5
jan
Seneste opdatering: 6/1-08 kl. 1654
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 Patrick Sookhdeo omtalte dette i sit timelange  foredrag i Bruxelles i oktober, hunde, jøder, kristne, hinduer osv. mobbes ud for at skabe selvstyrende muslimske  enklaver, så for mig er det desværre ingen nyhed, men bare en virkelighed der  skrider frem som planlagt. Sookhdeo´s udtryk “selvvalgt apartheid” skal tages  helt  bogstaveligt og England  nærmer sig en situation med  vold i større skala. Sookhdeos “tipping point” for England er  2011, baseret på bla.  demografi og alder.

Islamic extremists have created “no-go” areas across Britain where it is too dangerous for non-Muslims to enter, one of the Church of England’s most senior bishops warns today.The Rt Rev Michael Nazir-Ali, the Bishop of Rochester and the Church’s only Asian bishop, says that people of a different race or faith face physical attack if they live or work in communities dominated by a strict Muslim ideology.Bishop Nazir-Ali warns that attempts are being made to give Britain an increasingly Islamic character. Writing in The Sunday Telegraph, he compares the threat to the use of intimidation by the far-Right, and says that it is becoming increasingly difficult for Christianity to be the nation’s public religion in a multifaith, multicultural society.

His comments come as a poll of the General Synod – the Church’s parliament – shows that its senior leaders, including bishops, also believe that Britain is being damaged by large-scale immigration.

Bishop Nazir-Ali, who was born in Pakistan, gives warning that attempts are being made to give Britain an increasingly Islamic character by introducing the call to prayer and wider use of sharia law, a legal system based on the Koran. Telegraph

 Michael Nazir-Ali, Bishop of Rochester  Extremism flourished as UK lost Christianity

 Sverige  rundt på syv et halvt minut

Swedish media have a secret. “Svenska hemligheter”

Bli svensk

“Bedrägeriinvandringen” till Sverige

(Jeg går ud fra  at MW sigter til det store flertal, der kommer uden ID papirer) . Semi- PK´iten Merit Wager beklager at SD kommeri Riksdagen 2010. Jeg beklager at det ikke er sket for ti- femten år  siden, så det kunne  have  haft en præventiv effekt,  for den situation der nu er  etableret i Sverige, vil få helt uoverskuelige  konsekvenser før  eller siden. Sverige er løbet løbsk, som nogen påstår at klimaet er.  Men her er problembeskrivelsen, den fejler ikke noget, det må man lade Wager – ca. 570.000 indvandrere siden år 2000 (!) til den ca. 1.5 mio der var der i forvejen . Vi sidder på første parket og se et  gammelt land  forsvinde for øjnene af os. Landet vil uvægerligt disintegrere. De  fleste danske har endnu ikke opdaget det, nogle  fordi de ikke vil.

Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen 2010. Antingen centerpartiet eller kristdemokraterna åker förmodligen ut. Därefter råder en parlamentariskt sett mycket tråkig situation, där vardera etablerade planhalvan i det politiska fältet är beroende av ett litet parti för att bilda egen majoritet, ett litet parti som därmed får ett större inflytande än dess röstetal ger skäl för. Grunden för riksdagsplatsen för Sverigedemokraterna blir inte den egna valplattformen, utan det faktum att övriga partier helt har misslyckats i migrationsfrågan. Grunden är i detalj att den sittande regeringen inte kommer att hinna införa en arbets- och försörjningslinje som ger effekt före valet 2010. Vidare är bedrägeriinvandringen numera etablerad.

Bakgrund
Invandringen till Sverige har enligt Statistiska centralbyrån (SCB), som mäter efter hur många som faktiskt har fått personnummer, varit följande sedan millennieskiftet:

2000 – 58.659 personer inklusive barn
2001 – 60.795 personer inklusive barn
2002 – 64.087 personer inklusive barn
2003 – 63.795 personer inklusive barn
2004 – 62.028 personer inklusive barn
2005 – 65.229 personer inklusive barn
2006 – 95.750 personer inklusive barn
2007 – drygt 100.000 personer inklusive barn.

Eftersom anhöriginvandringen ökar rejält är det en rimlig gissning att invandringen nu etablerat sig på minst 100.000 personer per år.

Invandringen omfattar alla personer oavsett medborgarskap och ålder. Samtidigt med invandringen har det varit en utvandring på i snitt 35.000 personer per år, mest nordiska medborgare. Det är knappast någon vild chansning att tro att de som utvandrar i regel har det rätt gott ställt.

