22
Apr
Seneste opdatering: 22/4-14 kl. 2131
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!

1-Indspilning i fuld skærm 22-04-2014 134332

Svenske medier er 100 % afetnificerede, men de dræbte er: Two young Syrian-Aramean brothers ( Bassam & Naim Touma) were killed and more were injured in a shooting in the city of Norrköping last night!  Nja, unge og unge.  Syrianer er kristne fra enten Tyrkiet, Iran, Irak, Syrien eller Libanon.

Der er 10.000 af dem i Danmark og 120.000 i Sverige, flest i Södertälje syd for Stockholm, hovedsæde for Scania AB og Astra Zeneca. Deres opførsel, mord og korruption især i Södertälje, hvor de har chikaneret og fordrevet muslimer, er beviset på, at man ikke skal stirre sig blind på islam, men interessere sig for den dysfunktionelle mentalitet og klankultur i muslimsk dominerede lande. De kan være nok så meget kristne, men de ødelægger fungerende stater.

Enhver indvandring fra den del af verden, er et socialt og nationalt opløsningsmiddel, og Sverige har efter alt at dømme i sinde at opløse sig selv, nå ja, med mindre vælgerne beslutter noget andet til september, men det har jeg ventet forgæves på i næsten tyve år, så jeg kan kun blive glædeligt overrasket, hvis svensk folkestyre pludselig skulle beslutte sig for at fungere.

Sverige importerar kaos, skrev Lars Hedegaard meget apropos i går. Mon ikke? Svensk politi holdt en pressekonference, der skulle give indtryk af, de har styr på det. Det er som tidligere sagt, en ren Poptemkinkulisse, en Valium til folket. Er der ikke en svensk medicinalindustri, der fremstiller det stof efterhånden? Jeg har en idé til et navn til præparatet: “Lugn, håll käften” – indlægsseddelen skal have underrubrikken “øvrigheden har tjek på det.” Æd en pille og skyl efter med en Pripps Folköl, den holder 2.8 % og hjælper alligevel ikke.

Två personer miste livet och flera personer skadades efter ett stort bråk i Hageby i Norrköping i går. Två bröder i 35-40-årsåldern dödades och flera skadades. Nu sitter fem personer anhållna misstänkta för inblandning i dådet.Flera källor uppger för Aftonbladet att några män från de två släkterna började bråka redan under en gudstjänst i Norrköping på påskdagen. Polisen kallades till platsen och två anmälningar om misshandel upprättades.

Det var vid 22-tiden på måndagskvällen som polisen larmades om flera attacker i stadsdelen Hageby. Polisen beskrev situationen som kaotisk och många personer ska ha befunnit sig i området.Både skjutvapen, knivar och knogjärn användes i vad som tros vara en samordnad attack. – Det var fullständigt kaos på platsen, det pågick fortfarande bråk när polisen kom dit, säger Anne Asp. Döda i släktuppgörelse var bröder

1-Indspilning i fuld skærm 22-04-2014 152439

Støjsenderen Støjberg

Igen vælger Inger Støjberg at udstille sin egen vores andres afmagt med at komme med tomme trusler. Kom tilbage, når du har i sinde at udøve magt, dvs. lukke moskéen og give dens indhavere en enkeltbillet ud af landet. Vær så rar at holde mund indtil da. Venstres impotens er pinefuld.

Det er langt fra pæne ord, Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg (V), har at sige om Oussama El-Saadi, formanden for moskéen på Grimhøjvej i Brabrand ved Aarhus, der senest er kommet i vælten, fordi han har kaldt en 21-årig dansker, der døde i en selvmordsaktion i Mellemøsten, for en helt.

»Han er en fej hund. Tænk at sidde i en moské og drive unge mænd ud i at begå mord i Allahs navn. Og ikke mindst tænk på de forældre, der sidder tilbage, som er bundulykkelige. Efter min mening burde Oussama El-Saadi pakke sine ting og rejse ud af Danmark. Han hører simpelthen ikke til her,« siger Inger Støjberg. V: Aarhusiansk moské-leder er en »fej hund« 21
Apr
Seneste opdatering: 21/4-14 kl. 2220
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!

