8
okt
Seneste opdatering: 8/10-04 kl. 1349
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Ordene er ikke mine, men min ven RĂ€knenissens. Jeg tror han har oversat hver eneste kronik Haarder har skrevet – og en mĂŠngde andre, herunder Kai SĂžrlander, Gade Jensen, Hedegaard, Bent Jensen, David Gress m. fl.

Datum: 10-07-04 22:19 http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=2654718Offentliggjort 7 oktober 2004 03:00Krönika: Fler invandrare ska i arbeteAv Bertel Haarder, minister för flyktingar, invandrare och integration samt minister för utvecklingsbistÄnd (V)

Ska vi bryta det sociala arvet för nÀsta generation invandrare mÄste vi

bryta mönstret med familjeanknytningar och fÄ ut bÄda förÀldrarna pÄ

arbetsmarknaden, skriver dagens krönikör. BÄde den danska och den tyska

vÀlfÀrdsstaten Àr beroende av befolkningens deltagande pÄ arbetsmarknaden.

VÀlfÀrdssystem finansieras genom beskattning av arbetsinkomster, och om en stor

grupp nya invĂ„nare – invandrare och efterkommare – arbetar markant mindre Ă€n

andra befolkningsgrupper resulterar det i ett fattigare samhÀlle för alla. Denna

sanning dokumenteras Ànnu en gÄng i den nya rapporten frÄn Rockwool Fondens

Forskningsenhet och det tyska Institute for the Study of Labor (IZA).

Rapporten bidrar med analyser av de stora integrationspolitiska

utmaningar som Danmark och Tyskland stÄr inför, och Àr med sin komparativa

ansats ett vÀlkommet bidrag till integrationsdebatten. JÀmförelser med andra

lÀnder Àr en fruktbar kÀlla till ny kunskap som kan sÀtta den danska

integrationsinsatsen i perspektiv och visa oss hur vi kan lÀra oss nÄgot av

andra lÀnder. JÀmförelsen mellan Danmark och Tyskland Àr sÀrskilt intressant

eftersom de tvĂ„ grannlĂ€nderna i stor omfattning delar invandringshistoria – frĂ„n

en omfattande rekrytering av gÀstarbetare pÄ 1960-talet till invandrarstopp 1973

– men Ă€ndĂ„ har uppnĂ„tt olika resultat pĂ„ integrationsomrĂ„det.

DÀr man i Tyskland har varit bÀst pÄ att fÄ in invandrare pÄ

arbetsmarknaden har vi i Danmark dessvĂ€rre varit “bĂ€st” pĂ„ att fĂ„ in invandrare

i beroende av bidragsinkomster. JÀmförelsen med Tyskland visar alltsÄ att det Àr

möjligt att skapa en bÀttre integration pÄ arbetsmarknaden i Danmark. Det ska

dock noteras att rapportens intervjuundersökningar för Danmark bara omfattar

Ären 1999 och 2001, och att regeringens utlÀnnings- och integrationspolitik

dÀrför inte kommer till uttryck i analyserna. PÄ det sÀttet kan rapportens

resultat ses som ett vittnesbörd om synder i det förflutna. Jag tvivlar dock

inte ett ögonblick pÄ att mÄnga av rapportens budskap fortfarande Àr aktuella,

och att vi ska fortsÀtta att arbeta för en förbÀttrad integration av utlÀnningar

i Danmark.

Rapporten frÄn Rockwool Fonden och IZA belyser bland annat varför

Tyskland har varit bÀttre Àn Danmark pÄ att fÄ invandrare i arbete. Som en av

förklaringarna pekar rapporten pÄ att de ekonomiska incitamenten att komma i

arbete Àr minst i Danmark. För regeringen Àr det avgörande att de offentliga

bidragen har en sÄdan storlek att det alltid kan löna sig att arbeta. DÀrför

införde vi 2002 en intjÀningsprincip. Den innebÀr att endast personer som har

vistats i Danmark i minst sju av de senaste Ätta Ären har rÀtt till fullt

socialbidrag. Alla andra kommer under den sjuÄriga intjÀningsperioden att ha

rÀtt till ett offentligt bidrag som minst motsvarar de studerandes SU.

I gengÀld kan de under intjÀningsperioden behÄlla en större del av

sina arbetsinkomster sÄ att det kan löna sig bÀttre att ta deltidsarbete.

HÀrutöver införde regeringen förra Äret ett tak för hur mycket samhÀllet kan

betala ut i hjÀlp till mottagare av socialbidrag, starthjÀlp och

introduktionsbidrag. MÄlet var ocksÄ i detta fall att se till att arbetslösa

alltid har ett ekonomiskt incitament att arbeta.

