11
jan
Seneste opdatering: 11/1-08 kl. 1259
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

……de må hellere  få kigget på de formuleringer

Att komma till Eskilstuna från Irak, Afghanistan eller Somalia kan liknas vid att komma från medeltiden. Det anser flera av de tjänsteman i Eskilstuna som arbetat fram en larmrapport till kommunens skolpolitiker.  I rapporten beskrivs de nyanlända eleverna bland annat som att de skulle ligga tusen år efter sina svenska klasskamrater i utvecklingen, skriver Eskilstuna-Kuriren.

– Det är konstigt att någon kan ha den uppfattningen i dag när vi lever i en globaliserad värld där nästan alla har tillgång till internet, säger Servat Barzangi från Sabrinimoskén.Skolchefen Margareta Forsberg, som tillsammans med förvaltningschefen Rolf Brunell godkänt tjänstemännens rapport, säger att nämnden nu ska fundera över formuleringarna.

FRa_middelalderen_til_Eskiltuna_11_01_2008_11_51_55.jpg

“Invandrarbarn från medeltiden”      Kommunens  rapport, pdf  5 sider  (akut forkortet version)

Betal og hold kæft  

Op som en løve, ned som et lam

Selvom Sverige  har udstrakt offentlighed i forvaltningen, tog det ikke længe  inden det skånske, socialdemokratiske  kommunalråd i Bromölla opgav at ville regne  ud hvad  næste års “flygtningemodtagning” ville koste  kommunens skatteydere. Beløbet er astronomisk og en statshemmelighed. Kendskab kunne  jo “gavne de mørke, brune kræfter” – jeg ville nu  snarere tro, vælte  hele Riksdagen i ét hug.  Heller ingen har hidtil rigtig ville  diskutere økonomen Lars Jansson´s tal for, hvad det koster alle svenske  skatteydere, at  Riksdagen forærer landet væk. Og dét i et land hvor man på decimaler kender forbruget af engangssprøjter på hospitalerne  eller  papirklips i kommunerne og alle kan snage i hvad naboen tjener. Lars Jansson:

Sedan 1990 [ til 2005] har invandringens kostnader ökat 2-3 gånger så snabbt som kostnaden för hela den offentliga sektorn. Under decenniet ökade den från 100 mia kr/år till 240 mia kr/år (i löpande priser). Sjukvården får kosta ungefär hälften så mycket.

Det tog bara en dag innan kommunalrådet Åke Hammarstedt, s, i Bromölla gav efter för Fru Partipiska. En dag!  Sveriges Radio rapporterar nu under rubriken S stoppar räkningen av invandrare att Åke Hammarstedt under torsdagen ändrat inställning (snacka om vindflöjel!) och att den socialdemokratiska majoriteten i Bromölla kommer nu att skrota idén om att räkna ut vad flyktingmottagandet kostar. Åke Hammarstedt säger:
“Under dagen har jag insett att det mer och mer blir så att jag blir anklagad för att vara främlingsfientlig, och att jag skulle stödja Sverigedemokraterna.”

Och i Sveriges Radio rapporterar vidare:

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog uppmanade på torsdagen den socialdemokratiska majoriteten att stoppa förslaget. Ulvskog anser att man inte kan räkna på lönsamhet eller icke lönsamhet när det gäller integration.

Som jag skrev i det tidigare inlägget: Fru Partipiskan Ulvskog är ute och cyklar. Och nu lägger jag till att Hammarstedt är feg. Det handlade inte om att “räkna på lönsamhet eller icke lönsamhet”, och det handlade inte om människovärde. Det handlade helt enkelt och simpelt bara om att redovisa för skattebetalarna i kommunen hur stora kostnaderna är för flyktingmottagandet. Marita Ulvskog har stor makt inom sitt parti, men hon har inte makt över svenska lagar och den svenska offentlighetsprincipen. Så eftersom dessa uppgifter är offentliga kan invånarna i Bromölla givetvis kräva att få ta del av dem, det är bara att ringa eller skriva till kommunen och be att få dem

