet anderledes tænkende som idioter, snævertsynede og lumre nationalister, bagstræberiske og racister. Rakte det ikke, så kunne man altid trække ”jøde- og/eller nazi-kortet” frem. Som det er denne kreds læsere bekendt, når argumentet er svagt, så hæves stemmen og man gør vold på den seriøse argumentation.
Og jeg er træt af argumentationen, at terroraktioner ikke har noget med islam at gøre. Skal vi godtage dette absurde postulat, så har alkoholikere heller intet med alkohol at gøre.

I ikke så få tilfælde er det den rå vold, der sætter dagsordenen, vel at mærke en vold udøvet af vore nye ”herrer”, de forfulgte og i egne øjne altid stigmatiserede og forfulgte muslimer, der må gå åhh så meget igennem. Disse troende mennesker der gør sig bedre end alle andre. Hos dem ser man dette mærkelige, at væsentlige ting som satire, humor og vel især selvironi er totalt fraværende! Og tilsyneladende er logik og fornuft totalt fraværende i islam.
Fraværende er også det at tage hånd om egen sitiation, at reflektere over ens handlinger, i stedet for til stadighed at ty til fornægtelsen og ”at det er de andre.” Men fornægtelsen og ”at det er de andres skyld,” er jo gået rent ind hos visse vores egne forrædere. Gang på gang skal vi fra vores egne høre:
”Vi er flove”
”Vi er grimme”
”Vi hader os selv”
”Vi har ikke noget at tilbyde”
Det er en gang spanking så det basker.

Hvordan kan muslimerne komme til landet og tro, at de kan diktere os dagsordenen! Hvad kommer de fra! Når det gælder tabernationer, så er de arabisk-islamiske middelhavslande indehaver af førertrøjen når det gælder manglende infrastruktur og produktion. Deres vigtigste produktion er børneproduktion, selvmordsbomber og hadekampagner mod anderledes tænkende. De trækker deres had op fra en tilsyneladende bundløs brønd. De har i årevis været på forsørgelse hos EU. De står i kø foran de vestlige ambassader, for at komme til det forjættede land, og når det så lykkedes, så gør de alt for at svine værtslandet til.
Det er mange muslimers form for taknemmelighed.
De fleste kommer fra underudviklede lande, hvor der hverken er styr på det ene eller det andet. De har husdyr i deres stuer, og deres afføring forretter de i et hul i jorden. Muslimerne vil blæse på vores samfund og på vores menneskesyn. De helmer ikke, før de får ødelagt de vestlige samfund. Og vi må konstatere, at de etniske danskere er svage og magelige, de har nok i deres samtale-køkkener og det underlødige og kundskabsforagtende bras der bliver bragt på vores hjemlige TV- kanaler – efter laveste fællesnævner – i stedet for at tage skeen i den anden hånd, og give muslimerne kamp til stregen. Europa har taget mennesker til sig, som på sigt er en tikkende bombe (en Trojansk Hest).

For ikke så mange år siden var ord som beslutsomhed, konsekvens, pligt, handling, det man kalder plus ord, det er i dag hos politikerne afløst af ord som fejhed, slaphed og ideologiske fordomme (misforstået politisk korrekthed), sidstnævnte selfølgelig vendt til fordel for de indtrængende muslimer. Vores politikere og hele behandler systemet samt medløberne af politiske korrekte fra godhedsindustrien samt storbyidioterne, behandler muslimerne på en underdanig og alt for ærbødig og blødagtig måde.
De sætter kvarterer i brand og øver hærværk, voldtægt, personfarlig kriminalitet, men intet sker. Mod sådanne muslimske lømler burde der bruges gummikugler, tåregas og knipler, men det er ren ønsketænkning, for politiet, hvis de endelig vover sig ind i boligkvatererne, så flygter de hvis de er i undertal eller føler sig truet, eller prøver sig frem med utidigt krammeri, skvatmikler er de. De fleste muslimer kan man ikke tale til rette eller forhandle med, de skal have det med det varme blys sprog.

Det største problem Danmark har, er, at blandt de politikere vi har valgt til at lede dette land, er det de færreste der har de nødvendige lederevner (visioner), for at udstikke en kurs hvor vi skal hen, uden at miste sammenhængskraften. Det skal jo ikke bare dække en valgperiode (4 år), men burde række videre (10-20 år). Det vigtigste for de fleste politikere er desværre at klæbe til taburetten når de endelig er kommet til fadet, og ikke sætte hårdt mod hårdt.
Smaltalk, dovne, behage-og bekræftelsessyge, og mange gange en pinlig optræden i TV-mediet er ikke usædvanligt for disse magthavere, der svinger som vinden blæser. Populistiske og platte udtalelser flyder i en lind strøm fra dem, nøjagtig som skidt fra en spædekalv. Vore dages politikere har ingen pondus, men er letvægtere uden den fornødne ballast til at styre og især tage vare på Danmark. De burde smides ud på historiens losseplads, samt dømmes for deres ødelæggelse af Danmark.