Rapporten dokumenterar vidare att allt för mÄnga arbetslösa

invandrare i realiteten inte stÄr till arbetsmarknadens förfogande. Hela 49

procent av de arbetslösa invandrarna i Danmark – mot 40 procent i Tyskland – var

respektive 2001 och 2002 inte aktivt jobbsökande och beredda att omedelbart ta

ett arbete. SÀrskilt illa stod det till med de arbetslösa invandrare i Danmark

som tog emot socialbidrag. Endast 30 procent av dessa invandrare stod vid

undersökningstidpunkten i realiteten till arbetsmarknadens förfogande. Vi mÄste

krÀva att arbetslösa utlÀnningar och danskar gör en aktiv insats för att fÄ

arbete – Ă€ven om de inte kan fĂ„ drömjobbet. Viljan att arbeta ska förefinnas –

annars ska penningkassan slÄs igen. Regeringen har dÀrför sett till att det har

skett en skÀrpning av reglerna för anstÀllningsbara arbetslösa att stÄ till

arbetsmarknadens förfogande.

Dessutom Àr de nya aktiva erbjudandena ett effektivt redskap för att

kontrollera att man stÄr till förfogande. Slutligen har det skapats rÀtt att

etablera en statlig tillsyn över kommunernas bedömningar av vem som stÄr till

förfogande.

Rapportens analyser visar att den högre arbetsmarknadsanknytningen bland

invandrare i Tyskland ocksÄ kan bero pÄ att Tyskland har varit bÀttre Àn Danmark

pÄ att attrahera invandrare med högre utbildningsnivÄ. Regeringen vill attrahera

fler kvalificerade invandrare till Danmark. Vi införde dÀrför sommaren 2002

Jobbkort-systemet som gör det lÀtt och snabbt för utlÀnningar att fÄ

uppehÄllstillstÄnd i Danmark om de har kvalifikationer som Àr efterfrÄgade pÄ

den danska arbetsmarknaden.

Samtidigt arbetar vi för att stÀrka kvalifikationerna hos de

invandrare som kommer till landet med svaga förutsÀttningar. Som framgÄr av

rapporten Àr sprÄkkunskaper (i danska eller tyska) och yrkesutbildning som

genomgÄtts i Danmark eller Tyskland avgörande för invandrarnas

sysselsÀttningschanser. Alla nykomna utlÀnningar som faller under

integrationslagen ska i dag delta i danskutbildning och regeringen förbereder

med sitt förslag till nĂ€sta Ă„rs budget att snabba upp danskutbildningen – vi

kallar det “turbodanska”. Ju snabbare det danska sprĂ„ket kommer in hos nykomna

utlÀnningar, ju snabbare fÄr de möjlighet att klara sig ute pÄ arbetsmarknaden.

Dessutom har regeringen i september inbjudit arbetsmarknadens parter till

en diskussion om hur vi realiserar mÄlsÀttningen om livslÄng uppkvalificering

och utbildning till alla pÄ arbetsmarknaden. I det sammanhanget ska vi bland

annat titta pÄ hur vi genom vuxen- och efterutbildning sÀkrar en bÀttre

integration av invandrare och efterkommare. NÀr det gÀller efterkommarna som Àr

födda i Danmark och de invandrare som kommer till Danmark som barn Àr det

regeringens mÄlsÀttning att de ska fullfölja en utbildning likvÀrdigt med andra

barn och ungdomar i Danmark. Detta Àr dessvÀrre lÄngt ifrÄn fallet i dag.

En analys frÄn regeringens TÀnketank om utmaningar för

integrationsinsatsen i Danmark visar att alltför mÄnga unga invandrare och

efterkommare faller bort frÄn sin utbildning. PÄ yrkesutbildningarna Àr

bortfallet Ànda uppe i 60 procent. Detta Àr en orovÀckande statistik.

TĂ€nketankens rapport dokumenterar att de unga invandrare och efterkommare som

har vuxit upp i hem dÀr bÄda förÀldrarna Àr ute pÄ arbetsmarknaden klarar sig

vÀsentligt bÀttre Àn andra ungdomar.

