17
sep
Seneste opdatering: 18/9-07 kl. 2255
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

….hedder de enslydende  overskrifter. Vel gør de  ej ! Det er Lars Vilks de fordømmer, truslerne  “tar´ de afstand fra”.  Det ville  være synd at sige man  imponeres af “Det Europæiske Fatwa-Råds” forståelse af ytringsfriheden i et demokrati (læs  Sørlander nedenfor en gang til, l a n g s o m t! ). Krænkninger af helligdomme, ens egne  eller  andres,  indgår netop og helt specielt i ytringsfriheden. Guder, halvguder og profeter er ikke dækket ind af injurieloven, det er en vildfarelse før-moderne mennesker lider af. Hvis vi kun kan ytre os om det, som ingen blir stødt af, er  der ikke noget tilbage at ytre sig om. Så bliver livet ligesom TV, indrettet på at behage alle. Tomme kalorier uden smag. “Der kan ikke krænkes nok,” som Vilks siger. Krænkningen er  bevægelsen fra fortid mod fremtid. Og så var målet for  Vilks´underfundighed, endda slet ikke  288 tusind milliarder  muslimer, – som er  krænkede  under alle omstændigheder –  men det konforme svenske kunstliv. Hvis da ikke “liv” er for stærkt et  ord. Disse mennesker skal vore   efterkommere  hive ind  i moderniteten, meget mod deres vilje. Velbekomme ! Her  er ordlyden af “fordømmelsen”:

1. Vi fördömer karikatyren och anser att den är en kränkning av muslimers religion, men även en kränkning av alla människors religioner.
2. Vi slår fast om vår övertygelse om den fria pressen och strävar efter att öka yttrandefriheten. Men att kränka att andra människors helgedomar ingår inte i yttrandefrihet utan är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
3. Vi anser att karikatyren strider mot vår strävan mot en positiv integrering mellan olika europeiska samhällen där islam ingår.
4. Vi anser att karikatyren strider mot vårt arbete att tillsammans med andra religiösa grupper skapa en dialog mellan olika religioner.
5. Vi ber europiska myndigheter att skydda muslimer och alla andra troende och mot kränkningar.
6. Vi ber religiösa- och människorättsorganisationer att motverka kränkningar av religioner och helgedomar.
7. Vi tar avstånd från alla våldshandlingar inklusive mord och våld eftersom det liksom kränkningar av andra grupper strider mot islams lära.
8. Vi ber europeiska lagstiftande organ att stifta lagar som kriminaliserar kränkningar av alla religioner och helgedomar.
9. Vi ber alla muslimer i Europa att var förståndiga och försvara sina helgedomar med hjälp av rådande demokratiska lagar och ta avstånd från allt som har med våld och kriminella handlingar att göra.
10. Vi står fast vid vårt mål att hjälpa europeiska muslimer att bidra till välstånd i sina länder och att den galna karikatyren inte ska stoppa denna viktiga process.  Fatwa över domen mot Vilks

Enhver  -bortset fra danske og svenske journalister, tydeligvis –  kan se , at det er Lars Vilks rådet  fordømmer . Tværimod griber de lejligheden til  at stille helt uantagelige  krav, som i al fald med sikkerhed vil skade “integrationen” og  øge  afskyen for dem. Det er ikke solidaritet med  Sverige eller  demokratiet, der taler  her. Det er  kræmmere og  lommeprokuratorer, der presser en situation for hvad der er  i den. Det er  tuskhandleren fra  bazaren, der kalkulerer  på kuglerammen. Skulle  Vilks  blive  myrdet, vil de være der som ådselsgribbe  og ikke  tøve med at stille  de samme  krav, i dialogens navn, naturligvis. De viser på  det pinagtigste, at de  ikke er europæere, at de  ikke er  vores landsmænd. At de  næppe  bliver det, at de risikerer  at blive  vores dødsfjender, hvad der  i overskuelig fremtid  vil være værst for dem selv. Har de tænkt den tanke?   Tør de tænke de så langt? Det  kan disse egyptiske  broderskabsfolk formentlig ikke, hør Tina Magard  (min. 5:09) beskrive deres arbejde på en islamisk forfatning i Europa, på direkte  kollisonskurs med  Europas  stater, og noget vi i al fald  tidligere  ville have  klassificeret i omegnen af  højforrædderi. Eller  også er det en kalkuleret satsning.   –  Man  bliver nu engang ikke moderne af at køre bil, benytte computer og mobiltelefon. Man blir det ikke engang , bare fordi vores  journalister så inderligt ønsker det.  Modernitet er en tænkemåde, en sindstilstand, og den synes  særlig umulig  for visse  muslimer at adoptere. Der efterlyses  flere  helhjertede fordømmelser. De ville unægtelig falde  på et tørt sted:

