15
jul
Seneste opdatering: 15/7-05 kl. 0328
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!


mangeĂ„rig SVT journalist – nu SAP minister. Springet er ikke sĂ„ stort.Men det er tungen ud af vinduet, for her skriver han mest om de trusler som Riksdagpolitikere udsĂŠttes for (od de er ikke fĂ„!) – ikke den vold som systematisk rammer Sverigedemokraterne.
“Nordiska rĂ„dets medlem Sören Espersen, Danmark, har stĂ€llt följande frĂ„ga till Sveriges regering: ‘Vil Sveriges regering beskrive sit syn pĂ„ beskyttelse af den enkelte borgers og grupper af borgeres ret til at udtrykke politiske holdninger sammenholdt med oppfattelserna i de andre nordiske lande?’
Inledningsvis vill jag pÄpeka att jag som statsrÄd inte kan framföra synpunkter i enskilda Àrenden. DÀrför kan jag inte kommentera de specifika fall som Sören Espersen tar upp i sin frÄga. DÀremot kan jag ge den svenska regeringens syn pÄ rÀtten för enskilda att uttrycka sina politiska Äsikter.
RÀtten att fritt hysa en Äsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slÄs fast i artikel 19 i FN:s allmÀnna förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna, liksom i artikel 19 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rÀttigheter. I Sverige skyddas de mÀnskliga rÀttigheterna frÀmst genom tre grundlagar; regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Yttrandefriheten Àr tillsammans med Äsiktsfriheten grunden för ett vÀl fungerande demokratiskt samhÀlle. SamhÀllet Àr skyldigt att tillförsÀkra alla denna rÀtt. Den svenska regeringen tar dÀrför starkt avstÄnd frÄn handlingar vars avsikt Àr att hindra en enskild person eller grupp av personer frÄn att utöva sina grundlagsskyddade rÀttigheter. Alla former av hot eller vÄld skall fördömas. Friheten att fritt uttrycka sin mening medför samtidigt sÀrskilda skyldigheter och sÀrskilt ansvar och fÄr dÀrför underkastas vissa inskrÀnkningar som Àr nödvÀndiga för respekten för andra mÀnniskors rÀttigheter.
I brottsbalken finns olika typer av brott som kan aktualiseras nĂ€r det gĂ€ller hot och vĂ„ld mot sĂ„vĂ€l enskilda som förtroendevalda pĂ„ grund av deras politiska Ă„sikter. Bland dessa kan nĂ€mnas misshandel (3 kap. 5 ?), olaga tvĂ„ng och olaga hot (4 kap. 4 och 5 ??), ofredande (4 kap. 7 ?), förtal och förolĂ€mpning (5 kap. 1­3 ??), skadegörelse och Ă„verkan (12 kap. 1­3 ??) vĂ„ld och E 7/ 2005 3 brott mot medborgerlig frihet (18 kap. 5 ?). Polisen och Ă„klagarvĂ€sendet har ett gemensamt ansvar för att brott utreds.
Den svenska regeringen ser sÀrskilt allvarligt pÄ hot och vÄld mot förtroendevalda. NÀr det gÀller dessa frÄgor sÄ har den svenska regeringen tagit flera initiativ till ÄtgÀrder för att analysera och förebygga detta problem.
Mot denna bakgrund tillsatte den svenska regeringen för knappt ett Är sedan en parlamentarisk kommitte med uppdrag att motverka och förebygga hot och vÄld mot förtroendevalda i stat, kommun och landsting.

Kommittens ena huvuduppgift Àr att kartlÀgga och analysera förekomsten av hot och vÄld mot förtroendevalda samt lÀmna förslag till ÄtgÀrder som motverkar och förebygger sÄdant hot och vÄld.
Den andra huvuduppgiften Àr att genom information och utbildning öka medvetenheten och beredskapen pÄ statlig, kommunal och landstingskommunal nivÄ vad gÀller frÄgor som rör hot och vÄld mot förtroendevalda.
Även pĂ„ regional och lokal nivĂ„ tas olika initiativ för att motverka hot och vĂ„ld mot politiker. Bland annat sĂ„ kan ett samarbete i Östergötlands lĂ€n nĂ€mnas dĂ€r Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och VĂ€nsterpartiet valt att samverka i ett nĂ€tverk mot politiskt vĂ„?ld i lĂ€net. Verksamheten innefattar bl.a. information i skolor, studiecirklar, samarbete med polis och andra myndigheter, samarbete med universitet, gemensamma motioner i riksdagen och en gemensam hemsida.
Polismyndigheten i Södermanlands lÀn utsÄg under 2003 en sÀrskild kontaktperson som lÀnets politiker kan vÀnda sig till om de drabbas av hot. Enligt uppgift har myndigheten Àven för avsikt att ge lÀnets förtroendevalda en Ärligen Äterkommande sÀkerhetsinformation som bl.a. Àr tÀnkt att omfatta förebyggande insatser och ÄtgÀrder i samband med hot.
SÀkerhetspolisen har i samarbete med polismyndigheten i SkÄne pÄbörjat ett projekt med syfte att öka sÀkerheten runt politiker och tjÀnstemÀn i kommuner. Inom ramen för projektet har besök i ett antal kommuner gjorts för att ge rÄd om vilka förbÀttringar som bör göras.
Med dessa exempel kan jag försÀkra för Nordiska rÄdets medlem Sören Espersen att den svenska regeringen tar hot och vÄld mot enskilda eller grupper av enskilda pÄ grund av deras politiska Äsikter pÄ största allvar.
Stockholm den 7 juli 2005


Jens Orback , statsrÄd


DonĂ©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.