14
jun
Seneste opdatering: 15/6-08 kl. 1620
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 »Menneskerettighedspopulisten Thomas Hammarberg«

interviewet i DR 2 Deadline, min 7.42. – på engelsk ! Han ligner  mest af alt én, der har planket en fest, han ikke er  inviteret til og nu leder efter  udgangen. Hans Hauge:

Sverige spillede i tiden fra 1945 til slutningen af 1980’erne en uforholdsmæssigt stor rolle i verden. Man følte, at stormagtstiden fra 1600-tallet (1630-1721) var vendt tilbage. Men både velfærdsstaten og stormagtstiden kollapsede med et gådefuldt politisk mord.

Jeg kom til at tænke på Östen Undén, fordi den svenske Thomas Hammarberg har været på visit i Danmark. Han har de politisk-korrekte papirer i orden – Olof Palme Centret, Amnesty International osv. Han er kommissær for menneskerettigheder i Europarådet.

Meget tyder på, at svenskernes modstand mod det europæiske nu er forsvundet. De mener vel, at hvis menneskerettighederne ikke kunne kontrollere en svensk socialistisk regering, så må de kunne kontrollere en borgerlig dansk.

Hammarberg blev interviewet til DR2 deadline. Jeg ved ikke, hvad årsagen var, men det skete på engelsk. Et mådeligt engelsk. Var det en protest ligesom Undéns franske i FN? Interviewet var intetsigende; han smilede overbærende og var ligesom Undén bekymret over, at love kan fortolkes på mange måder. Problemet skulle åbenbart være 24-årsreglen. Den skaber både racisme og fremmedhad. Blev den på 21, ville kærligheden være sikret.

Hammarberg er en typisk menneskerettighedspopulist. Det kan undre, at efter Murens og Sovjetimperiets fald er det blevet sådan, at menneskerettighedstænkernes og venstresocialisters ideologier er blevet identiske, når de før var totalt forskellige. Og hvad skal Hammarberg i øvrigt i Danmark, når vi kan trykke på en knap – så vil Margrethe Vestager, Frank Aaen og Villy Søvndal sige det samme? Er han i alliance med dem?  “Det tredje standpunkt”,   Hans Hauge i Jyllands Posten

“Her Türk asker doğar!” (Every Turk is born as a soldier)

Tyrkere fejrer med ultra-nationalt symbol – 11 fotos her – alle gør “de Grå Ulves Tegn”.

Zur Erklärung für Besucher, die dieses Symbol (die Handhaltung) noch nicht kennen. Damit soll der Kopf eines Wolfs dargestellt werden. Im türkischen BozKurt genannt (Deutsch : Graue Wölfe). Was bei den Nazis der Hitlergruss ist bei den türkischen Ultra-Nazionalisten dieses Zeichen.

Türkenfeier mit verfassungsfeindlichen Symbolen Om De Grå Ulve

“On a global scale, the Grey Wolves are suspected to have been responsible for numerous political assassinations and disappearances of Turkish and Kurdish human rights activists, and are known to have ties with the Turkish mafia.[12] The Grey Wolves have also raised funds for Chechen guerrilla separatists, whom they consider their brothers

In 2004, the Grey Wolves successfully prevented the screening of Atom Egoyan’s Ararat in Turkey, a film about the Armenian Genocide.Since 2004 Grey Wolves and Islamist Nizam-ı Alem members waged a war against Christianity in Turkey. Turkish-Armenian journalist Hrant Dink was also assassinated by a Grey Wolf Symphatisant(Ogün Samast) at Istanbul in 2007″