 Vi savner tilkendegivelser fra det danske kulturparnas, som under den danske Muhammed-krise ikke rettede vreden mod voldsmændene, men mod Jyllands-Posten, som jo »bare havde provokeret«.Vi må forvente, at de – blandt andre Uffe Ellemann-Jensen og Tøger Seidenfaden – retter en lignende kritik mod tegneren og mod redaktøren af Nerikes Allehanda.Vi andre, som sætter ytringsfriheden højere end religiøs intolerance, må undres over, hvor protesterne fra hele den demokratiske vestlige verden bliver af? Hvor er protesten fra FN, der ved festlige lejligheder taler om universelle menneskerettigheder? JP Leder 

Religiöst tabu får kränkas

Alla muslimer är inte fundamentalister och islamister. Men i en sekulär stat måste alla religiöst övertygade acceptera att deras tro och anspråk prövas och ifrågasätts, skriver professor Per Bauhn. Svenska Dagbladet

 Karen for kamæleon – hvor er holdningerne henne ?
Af Lone Nørgaard, Lektor, Cand.mag.
Jeg var ved at tage tælling, da jeg læste, at vores nye ligestillingsminister, Karen Jespersen, vil forsvare skolelæreres ret til at bære tørklæde. Er det monstro den Karen, jeg kender som stærk kritiker af religiøs særbehandling? Den Karen, der er medforfatter til ‘Islamister og naivister’ (2006)? Den Karen, som skrev ‘Til støtte for Fatima’ (2003), hvori optræder følgende passus: »Men det er ikke holdbart, at det er op til den enkelte skole eller skolelærer, om skolen som institution kan være forbundet med et sådant religiøst signal. Der er brug for overordnede, fælles retningslinier, der sikrer skolen som verdslig institution fri for religiøs påvirkning. Der er brug for en lov, som betyder, at lærere og andre, der underviser, ikke kan bære meget synlige religiøse symboler, hverken turban, jødisk kalot eller religiøst tørklæde (. ) En sådan påklædning sender uundgåeligt et religiøst budskab. Det er efter min mening en indirekte form for religiøs forkyndelse, der herved bliver en del af skolen. Det strider mod skolens verdslige grundlag« (s. 168).
Ja, karenbrodereme er det den samme Karen, som nu igen er vendt på en tallerken. Dermed demonstrerer hun i technicolor, at Karen Jespersen har vist sig at have ét eneste projekt i denne verden, og det projekt hedder Karen Jespersen: Hvis prisen for en ministerpost er, at jeg skal rette ind i forhold til tørklæder – jamen, så gerne. Er der ellers andet, jeg skal afsværge, fortrænge eller få hukommelsestab omkring, så bare kom an – jeg skal nok levere varen.
Europa står i et vadested, for så vidt angår vores demokratiers overlevelse på grund af muslimsk tilvandring. Kvindesynet i brede indvandrergrupper er gradvis blevet afdækket, og i dag ved enhver, som orienterer sig i andet end Anders And, at den multikulturelle utopi netop er – en utopi: Det er ikke bare et spørgsmål om tid, før nydanskere, nyhollændere og nyfranskmænd etc. overtager europæiske værdier hentet i den græske filosofi, romerretten, kristendommen og oplysningstiden. Hvor grelt det står til, dokumenteres på forbilledlig vis i Hege Storhaugs bog ‘Men størst af av alt er friheten’ (2006). Med udgangspunkt i det norske samfund dokumenterer hun, hvordan en fejlslagen integrationspolitik sammenkædet med familiesammenføringer = visum-til-Vesten sætter den individuelle frihed og demokratiet under pres. Stadig flere ifører sig tørklæde. Antallet af grove voldtægter øges. Ytringsfriheden trues af selvcensur og trusler.
Islamismen, den politisk-totalitære udgave af islam, breder sig, også blandt tredjegenerationsindvandrere. Og begreber, som vi troede, var en saga blot, har fået nyt liv på vores breddegrader: kønslemlæstelse af piger, tvangsægteskab og kvindelikvidering. Det er et kvindesyn, som giver mænd ret til og mulighed for at kontrollere kvinder og bestemme over deres liv. Og det er et kvindesyn, der er uløseligt knyttet til tørklæder som indbegrebet af sætten skel mellem kvinder og mænd.
Det kan godt være, at Karen Jespersen er blevet ligestillingsminister af navn. Men for mig er hun efter sin seneste kovending ikke andet end en gennemopportunistisk politiker, der skifter standpunkter, nogenlunde som vi andre skifter frakke. Karen – for kamæleon.  (Politiken)

