19
nov
Seneste opdatering: 20/11-08 kl. 0224
36 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Wafa Sultan: Its impossible to believe in Islam & be sane

Græsk-Cypriotisk TV, 2008. Det er iøvrigt interessant at det græske Cypern har et af de højste BNP per capita i EU, mens det tyrkiske Cypern henligger i relativ fattigdom  (P 1 morgen 17 november) Mange danske soldater husker  Cypern fra tresserne, jeg husker i al fald de  blå baretter fra Famagusta og Limassol i 1969, fem år inden den tyrkiske invasion.

Krause-Kjær er en Radikal glidegås

Monokultur

Politiken nedgraderer vold, drab og narko til “småkriminalitet”

Disse nyeste kategorier i Politikens ‘synd for’-univers må derfor formentlig give anledning til mange nye hjerteskærende historier om onde danske myndigheder. Af de 19 personer på tålt ophold som Dagbladet Politiken opremser, er de 16 relateret til narko, vold og drab.

#2: “voldssag og forsikringssag”; #3 “besiddelse af narko”; #4 “vagt på Christiania”; #5 “behandlingsdom for vold”; #6 “besiddelse af narko”; #7 “røveri”; #8 “besiddelse af narko”; #9 “indsmugling af narko”; #10 “røveri”; #11 “opbevaring af narko”; #12 “besiddelse af narko”; #13 “besiddelse af narko”; #14 “alvorligt slagsmål med en kollega, hvor kollegaen døde som følge af volden”; #15 “manddrab”; #16 “besiddelse af narko, af flere gange”; #17 “Fik ordre til at likvidere modstandsfolk [i Libyen], har slået en person ihjel i selvfoRsvar 19 udlændinge på tålt ophold: Det har de gjort

[…] Ifølge regeringen er der behov for en markant opstramning af kontrolforanstaltningerne over for udlændinge, der udgør en fare for statens sikkerhed eller for den offentlige orden. Samtidig skal stramningen også omfatte andre grupper af udlændinge, som er i Danmark på tålt ophold.

Og det er ganske enkelt urimeligt, mener FAU: »Det er meget få, der overhovedet udgør en sikkerhedsrisiko. Størstedelen er udvist på grund af nogle småkriminelle forhold«, siger Anders Christian Jensen, formand for FAU, til politiken.dk.[…] Mange på tålt ophold er kun småkriminelle

For mig er der to overordnede problematikker i de løbende historier om tuneseren og folk som disse 19: Der er en meget udbredt opfattelse af at opholdstilladelse i Danmark er noget man har krav på, og ikke et tildelt privilegium. Enhver afvisning af konkrete mennesker udløser som bekendt voldsomme reaktioner som tager udgangspunkt i denne fatale opfattelse. Endnu værre er næsten at disse gode, anstændige mennesker uimodsagt har fået en slags ret til at udnævne hvem det nu er synd for – og det er som vi ser de værste af de værste. Hvilken ret har de til at definere hvilke sager der skal udgøre moralske omdrejningspunkter? Hvorfor bliver f. eks. mere værdigt trængende mennesker som Taslima Nasreen eller fordrevne kristne og jøder fra Irak ikke gjort til dette omdrejningspunkt? (LFPC)

Sharia Courts spreder sig i England

Despite a raucous national debate over the limits of religious tolerance and the pre-eminence of British law, the tenets of Shariah, or Islamic law, are increasingly being applied to everyday life in cities across the country.But as the uproar continues, the popularity of the courts among Muslims has blossomed.

Some of the informal councils, as the courts are known, have been giving advice and handing down judgments to Muslims for more than two decades. Yet the councils have expanded significantly in number and prominence in recent years, with some Islamic scholars reporting a 50 percent increase in cases since 2005.  IHT:  Britain grapples with role for Islamic justiceIs there really any place for polygamy in English law.

Bruce Bawer: “Surrender: Appeasing Islam, Sacrificing Freedom”

Bruce Bawer kommer med ny bok 19. mai 2009: Surrender: Appeasing Islam, Sacrificing Freedom (Hardcover), på forlaget Doubleday. Bruce Bawer lever totalt ignorert av norske medier midt i Oslo, og rapporterer i kjente amerikanske medier fra Europa. Men Europa – dvs. norske redaksjoner – vil ikke vite av ham. Det skyldes selvsagt budskapet. Det er for ubehagelig. Man kan tolke det som at Bawer er helt på jordet – men da ville han trolig blitt hengt ut som “fusentast”, eller at han beskriver noe litt for godt. Vi heller til den siste versjonen.