»Koranen udfordrer den fordærvede vestlige kultur«

Hitzb ut Tahrir – ironisk nok for foden af symbolet for den moderne  tid Rundetårn, som Tycho Brahe  indvarslede ved at fastslå at “firmamentet” ikke var fast.  Her plejer nogle andre “spirituelle” plattenslagere plejer at holde til. Jeg tror jeg foretrækker Scientology. Interesserede kan studere Taimullah Abu Laban´s seneste opus, hvis de kan kapere skrivestilen, et svar på: 180 Grader- Hizb ut-Tahrir: USA stod bag ambassadebombe. Jeg spørger mig selv, om sekter kun tiltrækker folk, der taler et halvt forståeligt dansk, eller om det er selve medlemskabet, der får deres sprog til at klinge af humbug. (foto AB)

Den moralske ækvivalens møder ikke-essentialismen

Og resultatet er ikke kønt. Jeg forestiller mig at religionssociolog Brian Aarly Jacobsen har fået en lys idé – “hey, hvorfor ikke prøve at gøre udsagn om islam til udsagn om kristendommen? Og Søren Krarup, han er jo også en slags fanatiker – brilliant, dette vil formidle nogle letfattelige pædagogiske pointer til Berlingskes læsere. Den køber de s’gu”. Mange andre har fået samme ‘lyse’ idé, og den skærende kontrast mellem det som analogien påstås at formidle, og så den blodige virkelighed i verden, går aldrig op for idémanden. For de der ikke kender det religionsvidenskabelige felt skal her indskydes, at inde bag murene her er værdidomme noget af det mest usofistikerede, et stigma man ikke må pådrage sig. Den professionelle distance til studieobjektet – religion – som er en nødvendig holdning her, udstrækkes beklageligvis også til forskerne og de studerende udenfor murene i deres privatliv. Man må ikke drage negative personlige konklusioner om studieobjektet. Dog må og skal man drage negative værdidomme om de usofistikerede – sådan nogen som os, der mener at der er godt og skidt indenfor religion, at nogle former for religiøsitet er mere velegnede til at skabe problemer for omgivelserne end andre. Sådan nogle som Dansk Folkeparti – en Weber’sk idealtype på usofistikerethed.

Jacobsen lægger ud med en længere karikatur af kristendommen, hvor han altså har taget udtalelser af Søren Krarup om islam, og transformeret dem til udsagn om kristendommen. Det er pinagtigt langt, og man kunne godt studse over at han her medtager nogle af de mere skarpe dele af Gamle Testamente, når nu det på hans institut burde være velkendt, at Kristus kom til verden for at “opfylde loven”. Mest sigende er dog nok, at Jacobsen ikke på noget tidspunkt udviser besiddelse af den mentale abstraktionsevne der ville sætte ham i stand til at træde et skridt tilbage og spørge: Hvorfor sidder jeg og skriver dette? Hvorfor er islam så påtrængende et emne i medierne, når der nu kun er omkring 5% muslimer i Danmark? Hvorfor er der så mange der ikke fatter, at mediebilledet er “generel konstruktion af islam som den primære andethed”? Jeg ser dette som en bekræftelse af indspistheden i de akademiske miljøer, at sådanne spørgsmål ikke stiller sig selv. På samme måde er det mere end besynderligt, at Jacobsen ikke prøver at kigge på virkeligheden i verden i dag: 11.257 islamiske voldshandlinger siden 11.9.2001 (mindst) ; vanskelige for ikke at sige livsfarlige kår for ikke-muslimer i muslimske lande, mens muslimer frit kan praktisere deres ideologi i vore lande; Geert Wilders og Ayaan Hirsi Ali og flere andre som behøver 24/7 beskyttelse, mens muslimske ekstremister kan gå frit omkring, osv. Hvorfor har du ikke inddraget virkeligheden i din postulerede ækvivalens, Jacobsen? Det har du ikke fordi virkeligheden ikke er ækvivalent.