De er set gennem en forelsket udlændings øjne i påsken, men jeg har fået lov at låne dem. Jeg har kun redigeret, beskåret osv. Jeg vil gerne slå et slag for still-billedet, så tit som jeg kan, og dem man ikke rigtig forstår, er de bedste. Der er et til her.  De forærer ikke alt, man skal selv digte med, ligesom i god litteratur. Det antydede er hele humlen. Click photos for full screen.

2-April 18 2014 070 3-April 16 2014 297 4-April 16 2014 2101-April 16 2014 118

Læs mere » 21
Apr
Seneste opdatering: 22/4-14 kl. 0115
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Usvigelig SVT vinkling. På SVT er der stadig noget, der hedder ‘islamfobi’. De har endnu ikke tjekket kilderne til ordet. Virkeligheden betyder ikke noget for forrædderne i  SVT, folkeopdragelsen betyder alt.

Lars Hedegaard: Sverige importerar kaos

I Jan Tullbergs bog fremgår det, at indvandringen nu koster svenskerne 250 milliarder om året, cirka 35.000 pr skattebetaler, omtrent det samme økonomen Lars Jansson kom frem til i 2002hvordan det så kan være uændret efter Fredrik Reinfeldts helt ekstraordinære hærgen i otte år.

“Hvordan kan dette ikke være landsforrædderi?,” spørger  Paul Weston om hans engelske modstykke, Tony Blair. De to har mere til fælles, end at de kaldte deres partier “det ny” hhv. Labour og Moderaterna. Tiden har indhentet begge konstruktioner, men kun i Sverige ses en tilbagevenden til socialdemokratismen, der intet modtræk har på den langt fremskredne overgivelse af landet til såkaldte flygtninge..

Der er mange let varierende definitioner på folkemord-genocide, men alle indeholder en passus om, at den der ved hjælp af bosætningspolitik fordriver et oprindeligt folk fra dets land, gør sig skyldig i folkemord. De to herrer er selv efter FN’s definition på kanten af at være simple forbrydere, der hører mere hjemme foran en domstol end i et parlament.

Er der da fordrevne svenskere? Ja, masser af internt fordrevne. Titusinder af svenskere, der ellers ville have boet i Malmø, Sødertälje eller Landskrona er gennem årtierne flyttet ud i landet, nogle har naturligvis forladt Sverige helt.

Det er et kostbart selvmord Sverige er ude i, og det er næppe en oplysning, der vil figurere i den svenske valgkamp, hvis svenske journalister får lov at sætte dagsordenen. Hvis svenskerne vågner op til nogle enkle økonomiske og demografiske fakta, så går det sjove ud af at være riksdagspolitiker på meget kort tid, og det vil svensk journalistik, – den mest reaktionære kraft i landet – naturligvis ikke medvirke til, så det vil ske sent, men det vil ske.

Efter att Sverige kunnat njuta 200 års fred som homogen nationalstat, har svenska politiker fått nog. De har tråkigt och har därför beslutat sig för att byta ut den svenska befolkningen mot mera färgstarka populationer från fjärran land, som varje dag bjuder på nya utmaningar såsom spännande ideologier, krig, fattigdom, analfabetism, kvinnoförtryck och homofobi. Projektet går över all förväntan. En fjärdedel av landets befolkning har nu utländsk bakgrund och invandringen kostar 250 miljarder kronor om året.

Detta meddelar den förre docenten vid Handelshögskolan i Stockholm, Jan Tullberg, i sin nyligen utkomna bok Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik. Den kan laddas ner på nätet och är absolut värd att läsa om man vill veta vad som pågår i världens humanitära stormakt. Som Tullberg detaljerat berättar råder det i stort sett fri entré till Sverige för var och en som kan betala en människosmugglare. Och det kan bli en rätt god affär, eftersom detta engångsbelopp kan bytas in mot permanent försörjning för hela familjen eller klanen – på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

En av bokens styrkor är de detaljerade statistiska upplysningarna om invandrarnas antal och vad de kostar det svenska samhället. Det framgår att antalet uppehållstillstånd framförallt har exploderat sedan Fredrik Reinfeldts borgerliga allians kom till makten 2006. Här är Tullbergs statistik över utdelade uppehållstillstånd:

20 tusen per år under 1980-talet, 40 tusen per år under 1990-talet, 60 tusen per år under 00-talet, fram till regeringsskiftet 2006, 100 tusen per år efter 2006. Detta betyder att Sveriges invandrarandel har stigit från 18,3 procent 2002 till 24,4 procent 2013. Migrationsmyndigheterna anger visserligen en annan siffra för 2013, nämligen 16 procent, men som Tullberg överbevisande argumenterar för är den siffran alldeles för låg.