Den første boken While Europe Slept: How Radical Islam is destroying Europe from within, ble noe av en doldis-bestselger.  Det er allerede nå mulig å forhåndsbestille den nye boken på amazon.  Hans Rustad.  Glem ikke:  Fjordman’s Book Has Been Released : “Defating Eurabia”.

“Symbolforsker: Dialog er et skældsord” – eller bare helt til grin?

Jeg holder personligt først op med at vrænge af ordet ‘dialog’ den dag samtaler mellem ornatklædte ældre mænd udmunder i at Saudi-Arabien opfører en domkirke, en synagoge, et hindutempel og en pagode i Mekka. Jeg er forlængst holdt op med at betragte akademiske titler som garanti for lødighed: I dette seneste stykke Ritzau-spam antager ph. d Mads Storgaard Jensen således naivt at samtaler i dialogens navn indebærer reelle intentioner, og ikke blot udspringer af propagandistiske overvejelser, eller endda er rent taktiske manøvrer der skal vinde tid mens man opruster i baggrunden. Hvordan vil Storgaard Jensen teste for oprigtighed? (LFPC)

Begrebet “dialog” har mistet sin positive glans. Derfor snubler politikerne over hinanden og råber på hårde linjer, skarpe kanter og nultolerance over for muslimer i radikale miljøer. Det vurderer Mads Storgaard Jensen, ph.d. i semiotik.

– Dialog er blevet et skældsord. Det har fået en negativ betydning i den forstand, at det forbindes med en typisk, blød venstrefløjstilgang til de fremmede, siger han. […]

Mads Storgaard Jensen vurderer, at politikere lægger afstand til ordet dialog, for de frygter at blive anset som svage. Og det selvom, at dialog hører til blandt vores kernedyder: – Det er det demokratiske redskab. Hvis ekstremister går med på dialog, så har vi faktisk fået dem lidt over på vores side.  Symbolforsker: Dialog er et skældsord

Nordmænd i mindretal

I mai i år la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem en ny befolkningsfremskrivning. Nok en gang viser det seg at SSBs høyeste prognose for innvandrerbefolkningens demografiske utvikling, er estimert såpass lavt at det kan stilles spørsmål ved om det kan betraktes som et reelt høyalternativ. SSB mener at nettoinnvandringen vil nå en topp på 48.000 om to år, i 2010, og deretter avta jevnt og trutt frem til 2060. Vi spør om hvor realistisk dette er, både ved at nettoinnvandringen vil nå en topp allerede om to år, for deretter å synke?

–   Ikke minst spør vi hvor realistisk er dette i fremskrivningsperiode på 52 år, hvor innvandrerbefolkningen forventes å bli nær seksdoblet, samtidig som vi vet at det er klar tendens til at en større innvandrerbefolkning fører til mer innvandring gjennom familiegjenforening? Til sammenligning var nettoinnvandringen rekordhøy i 2007 på ca. 40.000, som igjen var 16.000 flere enn rekordåret før, og for 2008 kan det se ut til å bli en ny rekord.  (klik grafik)

HRS har ved bruk av SSBs egne metoder og tall påtatt seg et oppdrag som burde vært SSBs eget ansvar. Til tross for de svakheter vi mener ligger i SSB sitt høyalternativ, har vi tatt utgangspunkt i SSBs egne prognoser og kan for første gang i Norge presentere en befolkningsfremskrivning for Oslo. Den viser at nordmenn kan bli i minoritet i 2029. Størstedelen av innvandrerne vil ha ikke-vestlig bakgrunn.

Vi understreker at vi benytter den samme vekstrate som SSB gjør i sin egen fremskriving.

I SSBs fremskrivninger setter SSB en strek ved 2060, mens vi har videreført fremskrivningen til år 2100. Resultatet viser at nordmenn kan bli i minoritet før utgangen av århundret.

Vi har også gjennomført en befolkningsfremskrivning for Sverige, ettersom utviklingen demografisk i vårt naboland, også vil ha konsekvenser for Norge. Resultatet viser at Sverige kan ha en majoritet innvandrere i 2049.

