30
okt
Seneste opdatering: 31/10-07 kl. 0108
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

er det ved at være slemt. Enhver  kan selv læse de  statistiske  bevægelser gennem årerne  på nettet, og alligevel har BRÅ og særligt kriminolog Jerzy Sarnecki  i årevis terroriseret enhver fornuftig diskussion af det stadig mere  kriminalitetsplagede Sverige. Tidligere ansatte  har klaget over BRÅ´s fuskeri og statsbestilte  løgne (“Det är katastrof överallt på BRÅ“) , dennegang er det SVT der ikke gider  længere. Et organ der er sådan en hån mod tusinder af voldsofre, burde forlængst have  været nedlagt. Reinfeldt kan endnu nå det, inden han bliver smidt ud i 2010. Han sagde  i april 2002:

Justitieutskottets moderate ordförande Fredrik Reinfeldt anser att BRÅ måste göras om i grunden:  – Forskningen måste stå fri. Den måste vara opolitisk och inte bunden av regeringen.

Men BRÅ vil bestå, for selv for Reifeldt  opfylder deres mytefabrik  en nyttig funktion ved at camouflere  effekterne af politikernes egenhændige  ændring  af Sverige´s befolkning. Da  volden fortsat kun vil stige, kan den enkelt  svensker bare gøre én af to ting : bevæbne sig  eller flytte. Mange  emigrerer ganske vist, men de  fleste rokerer dog endnu indenfor landets  grænser – hovedsageligt  fra by til land. Større  svenske  byer  er  “les zones  sensibles” allerede.

 Våldet bland unga ökar


Enligt Brottsförebyggande rådet ökar inte våldet bland unga. Men en undersökning som Aktuellt har gjort bland landets större sjukhus pekar snarast på motsatsen.

Enligt statistiken mördades eller misshandlades 240 personer till döds i Sverige under 2006. Samma år anmäldes 77.019 fall av misshandel eller grov misshandel, en ökning med sex procent jämfört med 2005.

Av de misshandlade var 42.722 män och 25.491 kvinnor. Drygt 20.700 av männen och drygt 4.300 av kvinnorna misshandlades utomhus.

I fjol anmäldes också 12.147 våldtäkter, varav 4.208 var grova.
I Göteborg har antalet unga mellan 15-24 år som sökt vård efter misshandel ökat från 451 till 548 personer mellan år 2000 och 2006. Samma tendens, under samma period, syns på sjukhusen i Skövde, Linköping, Södersjukhuset i Stockholm, Falun och Umeå. Även på Karolinska sjukhuset i Stockholm konstaterar man en ökning mellan år 2004 och 2006.

-Om man jämför med tidigare år ser vi för 2005-2006 att det har skett en 25-procentig ökning, och det är ganska mycket, säger Per-Olof Bylund, forskare på Norrlands universitetssjukhus.

Birger Pålsson, kirurg på universitetssjukhuset MAS i Malmö, säger att förutom en ökning har våldets natur ändrats.

-Det har blivit råare, hårdare. Man misshandlar medvetet för att verkligen förstöra och döda en människa.

Mer eller mindre oförändrat”
Men det råder delade meningar om hur våldet slår mot de unga. Felipe Estrada, forskare på Brå, anser att våldet inte har ökat.Felipe Estrada -Sammantaget vet vi att fler ungdomar dör inte av våld, och vi vet att ungdomarna själva i de undersökningar vi gör uppger att våldet är mer eller mindre oförändrat de senaste tio åren, säger Felipe Estrada till Aktuellt.

Anmäler inte
Av de som söker vård på akuten är det många som inte vill polisanmäla misshandeln, och det leder till att både polisens och Brå:s statistik blir missvisande.

Birger Pålsson -Påfallande ofta säger de att de absolut inte vill dra in polisen och absolut inte tänker göra någon anmälan. De vill ha sjukvård rakt på och inget mer, säger Birger Pålsson.

“Otroligt onödigt”
Aktuellt följde med på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm under en fredagskväll, och våldsoffer visade sig utgöra en mycket stor del av patienterna.

-Det är så otroligt onödigt och tar så mycket resurser som man skulle kunna lägga på annat. Vissa nätter kan vi ha nästan bara misshandelsfall, och då är det något fel någonstans, säger Pähr Larsson, chefsjuksköterska på SöS-akuten.

Ett av offren under Aktuellts besök var 18-årige Rodjer Musoke.

-Våldet på gatan är helt katastrofalt. Det här är tredje gången jag är här på två år. Det kom en helt okänd kille med luva över huvudet springande och gav mig en knytnäve.

Pähr Larsson säger till Aktuellt att de oftast är vanliga killar som varit ute på stan och blivit nedslagna oprovocerat.       SVT


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.