10
aug
Seneste opdatering: 11/8-08 kl. 2328
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Vi har været inde på rapporten før, men her er det fra hestens  egen mund.  Hvorfor ikke bare lade enhver der vil, blive polis ? Hurtige biler, blåslys og skydevåben til alle!

“Vissa av de krav som gäller i dag vid antagningen till polisutbildningenkan emellertid slopas. Hit hör de nuvarande kraven på svenskt medborgarskap, de fysiska kraven (styrka, kondition och simning),de personliga egenskaperna (lämpligheten för polisyrket) och svenskprovet.
Genom att ta bort dessa krav bör skapas större förutsättningaratt rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund.”  pdf 182 sider

Flere og flere asylbørn forsvinder i Danmark

Røde Kors  vil ikke lukke dem inde, men mener  alligevel at det er en skamplet på Danmark de  forsvinder. Hvordan det så hænger sammen. Børnene farer næppe vild på en svampetur i Grib Skov, så  de må vel se det i egen interesse at  absentere sig  (til Sverige?) :

To ud af hvert tredje asylbarn, der kommer til Danmark alene, forsvinder igen. Ofte forsvinder børnene efter blot én dag i Danmark
Siden januar 2006 er der forsvundet 258 asylbørn fra Danmark. Det svarer til 68 procent af de børn, der er kommet – eller mere end to tredjedele. Allerede i første halvdel af 2008 er der forsvundet 68 asylbørn. Hvis tendensen forsætter, frygter Røde Kors, at der vil forsvinde flere end 120 uledsagede mindreårige asylansøgere i år – altså børn under 18, der rejser alene uden forældre eller andre voksne…….”Det er ikke i nogens interesse, at disse børn forsvinder. Staten bliver kritiseret internationalt, og det er en skamplet,” siger projektkoordinator Inger Neufeld.  Information

Opfattelsen af islam


Af (TM) Professor Jørgen Lyngbye, København
Jeg har enkelte bemærkninger til Imran Rashids indlæg i Ugeskrift for Læger (2008;170:2174). Fremtrædende muslimske autoriteter i Mellemøsten fastholder, at Koranen er retningslinjer for de troende fremsat af Allah gennem profeten Muhammed. En tilsvarende holdning er talrige gange udtrykt af danske muslimer, senest af en akademiker i DR2. I konsekvens heraf kan den enkelte muslim naturligvis ikke vilkårligt fjerne enkeltelementer, som hun eller han ikke bryder sig om. Jeg har aldrig set eller hørt om danske muslimer, der fortolker Koranen i lighed med danske kristne teologers fortolkning af Bibelen som et historisk dokument, der er forfattet af mennesker, og som skal fortolkes i en nutidig sammenhæng. Men konsekvensen af Imran Rashids udtrykte holdning må være en sådan tilgang til Koranen som et historisk dokument, der kun udtrykker personen Muhammeds subjektive opfattelse af islam i det syvende århundrede. Det vil være positivt for forståelsen og integrationen, hvis Imran Rashid og andre ligesindede muslimer klart udtrykker et sådant synspunkt.
–   I mit tidligere debatindlæg i Ugeskrift for Læger (Islamævl og kendsgerninger ) har jeg henholdt mig til rent faktuelle forhold, der kan imødegås med saglige argumenter. Dette vil fremme den fælles indsigt og forståelse. Derimod er det ikke konstruktivt at hæfte negative etiketter på sine modparter. Her har Imran Rashid noget at lære. Ugeskrift for Læger , 11.08.2008

“I seng med fjenden” i Dagbladet Æstetikken

Det er ubehageligt at konstatere, at Politiken åbenbart føler sig fristet til at gå i seng med fjenden . Jeg tænker naturligvis på helsides(!)annoncen (6.8.) for Dansk Folkeparti med overskriften: ‘Hvem bestemmer i Danmark?’.
Det klæder ikke Politiken, at – mod betaling naturligvis – stille sine sider til rådighed for et ulækkert partis ulækre, racistiske kampagne.
Som abonnent, der betaler adskillige tusinde kroner årligt til avisen, forventer jeg ikke en overeksponering af den ekstreme højrefløj i Danmark, således som det synes at være tendensen i den senere tid.  (Flemming Verner, Nykøbing Sj. i Politiken)

500 euro for en illegal indvandrer

Italien har i modsætning til Danmark og Sverige, procentuelt legaliseret ganske få:

Berlusconis sikkerhedsoffensiv ruller over det italienske landskab. En borgmester i Adro udlover 500 euro i dusør til hver politimand, der fanger en illegal indvandrer.