Ovan nämnda invandring omfattar dock nya personer, vilket gör att invandringen räknat per capita till Sverige slår invandringen till USA med god marginal. Men USA har en markerad arbets- och försörjningslinje, vilket nästan helt lyser med sin frånvaro i Sverige.

Organisationen Svenskt Näringsliv publicerade i juli 2002 en rapport med titeln “Invandring för tillväxt och nya jobb”. Enligt denna saknades det tillkommande arbetskraft till Sverige. Detta skall alltså ses mot SCB´s siffror som samtidigt visade på en massiv invandring. Fortfarande saknas arbetskraft, eftersom alla är överens om att det finns ett behov. Återigen, den faktiska invandringen är samtidigt massiv.

EU har genom kommissionen lagt fram 2 förslag till ramdirektiv för arbetskraftsinvandring: det ena kallas för “blåkortsdirektivet” och har kvalificerad arbetskraft som målgrupp, det andra kallas för “ramdirektivet” och har “vanlig yrkesutbildad arbetskraft” som målgrupp. Kommissionen angav dock (tal av kommissionären Franco Frattini den 13 september 2007 inför Lissabonkonferensen) att det är en stor brist mellan USA och EU att 85 % av all icke yrkesutbildad arbetskraft som migrerat kommit till EU-länder medan samma tal för USA bara är 5 %. Av den yrkesutbildade arbetskraften går samtidigt 55 % till USA och bara 5 % till EU. Slutsats: EU får fel personer för att det ska ge effekt i ekonomin.

Och vad gäller “bedrägeriinvandringen” till Sverige har denna nått sådana höjder att det bara är pinsamt att prata om den.

Regeringen (främst moderaterna) strider nu för att införa en arbets- och försörjningslinje i Sverige. För den invandring som finns idag består till sin huvuddel av personer som inte gör någon nytta på den svenska arbetsmarknaden och som dessutom skall försörjas helt från dag 1. Detta gäller då även deras anhöriga. Vi har, kort sagt, en omfattande bedrägeri- arbetslöshets- sjukvårds- och bidragsinvandring. Regeringen måste dock följa proceduren med utredningar, remissrundor, betänkanden, bordläggningar, yttranden och debatter i kammaren. Vi skriver redan 2008, och det är bara drygt 2 ½ år till nästa valrörelse. Tveksamt om regeringen hinner få igenom sina förslag, och om förslagen hinner ge effekt till nästa val.

Tilläggas skall även att Integrationsverket för några år sedan gjorde en analys av invandrares yrkeskunnande. Denna rapport, som därefter citerats friskt i media, brukar ses som exempel på att yrkeskunnandet är högt bland invandrare i Sverige. Direkt missvisande: Integrationsverket räknade nämligen med ALLA invandrare, alltså även nordiska medborgare och personer från de äldre EU-länderna. Att gå därifrån till att tro att huvuddelen av alla irakiska män som kommer nu är läkare, att alla iranska män som kommer nu är civilingenjörer, att alla afrikanska kvinnor som kommer nu är sjuksköterskor och att alla libanesiska kvinnor som kommer nu är gymnasielärare med färdigheter i tre språk är ett rätt hårresande tankesprång.

Dessvärre finns en del mantra inom svensk media och kulturelit, som skapar tvehågsenhet hos en del politiker och som fördröjer lagstiftningsarbetet. Att säga att den faktiska invandringen är något annat än ett fantastiskt tillskott till Sverige är ren hädelse och avfärdas normalt som främlingsfientlighet och rasism. Att Sverige är det enda landet på jorden där det går att leva och att det därför är en svår synd att förvägra någon den rätten är också ett mantra som förekommer.

Och det enda Sverigedemokraterna behöver göra under tiden är att luta sig tillbaka och peka finger. Det finns mycket att peka finger åt: som exempel kommer inte situationerna i Stockholm, Södertälje, Göteborg och Malmö att bli bättre med gällande lagstiftning. Och det spelar ingen roll för behovet av lärare, civilingenjörer, programmerare, sjuksköterskor, byggnadsarbetare etc att de män och kvinnor som kommer hit till största delen är icke yrkesutbildade personer som dessutom har modersmål som inte går att använda utan en rejäl omskolning. Det spelar helt enkelt ingen roll.

