22
sep
Seneste opdatering: 22/9-07 kl. 1931
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

fra centrum set mod Sverige. 18 grader, høj sol. Foto © Snaphanen
l__rdag_016.jpgl__rdag_015.jpg

 Et sidste puf ud  over kanten…….

til Enhedslisten ?  Jeg synes nu det giver god mening at Enhl. får så mange fundamentalister som overhovedet muligt. Det var bla. dem der ikke kunne få nok af dem til landet, og stadig ikke kan, så hvad piver de for?

 Habib Ali Al-Jifry, som underviste Enhedslistens folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid på Dar ul Mustafa i Yemen, betegnes som en islamist af islamekspert. Og byen, som korankurset foregik i, er fyldt med koranskoler og religiøse institutioner, der ofte er præget af en fundamentalistisk udlægning af islam.

Islamistisk prædikant
Post. doc. Tina Magaard, Center for Multireligiøse Studier, Aarhus Universitet, betegner Habib Ali Al-Jifry, der underviste Asmaa Abdol-Hamid og de øvrige deltagere på Dar ul Mustafa i Tarim, som en islamistisk prædikant.
»Set i forhold til de andre saudiarabiske prædikanter har han en blødere profil, men set i en dansk kontekst er han islamist,« siger hun.
Tina Magaard er ikke overrasket over, at Asmaa Abdol-Hamid har deltaget i et korankursus i Tarim og modtaget undervisning af Habib Ali Al-Jifry.
I november 2006 var Tina Magaard selv blandt tilhørerne, da Asmaa Abdol-Hamid holdt foredrag på Løgumkloster Refugium, der fortrinsvis benyttes af medlemmer af Indre Mission.
»Mange af tilhørerne var meget begejstrede for hende, da Asmaa Abdol-Hamid sagde, at religion er udgangspunkt for alt, hvad hun foretager sig og lagde vægt på, at religiøse tekster godt kan være udgangspunkt for politiske beslutninger,« siger Tina Magaard.
»Så hvis Enhedslisten gerne vil op over spærregrænsen til Folketinget igen, kunne partiet måske prøve at sende Asmaa Abdol-Hamid ud og hverve stemmer blandt Indre Missions medlemmer,« siger hun.

Asmaa Abdol-Hamid: Jeg er ingen nikkedukke og Ikke Koran-skole, men ‘islam-skole’ (der underviser i Koranen og Hadith)

Imponerende kvikt  af SF

med  kun syv år forsinkelse at finde  ud af at antallet  betyder noget. I gennemsnit har SF været  parallelforskudt 25 år i tid, men nu har de  jo frisk formand, der har tralvt med at komme til taburetterne, hvis det skal blive i denne inkarnation.

SF vil have flygtningeloft på 3000

Sverigedemokraterna 3. største parti blandt mænd

en utrolig kønsforskel :  Sverigedemokraterna går hem hos män

Helsingborg Dagblads selvforståelse

for at afstive den må de gribe tilbage til en 15 dage gammel artikel i Politiken, foruden selvfølgelig at lægge  afstand  til deres lokalhelt Vilks. HD.SE er nogle rigtige fedtspillere:

Nu hörs andra tongångar
När Muhammedkrisen rasade som värst i Danmark förra året fanns den på alla danskars läppar. Diskussionerna gick höga på arbetsplatser, i skolor, vid middagsborden, i tidningar, tv och radio. Media från hela världen kom till Köpenhamn. Nationen var skakad. Den svenska motsvarigheten med sitt ursprung i Lars Vilks teckningar av Muhammed som rondellhund har inte lett till samma uppståendelse här i landet. Tvärtom. Det har visserligen förekommit demonstrationer, och rapporterats i medierna om det som skett, men de flesta märker inte så mycket mera. Varför är det så stor skillnad på reaktionerna i Danmark och Sverige?

