6
sep
Seneste opdatering: 6/9-07 kl. 1645
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

 Trads – et ekko af BBC, DR, SR og  hele  koret af svenske apologeter, der tror de selv  slipper. Eller lader som om de tror. Søde  drømme har en stor kundekreds. Hvad  mener de allesammen så,  at tyskerne  nu har gjort forkert ?  Mod det vitterlige vås, findes  ingen argumenter:

Af David Trads | chefredaktør

Naturligvis er det rædsomt at opleve, at en gruppe unge danske muslimer under stort drama er anholdt for at opildne og planlægge terror – og det rejser et afgørende spørgsmål: Hvorfor findes der unge her i landet, som afskyr os så meget, at de kan finde på at slå uskyldige ihjel i en terroraktion?
Svaret kan koges ned til tre årsager: For det første – den årelange nedladende tone i udlændingedebatten, som selvklart opfattes af danske muslimer som et ydmygende signal om, at de udgør en umådelig belastning. For det andet – den krig mod Afghanistan og Irak, som af det store flertal opfattes som en krig mod islam. For det tredje – den propaganda om Vestens uhyrligheder og Islams paradis, der udspyes i moskéer og garager af herboende islamister.
Det er disse tre forhold, som udgør den sprængfarlige cocktail, der driver de mest fundamentalistiske unge ud i desperation. Vi bør derfor tænke over, om vi kan ændre vores adfærd, så unge muslimer konsekvent vælger den demokratiske frem for den fundamentalistiske fristelse. Først må vi appellere til, at politikere – især, men slet ikke kun, i Dansk Folkeparti – anerkender behovet for at bygge bro frem for uafladeligt at grave grøfter. Tal om løsninger frem for at sætte luppen på hvert eneste problem.  Nyhedsavisen

I sæk og aske

Af Lars Hedegaard | historiker

Det slår aldrig fejl. Hver gang nogle muslimer finder på at sende et antal danskere til Helvede, tropper meningsdannerne op og spørger, hvad vi dog har gjort, siden de hader os så meget.
Svaret er, at de hader os, uanset hvad vi gør. Om vi så sad musestille og bævrede i en krog, ville de hade os. Alene fordi vi eksisterer og endnu ikke har bøjet os for islams krav om verdensherredømmet.
Hvis muslimerne ikke bryder sig om ‘tonen’ i den danske debat, er der ingen, der holder på dem. Jeg kan heller ikke lide tonen i Saudi-Arabien og væmmes ved stening af kvinder og offentlig hængning af bøsser som i Iran. Derfor holder jeg mig langt væk.
Hvad så med Irak og Afghanistan, som vi ustandselig får revet i næsen som forklaring på muslimernes ubændige raseri? Ja, hvis vi trak os ud, ville de finde noget andet at hidse sig op over. For eksempel at Spanien og Grækenland har afkastet det muslimske åg, for det må de ikke, når de én gang har været under muslimsk herredømme.
Det holder ikke op, før hele verden er underlagt firmaet Muhammeds eftf. Det er simpelthen det, islam går ud på.
Men selvfølgelig letter det erobringen, at vesterlændingene bryder sammen i selvbebrejdelse, hver gang nogen lover dem tæsk, i stedet for at forsvare sig. Imamerne kunne ikke have ønsket sig nogen bedre strategisk situation. Nyhedsavisen