I mandags sendte den italienske regering soldater på gaden for at hjælpe politiet med at bekæmpe illegal indvandring, kriminalitet og terror. Nu er Berlusconi gået endnu et skridt videre i sikkerhedsoffensiven og har udstyret de italienske borgmestre med øgede beføjelser i kampen mod kriminalitet, skriver Süddeutsche Zeitung. Indenrigsministeren opfordrer borgmestrene landet over til »at udvikle kreative ideer til at sætte en stopper for kriminaliteten«.

Den italienske avis La Repubblica skriver ifølge Süddeutsche Zeitung, at borgmesteren i den italienske by, Adro, har udtænkt en dusørordning, hvor en politimand bliver belønnet med 500 euro per illegal indvandrer, han fanger.   Berlingske, se også  “Italy declares nationwide state of emergency over illegal immigration

»Teaterdemokratiet Sverige«
Åbenmundet i Kristianstadsbladet. De skåninge !

I det låtsasdemokratiska landet Sverige har riksdagspartierna upprättat en samsyn när det gäller genomförande av en del verkligt viktiga samhällsförändringar. Eftersom partierna är överens anser de att frågorna inte behöver underställas folket. Detta underlättar givetvis genomförandet.
En sådan fråga är förvandlingen av Sverige från att vara ett samhälle med en homogen befolkningsstruktur med en gemensam kulturell identitet till att utvecklas till ett mångkulturellt samhälle.
Jag har inte hört eller läst någon framställning av en politiker där fördelarna med det mångkulturella samhället sakligt motiveras. Däremot haglar invektiven över dem som i demokratisk ordning vill utsätta mångkulturalismen för en kritisk granskning.


Annars är det ju så att land inte främst byggs med lagar utan med medborgare som har gemensam bakgrund och gemensamma grundläggande uppfattningar om hur tillvaron i samhället skall organiseras och utvecklas. Det är inte olikheterna som utgör samhällskittet utan likheterna. Att kunna se sig själv i de andra samhällsmedborgarna är en bra utgångspunkt för att bygga ett civiliserat samhälle.

Det homogena samhället har goda förutsättningar för att utveckla en väl fungerande demokrati trots politiska motsättningar. Det som är gemensamt lyckas hålla ihop samhället även om den demokratiska processen går stora grupper emot.
I det mångkulturella samhället ersätts demokratin och gemenskapen med de olika etniska/kulturella/religiösa gruppernas kamp om inflytande och makt. Det enda gemensamma blir till slut det ömsesidiga hatet mot varandras kulturella identiteter.
Samhällsetablissemangets entusiastiska ställningstagande för mångkulturalismen står i bjärt kontrast till erfarenheterna av mångkulturen i många länder världen över. Det före detta Jugoslavien var ett praktexempel på ett mångkulturellt samhälle som fungerade så länge Titos diktatur tvingade medborgarna till underkastelse. Efter Tito kom krigen och upplösningen. Kvar av det mångkulturella är Kosovo och Bosnien där internationell trupp tvingas närvara för att förhindra nya folkmord.
Det mångkulturella Irak är ett liknande exempel. Efter diktaturens fall blossade motsättningarna mellan folkgrupperna upp och nu råder krigstillstånd i stora delar av landet. Libanon är ett annat exempel på svårigheterna för grupper med olika etnisk, kulturell och religiös inriktning att leva tillsammans i en gemensam statsbildning.
Nu är inte massinvandringen från mycket främmande kulturområden och införandet av mångkulturalismen bara en svensk företeelse utan har under de senare decennierna hemsökt stora delar av Europa och många andra delar av västvärlden.
Under ett besök i Sverige för några år sedan betonade Koffi Annan vikten av att invandrare behåller sin kultur i det nya landet.
Det svenska etablissemangets mekaniska upprepningar om att “nu är vi mångkulturella” är knappast sprungna ur några vare sig intellektuella eller humanistiska överväganden utan är snarare en iver att vara duktiga medlöpare i den pågående globaliseringsprocessen.

