21
Nov
Seneste opdatering: 21/11-14 kl. 1830
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ørkenens sønner: Stegt flæsk med persillesovs

Fläsk och frihet eller hälsa och samförstånd. Det enda som skiljer är en öresundsbro.Stekt fläsk med löksås. Det är Danmarks ohotade nationalrätt, vilket stod klart efter att våra kusiner på andra sidan Sundet nyligen hade avlagt sina röster i den tävling som initierats av Fødevaremininsteriet.Och segern var förkrossande: totalt hade ministeriet dukat upp med åtta regionala röster och efter att över 63 000 danskar hade sagt sitt på sociala medier, visade det sig att 27 893 hade det stekta fläsket som favorit.En liknande tävling – för att nu inte tala om upphöjande av grisen – vore förstås något helt otänkbart i Sverige. Vad som skulle kunna bli en svensk nationalrätt kan man förstås bara spekulera i.Det hade aldrig gått i Sverige

Kommunerne bløder: Krav til ny M-leder

Jeg ville ikke have for høje forhåbninger til Kinberg Batra. Hun har barslet med perler som ”Från luften ser man inga gränser alls, de har vi människor skapat själva”.

Förändra flykting- och integrationspolitiken och se till hela Sverige, inte bara storstadsområdena. Det är budskapet till den blivande partiledaren från ledande moderater runt om i landet, visar DN:s rundringning. Det är den absolut viktigaste frågan. Kommunerna blöder på grund av den stora tillströmningen av flyktingar, säger Henrik Sundström, länsförbundsordförande i Bohuslän. Just nu går en del kommuner på knäna. Men så fort man har tagit upp frågan så har man kallats för rasist, säger Björn Andersson som vill se en diskussion om hur flyktingar ska kunna tas emot på ett värdigt sätt.Moderaternas tuffa krav på nya partiledaren

Velfærdstab

Når der er for mange der nyder, og for få der yder, går det galt. Helt galt gik med sundshedsvæsnet da Reinfeldt og Miljøpartiet gav gratis sundhedsydelser til illegale indvandrere. Tilgængeligheden var i forvejen systemets achilleshæl. Det koster allerede penge at søge læge i Sverige.

Timmarna före en operation kan patienten få ett samtal: – Och personal tvingas meddela: ”Vi vet att du ska opereras imorgon, men tyvärr har vi ingen vårdplats till dig”, säger Carolina Samuelsson, Skånes universitetssjukhus. – Detta sker nu allt oftare. Många operationer ställs in och operationsköerna växer.

Carolina Samuelsson är chef för en stor verksamhet i Malmö och Lund med många operations- och anestesisjuksköterskor som bemannar operationssalar.De hjälper till att söva och operera personer som drabbats av allt från akut blindtarmsinflammation till bilolyckor och cancer. Men den här delen av vården saknar i dag tio till femton sjuksköterskor, och varje vakans i schemat får stora konsekvenser.Personalen liknar operationerna vid ett plan som ska lyfta. Ingen flygvärdinna, ingen flygning. Ingen anestesi- eller operationssköterska, ingen operation. – Jag vet inte exakt hur många operationer som ställs in. Men det är ett väldigt ansträngt läge just nu.De akuta fallen prioriteras – andra skjuts upp

Bara inom primärvården saknas 1 500 specialistläkare och 1 000 allmänläkare. Denna brist är inte heller jämt fördelad över landet utan storstäderna har väsentligt lägre vakansgrad på distriktsläkarmottagningarna än ute i landet. Även lärarbristen är kännbar. Om storstäderna tycker de har svårt att rekrytera behöriga lärare är det ingenting mot situationen ute i landet. En situation som inte blir bättre av att stora flyktinggrupper dumpas, genom upphandlade boenden av Migrationsverket, ute i landet.

I Filipstad kan inte kommunen längre garantera barn en skolplats och i Vindeln aviserade en entreprenör att han skulle ta emot 69 nyanlända den 24 oktober i år. Asylprocessen ska normalt ta tre månader men på grund av den stora inströmningen av flyktingar Sverige har idag har detta inte kunnat mötas. De asylsökande som kommer komma till Vindeln kan troligtvis tidigast få avslag eller bifall på sin ansökan till sommaren. Det förbjudna ordet 20
Nov
Seneste opdatering: 20/11-14 kl. 2228
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!

This Thanksgiving I am grateful for the things that we take for granted as women living in democratic countries such as the US. Violence against women and girls is universal. Worldwide, the number of women who suffer from some form of physical or emotional abuse, sexual assault or rape, kidnapping, female genital mutilation or forced marriage is staggering. In many places it is justified by religion, culture, or tradition leaving women and girls with nowhere to turn. But in the US, we have laws that protect us, lawyers that defend us, press that condemn our abusers. We have civil action groups that protect our reproductive rights, we have medical professionals who treat us. We have a community that supports our rights as human beings.

