7
jan
Seneste opdatering: 7/1-08 kl. 2247
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

 – via Angantyr (se video)
A surge in violent assaults in Germany has sparked demands for new “education camps” to be built for young offenders.
The idea of such centres has been taboo in the country after its wartime use of concentration camps.
But a wave of attacks in recent weeks has led Chancellor Angela Merkel to consider introducing America-style boot camps.

Germany considers boot camps for thugs

 

»Ufølsom stigmatisering«

Hollandske muslimer har set sig vrede på landets regering på grund af en reklame, som oplyser om sikker brug af fyrværkeri.Reklamen portrætterer på komisk vis en islamisk militant organisation, som kalder sig Befrielseshæren imod Frihed, og ligner – næsten – til forveksling en videooptagelse af islamiske ekstremister.

Selvmords-fyrværkeri*
Skuespillerne i reklamen bærer selvmordsveste lavet af fyrværkeri og taler arabisk med en kraftig irakisk accent, skriver guardian.co.uk.Og det er blevet for meget for hollandske muslimer, som mener, at reklamen er ufølsom og fremstiller et negativt og stereotypt billede af muslimer.

Muslimer vrede over terror i fyrværkeri-reklame  (* DR: éngangsaktivisme) Som om hollænderne  ikke  var på vej mod problemer nok:

 Slem som Hitlers dagbog: Koranen ville være tynd som et Anders And-blad, hvis alle hadefulde passager blev fjernet, lyder det fra Geert Wilders, formand for det politiske parti, Frihedspartiet.
 
Holland frygter uro efter ny islamkritisk film-  Muslimer advarer om vold

 »Fornuftsfanatikernes  kulturelle selvmord«

Ayaan Hirsi Ali anmelder  Lee Harris The Suicide of Reason i New York Times og IHT. Nogle af de  karatertræk Harris nævner, falder i uden videre ind under et vestligt psykopatibegreb…mere/mindreværdsfølelsen, uvilligheden til at påtage sig  skyld, udageren og voldstilbøjelighed og  forholdet til løgn og sandhed. Man skal altså ikke undre sig, når nogen erfarer at islam et socialt opløsningsmiddel.

Harris does not regard Islamic fanaticism as a deviancy or a madness that affects a few Muslims and terrifies many. Instead he argues that fanaticism is the basic principle in Islam. “The Muslims are, from an early age, indoctrinated into a shaming code that demands a fanatical rejection of anything that threatens to subvert the supremacy of Islam,” he writes. During the years that this shaming code is instilled into children, the collective is emphasized above the individual and his freedoms. A good Muslim must forsake all: his property, family, children, even life for the sake of Islam. Boys in particular are taught to be dominating and merciless, which has the effect of creating a society of holy warriors.

By contrast, the West has cultivated an ethos of individualism, reason and tolerance, and an elaborate system in which every actor, from the individual to the nation-state, seeks to resolve conflict through words. The entire system is built on the idea of self-interest. This ethos rejects fanaticism. The alpha male is pacified and groomed to study hard, find a good job and plan prudently for retirement: “While we in America are drugging our alpha boys with Ritalin,” Harris writes, “the Muslims are doing everything in their power to encourage their alpha boys to be tough, aggressive and ruthless.”

The West has variously tried to convert, to assimilate and to seduce Muslims into modernity, but, Harris says, none of these approaches have succeeded. Meanwhile, our worship of reason is making us easy prey for a ruthless, unscrupulous and extremely aggressive predator and may be contributing to a slow cultural “suicide.”

Blind Faiths      video: Lee Harris og Ayaan Hirsi Ali diskuterer ,  68 minutter

Indvandrerkriminalitet: »Man må se den faktiske situation i øjnene, og ophøre med at bortforklare den« 

De er mere kriminelle

Af Carsten Ringsmose,  cand. rer. soc.
Fremmedes kriminalitet­ har været omgivet af en tabu-lignende diskussions-begrænsning, fordi man fandt emnet krænkende for ikke-kriminelle fremmede. Derfor var det længe en populære myte, at fremmede ikke var mere kriminelle end danskere. Og man har længe benægtet eksistensen af “indvandrerbander”, men nu advarer ledende politichefer dagligt i tv mod disse bander.Nogle afviser endda, at der er etniske og religiøse aspekter ved kriminaliteten – i øvrigt mens politiet oplyser, at man hver måned modtager 10 anmeldelser af “æresrelateret” kriminalitet (især muslimske mænds tvang mod kvinder), og mens pressen oplyser, at 66 procent af de indsatte i lukkede afdelinger for unge kriminelle har anden etnisk baggrund end dansk.

