19
Sep
Seneste opdatering: 19/9-14 kl. 0614
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det er lidt mindre end der bor i Gøteborg, og lidt flere end der bor i Malmø. Hidtil i år er der blevet født 99.395.420. Nettooverskuddet er 58.383.800.  Det svarer til Italiens befolkning, det kan man se her.

Vores nugældende Flygtningekonvention lider af to fatale fejl, som politikerne har fået lov at overse i alt for mange år. De lægger ingen vægt på det, fordi de er gidsler af deres eget lukkede miljø, de skal have nogen, der minder dem.  Konventionen tager ikke hensyn til islams civillisatoriske sammenbrud, der kan vare i 30 år, og som vi ikke kan stille ret meget op i mod, og den tager ikke hensyn til befolkningsudviklingen i navnlig Afrika. Selvom den sidste har spillet sig ud på Middelhavet hver sommer i virkelig mange år, lader EU og de nationale politikere, som om det er en regnbyge, der går over. Det gør de, fordi der er mere i det for dem selv i at erklære deres landsmænd indirekte krig end ikke. De er skideligeglade indtil nogen stiller dem til ansvar udenfor deres private gadedør.

Ergo, når det regner, bliver vi våde. Når det ikke regner, holder vi os tørre. Vi har under alle omstændigheder ikke lov at bruge en paraply, “flygtninge” har forret for vores nationale eksistens. Under de nugældende forhold kan man nærmest sætte en dato på, hvornår Europæere ikke længere er flertallet i Europa. Materialisterne mener, at mennesker er mennesker, mere konservative mener, at kultur betyder noget. Det mener jeg. Jeg mener derfor også, at europæiske politikere styrer deres befolkninger imod ikke bare konflikt, men fordrivelse og udslettelse. Jeg er dem derfor mindre end uvenligt stemt.

Det vil ske i anden halvdel af dette århundrede, og Sverige er gået først, som de fleste danskere vist er blevet klar over nu. Hvis de så under den svenske medieradar, som jeg har gjort i femten år, ville de vide at det er meget mere fremskredent, end man kan få at vide ved at læse og høre svenske medier. Og eftersom demografi udvikler sig langsomt, har vi ikke set de egentlige skader endnu. Latenstiden er lang, når skaden går op for et flertal, har det været for sent i årtier.

Jeg tænker på Europa, men mest på den lillebitte plet, der hedder Danmark, som jeg har arvet fra mine forfædre i 600 år. Vi kan nå at redde os endnu, men det skal være snart. Vi er allerede af sanseløse politikere påført problemer, der vil tage os generationer at absorbere, hvis det er muligt. Der er vage tegn på erkendelse, ikke særlig mange, når man tænker på at Europas elite bliver lønnet rigeligt for at være mere informerede end os andre.

Sverige vil efter mit  kvalificerede skøn ikke nå at nyde godt af den, men først efterkommerene ved det. Det er som en ryger, der har røget i 40 år, hen vil antagelig udvikle lungekræft. Kræftpatienter kæmper dog også for deres liv, nogle overlever i forandret skikkelse, men prognosen er altid usikker. Dette har været muligt, fordi den svenske elite er om muligt endnu mere verdensfjern end resten af Europas.

Som altid er det toppen af samfundene, der sidst bliver opmærksomme på faren. Derfor, og fordi jeg kender den, afskyr jeg overklassen. Den har en svingdør, hvad der er oppe idag, er nede i morgen, men jeg afskyr den til enhver tid siddende overklasse med enkelte undtagelser. Jeg går ud fra, det kan koges ned til noget i den menneskelige natur, jeg aldrig har forliget mig med, og jeg undtager ikke mig selv.

Hvis jeg selv blev overklasse igen, ville jeg være en ringere kritiker, og jeg ville forhåbentlig holde op med at skrive, for ethvert samfund bør betragtes nedefra. Derfor gjorde den fotograf i grunden helt ret, der engang fotograferede daværende udenrigsminister Ellemann Jensen nedefra til hans store harme, selvom det strider mod alle gode portrætregler. Man behøver bare læse fjølsmaven Ellemann i dag, for at vide hvor afkoblet samfundtoppen er fra deres landsmænds virkelighed. Selv er jeg stadig i fuld gang med at skrive mig ud af det gode selskab, det skulle være den bedste garanti for, at jeg ikke holder op. Medvind er en dræber. (Se også: Karen Jespersen: Danmark kan forandres for altid.)

