12
jan
Seneste opdatering: 12/1-05 kl. 1555
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

(forfatter & fotograf. F. 1947). Undtagelsesvis en hel kronik, men den findes ikke online. Johansson og Ölandsbladet er mig bekendt det eneste forekommende tilfĂŠlde hvor en mand og en avis i et halvĂ„r tog masseindvandringen op til Ă„ben debat. Det var i efterĂ„ret 2003. Den resulterede i bogen “Indvandrerpolitikken i MĂ„nas Sverige” (MĂ„na=Mona Sahlin, ukĂŠrligt kĂŠlenavn).

Johansson havde da allerede udgivet over 40 bĂžger, men hans forlĂŠgger ville ikke udgive denne. Den mĂ„tte udkomme pĂ„ HĂ€gglunds forlag – vistnok “eget forlag” – kan ikke kĂžbes i normal boghandel eller lĂ„nes pĂ„ biblioteket.

Her lidt links om opstandelsen der hvor bogen ikke bare blev tiet ihjel, pÄ www.bgf.nu . Det blev Johnasssons fÞrste udgivelse der aldrig modtog en anmeldelse.
——————————————————————————-

Den fria debatt om asyl- och invandringspolitiken som Ölandsbladet hade vĂ„rvintern 2003, initierad av Kalmarförfattaren Anders Johansson genom uttalanden i en ÖB-intervju, finns nu utgiven som bok pĂ„ HĂ€gglunds förlag. “Invandrarpolitiken i ‘MĂ„nas‘ Sverige” heter den och kostar 129 kr (+ porto). Boken kan bestĂ€llas genom e-mejl till klavrekultur@telia.com eller fax till 0474-407 66.

efterskrift til 2 udgaven:
http://www.bgf.nu/haxeri/efterskrift.html

Ăžvrigt omkring “MĂ„nas Sverige”

http://www.bgf.nu/kostnader/aj.html

http://www.bgf.nu/fpol/ajbok.html

http://www.bgf.nu/media/anm.html

http://www.bgf.nu/fpol/ob.html

Ölandsbladet, 5 januari 2005:

Vart tog Sverige vÀgen?
Att socialdemokratin i dag prÀglar hela det svenska samhÀllet Àr en sanningsom fÄ kan ifrÄgasÀtta. Det konstitutionella systemet saknar inslag avmaktbalans, staten Àr en enhetsstat, utnÀmningsmakten ligger hos regeringenensam. Det makthavande partiet har placerat sitt folk pÄ alla viktigaposter i förvaltning och rÀttsvÀsende, i kulturinstitutioner ochuniversitet. Meriter har i dag inte sÀrskilt mycket vÀrde. Viktigare Àrdemonstrerad följsamhet och rÀtt kontaktnÀt.

Till allt detta skall lÀggas det psykologiska klimat och de normer som harskapats. En syn pÄ mÀnniskan som alltigenom god tycks prÀgla vÄr syn pÄskola, brottsbekÀmpning och psykvÄrd. Det Àr inte sanningar som efterfrÄgasutan fastmer de politiskt korrekta Äsikterna. En av fÄ skribenter i destora tidningarna som talat om vad alla vet Àr Ulf Nilson, som lÀnge varitportförbjuden pÄ Expressen men tagits till nÄder. Den 24 oktober skriverhan att mord, vÀpnade rÄn och interna uppgörelser med dödlig utgÄng numeraÀr vardagsmat i Sverige. Sverige Àr inte som förr. De svenska grÀnserna haröppnats som dammluckor mot omvÀrlden. Trots att alla gallupundersökningarde senaste 25 Ären visat att svenska folket inte vill ha det sÄ fortsÀtterden svenska invandringspolitiken pÄ samma sÀtt. I runda tal fÄr ocksÄ i ÄrmÀnniskor motsvarande en medelstor svensk stad permanentuppehÄllstillstÄnd, en stor del av dem Àldre anhöriga. Detta fÄr intekritiseras.

I den moderata tidningen Barometern skrev den politiska redaktören Per Dahlför en tid sedan att vi ska vara tacksamma mot invandrarna som kommer hitoch föder de barn svenska kvinnor inte föder. Detta Àr enligt min mening encynism utan all like. De flesta svenskar har ÀndÄ fÄtt lÀra sig att ta handom sina barn ekonomiskt ochskaffar dÀrför inte fler barn Àn de klarar av.Men Per Dahl menar uppenbarligen att invandrarkvinnor kan komma hit ochföda barn med hjÀlp av bidragspengar. Cynismen Àr i sjÀlva verket dubbeldÀrför att han dessutom ser dessa kvinnor som ett slagsbarnalstringsautomater i vÄr tjÀnst. En verkligt mansgrisig attityd medandra ord, dessutom kolonial och rasistisk, om Àn pÄ ett politiskt korrektsÀtt. NÀr jag lÀser sÄdant undrar jag alltid om det finns nÄgon psykologiskförklaring till vederbörandes uppfattning.