En migga berättar   Merit Wager blog

Nu måste jag tyvärr skrika igen till våra svenska politiker som styr landet, – VAKNA FÖR HELVETE, VAAAKNA! Ni har det fulla ansvaret för de konsekvenser er politik för med sig, kom det ihåg.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

23 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
polinos
polinos
13 years ago

-> JensH. Strengt taget har du ret – en borgerkrig fordrer to eller flere parter, der bekæmper hinanden voldeligt. I Sverige, såvel som i det øvrige Europa ser det ud til, at “de indfødte” lader sig tæske i bund, berøve, voldtage og myrde uden større modstand. Indtil videre, i alt fald. Så betegnelsen “intifada” er vel strengt taget mere korrekt. Men hvor længe bliver det ved? Jens Martin Eriksen og Frederik Stjernefelt har udgivet en bog om “hadets anatomi”, hvori de analyserer årsagerne til borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Deres konklusion er – såvidt jeg husker – at når statsmagten… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

@Polinos

“eelt foregår der jo en lavintensiv borgerkrig i Sverige”

Forudsætter en borgerkrig ikke, at der er to parter der kæmper mod hinanden. Det er jo ikke tilfældet i Sverige. Her er det indvandrerne som fører krig mod Svenskerne, (specielt de Svenske kvinder), mens Svenskerne forholder sig roligt og finder sig i det. Nøjagtig som billedet er over hele Europa.

Man kan vel snarre tale om en lavintensiv intifada, som så engang imellem blusser op i egentlige kamphandlinger, som det eks. er set i Frankrig et par gange. Velkommen til det nye Europa!!

JensH
JensH
13 years ago

Okay, tak. Da det Danske tal på årsplan nåede 12-13.000 udtalte Nyrup, at nu var smaertegrænsen nået. Gad vide om de Svenske politikere har en smertegrænse?? Jeg tvivler. De har trukket den så langt nu, at de forlængst har overskredet ‘the point of no return’. Og alle 7 Riksdags-partier har støttet denne nationale selvmords-politik, så der er ingen af dem der skal have noget klinket. Det samme kan siges om den Svenske journalist-stand.

Højrebladet Komet
13 years ago

Espersen har ret i sin bekymring. Når vinden vender bliver det brat. Der bør planlægges en nødplan der kan effektures med øjeblikkelig varsel, såfremt sverige falder. Det skader ikke at være velforberedt, så vi kan opløse nordisk samarbejde på et døgns tid. Der bør også planlægges hvorledes vi bør bevogte bro og færgeovergange. Det bedste ville være hvis vi kunne trække den nye grænse ved Hallandsåsen, særligt med tanke på atomkraftværket Barsebäk så nær København.

ManyNames
ManyNames
13 years ago

Ok, Steen, tack!

Ska hålla koll på det.

http://www.youtube.com/watch?v=3W-s4pCPs5k

/mn

JensH
JensH
13 years ago

Det er måske lidt off topic, men er de Svenske tal for familie-sammenføringer i 2007 kommet endnu?? Jeg ved at der var over 36.000 asylansøgere, og indvandringen til Sverige var som du skriver i denne post omkring 100.000. Mon ikke samføringerne når over 30.000 i 2007??

Mallebrok
Mallebrok
13 years ago

“Bli svensk” er svensk selvhad som humor. Er det svensk stats-TV der står bag?

polinos
polinos
13 years ago

Som Steen er jeg en stor elsker af Sverige. Det er et dejligt land at rejse i (var i alt fald, da jeg var yngre, og drog på kryds og tværs gennem det med rygsæk), og generelt er almindelige svenskere langt rarere mennesker, end de selv tror, fordi de konstant af deres “eliter” får tudet ørerne fulde af vås om, hvor “racistiske”, tilbagetrukne, uvenlige og lidt imødekommende, de er. Nu er det år siden, jeg har været der, men som flittig læser gennem adskillige år af svenske net-aviser, er jeg kommet i tvivl om, hvorvidt jeg har lyst til at… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

Det kan godt være, at Weger ikke er politisk minded, men vi taler altså om en udlændinge-politik, som er ved at sætte den økonomiske og sociale stabilitet i Sverige over styr. Med den slags odds kan det jo sådan set lige katastrofalt om det skyldes naivitet eller denne specielle kombination af fanatisme og fejhed du ellers finder hos den Svenske elite. Resultatet er det samme. Alene Wegers svar på din påpegning af den arabiske befolkningsreaktion siger jo alt om, at hun ikke har fattet nogetsomhelst af den alvorlige situation Sverige og Europa står i. I betragtning af hendes (nemme) adgang… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