Grænsekontrollen genoprettes mellem EU-landene.

Et sådant tiltag forekommer allerede ved Frankrigs grænser. Den franske regering har længe overtrådt flere af EU’s regler – eksempelvis et forbud mod at lade statsgælden andrage mere end 2 procent af bruttonationalproduktet.Mellem de to Middelhavsbyer Menton og Ventimiglia fandtes tidligere den italiensk-franske grænse. Den forsvandt med Schengen-systemet.Men i 2014 kom den tilbage. Et tog med et stort antal afrikanske indvandrere blev standset af fransk politi, og de illegale passagerer blev smidt tilbage til Italien.

Læs mere » 18
Sep
Seneste opdatering: 18/9-14 kl. 1855
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Jeg har lånt denne post af Kim Møller da min desværre eneste bærbare er ramt af noget malware, der gør den kører på under halv kraft og er nær ubrugelig. Man kan supplere med en virkelig god historisk redegørelse for semi-totalitarisme i svenske medier siden den tidlige Palme med særlig henblik på deres opførsel i valgkampen: SR-SVT är en stat i staten. En af advokatens betragtninger nedenfor minder mig om, hvad sinologen, docent Lars Berglund sagde for lidt over ti år siden. Det er ikke mindre sandt i dag 6-700.000 nysvenskere senere, eller er det en million? Jeg kan ikke slå det op med dette apparat.

“Detta är förste gången i världshistorien som en demokratisk vald regering tvingar sit eget folk at bekosta sin egen kolonisering“.

“Man kan  kalde dagens Sverige for det Tredje Riges spejlbillede.”
Nedenstående konservative kronikør har gennem årene skrevet flere barske indlæg rettet mod Dansk Folkeparti, den politiske debats xenofobi og samfundets manglende forståelse for etnisk mangfoldighed. Jeg citerer af forståelsesmæssige årsager lidt fra tidligere læserbreve under grafikken, men det er ikke nemt at ændre holdninger, og han fortjener af samme årsag respekt. Kronik af advokat Klaus Ewald i onsdagens udgave af Fyens Stiftstidende – Nordens Libanon (ikke online, kræver login).

“Den svenske statsminister Per Albin Hansson omtalte i 1928 den socialdemokratiske velfærdsstat som et folkehjem. 85 år senere står Sverige foran en befolkningsmæssig ændring, som vil omdanne Sverige til et Nordens Libanon. … Flygtninge og indvandrere, fortrinsvis med muslimsk baggrund, udgør en fjerdedel af den svenske befolkning.

Integrationen lægger beslag på godt 200 milliarder svenske kroner årligt. Hele boligområder i svenske byer huser folk med flygtningebaggrund, boligområder, hvor politi, brand og socialmyndigheder har urimelige arbejdsvilkår. De fremmede sætter dagsordenen. Salafister og radikale muslimer har kronede dage. Og det bliver kun værre i årene fremover. …

Kritik af indvandrerpolitikken er i svensk terminologi også et udtryk for racisme. Sverige har udviklet sig til et orwellsk samfund. I valgkampen nedggjordes de yderligtgående Sverigedemokraterna, der som det eneste parti kritiserer det galehus, Sverige har udviklet sig til -og skønt partiet høstede 13 procent af stemmerne ved valget i søndags, vil ingen samarbejde med det.

Seneste rigsdagsvedtagelse går på, at Sverige over den næste fire år skal modtage yderligere 340.000 flygtninge med mellemøstlig baggrund. Formålet er bl. a at sikre Sverige mod et faldende befolkningstal. Dette til trods for at enhver erfaring viser, at der ikke er hverken økonomi eller ansvarlighed i at eksperimentere med indvandring alene baseret på politisk korrekthed. Fakta viser, at kun hver anden flygtning har fået job efter otte år, og at 40 pct. stadig står uden arbejde efter 15 år. …

Hvor nationalsocialisterne udryddede og besværliggjorde levevilkårene for de minoriteter, som ikke passede ind i det nazistiske verdensrige, besværliggør og ødelægger den politiske propagandamaskine, lobbyisterne og de etablerede partier fremtiden for landets egne borgere. Det er aldrig før set i verdenshistorien. Det bliver nu nødvendigt at ekspropriere privat svensk ejendom for at huse de mange nytilkomne. Så langt ude er myndighederne kommet.

