13
jun
Seneste opdatering: 13/6-08 kl. 1233
1 kommentar - Tryk for at kommentere!

Aldrig har ordene “krise” og “dødsstød” lydt som sød musik i ørerne, som de gør her. Jeg afventer det endelige resultat med ikke så lidt nervøsitet, men hvis “krise” er krise for totalitære, antidemokratiske imperieplaner der vil binde os på mund og hånd, og “dødsstød” er dødsstød for den magtens arrogance der ser befolkningernes deltagelse i disse projekter som et problem der skal overvindes, så lad da dette blive den krise der vælter Babelstårnet i grus, helt uden kaprede fly, men blot ved opsætsige borgeres trodsighed (LFPC).

Irland styrer mod et nej til EU-traktaten, viser de første spinkle valgresultater fra flere valgkredse i Dublin.

Dermed risikerer EU at blive kastet ud i en ny dyb krise efter den skæbnesvangre folkeafstemnning i går. I det sydvestlige Dublin rapporter avisen Irish Times om en nejprocent på hele 60 pct., og i det sydøstlige Dublin har nej-siden angiveligt vundet med op mod 70 pct. […]

Et irsk nej kan give det endelige dødsstød til EU-traktaten, der allerede fra nytår skal få et udvidet EU til at fungere mere effektivt. […] Irland styrer mod EU-nej

That Raucous Crew “When Irish Eyes Are Smiling” & “Carrickfergus”

Forfatning (….straktaten)

Irlands befolkning udgør 1 % af EU´s 490 millioner. Der er tre millioner stemmeberettigede. Af dem har kun 42 % (!) afgivet stemme. Altså – 1.2 mio. irere afgør for os allesammen. Det må ud fra ethvert synspunkt virke fuldstændigt urimeligt. Alle 490 mio. europæere kunne lige så godt have slået plat eller krone, når vi nu ikke må stemme om det for vores formyndere. Low Irish turnout hurts treaty chances

Forfølgelse af homoseksuelle – II

In Kreuzberg sind am Wochenende mindestens drei Drag-Künstlerinnen zusammengeschlagen worden. Andere Quellen sprechen sogar von acht Opfern. Mindestens eines musste mit starken Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frauen waren um 6 Uhr morgens aus dem Veranstaltungszentrum SO 36 gekommen, in dem ein Drag-Festival stattfand, und wurden von einer “Gruppe großer, bulliger Türstehertypen” ohne Provokation angegriffen, meldet die “taz”. Die Täter stehen offenbar mit der rechtsradikalen türkischen Organisationen “Graue Wölfe” in Verbindung. Queer.de og TAZ

“Sverige – hvordan vore politikere begrunder masseindvandringen”

Samme kilde har også lavet denne ikke særlig venlige “turistfilm” Sweden under massive crimewaves”, der åbenbart blev for stærk tobak for You Tube. Den indeholder nogle lovlig flotte påstande ( voldtægtsprocenter overført fra Norge og Danmark, møreketalsgætterier, tvivlsomme Interpol tal,) men der er alligevel så meget håndfast i den, at den godt kan ses.

Ordet “luder” er på vej ud af det svenske sprog

Professor emerita Leijonhufvud kan med sikkerhed ikke have skolesøgende døtre:

Madeleine Leijonhufvud påstår att de mest positiva konsekvenserna av den 10 år gamla svenska sexköpslagen är att kvinnor som säljer sex blir mindre fördömda än tidigare, vilket skulle framgå av att ordet ”hora” är på väg att försvinna ur det svenska språket. Det vore intressant att få ta del av de fakta som hon baserar sina påståenden på.

Madeleine Leijonhufud funderar i SvD över vilka konsekvenserna blivit av den 10 år gamla svenska sexköpslagen, där det anses vara brottsligt att köpa sex. Att protester mot lagen främst kommit från prostituerade kvinnor hindrar inte Leijonhufvud från att hävda att lagen fått positiva konsekvenser. När hon skall tydliggöra dessa blir det dock lite mer problematiskt. -Argumentationen förefaller minst sagt märklig. Det var inte länge sedan det fördes diskussioner om skolelevers kränkande språkbruk, där just det frekventa bruket av ordet ”hora” stod i centrum. av Johan Lundberg Sexköpslagen har fått språkliga konsekvenser

Inspireret af den seneste debat i Danmark mener professoren at vi som de første i verden, er på nippet til at kopiere loven. Hun kan ikke huske tre år tilbage: den danske venstrefløj river emnet ned fra hylden hvert 3-4 år, når den ikke lige kan finde på andet. Der er god dokumentation for at Sexköplagen ikke bare ikke virker, men er direkte skadelig.