I stedet for at prøve at tildele sig selv pondus ved brug af glat modeterminologi som “generel konstruktion af islam som den primære andethed” og “italesættelse” og, I guder, “kontekst”, ville en mere frugtbar tilgang måske være at kigge på forskelle? Dette er meget mere end en akademisk diskussion. Jeg er ligeglad med at muslimer på en eller anden indonesisk ø læser “teksten på en ganske bestemt måde, en måde som hænger sammen med den samtid og virkelighed, de er en del af”, og fejrer Muhammed med risbrændevin og grisekød. Hvad der er relevant – også for Jacobsen samt efterkommere – er, at islam har nogle ganske u-ækvivalente, og højst ubehagelige, konsekvenser for vores samfund som ikke kan tolkes, italesættes eller kontekstualiseres væk. Så fat det dog (LFPC).

[…] Nu håber jeg, at ironien i karakteristikken af kristendommen efterhånden er opfattet. Pointen med den kristofobiske beskrivelse af kristendommen og tendensen i udvalget af tekststeder fra Bibelen svarer til en i øjeblikket udbredt islamofobisk tendens i fortolkningen af Koranen og dens betydning for muslimsk levevis. Det er en italesættelse af islam, som visse politikere og kommentatorer er eksponent for. Senest har Dansk Folkepartis Søren Krarup skrevet et indlæg bragt i Berlingske Tidende 29. april 2008, hvor han kæder fortolkningen af Koranen sammen med Indfødsretsloven under overskriften »Nødvendige krav til muslimer«. Muslimer skal ifølge Krarup højtideligt erklære og skrive under på, at de anførte befalinger i Koranen ikke er hellige bud. Præster i den danske folkekirke især i det islamkritiske netværk forfølger denne tendentiøse fremstilling af islam og muslimer.[…]

Krarup benyttes her som det yderligtgående eksempel på en mere generel konstruktion af islam som den primære andethed, som gennemstrømmer det danske samfund i disse år på forskellig vis. Det kommer især til udtryk i mange forskellige politikere og kommentatorers italesættelse af islam som en monolitisk størrelse, der nødvendigvis må påvirke muslimer på én (og kun én) bestemt måde. En konstruktion af islam som en truende andethed, hvis iboende egenskab har negative konsekvenser for tilhørerne af islam.Jeg mener naturligvis ikke, at kristendommen som sådan er en farlig ideologi, ej heller, at der generelt set er nogen som helst problemer med kristne. Bibelen er en tekst, der er blevet til i en bestemt historisk kontekst. Det samme gælder Koranen. For begge skrifter gælder det, at de har haft en længere tilblivelseshistorie, derfor er det ikke underligt, at der er en lang række forskellige og ofte kolliderende idéer samlet i de to tekstsamlinger.Når kristne eller muslimer læser henholdsvis Bibelen eller Koranen i dag, læser de teksten på en ganske bestemt måde, en måde som hænger sammen med den samtid og virkelighed, de er en del af, hvad enten det er i Danmark, Palæstina eller USA. En fortolkning er en måde at læse en tekst på, som giver mening for læseren, og ovennævnte persons fortolkning af Koranen giver nok mening i hans konfliktfyldte univers, men set fra mit perspektiv er der ingen som helst grund til at frygte en religion, en ideologi eller en tanke. Det eneste vi skal frygte er, hvis mennesker handler på baggrund af konfliktanimerende fortolkninger af en tekst og en samtid – en praksis som ikke er religiøst betinget, men et grundlæggende træk ved mennesket. Brian Aarly Jacobsen, Religionssociolog, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet: Kristendommen er en trussel mod freden!

Privatlivets endeligt

Allt du gör på nätet kommer att övervakas. Alla dina telefonsamtal kommer att avlyssnas.Den 18 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.