Danmarks Statistik oplyser: “Både mænd og kvinder af udenlandsk oprindelse i alle aldersklasser har en højere kriminalitet end befolkningen med dansk oprindelse og befolkningen under ét. Højest lå gruppen af mandlige efterkommere med 14,8 procent mod indvandrere med 8,1 procent og personer af dansk herkomst med 5,3 procent” (procenterne angiver antal dømte for lovovertrædelser).

Ser vi kun på voldskriminaliteten, så er 2,8 danske mænd ud af 1000 dømt, mens tallene for indvandrere er 7,9 og efterkommere 19,6. Efterkommere er altså i gennemsnit syv gange så voldskriminelle som danskere.

Efterkommere, født af indvandrere og opvokset her i landet, har en kriminalitet, der er tre gange så stor som danskernes, og en voldskriminalitet, der er syv gange så stor. “Integrationen” er altså slået fejl.

Det er meningsløst at betvivle et “etnisk” aspekt ved kriminaliteten, eftersom folk med anden etnisk baggrund generelt er meget mere kriminelle. Og at de såkaldte “æresrelaterede” forbrydelser er et rent muslimsk fænomen er vel hævet over enhver diskussion?

Danmarks Statistik skelner mellem “vestlige” og “ikke-vestlige” lande, og blandt indvandrere fra “ikke-vestlige” lande er antallet af straffede 2,2 til 2,8 pct, men for muslimske lande i størrelsesordenen 6,6 til 9,7 pct. Hvordan skulle man forklare så store forskelle, hvis de ikke netop skyldes en særlig muslimsk kultur? Skulle det være en ren tilfældighed? Enhver med blot en smule indsigt i statistik vil anse det for helt umuligt.

Det påstås ofte, at fremmedes højere kriminalitet skyldes, at de omfatter flere unge og arbejdsløse, som naturligvis er mere kriminelle end andre.

Danmarks Statistik har imidlertid korrigeret tallene for disse forskelle i alder og “socio-økonomisk” stilling. Når man derefter sætter antallet af straffelovsovertrædelser til et index på 100, har danske mænd et index på 97, mens mænd fra “ikke vestlige” lande har et index på 136. For voldsforbrydelser har danske mænd et index på 93, mens mænd fra “ikke vestlige” lande har et index på 163 .

Fremmedkriminaliteten undervurderes endda i en del af de anvendte metoder. Derfor har jeg sammenholdt Danmarks Statistiks billede af kriminaliteten med antallet af indsatte i danske fængsler, og det tyder på, at fremmedkriminaliteten er 45 procent højere end tallene ovenfor.

Vil man hjælpe de svigtede unge, der nu skyder med maskinpistoler i gaderne, med en kriminalpolitisk indsats, så må man først se deres faktiske situation i øjnene, og ophøre med at bortforklare den.

Fyens Stiftstidende   se også  “De fremmede og kriminaliteten”  Jyllands-Posten 10. oktober 2005

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Findsen På Crack (islamofob)
Lars Findsen På Crack (islamofob)
13 years ago

“Og at de såkaldte “æresrelaterede” forbrydelser er et rent muslimsk fænomen er vel hævet over enhver diskussion?” Dette er ikke nødvendigvis helt korrekt. Fornylig vakte en mobilvideo med den brutale stening af en pige fra yazidisekten således opsigt. Men i en dansk kontekst er disse ‘æres’forbrydelser vel altovervejende relateret til islam. Derfor er det også legitimt at undersøge om disse forbrydelser fremmes af, eller legitimeres af, islam, eller om de er medfølgende kulturelle udskejelser uden sammenhæng med islam. Robert Spencer har en interessant diskussion af dette på Jihad Watch: Culture? Or Religion? http://www.jihadwatch.org/archives/019445.php#comments Debatten om dette spørgsmål, kultur eller religion,… Read more »