Vi er blevet og bliver på det groveste vildledt af disse vore politiske beslutningstagere, der år efter år har vist sig ikke at være deres opgave voksen. Politikerne er efterhånden så fanget i deres ”politiske korrekthed”, at de er blevet handlingslammede. Politikerne og deres medløbere – Lektor Besserwissen og generalsekretær Uberklug – snakker evig og altid om tolerance, imødekommenhed, inklution, langmodighed og mangfoldighed, men det indebærer jo unægtelig, at vi skal lukke øjnene for de mennesker der kommer til vores land, kun med den hensigt at skabe kaos i et ellers velordnet og homogent samfund. Det er utroligt naivt at tro, at man bare kan lave mennesker om, når de har den tro i baggagen, at deres tro er overlegen vores, og at vores vestlige samfund er et onde. Hvornår går det dog op for beslutningstagerne, at de kommer til os med foragt!

Vi skal åbenbart som danskere bøje nakken og tale sagte når muslimer er til stede. Det hverken kan eller skal man, hvis man er sig sin danskhed bevidst. Som tidligere FN-soldat må jeg sige, at tilværelsen ved fronten kræver handling. Hvis udviklingen fortsætter som den har gjort de sidste 40 år, så er der kun den nødtvungne vej tilbage: Det private initiativ, for tilværelsen ved en frontlinie kræver aktiv handling, hvis man ikke selv vil gå under.

Når der hæver sig kritiske røster over den førte politik, så får vi at vide, at vi er bundet af den og den konvention (Flygtningekonventionen, Den Europæiske menneskerettighedskonvention, Statsløsekonventionen) , traktat, forfatning, og at vi skal tænke på vores ”internationale omdømme”, eller hvad de nu disker op med, noget de færreste vel var klar over ud over nogle få embedsmænd på Slotsholmen.
Vores såkaldte ”internationale forpligtelser” er jo ikke begreber, der har nogen form for objektiv målrettethed, men som i høj grad er underlagt personlige præferencer. Man har med andre ord, uden at spørge befolkningen, indskrænket og tvangsbundet sin egen frihed i og med, at man efter anden verdenskrig har tilsluttet sig dit og dat, og det har ikke ligefrem været til gavn for Danmark, der konstant skal stå med åbne arme og ”byde velkommen” til endnu en familie, der ikke agter at klare sig selv.

  Felix Krull

  Posted: 29 november 2018 - 23:44 - Svar

  Hvem har givet de såkaldte politikere på ”ræveborgen” mandat til at indforskrive muslimer i 100 tusindvis

  Folk, der har stemt til Folketingsvalg.

  Saadan er reglerne: politikere har, som nogle af de eneste i landet, lov til at lyve i embeds medfoer, dvs. der er ikke noget at komme efter, naar Kristian Thulesen-Dahl om et par uger stiller sig op og fortaeller, at Marrakesh-aftalen er kronen paa hans politiske liv.

   Britta Due Andersen

   Posted: 30 november 2018 - 09:10 - Svar

   Hold da op, KTD har handlet, men hvad med dig? har du andet end siddet i din varme stue i et ekkokammer og skrevet på nettet? Han derimod har stået ude i virkeligheden i isende kulde, for det har været meget koldt at stå op for DF i mange år. Ktd mener, han får mest ud af demokratiets langsommelig vej, i stedet for at hævde de rene hænders politik og kravle op i et højt træ. For ham er 2 fugle i hånden bedre end 10 på taget. Du kan have en anden holdning til taktik, men derfor bør man ikke svine folk til.

    Kenneth

    Posted: 30 november 2018 - 10:25 -

    Der er delte holdninger omkring KTD.

    Jeg selv er enig med Eva Selsing som i et debatindlæg skrev følgende ting om ham:

    “Bureaukraten Thulesen-Dahl nyder roen og anerkendelsen som det ansvarsfrie støtteparti, der nærmest har fået plads i det gode midterselskab. For at holde vælgerne hen starter man i ny og næ en symboldebat om frikadeller eller deslignende – den slags trækker overskrifter (og for DF-ledelsen gavnligt hysteri fra de sædvanlige grædekoner på venstrefløjen og i medierne), og partiet kan derved nasse på sin tidligere position som forsvarer af dansk kultur. Et mummespil, ja, men mon ikke vælgerne er ved at gennemskue strategien?”

    https://www.berlingske.dk/kommentatorer/nye-borgerlige-kommer-ind-vens tre-og-df-bloeder

Flemming Lau

Posted: 29 november 2018 - 16:12 - Svar

Jeg tror vi får valg inden jul!

  David

  Posted: 29 november 2018 - 16:28 - Svar

  Det vil jeg lade være mit jule ønske for i år

Leave a Comment