Sidste år viste en stor norsk undersøgelse, Købesex i Sverige og Holland, at de prostituerede oplever mere vold og føler sig mindre trygge, og at ingen kunder længere tør anmelde menneskesmuglere eller vidne i retten af frygt for selv at blive idømt de op til seks måneders fængsel, som er strafferammen for sexkøb i Sverige.Den svenske prostitutionslov har spillet fallit

Boy O Boy!

Vad har tusentals blå plastpåsar att göra med slavhandel? Och vilket är sambandet mellan 50 kilo bananer och fotboll? Med en rad olika medier vill konstnären Jean-Francois Boclé ifrågasätta rasism, migration, identitet och utanförskap.

– Folk brukar inte tro mig när jag berättar att jag har köpt de här varorna i vanliga nutida matbutiker, berättar Jean-Francois Boclé.

Han pekar på en fransk Oboy-förpackning från vilken en stereotyp svart pojke ler mot oss med stora vita tänder.

Stereotypa varor

Boclé står framför ett av sina elva verk som i morgon har premiärvisning på Bildmuseet i Umeå. Konstverket ”Consommons racial” består av en lång hylla belamrad med matvaror, godis och förbrukningsartiklar. Ett flertal är bekanta och finns i våra svenska butiker. Tittar man närmare börjar ett mönster skönjas. På förpackningarna till vänster avbildas vita människor och ju längre till höger man kommer, desto mer svarta. Alla i stereotypa positioner som på det viset reproducerar bilden av olika folkslag. Konst som ifrågasätter rasism (Snaphanen bidrager til udstillingen med et stykke anonym internet-kunst)

JP Leder: Kommissæren Thomas Hammarberg

Når for eksempel Europarådets kommissær for menneskerettigheder, den svenske Thomas Hammarberg, påstår, at »fremmedhadet lever i Danmark«, og dokumenterer det med nogle ret tyndbenede betragtninger, møder vi ham med en større venlighed, end han egentlig fortjener.I onsdags gæstede han Danmark og havde blandt andet møde med repræsentanter for den danske regering. Uden at lade sig genere af sin tydeligvis manglende indsigt i danske forhold skældte han ud over vores flygtninge- og indvandrerpolitik. […]

Over for den danske regering gentog han den kritik, som hans forgænger, Alvaro Gil Robles, havde fremført: At Danmark burde afskaffe den såkaldte 24 års-regel – aldersgrænsen for, hvornår der må familiesammenføres ægtefæller fra udlandet.Han havde åbenbart ikke sat sig så meget ind i sagerne, at han havde læst den danske begrundelse for 24-års-reglen. […]

At han netop kommer fra Sverige, rummer en grum ironi. I hans hjemland har stort set samtlige medier og politikere i ynkelig berøringsangst og politisk korrekthed afstået fra af tage den nødvendige diskussion om de problemer, som indvandringen fra især muslimske lande fører med sig. JP.DK

Ikke overraskende var L´Institut Morten Kjærum glad for besøget. Det er ærgerligt det kun var et “kontaktbesøg”, der ikke kaster nogen rapport af sig, for når man læser Gil Robles pilskæve og underinformerede rapport “Memorandum to the Danish Government , Assessment of the progress made in implementing the 2004 recommendations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights” fra 2007, (se f.eks. afsnittet om sigøjnere i Helsingør – som takket været typer som Robles og Hammarberg, nu slet ikke går i skole) – kunne det have været underholdende at få belæringen gentaget, om muligt endnu mere amatøragtigt. Om den uheldige komissær , der befinder sig i en ikke nærmere bestemt fortid, skriver Arne Hardis bla. i Weekendavisen:

