20
maj
Seneste opdatering: 20/5-19 kl. 1158
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Se de tre tidligere videoer.

Weimar i Oldham

Tommy Robinsons valgkampagne blev forleden angrebet af tilrejsende muslimer, der kaldte sig Muslim Defence League. Her beskriver Avi Yemini hvordan presse og You Tube/Google forsøger at forhindre, at offentligheden får kendskab til overfaldet. CENSORED: THE ONE VIDEO THEY KNOW WILL WIN TOMMY THE ELECTION.

Dette er krigen, vesteuropæiske politikere har plantet, mens den endnu er lille og administrerbar. Det bliver den ikke ved med at være, og det skal politikerne være meget, meget mere nervøse for, end de er, for de vil blive gjort eneansvarlige for de tragedier, der allerede begynder at komme ud af deres sociale eksperiment.

MSM-dækningen er yderst sparsom og forudindtaget mod Tommy Robinson. Hvad vi ser er, at man ikke kan have ægte demokrati i en multikultur. Folk grupperer sig efter etnicitet, og går til angreb på alle andre.

Læs mere » 19
maj
Seneste opdatering: 20/5-19 kl. 0815
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“Regn ikke med meget velfærd i fremtiden”

Det er kommunerne og de private husholdninger der er belånet op over skorstenen. Den svenske krone er i frit fald, idag koster den 69 danske ører. “En fallande krona kan förklaras av att utlandet tappat förtroende för vår ekonomi och politiska styre. Men det handlar inte om att devalvera den svenska kronan utan om att devalvera landet Sverige,” skriver Tino Sanandaji, nationaløkonom.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bekymrer sig over “det negative Sverigebillede.” Det bekymrende ved det svenske selvbillede er, at det befinder sig på et tidpunkt omkring Olof Palme, da Sverige var verdens fjerde rigeste land, og havde en fredelig, produktiv befolkning.

Ulrik Høy dagbog 10: De koranvenlige

De koranvenlige danskere er pot og pande med kalifatets bedste venner

De koranvenlige danskere hyler og skriger over Rasmus Paludan, der spadserer rundt på Nørrebro og siger det, som andre ikke tør sige og stiller op til det, som andre kun stiller op til i deres værste mareridt. Hvem går frivilligt ind til løverne i Zoo og rykker dem i halen? Jeg gjorde det ikke – i al fald ikke uden dyrepasser, bevæbnede vagter og en storvildtjæger i buskadset.

Læs mere » 19
maj
Seneste opdatering: 19/5-19 kl. 1744
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

Af Jens Graae

Björn Wahlroos, der er bestyrelsesformand i forsikringskoncernen Sampo i Finland og en kendt og magtfuld person i finsk erhvervsliv har i Hufvudstadsbladet via netavisen ”Fria Tider” givet udtryk for den opfattelse, at det var en stor misforståelse at Finland gik med i EU’s valuta, ”euroen”, i 1999. Björn Wahlroos mener, at Finland burde have beholdt sin egen valuta.

Et finsk arbejdsmarked sidder fast i en ”tysk valuta”

Björn Wahlroos har den opfattelse, at Finland har et dårligt fungerende arbejdsmarked. Det synes indlysende, at han mener, at Finland ikke har frie muligheder til at devaluere for at styrke eksporten eller ændre renten, hvis det skulle blive nødvendigt. Det tyske system er i store træk modellen som euroen er opbygget omkring og det system passer ikke til størstedelen af de øvrige EU lande, tilsyneladende Finland inkluderet.

Landene har strukturelt store forskelligheder, der bliver uhensigtsmæssig, når man indfører en fælles valuta og faste rammer for ændringer af valutaen, renter mm. Strukturerne i samfundene skal helst være næsten ens. Og det virkelige problem er, at EU forhindrer det enkelte land, der er medlem af euro-fællesskabet, at have kontrollen over deres egen økonomi. De er f.eks. udelukket fra at kunne devaluere eller revaluere. Finlands bruttonationalprodukt har i øvrigt ikke ændret sig i opadgående retning siden 2007. Björn Wahlroos giver euroen skylden for Finlands markedsmæssige stilstand.

Læs mere »