Now imagine if by law: Se videre på TIME Magazine

Når U-landene flytter ind

Se også Dalarna får mer bistånd än Bangladesh. Her er sort på hvidt Riksdagens idioti (som Folketinget efterligner i mindre grad)

I år tar Sverige rekordmycket pengar ur biståndsbudgeten för att lägga på flyktingmottagandet. Därför får Västra Götalands län mer pengar än Moçambique – det största mottagarlandet av svenskt bistånd. När antalet människor som flyr till Sverige skenar i år stannar rekordmycket pengar, drygt 8,3 miljarder kronor enligt tidningen Omvärlden, ur biståndsbudgeten kvar i landet. Med hjälp av siffror för fjolårets mottagande och årets beräknade antal flyende (79 000) har tidningen räknat på hur mycket bistånd som i år går till de svenska länen.

Västra Götaland får exempelvis 1,2 miljarder kronor – mot 762 miljoner för Moçambique. Gävleborg får 411 miljoner, mot 407 för Kenya. Dalarna får 280 miljoner, mot 239 för Bangladesh.Här är länen som får mer bistånd än de fattiga länderna

Taberne i afviklingen af den svenske velfærd, mens svenske politikere frelser hele verden, er gamle, mindrebemidlede svenskere, der som 80-årige ser sig selv på gaden for første gang: Larmet från Stadsmissionen: Våra pensionärer hamnar på gatan 19
Nov
Seneste opdatering: 20/11-14 kl. 1246
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Stänga av eller byta kanal

Af interesse i dag er professor Arnstberg. Han og Sandelins blog fik en mail:

För praktiskt taget alla nu levande svenskar (möjligen med undantag för ett fåtal av de allra äldsta) är det alltså fullständigt självklart att Sverige är ett stabilt, välorganiserat välfärdssamhälle utan minsta risk för någon allvarlig social/politisk oro. Det är självklart att vi har fungerande polis och rättsväsende som kan hantera brottsligheten, att vi har god, skattefinansierad sjukvård som är tillgänglig för alla, att vi har ett fungerande skol- och utbildningssystem som också är tillgängligt för alla, att vi har en fungerande infrastruktur (vägnät, elnät/energiförsörjning, järnvägar osv), samt att vi har väl utbyggda sociala trygghetssystem som ska kunna hjälpa den som drabbats av någon form av ekonomiska/sociala svårigheter.

Men vad sker när allt detta på allvar börjar krackelera? Vad sker när en kommun helt enkelt inte längre kan betala ut försörjningsstöd till alla som är arbetslösa och utförsäkrade, utan tvingas säga: ”Vi kan ge dig matkuponger, och så får du väl försöka hitta någon kompis eller släkting att bo hos.”? Vad sker när polisen tvingas säga: ”Vi har inte längre resurser nog att rycka ut på alla ärenden, inte ens om det är fråga om pågående allvarliga våldsbrott, utan vi uppmanar människor att skydda sig själva i den mån de kan.”? Vad sker när en kommun tvingas säga ”Tyvärr, vi kan helt enkelt inte ordna skolplats åt ert barn, ni får väl försöka bedriva hemundervisning tills vi hittar något.”? Vad sker när ett sjukhus tvingas säga: ”Jo, vi vet att du är döende i cancer och har svåra smärtor, men vi har helt enkelt inga lediga platser. Du får åka hem, och så kommer en sköterska och ser till dig en gång om dagen”?

Om/när den välfärd och sociala trygghet så gott som alla svenskar tar för given verkligen börjar falla samman, och om/när detta blir kännbart även för stora delar av medelklassen, då tror jag att reaktionerna kommer att bli väldigt starka. Svenskarna må vara konflikträdda, fredsskadade och inskolade i konsensustänkande i en sådan utsträckning att det nästan är patologiskt. Men vi är inga idioter, och även svenskar kommer att reagera när de ser att den trygghet de upplever som självklar tas ifrån dem. Stänga av eller byta kanal

Indspilning i fuld skærm 20-11-2014 092915

Indkomne asylansøgninger 2014. Til tallet skal blandt andet lægges 34.226 ‘anhöriga’ – familiesammenførte. Man ser let hvorfor der i 2017 vil være flere mænd end kvinder i Sverige for første gang siden 1749: Der indvandrer dobbelt så mange mænd som kvinder – i den våbenføre alder, skal det tilføjes. Man ser resultatet for sig: Svenske queer-feminister skal sidde og føre bekymringssamtaler med mellemøstlige patriarker, når socialchecken udebliver i en ikke alt for fjern fremtid.

- Det svenske socialdemokrati har nedsat en valganalysegruppe ledet af en genusforsker, der skal sikre at partiet ikke forstår hvad der er sket, og at partiet fortsætter med at udslette sig selv. Havde de dog bare ikke trukket landet med sig. Jeg ville gerne sige noget pænt om kvinder, men kvinder i svensk politik fremstår i øjeblikket som den mest ødelæggende og reaktionære kraft af alle.