”En självreglering kommer knappast att sätta in förrän Sverige genom en omfattande invandring förändrats till så låg ekonomisk nivå och så omfattande sociala problem att en bosättning i Sverige inte längre framstår som lockande.”

När det inträffar kommer hundratusentals invandrare, som hade sett fram emot evig försörjning i Sverige, naturligtvis att söka sig till de grannländer som har fört en marginellt mera restriktiv invandringspolitik, till exempel Danmark, Norge och Finland – där det fortfarande finns skattebetalare som kan betala. Det betyder att Sverige via sin generösa invandringspolitik snabbt kommer att utvecklas till ett hot mot grannländerna. Det är ingen slutsats som Tullberg drar, men den är uppenbar. Lars Hedegaard: RECENSION: Sverige importerar kaos (Dansk: Sverige importerer kaos.)

Tegn på selvstendig tenkning i Sverige

Af Christian Skaug

Dosent Jan Tull­berg ved Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm har skre­vet en bok om inn­vand­rin­gen til Sve­rige hvor han går skarpt i rette med poli­tik­ken som føres i øyeblik­ket – etter for­fat­te­rens opp­fat­ning er den destruktiv.

Pro­ble­met er at det ikke kan snak­kes om. Tull­berg drar en pas­sende sam­men­lig­ning når han sier at det er like vans­ke­lig å dis­ku­tere inn­vand­ring i Sve­rige om sex i Victoria-tidens England.

For­or­det lig­ger ute på net­tet, og anty­der at Tull­berg er et slags svensk svar på Paul Col­lier, og noe av inn­hol­det i boken hans brin­ger tan­kene hen på Brochmann-rapporten. (Dere hus­ker den, ikke sant?) Tull­berg går ikke av veien for mediekritikk:

I media finns dels en gene­rell inställ­ning, dels en rad inci­den­ter som vink­las för att läsa­ren skall få det intryck som jour­na­lis­ten efter­strävar. På nätet finns nu ofta kom­plet­te­rande infor­ma­tion som till viss del eli­mi­ne­rat de kon­ven­tio­nella medias tolk­nings­före­träde. Svenska fol­ket har i hög grad befriats från illu­sio­nen om att media föl­jer den moral de offi­ci­ellt hyl­lar – ”sant, rele­vant och kon­se­kvensne­ut­ralt”. Dagens läsare är i högre grad med­ve­ten om att hon inte bara blir informe­rad, utan även desinformerad.

Selv ser han det ikke som sin jobb å kor­ri­gere bil­det som teg­nes, men å tegne sitt eget rea­lis­tiske sådanne, sett fra sin syns­vin­kel som økonom, og vel vitende om at det ikke kan gjø­res uten å banne i kirken. Det betyr ikke at den kul­tu­relle dimen­sjo­nen er fraværende:

Mitt intresse väck­tes av en inter­na­tio­nell pro­ble­ma­tik vad gäl­ler kul­tu­rella mot­sätt­nin­gar och de pro­blem de med­för för til­li­ten i ett sam­hälle, samt möj­lig­he­ten att utveckla eller bibe­hålla ett sam­hälle med en fun­ge­rande demokrati.

Ei hel­ler den politiske:

Den väs­ter­ländska model­len med demo­kra­tiska natio­nal­sta­ter fram­stod för drygt 20 år sedan som värl­dens ideo­logiska vin­nare. Det svenska folk­hem­met är en vari­ant av denna modell som idag kom­mit att ifrå­gasät­tas. Nu är inte endast hem­met under ombygg­nad, utan det anses fin­nas ett behov av ett nytt folk; för att ta hand om pen­sionä­rerna, för att ta jobb som svens­kar inte vill ha, för att ta hand om alla invand­rare. Svens­kar anses inte län­gre kunna klara uppgif­terna själva. Mest av allt för att det plöts­ligt upp­stått en plikt att ta emot den som vill komma hit.

Læs mere »