Nu dementeres kommissærens udsagn heldigvis i høj grad af virkeligheden. Som den ansvarlige for den danske politik, Anders Fogh Rasmussen, påpegede under Folketingets afslutningsdebat, følte kun hver anden dansker med indvandrerbaggrund sig godt integreret i Danmark i 2000. I dag er det flere end to tredjedele. Omvendt er antallet, der føler sig direkte dårligt integreret, faldet fra en sjettedel til en tyvendedel. En stor del af den positive udvikling kan sikkert forklares med, at regeringen har været begunstiget af opsving, flere job, etc., men hovedbudskabet er svært at overse:

i 2000 havde vi en mere lempelig udlændingepolitik, ingen 24-årsregel og ingen starthjælp. Dengang kunne regeringen heller ikke få sig selv til at sige ligeud, at det var et problem, hvis der kom for mange fremmede til Danmark. Der synes altså ikke at være den sammenhæng, som er Hammarbergs grundantagelse. Det virker, som om den omvendte mekanisme gør sig gældende: at fordi politikerne tager befolkningens bekymring alvorligt og strammer politikken, øges tolerancen i befolkningen.

Hammarberg introducerer en tese om håndtering af fremmedfrygt, som ikke alene er klassisk svensk, men også har været prøvet grundigt af herhjemme – uden stor succes: at det egentlige problem i udlændingesagen er befolkningen, hvis indre svinehund ikke skal vækkes med for megen snak om eventuelle besværligheder i mødet mellem de gamle og nye danskere. Tværtimod gjaldt det om at opdrage og uddanne danskerne til at forstå, at de skulle bearbejde deres iboende skepsis, angst eller modstand. Først med det argument, at der jo ikke kom ret mange, og senere med det modsatte, at der nu var kommet så mange, at det var uomgængeligt at fastslå Danmark som et både multietnisk og multikulturelt samfund.

Ovenstående er i ultra kortform en gengivelse af dansk udlændingepolitik siden 1983, som den er grundigt beskrevet i bogen Et delt folk (Morten Uhrskov) om det mest betydelige vandskel i dansk politik de seneste 25 år. I mange år prøvede skiftende regeringer at tale bekymringen væk med henvisning til menneskesyn og erfaringerne fra de meget omtalte totalitære regimer syd for grænsen, mens de tøvende, forsinket og halvhjertet lappede på den lovgivning, man i sin godhed havde stemt for med udlændingeloven af 1983.

Med valget i 2001 kuldsejlede denne strategi endeligt, man kan måske formulere det sådan, at det år sluttede omsider Anden Verdenskrigs erfaringer som moralsk imperativ for udlændingepolitikken. At dette imperativ dramatisk har påvirket dansk politik i hvert fald siden 1987-valget med dets underliggende udlændingedagsorden, er åbenbart. Statsministre er styrtet, eftermæler krakeleret, partier dannet og udslettet, og regeringsmagten afgjort af spørgsmålet om, hvor mange udlændinge der skal have adgang til Danmark og på hvilke vilkår.

Diskussionen om udlændingespørgsmålet er naturligvis langtfra slut, den slutter formentlig aldrig, men nu diskuterer vi snarere holdninger og værdier end antal, og det er et stort fremskridt. Den positive historie i det drama er nemlig ikke alene, at der er skabt betydelig overensstemmelse mellem det store befolkningsflertal og det store flertal af politikere på Christiansborg. Det lykkelige er, at denne overensstemmelse er tilvejebragt, samtidig med at integrationen har gjort så betydelige fremskridt.

Og kommissær Hammarberg: han hænger ganske karakteristisk fast i Anden Verdenskrigs erfaringer og nærer sin bekymring ved de hagekors, der har været malet på hærværksplagede gravsteder. Den skændsel er faktisk ikke et politisk spørgsmål i Danmark; det er en sag for politi eller psykiatri.

Fremmedhad Kommentar. En kommissær kom forbi. WA ikke online

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Matti från Finland
Matti från Finland
12 years ago

Håller tummarna. Men man bör ej glömma vad som i Finland kallas Helsinki-effekten (och ni har säker Köpenhamn-effekten) : när rösträkningen når storstadsregionerna , börjar PK-sidan återhämta sig.

Det vill säga – korrigera mig om jag har fel – att i rösträkningens början det ser ut att tex Enhedslisten åker ur riksdagen , men när rösträkningen börjar innehålla mer röster från Köpenhamn-regionen klarar imbecillerna kvar trots allt.

Kanhända att ja-sidan börjar återhämta sig när alla bimbo-rösterna i Dublin börjar trilla in. Fruktar jag.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x