30
apr
Seneste opdatering: 30/4-14 kl. 2322
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Margrete Auken anklager de andre danske medlemmer af EU-parlamentet for dovenskab. For hende er det yderst vigtigt, at man deltager i alle afstemninger i EU-parlamentet, men i virkeligheden er hun selv fraværende under afstemningerne…

Stemmen man hører, er den danske tolk. Et parlamentesmedlem tjener 7.956,87 euro eller cirka 59.300 DKK. om måneden for en arbejdsuge på fire dage. Efter EU skat og forsikring er det 6.200,72 euro eller 46.200 DKK. om måneden (2009 tal). Dertil kommer penge til kontorhold, rejsepenge, blyantspenge,  pension og”dagdiæter” for overhovedet at møde op i parlamentet. De er pt. på  € 304 eller 2.269,71 DKK pr. dag.

Hvor stor en udgift, det er for skatteyderne pr. medlem? Slag på tasken – 250.000 om måneden, og det er antagelig meget konservativt skønnet, hvis medlemmet skal lønne bare én kontormedarbejder. Gang det med 766 medlemmer og læg dertil 28 komissærer, der selv på en kortere EU karriere kan score 50-70 millioner inkl. pension. jvf. “EU-modstanderne” hr og fru Kinnock senior.

Eller tag den svenske, stenrige eks.kommissær og socialdemokratiske nullitet, Margot Wallström, der får 1.2 mio kr i EU pension hvert år. Nu er hun træt af bare at være stenrig, hun vil igen ind i politik og ligge arbejdende mennesker til last. Mennesker med den misssion, – man skulle måske sige “det kald”, at leve af offentlige midler –  kan ikke bare drikke champagne, spille golf og bytte partner med resten af pengeoverklassen,  det kræver måske et rigt indre liv. Wallströms eneste formelle kvalifikation, er en studentereksamen fra Skellefteå i 1973, så hun tjene en højere sag, at hænge på ryggen af svenske lavtlønsslaver.  Hvis ikke man ikke allerede ikke kunne udstå politikere….. 29
apr
Seneste opdatering: 30/4-14 kl. 1340
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Paul Weston citerede som bekendt Winston Churchills berømte passus om “Muhamedanismen” (som det rettelig stadig burde hedde, når det endnu hedder Kristendom og Buddhisme efter Kristus og Buddha) fra hans bog The River War fra 1899 for nylig, og det er en fantastisk gennemslagskraft den happening har haft i medier i USA og England. Ikke på dagen den var her på bloggen, men efter at ideen var sunket ind i nogle døgn, og det burde få alle os, der skriver og dokumenterer, til at overveje om vi har valgt at lægge vores bestræbelser i den rigtige branche.

Selvfølgelig åbner navnet Churchill døre, men det er tankevækkende, at hvis han havde citeret Adolf Hitlers mere panegyriske udtalelser om islam, der selvsagt er helt blottet for Churchills retoriske vingeslag, ville politiet næppe have lagt en hånd på ham. Sandelig interessante tider at forsøge at tænke klart i. Ikke siden jeg lærte Weston at kende i 2007, har jeg været så fornøjet over at kunne kalde ham en god bekendt og chatte lidt med ham på Skype af og til. Se også Daniel Hannan Britain has just witnessed a political arrest. Where is the liberal outrage?

»800.000 flygtninge på vej over Middelhavet«

Det er 200.000 flere end den 4 april 2014, vi når let den ene, sølle million, Jean Rapail forestillede sig i 1973. I år får Europa kniven for struben og brug for politikere, rigtige politikere. Ikke vinkelskrivere som Cecilia Malmström eller boghandleren Martin Schulz fra Würselen.

Hovedårsagen til denne anstormning er faktisk vores humane politikeres kniv i ryggen på den efterhånden allierede Gaddafi. Det er svært at foretage sig noget fornuftigt med Mellemøsten, men en fejlrate på 100 % skulle vel ikke være strengt nødvendig? Vestens kniv i ryggen på Mubarak, kunne have betydet at Egypten på 80 mio. kunne have produceret flygtninge flere gange Syriens.

Og igen, disse 800.000 er kun fortroppen af, hvad der venter, det er ikke ‘en krise’,  hvad enhver politiker let kunne forsikre sig om, hvis de ikke havde så travlt med at vride hænder, ignorere situationen som danske medier, eller skrive sentimentale human interest stories som Niklas Orrenius i Dagens Nyheter. Det er Europas fremtid, der skal grædes for, og at den i al fremtid er i hænderne på personer, der ikke engang er klar over at de sidder lige oven på en politisk, social og religiøs revolution i Europas historie.

At least 800,000 migrants are about to depart the North African coast for Europe, with Italy’s reception system already at the point of collapse, officials in Rome said Tuesday. “We no longer have a place to take them, and locals are overwhelmed by the constant arrival of foreigners,” border police chief Giovanni Pinto told a joint meeting of the foreign and defence committees in the Senate. According to Interior Minister Angelino Alfano, more than 20,500 migrants have already landed on Italy’s coasts to date this year – an enormous increase over the 2,500 reported during the same period in 2013.

On Tuesday, Pinto told the Senate committees the situation was partly the result of the failed government in Libya, where most migrants from Africa head before setting sail for Europe.