Merir Wager skriver: “Grunden är i detalj att den sittande regeringen inte kommer att hinna införa en arbets- och försörjningslinje som ger effekt före valet 2010” Effekt før 2010?? Det kommer ikke til at have nogen somhelst effekt hverken i 1009, 2010, 2011 eller 2025. Da Nyrup i 1990’erne havde behov for at vise han ‘gjorde noget’ mht. udlændingepolitken indførte hans SR regering også et såkaldt forsørgelseskrav. antallet af familiesammenføringer forsatte med at vokse år for år. Det der virkelig hjalp til at bringe dem væsentligt ned var naturligvis 24 årsreglen. Så enten har den Svenske regering ikke kendskab til… Read more »

ManyNames
ManyNames
13 years ago

Hallo Steen, alla idolers idol, en av svenskarnas bästa vänner nånsin! Utan Snaphanen och Flashback hade vi aldrig uthärdat Muhammed-hyckleriet i svensk media för några år sedan. Ditt bidrag var ovärderligt! Till dina läsare: – Visa solidaritet med de svenskar som protesterar mot Befolkningsutbytet i Sverige, och därmed offrar sina yrken, sin ekonomi och sin sociala status (existens) i ett allt mer facistiskt 08-svenskt samhälle, som styrs med järnhand från Stockholm. Media, politik, institutioner – allt styrs från 08. Den svenska historien är mer komplex än vad många förstår, men en sak är säker: svensk överklass (med 08-titlar eller pengar)… Read more »

Mallebrok
Mallebrok
13 years ago

@ “Dion Jensen” “dronningens indlæg i hendes nytårstale” Dronningen siger jo bare det man sagde for 15 år siden. Hun bruger endda ordet “nydansker” for at det ikke skal være løgn. Den medicin hun foreslår er prøvet til hudløshed og den virkede ikke. Det åbne sind og den gode vilje er blevet til hverdagsjob som giver en række offentligt ansatte brød på bordet. “hvis vi mødes på midten (og jeg er klar)” Jeg gad godt vide hvordan den midte ser ud. En nylig undersøgelse af unge muslimer i Tyskland viste at 25% er parat til at begå religiøs vold. Næsten… Read more »

Skjoldungen
13 years ago

Jacob, det første vi kan gøre er også det letteste: opsige den ‘Nordiske Pasunion’. Det tidligere så berømmede ‘nordiske samarbejde’ har aldrig været meget mere alligevel. Noget andet er så, at EU-borgerskabet afløser det og dermed gør det hele endnu værre, men det er jo en anden diskussion.

Jacob A
13 years ago

Godt nok nogle vanvittige statitikker. Men hvad faen gør vi så, hvis det går så galt? Nogle forslag?

VH
Jacob

Dion Jensen
13 years ago

Kære Steen, Tak for dit input – og til dels kan jeg måske nok give dig ret (som bosiddende i dansker i sverige), men jeg er samtidigt af den overbevisning at vi som skandinavier har en chance for at få fordele ud af vores fremtidige samfund, hvis vi mødes under de rette forhold. Jeg er faktisk glad for dronningens indlæg i hendes nytårstale: “Nydanskerne har selv et ansvar for at finde sig tilrette, ligeså vel som de “gamle” danskere har et ansvar for, at det sker. – Det er helt nødvendigt, at man har et åbent sind og viljen til… Read more »

Skjoldungen
13 years ago

Det endnu mere alarmerende er, at når Sverige desintegrerer (fint udtryk i denne sammenhæng) vil hele rosset blot kunne vade over ‘bron’ og påberåbe sig svensk statsborgerskab. Som følge af det nordiske samarbejde er de dermed berettiget til forsørgelse her i landet. Så vidt jeg husker er der faktisk nogle politikere der har gjort opmærksom på problemet, men de er selvfølgelig blevet affejet som ‘racister’ eller ‘nazister’. I hvert fald har der været stille om sagen – hidtil.

falkeøje
falkeøje
13 years ago

Hvis ikke disse tal vil ende med en borgerkrig, så er der noget galt med det svenske folks fædrelandskærlighed og selvfølelse.

falkeøje