Till det allra vidrigaste som hÀnder i vÄrt land i dag Àr nog de brott somÄldringar och andra försvarslösa utsÀtts för vid inbrott och rÄn. Densvenska landsbygden Àr inte vad den varit. Exilsökande kosovoalbaner ochexjugoslaver har till exempel gripits för de brutala morden pÄ lantbrukarnaRolf Nilsson i EsbjörnamÄla och Yngve Kristensson i Traryd. DÀrefter harArne Salomonsson i BÄraryd ocksÄ fÄtt sÀtta livet till. Detta hÀndersÄlunda i hjÀrtat av SmÄland och jag undrar hur alla gamla mÀnniskor mÄrdÀr de sitter i sina stugor?

De som talat sig varma för den svenska massinvandringen, som i storlekskiljer sig frÄn alla andra lÀnders (dÀr man nÀstan aldrig ger permanentauppehÄllstillstÄnd utan endast tillfÀlliga), bÀr enligt min mening en tungskuldbörda. Trots att sociologer och socialantropologer med sina kunskaperom stora och snabba folkblandningar varnat förutvecklingen har politikeroch vÀnsterjournalister fortsatt att piska fram ett klimat som omöjliggjortkritik. I dag Àr kritikerna praktiskt taget slagna i bojor och försedda medmunkavle. Efter min debattbok om invandringen har en rad mÀnniskor ringttill mig, dÀribland nÄgra mycket kÀnda rikspolitiker. Jag har vÀdjat tilldem att föra upp invandringsfrÄgan i debattens centrum. Men naturligtvishar de fortsatt att tiga som muren, Àngsliga som smÄpojkar vid sina revir,Àngsliga för att Ädra sig kritik av press och kolleger. Och vÀljarnastruntar deförstÄs i.

Jag har frÄgat dessa politiker om de verkligen vet vad en flykting Àr,nÀmligen en person som Àr hotad till liv och lem och har ett skyddsbehov.Men uppfattningen att alla som kommer hit Àr flyktingar tycks varacementerad bland de flesta. Men sÄ förhÄller det sig ju inte. EndastungefÀr 3-4 procent av de asylsökande Àr verkliga flyktingar och skasjÀlvklart vara vÀlkomna. Men alla de andra? I Bosnien, Kosovo, Somalia,Afghanistan och Latinamerika rÄder fred. Dessa lÀnder och territorier stÄrunder FN-skydd och Ätnjuter internationellt bistÄnd. Att i det lÀgetbevilja permanenta uppehÄllstillstÄnd Àr orimligt , bÄde mot svenskarnasom belastas hÄrt och mot deras egna hemlÀnder dÀr de behövs iuppbyggnadsarbetet. Det kostar upp till hundra gÄnger mer att med bidragförsörja dessa mÀnniskor i Sverige Àn med bistÄnd i deras egna lÀnder.Tiden kommer att utvisa vilka invandrargrupper som blir svÄrast attintegrera i samhÀllet. Det som nyligen hÀnde i Holland Àr en varningssignaloch borde ge anledning till debatt. Men ett genombrott för en sÄdan tycks idag lÀngre bort Àn nÄgonsin.

Jag anser att alla etablerade politiker sviker Sverige och svenskarna. Densvenska nationalstaten stÄr under stark press och utmÄlas oftast som nÄgotnegativt. Nationell lojalitet pÄstÄs uppstÄ som en rÀdsla för frÀmlingar,som xenofobi. Den engelska filosofen Roger Scruton myntar i sin senaste bokThe Need for Nations begreppet oikofobi, vilket innebÀr rÀdslan för dethemvanda. Oikofobi ger utslag i ett förkastande av arv och hem i ettstÀllningstagande för ßdeß mot ßossß, d v s vÄra nationella sedvanor,kultur och institutioner. Inte minst moderaterna upptrÀder nu somoikofober, möjligen dÀrför att de ser ett gyllene tillfÀlle att en gÄng föralla riva ner allt vad VÀlfÀrdssverige heter. De kommer att bli bönhördaöver hövan. Men kanske rÀknar de ÀndÄ inte med att Sverige inom tio Är kanvara en krutdurk med ytterst allvarliga etniska motsÀttningar och om 30 Ären nation som genomsyras av muslimska vÀrderingar.

Det finns för dageningenting som tyder pÄ att den hÀr utvecklingen hÄller pÄ att bromsas,tvÀrtom. Jag ska i en kommande krönika Äterkomma till begreppetnationalstat och reflektera över detta med utgÄngspunkt i Roger Scrutonsbok.
Anders Johansson


DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.