“We aren’t dealing with a government that can establish treaties. We have no interlocutors…There’s no prime minister…there are no ministers. There are two clans. One that’s more moderate, the other that’s extremist, backed by Qatar. We can offer them all the help they want, but it might be used in a negative way,” the border police chief said. Meanwhile, Pinto said the interior ministry was drafting a plan that would accomodate 50,000 incoming migrants. ‘800,000 migrants about to depart African coast for Europe’, 800,000 migrants coming to Europe, Italian Interior Ministry warns 28
apr
Seneste opdatering: 28/4-14 kl. 1949
14 kommentarer - Tryk for at kommentere!

( Vatikanet) Pave Francis har valgt en ny sekretær, der taler arabisk og udtrykker sig meget direkte om islam. Det er ikke nogen tilfældighed. Den nye pavesekretær, Fader Ioannis Lahzi Gaido er kopter og kommer fra Egypten, hvor kristne er et trængt mindretal, der har erfaringer med islam i nu 1350 år . Hans realistiske syn på Islam mangler enhver vestlig, forskønnende omskrivning. [..]

I sin bog ” Grazie Gesù ” ( Tak, Jesus ), som Magdi Christiano Allam offentliggjorde året inden sin dåb , skrev han om Fader Ioannis Lahzi Gaido: “Han fortjener en særlig omtale….Jeg lærte ham at kende i Rom, efter at han allerede havde givet mig for sin solidaritet og sit venskab i årevis.”

“Han har et indgående kendskab til islam, også som den er til stede i flertallets hjerter og sind, og ikke sådan som nogle hyklere og mystikere udnytter Vestens, uvidenhed , naivitet , gode natur og ideologiske blindhed i Vesten. Farder Ioannis deler min holdning til islam fuldstændigt, og jeg var broderligt og kristeligt tæt på ham, da den organiserede mediestorm efter min konvertering, for at miskreditere og bagvaske mig, nåede sit klimaks.”

I denne sammenhæng Allam citerer Magdi Allam et interview, som Fader Gaido gav den 31. marts 2008 :

“Jeg har altid forsøgt at være en ven, der respekterer andre religioner, uden at være bange for at sige sandheden , eller for at understrege at kristendommen er en opfordring til frihed. Og da Magdi spurgte til kopterne i Egypten, kunne jeg ikke skjule de enorme vanskeligheder, hvorunder kristne må leve i lande med muslimsk flertal.

Vanskeligheder som ikke er forårsaget af nogle få islamister, men af en døds- og voldskultur, men som er baseret på meget klare grundsætninger, som de citerer for at retfærddiggøre vold og jihad, det vil sige at myrde alle, der er anderledes,  og for at knægte religionsfriheden. Det er nok til at tænke anderledes , for at blive dømt til døden.” Kopte neuer Papstsekretär: Islam eine „Kultur des Todes“, Koptischer Christ aus Ägypten – Diplomat des Papstes. (Snaphanens oversættelse) Se min video Magdi Cristiano Allam in Brussels

Eksisterer Danmark om 100 år?

Af LONE NØRGAARD, cand. mag. forfatter

Det gæl­der imid­ler­tid ikke kun Dan­mark, men også Tysk­land. I hvert fald ifølge Thilo Sar­razin, der er tid­li­gere med­lem af For­bunds­ban­kens direk­tion og tid­li­gere finans­mi­nis­ter i Ber­lin, som har skre­vet bogen ” Deut­schland schafft sich ab. Hvor­dan vi sæt­ter vores land på spil”(2009), og som er helt aktuel med en ny og lige så kon­tro­ver­siel bog, ”Den nye dyds­ter­ror: Om menings­fri­he­dens græn­ser i Tyskland”.

Det er slå­ende, hvor­dan det samme sce­na­rie udfol­der sig ikke bare i Dan­mark og Tysk­land, men også i lande som Sve­rige, Norge, Eng­land, Fran­krig, Lux­em­burg og Hol­land. Fæl­les­næv­ner: en ukon­trolle­ret masse­ind­vand­ring fra tredje­ver­dens­lande som en af hovedfaktorerne.

Jeg har beskæf­ti­get mig intenst med ind­vand­ring i de senere år, fordi jeg så gerne har vil­let begribe det ufor­ståe­lige: Hvor­for ønsker det store fler­tal af poli­ti­kere og beslut­nings­ta­gere at under­mi­nere rime­ligt vel­fun­ge­rende natio­nal­sta­ter? Hvor­for træf­fer de beslut­nin­ger mod deres befolk­nin­gers udtryk­ke­lige ønsker i et for­svar for en poli­tik med få for­dele og alvor­lige kon­se­kven­ser? Nu sid­der jeg med en bog i hån­den, der sam­ler de fleste af trå­dene for mig og gennem­ly­ser det rys­tende og van­vit­tige eks­pe­ri­ment, som de euro­pæiske eli­ter med EU i spid­sen har gang i.

Vær­ket bærer tit­len: “The Perils of Diver­sity. Immi­gra­tion and Human Nature” (Farerne ved mang­fol­dig­hed. Immi­gra­tion og men­nes­ke­lig natur, red.), for­fat­te­ren er den ame­ri­kanske pro­fes­sor eme­ri­tus i psy­ko­logi Byron M. Roth, og hans ærinde er at doku­men­tere den skade, masse­ind­vand­ring af ikke-europæiske folk påfø­rer Ves­ten – såvel USA som Europa. I det føl­gende skal jeg i punkt­form for­søge at for­midle en række af hans teser og poin­ter…oprindeligt Kristeligt Dagblad, læs videre på Document.no. (se også Forstår nordmennene hva de holder på med?)