Ingen domstol är inblandad. Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta. Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer. Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad. Avlyssningen ska skydda mot odefinierade ”yttre hot”. I själva verket utgör den nya lagen i sig ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället. http://stoppafralagen.nu/

I praksis scanner en computer al kommunikation for “interessante ord”. Det kunnne være ord som TATP, TNT, jihad, Kalashnikov, Islamabad, Bosnien, kendte kodeord osv. Det som bliver siddende i filteret, bliver studeret nærmere, alt imens bare kvart-professionelle terrorister, selvfølgelig vil kryptere deres informationer til ukendelighed. Det giver anledning til nogle principielle overvejelser, som bloggen Falkblick her gør sig :

Och här närmar vi oss en central och ofrånkomlig problematik – Sverige har blivit en säker tillflyktsort för terrorister från hela världen. Vi har, än så länge, på det hela sett varit förskonade från inhemska terrordåd, men vi har vi skattesedeln finansierat och stött terrorism i så olika delar av världen som Somalia, Israel, Indonesien. Det kan ske genom att vi bekostar uppehället för muslimska terrorister och de som stödjer dem ekonomiskt, eller ännu mer direkt genom att kanalisera skattemedel till terroristorganisationer antingen indirekt genom “stöd” till somaliska friskolor som skickar pengarna vidare eller direkt och officiellt stöd till den palestinska “myndigheten”. Det är inte så svårt att gissa sig till att omvärlden tröttnat på denna ofattbara slapphet, eftergivenhet och brist på kontroll och utövat påtryckningar mot den svenska regeringen. Förr eller senare kommer naturligtvis Sverige tvingas ta itu med frågan, allteftersom vår status av europeisk safe haven och exportör av islamisk terrorism exponeras alltmer internationellt.

Och vad gör då våra statsmakter? Börjar de punktmarkera de grupperingar som utmärkt sig i terroristsammanhang? Slås de av tanken på att låta exempelvis somaliska förskolor utsättas för samma granskning och kontroll som varje verksamhet driven av etniska svenskar måste underkasta sig? Stoppar de utbetalningarna till den palestinska myndigheten? Nejdå… det vore ju diskriminerande och hemskt mot dem som ägnar sig åt terrorism och terroriststödjande verksamheter i Sverige, och det skulle också sätta fokus på riktigt obehagliga regimer och terroristorganisationer som det officiella Sverige gullat med utomlands sedan Palmes dagar. Mycket lättare och mindre politiskt belastande att utsätta alla svenskar för hutlösa intrång i privatlivet, så att statsmakten kan fortstätta att låtsas att ingenting är fel med de grupper som ägnar sig åt den här verksamheterna. Det är, i själva verket en direkt analogi till det barocka förslaget att tvinga alla svenska skolflickor till gynekologen för att kontrollera att de inte blivit könsstympade, uteslutande för att de föräldrar till muslimska flickor som utför dessa avskyvärda övergrepp inte skall behöva känna sig utpekade.

Våra politiker trodde att det skulle bli billigast och enklast att förstöra privatlivets helgd för oss alla, så att de slapp framstå som främlingsfientliga och diskriminerande i den kamp mot terrorismen som de vet att de måste föra. Låt oss visa att vi inte accepterar detta. Låt oss visa att det politiska pris de har att betala för att offra sina medborgares mest grundläggande rättigheter på den politiska korrekthetens altare är högre än de någonsin kunnat förställa sig. Kontakta några riksdagsmän – du har alla länkar du behöver – nu. På tisdag är det för sent. Falkblick

Jeg må hellere tilføje, også i anledning af Søren Kragh Jacobsens nye film, at jeg ikke er nogen universel modstander af overvågning. Den er blevet pinagtigt nødvendig i de samfund, som europæerne er blevet påduttet, og i Danmark har den sandsynligvis allerede sparet en hel del menneskeliv (de sidste to års terror-rettergange). Men Sverige går til yderligheder her, og man kan ikke lade være med at tro, at der ligger noget konkret og meget alvorligt bag lovforslaget, som Svensson ikke er blevet gjort bekendt med.

