9
sep
Seneste opdatering: 10/9-07 kl. 1751
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

“Man skal ikke fornægte, at forskellen mellem kristendommen og islam har nogen politisk betydning og benægte den historiske sammenhæng mellem protestantisk kristendom og en sekulær demokratiske samfundsorden. Det er problematisk, hvis man tillader en betydelig indvandring af muslimer med en religion, som i sin kerne modsætter sig sekulariseringen af det politiske. Demokratiet ødelægges, hvis der i stedet for rationelle argumenter bruges religiøse trumfer.”Kronik: Religion har faktisk en politisk betydning

“Hvad ville  Europa  være  uden islamisk kultur?…….

ingenting “    Henning Mankell

»Danmark har i stor udstrækning fået islam på hjernen og i langt højere grad end Sverige. Og det er først og fremmest på grund af to omstændigheder. Den ene er Dansk Folkepartis mangeårige kampagne mod indvandrere. Den anden er Muhammed-tegningerne«

Jan Guillou, igen, igen………………..

Kåre Willoch advarer mot ikke-vestlig innvandring

«Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere av det omfang som man har hatt i de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge. Det kan ikke være umoralsk å mene at man bør ta hensyn til reaksjoner mot denne innvandringen – for å forebygge konflikter. Det kan heller ikke være umoralsk å mene at man bør forebygge for raske forandringer av det helhetspreg som vår befolkning har. »

Kåre Willoch i Aftenposten 1988 under overskriften Innvandringens følger

Kristus som elefant

“Frihed lad være vort løsen i nord, frihed for Loke såvel som for Thor.” Det skrev Grundtvig i 1832.

Grundtvigs løsen synes desværre at være røget ud med badevandet, selv om rettesnoren er ganske relevant og faktisk også en integreret del af den svenske kunstner Lars Vilks’ koncept, hvor han flere gange har tegnet Muhammed som hund. Et projekt som kunstneren satte i søen for at gøre opmærksom på kunstverdenens selvcensur og ytringsfrihedens indskrænkning, når et emne berører islams dogmer. Men det er fejlagtigt at tro, at Lars Vilks alene ønskede at forhåne en enkelt religion. Kunstnerens ærinde var derimod at påpege, at alle religioner må tåle kritik.

Det er glædeligt, at flere aviser har valgt at offentliggøre Vilks’ tegninger og dermed ikke bøje sig for trusler. Men det vil være i Lars Vilks’ ånd også at offentliggøre hans tegning ‘Kristus som elefant’. Denne tegning bør offentliggøres, da ubefæstede sjæle ellers kan få den opfattelse, at Vilks og de aviser, der har valgt at offentliggøre kunstnerens tegninger af Muhammed, udelukkende handler ud fra et ønske om at bryde islams tabuer.’Kristus som elefant’ bør offentliggøres alene for at understrege, at vesten ikke bare – som en brunstig elefant – tromler henover andres religiøse tabuer, men også er åben for kritik af egne tabuer.  (Uwe Max Jensen ,   Information)

 Teheran  takker

Iran hails Sweden in attempt to defuse the cartoon row.
Iran’s Ambassador to Sweden hails Stockholm’s efforts to mediate in the dispute over the profane cartoon.  Sweden hailed for defusing cartoon

Det er ikke  fordi jeg tror  svenskerne  er  uvidende  om det, men Sverige er  blevet mellemøstlig indenrigspolitik, det må de mindes om. Denne artikel bekræfter det håndfast.  Bemærk Villy Søvdals nyvakte  interesse for den ægyptiske vinkel, på bekostning  af Foghs  synder må man formode.:

 Nu har den ægyptiske ambassadør Mona Omar Attia i et opsigtsvækkende interview til den arabiske avis al-Watan indrømmet, at en officiel dansk undskyldning for de 12 Muhammedtegninger i Jyllands-Posten i virkeligheden var det eneste, hun frygtede.  Havde Fogh bøjet sig og givet den undskyldning, som egypterne havde krævet, var konflikten mellem Danmark og den arabiske verden nemlig med stor sandsynlighed ikke eksploderet i boykot, vold og kaos. 