Høner at plukke
Lad os gennemføre et tankeeksperiment. Hvis grønlændere den ene gang efter den anden blev afsløret i at planlægge bombesprængninger i København, ville der hurtigt opstå et lag af forskere og meningsdannere med speciale i gode forklaringer. For hvad har danske imperialister ikke bedrevet af ondskab oppe ved polarcirklen? Vi møvede os ind, selv om ingen havde inviteret os. Vi påførte inuitterne tuberkulose, ødelagde deres kultur, gav dem ildvand, selv om de foretrak levertran, byggede huse, skønt de foretrak snehytter, gav amerikanerne ret til opføre militæranlæg. Er det så uforståeligt, at unge og rodløse grønlændere tager hævn ved at smadre edderkoppens rede. Ret beset er der faktisk ikke så få rundt om i verden, der ville være retfærdiggjorte, hvis de ekspederede et antal danskere til helvede: islændinge, færinger, englændere (tænk på vikingerne), irlændere, franskmænd, tyskerne, estere, nordmænd, svenskere, afrikanere, vestindere osv. Retfærdigvis må det også siges, at danskerne naturligvis har nogle steder i udlandet, hvor de med god ret kunne smide bomber: England, Sverige, Tyskland, Rusland osv. Når man sådan tænker efter, er der faktisk meget få steder i verden, hvor et hvilket som helst mennesker ikke ville være i sin gode moralske ret til at lade blodet flyde. Hvad har vi alle sammen at betænke os på, når sure muslimers voldshandlinger påkalder sig så megen øm forståelse?
Lars Hedegaard, Groft Sagt, Berlingske

“Terrorangreb skulle ske inden for få dage”  – man har lov at gætte på 9 / 11

Be-be, Bashar al-Sadat
df4393dc.jpginden længe  vil en gruppe overvægtige, korrupte muslimske  ambassadører  kræve foretræde  for Reinfeldt, og det vil de  få, hvis ikke  denne diskrete  gestus afvæbner dem. Det er nok sådan, dette æreløse skuespil  skal forstås. Sveriges  ambassadør spiller galant det første kort for despoten:

Swedish Ambassador in Damascus Catharina Mempel Kipp* conveyed on Wednesday her country’s apology for drawings printed recently in Swedish newspapers that depict the Prophet Mohammad in an offensive manner. Kipp expressed her respect to Islam and Muslims in general and the Syrian people in particular.The statement was delivered by the Swedish Embassy to Syria’s Grand Mufti Ahmad Badreddin Hassoun, who stated that a third party is attempting to harm the relations between Sweden and Arab and Islamic countries.

Sweden Apologizes for Newspapers Offending Muslims  (* det er syrerne der ikke kan stave til Hempel Kipp.)

Historien er fra onsdag kl. 18.05 – torsdag kl. 13.30 18 timer efter – kan jeg ikke  få det bekræftet andetsteds. Syrerne  kan være fulde af løgn, men jeg hælder dog mod en meget streng  svensk “pressestyring”, selvjustits er et speciale…………….. 

Sekularisterne

Jeg har altid bedre kunnet forstå fanskmændenes reation mod katolicismen, end protestanternes – svenskernes – mod “statskirken”. Og for den sags skyld, mod det repræsentative monarki. Hvorfor hade en tiger uden tænder ? En kælen, gammel hankat?  :

I once made the mistake of writing an article in as left-wing
publication saying that, in my experience, the best people were
usually religious and on the whole religious people behaved better in
their day to day lives than non-religious once: and I wrote this, as I
made clear, as a man without any religious belief.[…]

One has to remember that almost the first consequence of secularism in
France, as in Russia, was unprecedented slaughter. Perhaps one of the
reasons that contemporary secularists do not simply reject religion
but hate it is that they know that, while they can easily rise to the
levels of hatred that religion has sometimes encouraged, they will
always find it difficult to rise to the levels of love that it has
sometimes encouraged.

Dalrymple: How to Hate  the Non-Existent

The French Revolution ushered in the age of totalitarianism in Europe. Not content with controlling the political and economic lives of their subjects, the absolutist rulers sought to control their minds as well. The twentieth century saw the rise of Communism and Fascism (and Nazism) that culminated with the horrors of the Holocaust being committed on European soil by European absolutist totalitarians. F.A. Hayek, in his book “The Road to Serfdom,” pointed to the close ideological connection between Socialists and Fascists. He noted, they have more in common with each other than either have with classical liberalism, including the tendency to reduce the individual to an organic part of the state.

Europe’s Heart of Darkness

Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.

“Et  gammelt  fjols er et større  fjols  end et ungt fjols.” Da jeg ikke lige  har en personlig aspirant til bon motét på hånden – skønt de ellers ikke mangler – kunne  vi jo sige,  at det idag er  Europa, der er et gammelt fjols. En mulig kandidat, kan være ambassadør Hempel Kipp………………………….

  La Rochefoucauld


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.