27
jan
Seneste opdatering: 28/1-08 kl. 1126
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 I går  var sveriges minister Thomas Bilström i Euronews og efterlyse  luftkasteller – en fælles  EU asylpolitik – igen. Mon ikke han skulle  begynde  at holde et minimum af orden på Sverige´s indre forhold, inden han appelerer udenlands ? Er  Billström overhovedet minister  for svenske interesser,  eller ligger  Abu Dhabi og Vest-Saharas trivsel ham mere  på sinde ?

Skatteverket vill att regeringen stoppar utlänningar som kommer till Sverige över dagen enbart för att gifta sig. I en skrivelse till regeringen säger Skatteverket att den svenska vigselfriheten “missbrukas i betydande omfattning”. Skälet för utlänningar att komma till Sverige och gifta sig är att det svenska vigselbeviset sedan kan användas i länder ute i Europa för att legitimera anhöriginvandring.

Det är framför allt Tyskland och Portugal som har reagerat mot de mindre strikta svenska reglerna. Tyska kvinnor gifter sig i Sverige med män från Pakistan och kvinnor från Portugal gifter sig med män från Afrika och Asien. De nygifta männen kan sedan anhöriginvandra till respektive land inom EU. DN

 Video: Ayaan Hirsi Ali defends Dutch MP’s anti-Koran film

To some extent if you’ve seen one Ayaan interview you’ve seen them all, but stick with it for her assignments of culpability later in the segment. She’s quite sympathetic to Muslims in the Middle East. To Muslims in the west? That’s more nuanced.

Hotair.com

Södertälje:  »Alla pratar arabiska«

Euronews TV min. 8 :00

Euronews sänder idag ett åtta minuter långt inslag om den växande strömmen av irakiska asylsökande till Sverige, med rubriken “Swedens safe haven for Iraqis filling up”.

En stor del av inslaget handlar om situationen i Södertälje. Euronews uppmärksammar det absurda i att en stad med 80 000 invånare tar emot fler irakier per år än USA och Kanada gör tillsammans. Södertälje, berättar man, “has been nick-named ‘little Iraq’ “. – “Fram till år 2010 väntas 150.000 asylsökande anlända till Sverige. Till detta tillkommer ytterligare 150.000 anhöriga” . (“familiesammenførte”)

Under inslaget intervjuas Merit Wager, anställd på migrationsverket som på senare tid gjort sig känd som asyldebattör. Hon kritiserar de nya specialregler som gör det möjligt att bevilja PUT efter endast tio dagar (!)

Sveriges integrationsproblem uppmärksammas internationellt

Det mångkulturella experimentet

I seng med fjenden?

Baek_S_og_Laban.jpg

 foto @ Snaphanen 2006 (Bæk Simonsen, Engelbreth, Abu Laban)

Jeg har ofte her fremhævet vores, dvs. islamo-skeptikernes og -fobernes, grundlæggende behov for selv at opsøge og vurdere information om disse emner, i fraværet af en kvalificeret dækning i MSM. Hvor man ofte  kan forholde sig åben og interesseret, men distanceret, er man med dette særdeles vedkommende emne som lægmand tvunget til at vurdere kildernes troværdighed, og her spiller disses personlighed og oplevede politiske agenda uundgåeligt en rolle. Eksperterne har uforenelige tilgange til stoffet, og kommer til forskellige konklusioner, så man kan eksempelvis ikke blot forlade sig på at ‘Jørgen Bæk Simonsen er en stor kapacitet på sit felt’. Dét er der andre der også er, så når man vurderer de daglige nyheder vælger man naturligvis de eksperter man vurderer forholder sig til det der sker i verden, uden en dagsorden der fordrejer kendsgerningerne i tendentiøs retning. Ud fra sådanne kriterier er Bæk Simonsen dømt ude i min bog. For mig er hans faglige kompetance helt underlagt en selvpåtaget rolle som ambassadør for islam i Danmark, og tidligere udtalelser fra hans side om f. eks. Abu Labans rolle i Danmark, har for altid sat ham uden for det jeg opfatter som stuerent. Jeg har tillige en skepsis i forhold til Carsten Niebuhr Intituttets reelle muligheder for at drive forskning som kunne vække anstød hos deres forbindelser i den arabiske verden. Jeg har derfor i sidste ende mere tillid til forskere og eksperter som Tina Magaard, Mehdi Mozzafari, Bassam Tibi, Andrew Bostom, Bat Ye’or og Robert Spencer. Magaard påpeger netop i dagens Jyllands-Posten et grelt eksempel på noget der kun kan opfattes som en dansk forskers indfedtning i et miljø med værdier langt fra oplysningstidens og den tilstræbte objektivitet. I omtalen af udgivelsen af et værk af Jakob Skovgaard-Petersen, direktør ved det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Cairo, skriver hun:

Lige så interessant er alt det, vi ikke får at vide. Skovgaard-Petersens fremstilling er nemlig symptomatisk for nutidige islamforskeres dilemma. For at kunne forstå og fortolke en given kulturel kontekst, må forskeren nødvendigvis internalisere de implicerede aktørers begrebsapparat. Men det er med risiko for at overse de mennesker, der kommer i klemme i samme begrebsapparat. Spørgsmålet er, om Skovgaard-Petersen er blevet så integreret i ulemas tankesæt, at han ikke studser over deres forvaltning af institutionaliseret apartheid. Vi får nemlig på intet tidspunkt at vide, at det er forbudt for jøder og for koptere (de kristne egyptere) at studere på al-Azhar-universitetet. Det gælder ikke kun teologi, men også verdslige fag som medicin, økonomi og agronomi. Skovgaard-Petersen fortæller heller ikke om al-Azhars lærdes direkte medansvar for den undertrykkelse og forfølgelse, som koptere udsættes for i Egypten.

Hvorfor må læseren ikke få dét at vide? Det er før set, at vesterlændinge er blevet prompte udvist af Egypten, fordi de har brudt den implicitte aftale, der indebærer, at disse ting taler man ikke om. Da Skovgaard-Petersen officielt repræsenterer Danmark i kraft af sin stilling som direktør for det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut, kan han have valgt at udelade disse oplysninger for ikke at skabe ballade. Men han overspiller sin rolle, når han går i rette med den danske presse og siger, at »det er misvisende at betegne stater, samfund eller kulturer som den egyptiske som præmoderne og statiske og afventende en reformation eller oplysningstid. For oplysningstidens ideer og institutioner har for længst vundet indpas, i takt med at Cairo blev indskrevet i en global politisk-, kommunikations- og undervisningskultur «. […] Spørgsmålet er, hvem der her kommer med misvisende udsagn. Hvad med kopterne, som absolut ikke nyder godt af »oplysningstidens ideer og institutioner«? Og hvor blev oplysningstidens ytringsfrihedsidealer af i Muhammedkrisen, som meget direkte angik al-Azhar, eftersom krisen tog internationale dimensioner efter sheikh Muhammad Sayed Tantawis møde med Islamisk Trossamfunds delegation til Egypten? Det får vi heller ikke noget at vide om. (Tina Magaard, Lærdom og diskrimination, JP 24.1.2008)

Hugh Fitzgerald på Jihad Watch omtaler altid den amerikanske sammenslutning af mellemøststudier MESA som “MESA Nostra”, hvilket næppe er for stærkt udtrykt, når f. eks. John Espositos Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding ved Georgetown University er finansieret af arabiske petrodollars, og Esposito selv har udtalt at han var “pleasantly surprised” over at antallet af konvertitter til islam ikke var faldet efter 9/11. Hugh Fitzgerald skriver, lidet flatterende, om John Esposito:

In World War II, anyone who had the kind of connections and “friends” among Nazis or Nazi sympathizers that Esposito does among the supporters of terrorist groups would have lost his job.

Hvor kunne det være velgørende med en kulegravning af dansk islamforsknings akademiske og økonomiske uafhængighed, ikke mindst på baggrund af forrige års kontrovers omkring sponsorerne af Images of the Middle East-festivalen.

Middle_East_night.jpg

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Limewoody
Limewoody
13 years ago

Desværre er det jo set før. At såkaldt intellektuelles objektive dømmekraft sættes ud af kraft. Hvor mange tog ikke på tur i Sovjet i 30´erne, og Ukraine under den af Partiet kunstigt fremkaldte hungersnød -de så intet, hørte intet. Elias Bredsdorf, Peter P. Rohde, Kai Molkte. Efter kommunismens fald har de fortrinsvis venstreintellektuelle op- eller nærmere genfundet multikulturalismen, som ideologisk projekt. Derfor den strategiske alliance mellem islamister ( f. eks. ideologen og salafisten Laban ) og venstreorienterede ideologer (som f.eks. Bæk Simonsen m. fl.). Men gad vide om Bæk Simonsen og hans følge har overvejet hvad, der vil ske hvis… Read more »

"Die Dumme Schwede"!!!!
"Die Dumme Schwede"!!!!
13 years ago

Bland naagra av mina baesta beslut i livet har tagits efter de svenska politikernas multi-kulti aeventyr!
Som etnisk svensk kommer jag och min familj att laemna Sverige foer all framtid. Vi har paaboerjat utfoersaeljning av vaara tillgaangar.
Vaara framtida pensioner och oevriga likvida medel kommer naagon annan nation till gagn.
Jag har naemligen arbetat och levt i mellersta oestern bland araber och deras kultur och det aer absolut det sista jag oenskar att Sverige skall foervandlas till!!
Stackars Sverige och dess svenskar aer de enda troestande ord jag kan uttrycka i denna stund!!!!