PS: Karen Jespersen er  stadig en ikke-person i Sverige, kun nævnt  i det inferiøre Nytt  från Øresund
 

Immigration debate heads to parliament 

French rights groups and left-wing politicians Thursday slammed an amendment to a new immigration bill that would introduce DNA testing for would-be immigrants seeking to join their relatives in France.
 The National Assembly’s legislative committee Wednesday approved an amendment that would offer long-term visa applicants the option of a DNA test to prove their family ties.
 The amendment’s author Thierry Mariani, a deputy from President Nicolas Sarkozy’s UMP party, says it aims to root out bogus visa requests, arguing that in parts of Africa up to 80 percent of identity papers submitted by applicants were fake.   [..] Immigration Minister Brice Hortefeux said Thursday that “no subject should be taboo” in the debate on immigration, and that he welcomed the chance for a parliamentary debate on the question of DNA testing.
 “Eleven countries already practice them” in Europe, he said, adding that the tests would be “offered on a voluntary basis, not imposed.”
 According to Mariani’s report, DNA testing for would-be immigrants is used in Austria, Britain, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Italy, Lithuania, Norway, the Netherlands and Sweden. France 24
 

Från Grönköpings Veckoblads nyhetsofficin meddelas:
Till följd av den pågående så kallade Vilks-affären har en betydligt viktigare angelägenhet hamnat i bakgrunden. Vi på Veckobladets redaktion finner det därför befrämjansvärt attfästa läsekretsens uppmärksamhet på vad som sig i Riksdagshuset utspelas.
.
Sverige, vårt forna fosterland, går emot nya tider. Vid Riksdagens högtidliga öppnande skall nu predikas mohammedansk kvinnofientlighet! Den utomäktenskapliga avhållsamheten från kvinnor som predikas av Islam, har i alla tider förkastats av svenska politiker av alla färgschatteringar. Också av Main Stream Media som t.ex Grönköpings Veckoblad och av rikets politiska partier.