De tidigare reglerna om familjeanknytning har dessvÀrre i allt för hög grad

bidragit till att bevara ett mönster dÀr barn t o m i andra och tredje

generationen har vuxit upp i hem dÀr förÀldrarna har dÄliga kunskaper i danska

och bara begrÀnsad anknytning till arbetsmarknaden. Ska vi bryta det sociala

arvet för nÀsta generation mÄste vi bryta mönstret med familjeanknytning och fÄ

ut bÄda förÀldrarna pÄ arbetsmarknaden. En av orsakerna till att mÄnga unga

invandrare och efterkommare klarar sig dÄligt i det danska utbildningssystemet

Ă€r att de – tillsammans med mĂ„nga danska ungdomar – har svĂ„rt att leva upp till

de lÀs- och skrivkrav som stÀlls pÄ utbildningarna. Det Àr dÀrför viktigt att vi

fÄr bort alla överflödiga utbildningskrav.

Regeringen har börjat med att lÀtta kraven pÄ kunskaper i engelska pÄ

social- och sjukvÄrdsbitrÀdesutbildningen. Vi har dessutom satt i gÄng med att

kartlÀgga möjligheterna att skapa fler praktiska ingÄngar till olika

utbildningar. Jag hoppas att vi kan införa lÀrlingsliknande praktiska ingÄngar

till lÄngt fler utbildningar, sÄ att de unga fÄr möjlighet att visa vad de duger

till i praktiken innan det avgörs om de kan tas in pÄ en utbildning.

Samtidigt har regeringen i sitt förslag till budget för 2005 avsatt

100 miljoner kronor de kommande fyra Ă„ren under rubriken “BĂ€ttre integration”.

Medlen ska bland annat anvÀndas till att stÀrka utbildningsvÀgledningen till

unga invandrare och efterkommare och deras förÀldrar, till att stÀrka

undervisningen i danska som andrasprÄk i folkskolan och pÄ yrkeskolorna och till

att införa ett sÀrskilt bidrag till praktikplatsuppsökande arbete pÄ yrkesskolor

med mÄnga invandrarelever.

Av rapporten framgÄr det att tÀt kontakt med danskar respektive tyskar har

ett positivt samband med invandrares sysselsÀttningschanser. Dessutom pekar

rapporten pÄ att invandrares sysselsÀttningschanser kan försÀmras om de bor i

ett omrÄde med hög koncentration av invandrare. Dessa analysresultat om

betydelsen av sociala nÀtverk och av bostadsomrÄdet stÀrker mig i tron pÄ att

ghettobekÀmpande Àr ett av de viktigaste insatsomrÄdena i

integrationspolitiken.

Regeringen har just denna vÄr lanserat en strategi mot ghettoisering.

Med strategin som bland annat omfattar en ny modell för anvisningen av bostÀder

i allmÀnnyttan samt lÀxhjÀlp och frivilligt arbete i de mest utsatta

bostadsomrÄdena har de första stegen tagits till att bryta ner de

parallellsamhÀllen som i dag hindrar invandrares integration pÄ arbetsmarknaden.

Brottsförebyggandet Àr en viktig punkt i sig sjÀlv.

Rapporten ger belÀgg för att kriminaliteten Àr lÄngt mer utbredd

bland invandrare bÄde i Tyskland och i Danmark Àn den Àr bland resten av

befolkningen. Det kriminella beteendet Àr sÀrskilt utbrett bland unga mÀn frÄn

icke-vÀsterlÀndska lÀnder. Med regeringens strategi mot ghettoisering har vi

inlett en brottsförebyggande satsning som bland annat omfattar hembesökssystem,

mentorsystem samt idrotts- och fritidserbjudanden i de utsatta ghettoomrÄdena.

Insatsen Àr mÄlinriktad mot barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund Àn dansk

som bedöms ha en sĂ€rskilt utsatt situation – t ex ungdomar som inte Ă€r i gĂ„ng

med en ungdomsutbildning, Àr socialt belastade, eller som Àr pÄ vÀg ut i eller

har begÄtt brottslighet.

Regeringen har under sina första snart tre Är uppnÄtt viktiga

resultat pÄ utlÀnningsomrÄdet. Antalet nykomna utlÀnningar har minskat och det

har givit oss mer lugn och ro till integrationsarbetet. PÄ integrationsomrÄdet

finns det fortfarande en del att göra, inte minst nÀr det gÀller integration pÄ

arbetsmarknaden. FörÀndringar pÄ detta omrÄde kan knappast skapas pÄ annat vis

Àn genom lÄngt segt arbete. Med de initiativ som vi har sjösatt nÀr det gÀller

arbetsmarknaden, utbildningssystemet och integration i de utsatta

bostadsomrÄdena kan vi förbÀttra integrationen av utlÀnningar i Danmark.

Om Rockwool Fonden och IZA om 10 eller 20 Är vÀljer att upprepa sina

analyser förvÀntar jag mig dÀrför att de danska integrationsresultaten kommer

att se nÄgot bÀttre ut.DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.