Globaliseringen handlar inte bara om ett ofta miljövidrigt transporterande av varor kors och tvärs över världen utan handlar också om en kamp om världsherravälde för det kapitalistiska samhällssystemet. Inom den globala kapitalismen anses nationsgränser och självständiga folkliga demokratier utgöra hinder för en effektivt fungerande marknadsekonomi.
Det globala storkapitalet strävar efter en världsordning där regionala “krämarorganisationer” som exempelvis EU skall överta folkens makt över sina länder. Det pågår fortlöpande en omfattande maktöverföring från EU:s medlemsländer till EU. För att motverka folkligt motstånd mot förlusten av politisk makt uppmuntrar EU och tydligen också FN till massinvandring och mångkulturalism.
De mångkulturella samhällena förväntas hålla befolkningsgrupperna så pass sysselsatta med motsättningar och konflikter att de inte dessutom orkar protestera mot att de förlorar makten över sina länder. Invandrargrupperna utvecklar sannolikt inte i någon större utsträckning känslomässiga bindningar till invandrarlandet utan kan tänkas vara lika nöjda med att “bara” vara EU-medborgare.
Massinvandringen och mångkulturalismen handlar alltså inte om godhet och övertygelse om allas lika värde utan är politiska verktyg för att göra folken politiskt maktlösa och underlätta maktöverförande till den globala kapitalismen.

Björn Collin :  Massinvandringen och mångkulturalismen underlättar maktöverförandet till den globala kapitalismenSnaphanen › Edit — WordPress

Björn Collin , Sibbhult , Arbetade på försäkringskassor 1962–75, fackordförande vid Stockholms-läns-kassan 1965–71. Chef för Vuxenutbildningsnämnden i Kristianstads län 1975–1992

Det kedelige  for  Sverige er, at teaterdemokraterne har haft stor, irreversibel succes med  deres  folkeombytningsprojekt. Godt 20 % af befolkningen er  ændret. Flere kilder regner  med  at “ur-svenskerne” udgør under 50% i landet  (men dog den største  folkegruppe) fra år 2056.

Muhammed og Aishas “storslåede kærlighedshistorie” – JP ‘glemmer’ lige en lille detalje

Jeg ville jo mene at det forhold at Aisha var seks år ved ‘ægteskabets’ indgåelse, og ni år da Muhammed penetrerede hende (han havde dog såkaldt ‘thighing’-sex med hende allerede da hun var seks) ligesom skulle have været nævnt i denne artikel. Det sætter jo unægteligt det “storslåede” i et helt særligt perspektiv. Men JP fandt det ikke relevant – eller de ville hellere lade sovende hunde ligge – så vi her i blogosfæren må igen supplere med de vigtige oplysninger som mainstreammedierne forholder deres læsere. Måske er kontroversen om bogens forkastelse af forlaget en god ting, fordi de penible forhold trods alt vil få større udbredelse end hvis bogen var udgivet som planlagt (LFPC).

As for the prophet, peace and prayer of Allah be upon him, thighing his fiancée Aisha. She was six years of age and he could not have intercourse with her due to her small age. That is why [the prophet] peace and prayer of Allah be upon him placed HIS [MALE] MEMBER BETWEEN HER THIGHS AND MASSAGED IT SOFTLY, as the apostle of Allah had control of his [male] member not like other believers.. (Source: http://www.sout-al-haqe.com/pal/musical/mofakhaza.ram)

Narrated ‘Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death). (Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 64; see also Numbers 65 and 88)

An Examination of Muhammad’s Marriage to a Prepubescent Girl And Its Moral Implications

Et amerikansk forlag har valgt ikke at udgive en bog om profeten Muhammeds brud A’isha i frygt for vold og terror.

“The Jewel of Medina”, som er den amerikanske journalist Sherry Jones’ debutroman, skulle ifølge planen udkomme den 12. august.

Men forlaget Random House frygter, at bogen vil støde troende muslimer og opildne til vold, og forlaget har derfor valgt udskyde bogudgivelsen på ubestemt tid. […]

Udgivelsen af “The Jewel of Medina” kom til debat, efter at Denise Spellberg, professor på University of Texas, havde læst et udkast af bogen igennem og fik et debatindlæg publiceret i Wall Street Journal.