Den mohammedanska kvinnosynen har med rätta ansetts vara en förlegad 1700-tals syn, som gjort kvinnor till en handelsvara. Numera skall emellertid den synen inte bara respekteras, den skall ävenledes ges stöd av landets högsta instans, vår regering.
.
Enligt vad Grönköpings Veckoblads alltid lika alerte reporter Trönd Seifastzon har lyckats uppsnappa, kommer den i Grönköpings moské nyligen tillträdde imamen Abd aleif Haqq Karlzon att vara den som inviger Riksmötets medlemmar i kärleksreligionens mysterier. Imam Haqq Karlzon är dock känd för sin njugga kvinnosyn. “Jag finner det tveksamt att kvinnor skall ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmets lugna vrå” har denne Grönköpings nyutnämnde imam redan låtit undslippa sig. “Det är en illusion att förverkliga sig själv”, hävdar han vidare tveklöst. “Ett liv går inte ut på att ha ett jobb och tjäna pengar. Syftet med livet är att dyrka Gud. …. Mannen är ute och sliter och släpar och står i och det är kvinnan som sköter hemmet, hennes plats är vid spisen och grytorna …. Kvinnan skall föda barn samt sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen”. “Kvinnan har heller inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med, men kärleken kan ej sällan uppstå sedan inom äktenskapet”, fortsätter Imam Haqq Karlzon.
.
Av denne man vill nu Sveriges Riksdag låta sej predikas. Den ansvarige bakom innovationen, ordföranden i riksdagens kristna grupp, informationsassistent Eva-Lena Helmersson (som enligt ett rykte planerar inom kort att återtaga sin mohammedanska grundtro), kan inte ge något svar på varför hon vill ha imam Haqq Karlzon att predika inför Riksdagen. På frågan om vem det är som strävar efter en interreligiös gudstjänst svarar Eva-Lena Helmersson undvikande.” …. “Jag är ansvarig för detta, men vill inte ge mig in i någon intervju”, säger Eva-Lena Helmersson.
.
Trönd Seifastzon har emellertid kunnat utröna att nyblivna reverten fröken Ada A:son Susegård, talrör för de gröna, samt den i samma parti verksamma rasistkonsulenten Yvonne Ruwaida tillhöra initiativtagarna. Men – bakom fröken Ruwaida finns en trekvartsdoldis, den dubbelgröne riksdagsledamoten Mehmet Kaplan, en muhammedan med stora planer, som för sin inre blick redan ser den blå fanan med en gul halvmåne vaja över moské Rosenbad.
.
Även den förre (i år 50-årige) konduktören, numera kryptokommunisten Ohlys korgosse lär vara inblandad i den muhammedanska marknadsföringen. Tillfrågad av Veckobladets Trönd Seifastzon om sakernas förhållande, vägrar herr Ohly att uttala sig, skyllande på en av det rådande borgerliga maktutövandet förorsakad akut depression. Trönd Seifastzon har dock via diverse informanter lyckats utröna att denne så kallade korgosse är bördig från Kalmar, Kinas utpost i västerlandet, och lystrar till det om stolt adlighet erinrande namnet Stjärnegaard. Herr Stjärnegaard, som är lokalt känd som den “ohejdbara och egocentrerade stupiditetens korsriddare”, är en flitig och strävsam person, som likt forntidens hydra inte låter sig stoppas. Har väl ett av hans huvuden å mohammedanskt vis avhuggits, framträder i ett nafs två nya. Notera att detta skall ses symboliskt, ty ingen är så ihärdig i att försöka framstå som viktig och påläst, som denne plågsamt envise och språkstapplande, unge man. Som en Ebbe Carlssonsk efterföljare ger han sig i kast med de allehanda lobbyuppgifter han tilldelas av de smärre makthavarna – således nu senast att främja den multikulturalistiskt/mohammedanskt präglad öppningsgudstjänsten, vars officiant imam Abd aleif Haqq Karlzon kommer att bliva.
* * *
Föräderiets tid är nu
Det börjar med en knappnål – och slutar med att intoleransen mot de i riket boende med sk. svensk bakgrund understöds av deras egna folkvalda. Sverige förändras i grunden — i skolor och offentliga inrättningar forbjudes efterhand svenska flaggor och svenska traditioner. All intolerans predikad av mohammedaner tolereras och sponsras. De första stegen mot svensk kalifattillhörighet har redan tagits.
Rykten har i Grönköping uppsnappats att herr Stadsrådet Joel Eriksson (s) och herr Jonas Krökén i Kröken, riksdagsman (c), har för avsikt att föra informella underhandlingar med Lars Vilks, när denne med huvudet i behåll väl återvänt ifrån Kassel, om möjligheten att flytta Grönköping med invånare från Skaraslätten till Ladonien. För realistiska och ansvarsmedvetna medborgare såväl i Sverige som i Grönköping synes en exil börja bliva den enda återstående utvägen att slippa ifrån den av en slapp kattsvans till statsminister främjade mohammedaniseringen av moderlandet.

 av LN

Inga Muhammed-bilder i Grönköping!


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.