Hun brugte Fogh i dobbeltspil

Prætentiøs kaminpassiar i Nørregade
Jeg passerede tilfældigt Domkirken igår aftes  og gik ind.  “Den får ikke  for lidt” skriver Mette Sandbye  i Weekendavisen om Thyra Hilden og Pablo Diaz´ “Vor Frue Kirke i Flammer”.   Hun tænker  på parrets pressemeddelelse, der faktisk er det interessanteste ved det hele. Retorikken runger som Domkirkens  akustik. Når man tænker  på,  at de  sidst futtede hele den vestlige civillisation af er de  påfaldende lammefromme, men så meget desto mere  tågede overfor  den Folkekirke, der har inviteret dem ind.  Har Karsten Fledelius  betukket med  med Præstetanker? I Københavns  Domkirke er de  sandelig ikke kunstneriske kostforagtere (Galschiøt). Min gamle ven billedhuggeren ville ha  sagt: En fis i en Domkirke. Jeg tilslutter mig.
Hilden_Diaz_01.jpg
 

Look  back in  anger

der har altid været vrede unge mænd. Der er  antagelig  flere idag, hvor ungdommen varer til man  er 40, mindst. Nogle havde en god  grund , andre  var bare  vrede  fordi  de var unge med en tilhørende  lovlig  veludviklet  retfærdighedssans (den, der  får svenske politikere og danske Radikale til at virke  så ungdommelige). Nogle af dem blev til vrede,  gamle mænd. Andre  blev voksne. Der findes  oprør mod noget konkret, og der findes  oprør mod livets grundvilkår i al almindelighed. At revoltere mod La Conditon Humaine, hører som regel  teenageårerne til. Idag har forvoksede teenagere fået  en ny, magtfuld  vredesmegafon i den lange  række: at konvertere til  Islam. Genier såvel som nulliteter, kan blive “noget” – endda  berømte og  berygtede (tænk bare på den småt kørende og mislykkede Abdallah Andersen fra Vollsmosesagen  eller  en vis  Abdul Petersen fra Djursland. Stjernestatus,   uopnåelig uden  Profethjælp. De  27 andre profeter kan næppe klare sådanne mirakler.) Her  meget interessant om islamkonvertitters øgende antal og en listning  af deres ugerninger

One might have thought that terrorist organizations would be leery of converts and worry that they were unreliable or even suspect them to be moles. The opposite has been true. According to French sociologist Olivier Roy, 10 percent of al-Qaida’s soldiers in the global jihad are converts, and in France the number might reach 25 percent. Roy takes this as an indicator of the group’s globalized nature, “because a convert is not motivated by his or her culture at all. He is not motivated by the political life of his or her country. He’s motivated by joining something global. Al-Qaida is made of born again [Muslims] and converts who join the global jihad. One day they go to Bosnia and another to Chechnya, or to Kashmir, or to Afghanistan, or to Fallujah.”

Moreover, the phenomenon of conversion plays an important part in al-Qaida’s cosmology. When the group’s propagandists talk about its ultimate victory, the conversion of the Christian West is often mentioned as a major milestone. When the organization wants to show it is on a roll, it also may refer to the current growth in conversions. In a video that aired on Dec. 13, 2001, Bin Laden claimed that the 9/11 attacks had been “understood by both Arabs and non-Arabs. … In Holland, at one of the centers, the number of people who accepted Islam during the days that follow the operations were more than the people who accepted Islam in the last 11 years.” Bin Laden also relayed a report he had heard regarding an Islamic educator in America who claimed, “We don’t have time to keep up with the demands of those who are asking about Islamic books to learn about Islam.” Having so many converts in its ranks is clearly a mark of achievement.

SLATE: The Convert’s Zeal
Radical Islamism has become a magnet for some of the world’s angriest people.

‘Platheder på et fundament af sjofelhed’

Monrad og Rislund  gør  grin med  indvandrerne

Norge er et frit land, men…….

det skal man ikke  bryde sig om at sige i Ingvar Kamprad´s  IKEA

Fikk sparken etter hijabkritikk


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.