Och OBS att politiskt valda, s.k. förtroendevalda, redovisar de utgifter kommunen på olika samhällsområden inklusive flyktingmottagandet, har ingentig med Sverigedemokraterna att göra utan enbart med öppenhet och demokrati. Utom tydligen för s som vill mörka dessa uppgifter. Vad är det mer som de mörkar och inte anser att väljarna, tillika skattebetalarna, har rätt att få veta? Och vem utsåg Fru Partipiska och partiet s att agera förmyndare åt folket?

Merit Wager blog

Lars Jansson : Arbetsmarknad & Ekonomi, kapitel  4 fra bogen “Sveriges  Tragedi” – word dokument, download  inden 1 måned  fra  10.1.2008

Per december 2005 uppgick invandrarbefolkningen till knappt 2,1 miljoner i alla åldrar, vilket innebär 22,7 % av hela befolkningen. Ett år senare är den 23 %. Ökningstakten ligger i genomsnitt på drygt 0,4 % per år. Om tendensen blir densamma framöver kan den svenska befolkningen komma att ersättas av en ny majoritetsbefolkning med utländsk bakgrund. Det kan bli aktuellt någon gång under andra hälften av seklet. Såvida inte svenska politiker vaknar och gör något åt situationen i tid. De som kommit till Sverige efter andra världskriget är i huvudsak ekonomiska migranter och ej flyktingar.

Intervju med Lars Jansson

Du tillägnar boken “Allas våra barn och barnbarn, särskilt Kristina och Caroline”. Kommentar?

– I slutfasen av boken blev jag på det klara med att Sverige kommer att ha en lång process framför sig för att “vända skutan”. De som kommer efter oss har inte bett om att Sverige skall läggas ned och ersättas av ett annat land, där genuint svenska intressen fått stryka på foten. Våra barn och barnbarn riskerar att få leva i ett land med dominerande inslag av våld och förtryck. Ett system där religon och politik vävs ihop till en maktstruktur, som liksom i andra länder har lett till ännu mera våld och krig. Våra riksdagsledamöter sitter med armarna i kors och gör ingenting åt eländet.  […]

– Det synes helt klart att Danmark ligger före Sverige när det gäller beräkning av långsiktiga ekonomiska effekter av det mångkulturella samhället. Såvitt jag vet har regeringen i Sverige inte initierat några sådana beräkningar. Däremot har riksdagen avvisat en flertal motioner vad gäller invandringens ekonomi.

 Kostnader utöver 240 miljarder

 Som uppföljning av intervjun med Lars Jansson, författare till boken “Mångkultur eller välfärd?” i BGF 2/04 har vi tillställt honom en lista med ett 70-tal exempel på invandringskostnader. Frågan löd: i vilken utsträckning ingår de i hans kalkyl?

Det visade sig att de flesta posterna ligger utanför. Det betyder att invandringens verkliga kostnader sannolikt är mer än – inte mindre än – vad som framkommit i Lars Janssons beräkningar.

I sin bok kom Lars Jansson fram till siffran 267 miljarder, men talar vi om kostnader vill han utelämna beräknade 27 miljarder i inkomstförluster för stat och kommun. Vi får då 240 miljarder kronor att utgå från.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] * Ekberg og Södersten´s  oldgamle tal, skal tages  med størst muligt  forbehold […]

JensH
JensH
13 years ago

Det lykkedes altså Marita Ulvskog at få lagt låg på debatten i denne omgang, men mon ikke hun og den øvrige 08-elite i den kommende tid skal ud og slukke mange brande. I takt med problemerne med indvandringen bare konstant vokser vil det givetvis også blive sværrere og sværrere at tie emnet ihjel. Det skal blive interessant at følge den Svenske debat i de kommende år.