KRÖNIKAN. Den danske statsvetaren Hans Mouritzen gör en analys i tidningen Politiken. Han menar att skillnaden beror på att invandringspolitiken inte är ett så hett ämne i Sverige som det varit i Danmark. Toleransen är större i Sverige, menar han, och fortsätter:
“I Sverige är alla svenskar, oavsett om man är född i Sverige eller nyligen har kommit till landet. Det är viktigare för svenskarna, vilket jobb man har, än om man är i född i Sverige och har levt där genom flera generationer. Invandringspolitiken kom på åttonde plats över listan på viktiga frågor under valrörelsen förra året. I Danmark har det varit den viktigaste frågan i de senaste valrörelserna.”
Hans Mouritzen anser att det hänger samman med att Sverige hade en stor invandring redan efter andra världskriget och att det var redan då som landet slog in på vägen mot ett mångkulturellt samhälle.

Och nog präglas Sverige idag av mångkultur, men långt ifrån alla skulle hävda att vi lyckats väl med integrationen. Delar av storstädernas invandrartäta förorter är exempel på mindre lyckade inslag. Liksom diskrimineringen på arbetsmarknad på grund av utländsklingande namn.

Ändå finns det fog för Mouritzens iakttagelser. Det har förts en generösare invandringspolitik i Sverige. Dessutom har tonen och debattnivån onekligen varit annorlunda i Sverige jämfört med i Danmark. Tack och lov för det.
Visserligen är det danska språket ibland åtskilligt mustigare i sina uttryck jämfört med svenskan. Och jargongen på arbetsplatser kan vara bra mycket mer rå än vad vi är vana vid, det har många svenskar som arbetar i Danmark fått erfara. Det är raka rör, inga omskrivningar. Det kan tyckas både hjärtligt, men också taktlöst, men så är det.

Stundtals har politiker på andra sidan av Sundet irriterat sig på sina svenska kollegor. Inte minst Dansk folkepartis ledare Pia Kjærsgaard har titt som tätt framfört kritik och nästan hånat svenskarna för att vara alltför politiskt korrekta. Hon har anklagat svenska politiker för att inte våga “säga som det är”, som om hon hade patent på sanningen. Helt nyligen anklagade hon dessutom Fredrik Reinfeldt för att vara feg som inte varit mer tydlig i sitt stöd för den dödshotade Lars Vilks.

Men den danska Muhammedkrisen visade tydligt på avigsidorna med denna konfrontationspolitik förd i en hätsk anda och med höga tongångar. Den var ett tydligt bevis på hur det kan gå om man misslyckas föra en dialog mellan olika grupper i ett land. När Pia Kjærsgaard hävdar att Sverige borde ta lärdom av Danmark är det i själva verket tvärtom.

Kanske innebar den danska Muhammedkrisen en förändring i debattklimatet. Man kan ana ett annat tonläge i Danmark. Muhammedkrisen skakade om och stämde till eftertanke. Danska medier följer nu noggrant den nu pågående händelseutvecklingen i Sverige. Det sker i form av saklig nyhetsrapportering.
Och precis som han lovade redan förra året så har den danske statsministern Anders Fogh Rasmussen inte lagt sig i det som nu sker i Sverige. Ett löfte han gav när Göran Persson kommenterade det som hände i Danmark förra året. Persson sa då att han själv inte skulle ha underskattat situationen syftande på Rasmussens nej till ambassadörernas begäran om ett möte.

Pia Kjærsgaard framstår som rätt ensam när hon försöker sig på att hetsa upp debatten och kritiserar Reinfeldt. Det är ingen som hänger på, vilket kan tyda på att Dansk folkeparti håller på att förlora en viss del av sitt inflytande över dansk politik.
Det nybildade mittenpartiet Ny Alliance har ändrat den politiska kartan, och tydligt sagt att ett av deras mål är att få bort Dansk folkeparti från maktens grytor. Om det går bra för Ny Alliance i nästa val till folketinget finns här en ny samarbetspartner för Anders Fogh Rasmussen och hans liberala Venstre samt regeringskollegan De Konservative.
Även socialliberala Radikale Venstre, som helt nyligen utgjorde ett troget stöd åt socialdemokraterna, vill bryta blockpolitiken och har öppnat sig för nya regeringskonstellationer.

Därmed kan det främlingsfientliga Dansk folkeparti marginaliseras i nästa val. Hur det kommer att gå för Pia Kjærsgaard och hennes partikamrater kan ju också få betydelse för sverigedemokraternas framtid.   HD.SE


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.