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

20 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Snaphanen 14 juni 2008 – Menneskerettighedspopulisten Thomas Hammarberg […]

Kristoffer Mogensen
Kristoffer Mogensen
12 years ago

Steen,
Med en smule forsinkelse; jeg forstar dig udmærket godt, Jens Martin Knudsen var ogsaa ét af mine idoler. Arthur Koestler ansaa ogsaa Tycho Brahe som en af de banebrydende skabere af den moderne videnskab, paa linie med Kopernikus, Galilæi og Newton.

hilsen,
Kristoffer Mogensen

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Angående de 2 Tunesere, og måden sagen håndteres på, er det måske en god ide at spørge sig selv :

hvem regere egentligt Danmark – hvem er det der omgåes landets love og regler, samt hensynet til egne borgere, på denne nedladende måde som i sit grundsyn sagtens kan udlægges som, at man arrogant vil blæse Danmarks regler og love en lang march?

Det er horribelt de ikke forlængst er sendt hjem !

Dan
Dan
12 years ago

At de to tunesere kan blive her er mildest talt en klud i hovedet på de folk, der ønsker at benytte deres ytringsfrihed. Når man ikke engang kan smide fremmede statsborgere ud, der planlægger at slå mennesker ihjel, der bruger deres ytringsfrihed, virker det mildest talt demotiverende på folks lyst til at gøre brug af ytringsfriheden.

UD MED TUNESERNE.

Janne
Janne
12 years ago

Lige netop problemet med ikke at kunne sende de to tunesere ud af landet er i hvert fald ikke godt for hverken retsbevidsthed eller -følelse. Man kan godt frygte at hvis vi oplever meget mere af den slags, så kan det ende med selvtægt. Det skaber en unødvendig afmagtsfølelse og frustration at forskellige menneskerettighedsorganisationer tager sig mere af tunesernes forhold end af Kurt Westergaards og flere andre truede personers ufri og uværdige forhold i Danmark.

LFPC
12 years ago

Situationen med de to tunesere illustrerer perfekt afgrunden mellem hvad vi kan og hvad vi bør gøre. Om noget skulle udvisning af de to være en formssag. Hedegaard & Brix skrev noget i retning af at dette gav anledning til at spørge om vi overhovedet må forsvare os selv.

Dan
Dan
12 years ago

“2) assertiv indgriben fra de europæiske statsmagters side med massive hjemsendelser af kriminelle og jihadister og andre umiddelbare samfundsskadelige elementer…” Det sker næppe. Det er øjensynligt ikke engang muligt at sende de to tunesere hjem, selvom de angiveligt planlagde at myrde Kurt Westergaard. Med sådan en blødsødenhed er vesten dømt til at tabe, da en konflikt naturligvis kræver, at vesten øger niveauet i takt med islamiske fjenders fremfærd. Det har amerikanerne forstået, men Europa vil ikke forstå det; disse folk er her for at skade os, og hvis de ikke skal skade os, må vi i vesten inddæmme og eliminere… Read more »

Kristoffer Mogensen
Kristoffer Mogensen
12 years ago

Tycho Brahes observatorier laa paa Hven. Det var Brahes efterfølger, Longomontanus, der var den videnskabelige hovedkraft bag Rundetaarn observatorium.

Janne
Janne
12 years ago

“Når kristne eller muslimer læser henholdsvis Bibelen eller Koranen i dag, læser de teksten på en ganske bestemt måde, en måde som hænger sammen med den samtid og virkelighed, de er en del af, hvad enten det er i Danmark, Palæstina eller USA.” Ja, det må man sige de gør. Og hvis koranen ikke passer med samtiden og virkeligheden, skal samtiden og virkeligheden nok blive lavet om i koranens favør. Det sker i mange danske offentlige institutioner efterhånden. Bederum, religiøse symboler på kvinders arbejdsdress, halal mad, kønsapartheid i svømmehaller og solo svømmetimer for indpakkede kvinder, færdelsloven vedr. styrthjelme gælder ikke… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Als HuT’erne foragter os og vores livsform og vore værdier, det er der ingen tvivl om. Og de klæder deres kvinder i hijabs som dermed bliver et fjendtligt symbol. Både et symbol der degraderer kvinder og degraderer vores samfundsorden og værdier. Villy Søvndal har trukket sin ide om en fælles kæmpe demonstration mod religiøse mørkemænd tilbage, så jeg tager ikke hans og SF’s ord for gode vare mere, hvad det angår. SF ved simpelthen ikke hvilket ben de skal stå på og når det kommer til handling og ægte forsvar for vores frihedsrettigheder og vores religionsfrihed, så kravler SF i… Read more »