I debatindlægget slog hun nemlig fast, at bogen var nedladende, dum og halvpornografisk, og at den derfor risikerede at støde den muslimske befolkning. […]

“De (Muhammed og A’isha, red.) udlevede en storslået kærlighedshistorie,” udtaler Sherry Jones til BBC News. […] Bog om Muhammeds brud forkastet

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

13 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Emeritus
Emeritus
11 years ago

Til Robin_Shadowes og In. Bekymringen over den specielle indvandring, som I udtrykker, er helt den samme, som vi oplever. Meget få i dette land har noget imod indvandring, alle ved, at Islam er problemet. Endnu større er dog problemet med jeres egne politikere og medier. De virker endnu stærkere end magtapparatet i DDR, fordi I svenskere er så politisk velopdragne, at I ikke protesterer. Er I ikke lidt for taknemmelige over, at socialdemokratiet skaffede jer folkshemmet? Jeres politikere jo ved at forære alt væk, lige som vore politikere har tænkt sig. I må tage slagsmålet og debatten og stemme et… Read more »

JensH
JensH
11 years ago

Det er naturligvis ikke betryggende at disse børn flakker rundt et eller andet sted i en af Europas storbyer. Men istedet for at bebrejde det Danske samfund, burde kritikken så ikke rettes mod Røde Kors. Når de nu ved at disse børn kan finde på at stikke af, og gå rundt for lud og koldt vand, (for slet ikke at tale om hvilke typer de kan ryge i kløerne på), burde de så ikke for børnenes egen skyld låse dem inde, og så derfra finde ud af hvem de egentlig er.

JensH
JensH
11 years ago

Red Barnet eller Røde Kors så er Inger Neufeld vel en af disse professionelle gutmenschen, som lever af at prøve at påføre Danskerne en dårlig samvittighed over alle denne verdens ulykker.

JensH
JensH
11 years ago

Inger Neufeld er virkelig et hyklerisk tågehorn. Røde Kors er selv helt vilde med at køre disse asylcentre, da det betyder at masser offentlige ressourcer bliver allokeret til organisationen, og som alle on-going koncerner øsnker Røde Kors vedvarende vækst. Når de så ikke kan leve op til det ansvar de mod betaling har påtaget sig så er det samfundets skyld. Vorherrebevares.

Johansen
Johansen
11 years ago

“Det klæder ikke Politiken, at – mod betaling naturligvis – stille sine sider til rådighed for et ulækkert partis ulækre, racistiske kampagne.”

Hvordan er DF “ulækkert”?
Hvad er mon det for en “ulækker, racistisk kampagne”, som læserbrevsskribenten henviser til?
Jeg troede, at kampagnen handlede om, at vi ikke skal lade EF-domstolen overtrumfe og underminere dansk lovgivning.
Hvornår har DF talt om racer?

I mine ører lyder det som injurier.

Universalgeni
11 years ago

Fuck fædrelandet. Ingen ansvarsfølelse overfor det ikke-eksisterende fællesskab. Det bliver et stammesamfund. Kun loyalitet overfor egen gruppe eller slægt. De kristne vil begynde at tænke ligesom araberne. Vi får vitterligt mellemøstlige tilstande over det hele. USA kunne dannes, fordi de tilrejsende europæere fra snesevis af lande alle havde fælles kulturbaggrund. Israel samme fænomen. Men det Sverige og hele Vesten har gang i nu, kan kun gå galt. Der er intet fælles arvegods i spændingsfeltet mellem “dræb de vantro” og “elsk din næste”.

ln
ln
11 years ago

Vi svenskar styrs idag av ett system som värnar mer om främlingar än om svenskar – som hellre ser till främlingarnas väl än till vårt, vi individer med svensk bakgrund, som tillsammans med våra förfäder under historiens gång har byggt landet och som genom världsunikt hög beskattning gjort det möjligt för vår motbjudande maktelit att utan folkets medgivande bereda uppehåll och uppehälle för alla dessa tillresta eller hitsmugglade etniska och kulturella främlingar (som oftast identitetsbefriat sig själva!) från helt främmande kulturkretsar. Mellan 1980 och 2007 beviljades 1.0877.80 uppehållstilstånd — antalet anhöriginvandrare, som synes vara “okänt”, tillkommer. – – – –… Read more »

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
11 years ago

Personligen anser jag att Sverige kommer vara en relgiös muslimsk shariateokrati om redan 10-15 år om inget görs snart för att ändra denna katastrofala politik som nu förs och repatriera samtliga muslimer. Detta är ingen angelägenhet bara för svenskar utan för alla tänkande empatikännande människor i resten av europa och civiliserade världen för den delen. För när Sverige har fallit är inte frågan OM resten av världen kommer falla under kalifatet utan NÄR.

JensH
JensH
11 years ago

Jeg sad virkelig og undrede mig over Björn Collins åbenmundethed, og synes faktisk han var en utrolig modig mand, indtil jeg så at han er 71 år og således ikke har noget i klemme rent karrieremæssigt. Men dog stadig et læsværdigt debat-indlæg fra hans side.

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x