Man kan fint sammenligne Sveriges manglende debat om indvandring med den måde, hvorpå den nazistiske propaganda minister, Joseph Goebbels, styrede den tyske presse med jernhånd fra 1933-45. Man kan med rette kalde dagens Sverige for det Tredje Riges spejlbillede. Så grotesk har forholdene udviklet sig. Kernen i en demokratisk debat bør være, at intet emne er helligt, så længe argumenter og synspunkter bygger på fakta og saglighed. …

Sandheden er, at begge politiske blokke i Sverige gennem de sidste 40 år langsomt, men sikkert har afmonteret en debat om, hvilken befolkningssammensætning der skal udgøre det fremtidige Sverige, og om rimeligheden i at bruge så mange midler på integration i stedet for på landets egne borgere. En ikke-stueren kronik som denne ville aldrig finde vej til en svensk avis. Pressens fineste opgave som vagthund er i stedet konverteret til at fungere som skødehund for indvandrervenlige lobbyister og politikere. …

Politikerne og pressen har saboteret den svenske befolknings ret til selvbestemmelse. Fremtiden tilhører ikke længere svenskerne, fremtiden tilhører den indvandrergruppe, der får flest stemmer ved valget om 20 eller 30 år. Det svenske samfund står foran fundamentale ændringer politisk og religiøst. Hvorfor må dette ikke debatteres? Er det ikke relevant? Hvem er det, man ikke vil støde? De radikale salafister, vandalerne der brænder ghettoerne af? Sandheden er, at Sverige om føje år ikke vil være et verdsligt, nordisk broderland. Sverige ender som et Libanon, hvor alle dårligdomme, etniske og religiøse modsætninger vil være rejst med fra hjertet af Mellemøsten. …

Til Sveriges politikere og journalister kan man som dansker med svensk baggrund kun sige en ting: Skam over jer, at I har gjort ‘Du gamla, du fria du fjællhøga nord’ fortræd. Fremtidige svenske generationer vil rejse skamstøtter over jer. Hvis de altså får lov. Og hvis de til den tid findes.”  (Fyens Stiftstidende, 17. september 2014, s. 16)

Læs mere » 18
Sep
Seneste opdatering: 19/9-14 kl. 0035
32 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Danske (Ritzau) og svenske aviser har ikke tidligt torsdag  den detalje med halshugninger og ISIS flag, selvom den er fuldt tilgængelig, hvis man læser engelsk. I mellemtiden har Christiansborg – her 13 år efter 2001 -valgettretten år! – travlt med at hælde mere og mere islam ind i Danmark. Antallet af indvandrere på førtidspension er eksploderet. Det får disse værnemagere 60.000 kroner om måneden plus fryns og pension for. Plager Fanden dem? (Opdatering: Dansk forbindelse fundet i stor australsk terrorsag og Islamister ville filme og dræbe norsk familie.)

800 police officers have searched homes in Sydney and Brisbane this morning in the largest terror raids in Australian history. Sources in Canberra have told that a terrorist cell was close to launching an attack on Australian soil that could have included beheadings or mass shootings. The alleged intention was to film the act and then post it to social media, with the victim’s body draped in an Islamic State flag. Police executed search warrants on 12 properties in Sydney.

Prime Minister Tony Abbott told the media on Thursday a senior Australian member of ISIS was providing “networks of support back in Australia to conduct demonstration killings here in this country”. “So this is not just suspicion, this is intent and that’s why the police and security agencies decided to act in the way they have,” he said.‘Beheading or mass shooting’ was planned on Australian soil, Terror cell ‘planned to behead a random member of the public on a Sydney street': 800 police detain 15 suspects in Sydney and Brisbane.