LFPC
12 years ago

Min fornemmelse er selvfølgelig kun dette, en fornemmelse, og dette er vel en situation der ikke har eksisteret før – dels omfanget, dels selvhadet i vores kultur, og dette at det er lykkedes at kue folk til tavshed ud af frygt for stigmatisering som ikke-stueren. Jeg konkluderer nok som jeg gør fordi jeg ikke kan få øje på nogle massive vredesreaktioner i andre lande hvor demografien er endnu mere skævvredet; ingen massiv trods af hate speech-lovgivning. Må hellere tilføje, at lynchscener på gaden ikke kan løse noget som helst, andet end bidrage til kaos og tit-for-tat-vold. Hvad jeg savner er… Read more »

LFPC
12 years ago

“En eventuel konfrontation vil imidlertid have en lang række ubekendte: Findes der sekulære muslimer i en tilspidset situation? Hvordan placerer venstrefløjen sig? Vil den almindelige dansker/europæer underkaste sig i håbet om fred?” De samme spørgsmål stiller jeg mig selv. Mig bekendt (men jeg hører gerne om modeksempler) er al erfaring, at under konfrontationer med etniske brudlinjer deles vandene skarpt, så ens eneste håb, hvis man vil overleve, er at alliere sig med ens egen gruppe. Det var det der skete i Jugoslavien, hvor folk der uden problemer havde omgåedes andre grupper som venner eller naboer, blev fjender. Mht. venstrefløjen er… Read more »

Gert
Gert
12 years ago

Kristendommen er vel en trussel mod freden (islams fred). Da kristendommen før eller siden vil reagere på tilstedeværelsen af en aggressiv islam. Det har man for eksempel set i Serbien. Det, alle eksperterne synes at glemme at tage i ed, er, at denne konfrontations mulige voldsomhed sandsynligvis er knyttet til den islamiske demografiske ekspansion. Så en mulig konfrontation mellem islam og kristendom vil sikkert blive mere omfattende, jo længere demografien så at sige bevæger sig i islams favør. En eventuel konfrontation vil imidlertid have en lang række ubekendte: Findes der sekulære muslimer i en tilspidset situation? Hvordan placerer venstrefløjen sig?… Read more »

Als
Als
12 years ago

Unge Laban og HuT.

Man må (SF’er eller ej) tilslutte sig Villy Søvndals anbefaling til disse snotnæsede idiotet, samt igen give den fhv. engelske minister David Blunket ret i hans analyse: ” Vi forstod simpelthen ikke, at de ikke kun er anti-vestlige, men også lever på en anden planet, og det er der er stadig mange, der ikke forstår. Vi kan være så venlige, som vi vil over for dem, men det er ikke spørgsmålet. De er på en mission, som har taget dem uden for alt, en mission om fuldstændig at ødelægge vores måde at leve på.” (Jyllands-Posten 5/7-2006).

Janne
Janne
12 years ago

Søren Kragh Jacobsen var da han for nyligt på TV skulle fortælle om sin nye film selvfølgelig, havde jeg nær sagt, inde på noget i retning af at den øgede overvågning er med til at marginalisere indvandrere og deres efterkommere. Og at overvågningen og den deraf følgende marginalisering og mistænkeliggørelse er medårsag til at flere kvinder presses i hijabs og burka. Vor herre til hest. Det er dog mit indtryk at den øgede overvågning, der nu forekommer i Danmark og andre lande, er en nødvendighed og en konsekvens af de terrortrusler, der er kommet til Danmark, og andre lande, efter… Read more »

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x