13
okt
Seneste opdatering: 14/10-07 kl. 0505
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

 Den herskende klasses enestående hykleri. Man ser at optagelsen  er fra den nylige bogmesse og at Lisa Marklund og Lars Danielsson medvirker  (via Robsten)

»CNN – Caliphate Now Network« 

Vilks  har et ukueligt lyst sind. Det må man ha´for at udholde persisterende  verbalterrorister som Amatullah, der  frit kan få lov at true løs på TV. Det kan kun skyldes at svensk politi allerede er  overbebyrdet af realiserede trusler.*  Vi andre dødelige, der  kan blive  mismodige af for megen idioti  , kan søge  trøst i den muntre “Ladonias Nationalsang”, som jeg genhørte igår. Eller se frem til “statsminister Reinfelts aria “I will whisper in your ears words of dialogue, sweet words of living together etc”.  Der skal et godt humør  til. Det må indforskaffes. Humor betyder jo “fugt/væde” – og Vilks minder én om, at det ikke kun findes  tappet på flaske.

 I’m really sick but have to get this out to you. CNN did a segment on Lars Vilks; they even interviewed the MUSLIM woman calling for his death.
He had a death threat phone call portrayed in the segment.
Now here’s the dreadful part, when you consider Google satellite maps: They show him walking along the path to his SAFE HOUSE, “going over fences and through backyards” she says. All along the way they are showing fences, particular fences, some with large planters, so easily identifiable right there.
But then they go even further: they show the front of the house, the door, and the light fixture. It’s a fairly wide shot of the front of the SAFE HOUSE, I’d estimate at a minimum ten feet of it. So those wanting to murder him know the colors of paint and even the style of the window, light fixture and door.
I am sure this will be broadcast on CNN International. Wolf Blitzer said they would follow up on the story. It was on during the 7PM [EDT] hour.
As I have been too sick to even read much on the blogs and too weak to do all the movements required to email out my collections.
Hope you can find it. Hope someone will call CNN ON THIS.  GoV: Outing  Lars Vilks

(*Antalet poliser är i Italien fler än fem per 1.000 invånare, Frankrike 4,0, Belgien och Holland fler än 3,0. Sverige har 1,8 poliser per 1 000 invånare – SvD)

En klassiker
Jens Orback – När vi blir i minoritet
(om mordet på Van Gogh og europæernes fremtid, 2004)

»Jeg har derfor besluttet at melde mig ind i Trykkefrihedsselskabet………

og kan kun råde alle andre til at gøre det samme.«  (gælder også svenskere, der er en del)

Af Peter la Cour, forlægger, cand. phil. i samfundsfag

Tøger Seidenfaden begynder mere og mere at ligne en mand i panik. Samtidig med, at det er kommet frem, at Politiken det seneste år har mistet 30.000 læsere, forsøger han krampagtigt at påkalde sig ny  men absolut pinlig  opmæksomhed med en regulær hadetale ved et møde forleden i Trykkefrihedsselskabet. Som om denne chefredaktør ikke allerede er totalt overeksponeret i medierne  både i hans eget og i de elektroniske.

Uden at interessere sig for, hvad de pågældende måtte have at sige til sit forsvar, overdyngede Seidenfaden flere navngivne personer  bl.a. Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard og forfatteren Kåre Bluitgen  med stærkt hadske og personlige angreb. De udskældte personers brøde er bl.a., at de i skrift og tale kæmper mod muslimske fanatikeres foragt for dansk folkestyre, forsøg på at knægte vores ytringsfrihed, forfølge og fængsle forfattere, tegnere og redaktører, undertrykke kvinder samt gennemtvinge middelalderlige sharia-normer.

Det bliver i Tøger Seidenfadens ejendommelige udlægning af virkeligheden til ekstrem foragt for et religiøst mindretal herhjemme?. Som om der kun var tale om en lille og afgrænset dansk diskussion om en forfulgt befolkningsgruppe!

I Seidenfadens mærkværdige optik skal netop de, der kæmper for frisind og frihed mod nogle at vor samtids mest reaktionære og autoritære strømninger, beskyldes for afskyelighed? og snylteri på nogle rettigheder, der er ?så selvfølgelige, at man næppe behøver at holde møde om det?.

Og hvad angår den direkte anledning til mødet  forfølgelsen med bl.a. dødstrusler mod den svenske tegner LarsVilks ? er det ifølge Seidenfaden bare en sag for det svenske politi. Der var engang for meget længe siden, hvor Politiken var blandt de fremmeste forkæmpere for frihed og frisind. Men det er åbenbart så længe siden, at ingen chefredaktør længere husker det.

Rent formelt mener Seidenfaden, at både Lars Vilks og tegnerne fra den danske Muhammed-krise selvfølgelig har frihed til at tegne og ytre sig, som de vil inden for lovens rammer. Men Politikens chefredaktørstol afsagde allerede under den danske Muhammed-krise en inappellabel dom om, at der var tale om en provokation for provokationens egen skyld.

Al snak om, at Muhammed-krisen åbenede en hel verdens øjne for, hvor intolerante og undertrykkende magter vort vestlige frisind er oppe imod  og hvor stor en berettigelse tegningerne dermed havde, affærdiges som vås i overensstemmelse med traditionen siden besættelsestiden på det chefredaktørkontor, hvorfra Winston Churchill lige så kategorisk blev betegnet som en farlig mand.

Men ét er, at man åbenbart føler sig kaldet til at foretage meget alvorlige, totale og fundamentale fejlvurderinger, når man er chefredaktør for Politiken.

Noget andet er, at man ikke behøver at optræde så arrogant og bedrevidende, at man stiller sig op og retter skarpe personlige angreb mod nogle af de tilstedeværende ved et møde  og så forlader mødet straks efter, inden de angrebne har fået lejlighed til at forsvare sig. Det er ren intolerance og selvprofilering.

Den lære, man kan drage af Politkens mangeårige tradition for fatale fejlvurderinger, må være, at man bør gøre det stik modsatte af, hvad Politikens chefredaktør anbefaler.

Jeg har derfor besluttet at melde mig ind i Trykkefrihedsselskabet og kan kun råde alle andre til at gøre det samme.

Politiken, En panisk Tøger Seidenfaden


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.