SSB endret begrepsbruken i sommer. Begrepene første- og andregenerasjon er erstattet med innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette innebærer blant annet at heretter omfatter ”innvandrerbefolkningen” kun førstegenerasjonsinnvandrere. Det sies også at norskfødte med innvandrerforeldre i mindre grad vil inkluderes i ulike statistikker. Dette bekymrer oss, da våre politikere og beslutningsorgan, trenger mest mulig eksakt viten for å kunne utforme en politikk som kan møte reelle utfordringer. All den tid integrasjonsproblemer fortsetter i andregenerasjon, og kanskje også tredjegenerasjon, er det svært uheldig for politikkutforming å gjøre disse gruppene mer utilgjengelig statistisk sett. Kun ved mest mulig eksakt viten, kan vi lykkes med å integrere nye borgere inn i samfunnet, både utdannelsesmessig, yrkesmessig, sosialt og verdimessig.

At innvandrere innen et gitt tidsperspektiv kan utgjøre en majoritet i Oslo og Norge trenger ikke være et problem i seg selv, men spørsmålet er blant annet om dette er en styrt og ønsket utvikling med forankring i Norges befolkning. En dramatisk endring av befolkningssammensetningen kan ha større betydning for Norges fremtid enn et eventuelt medlemskap i EU, men sistnevnte er altså to ganger blitt lagt ut til folkeavstemning, mens førstnevnte er gjort så sensitivt at det knapt lar seg diskutere offentlig.

HSR pressemeddelelse,    Hvem er Norges innbyggere i fremtiden? pdf  28 sider

Hans Rustad kommenterer rapporten og dens ikke-modtagelse:

Human Rights Service har presentert rapporten som burde vært førsteoppslag i både aviser, radio og TV: Oslo får et flertall med innvandrerbakgrunn om 20 år. Ikke fortell meg at det ikke er tall som gjør inntrykk. Når det likevel ikke slås opp skyldes det at Makta trekker seg tilbake når den konfronteres med det ubehagelige. Man kan si at Makta leker blindebukk med seg selv. I dette ligger det en stor grad av abdisering. Konfrontert med sjokktallene snur man seg vekk og later som ingenting.

Denne mangel på accountability/stå til ansvar er med på å undergrave tilliten, ikke bare mellom folk og styrende, men også innad i hele styringspyramiden. Det tærer på selvtilliten og selvbildet å gå rundt og hele tiden late som.

Vi får et late-som samfunn. Da tar vi et stort skritt mot de samfunn en stor del av innvandrerne kommer fra: Der bruker man uttrykket – “under bordet” som fast uttrykk. Virkeligheten er delt i to: fasaden, svadaen, det man later som, og det alle vet er tingenes virkelige tilstand. Slik begynner Norge også å bli.  Mangel på politisk styring

Skremt av innvandrer-rapport

FrPs Per-Willy Amundsen mener det må nedsettes et offentlig utvalg som vurderer den demografiske utviklingen i Norge.

– Rapporten som i dag ble presentert av Human Right Service (HRS) viser at Oslo vil ha flertall av innvandrere i 2029. Dette må få politiske konsekvenser, sier Amundsen. Han er innvandringspolitisk talsmann i FrP.

– Rapporten inneholder så alvorlige scenarioer at jeg forventer Dag Terje Andersen, som arbeids- og inkluderingsminister, tar initiativ til å opprette et bredt offentlig utvalg som gjennomgår konsekvensene av dagens innvandringspolitikk, krever Amundsen.

– Vi er nødt til å ta en bred debatt om hva slags land Norge skal være i fremtiden. Dersom det er riktig at Oslo vil ha et ikke-vestlig befolkningsflertall om 20 år, er dette konsekvenser som folket må få ta stilling til på et bredt grunnlag.

– Den innvandringspolitikken som føres i dag er i ferd med å endre Norge for alltid, og dette skjer helt uten en bred folkelig debatt. Jeg kan ikke se for meg at folk flest ønsker den utviklingen HRS presenterer, sier han.  FRP.no

 

År  2049

som året hvor svenskere bliver i mindretal i eget land, har været nævnt af forskere et par gange, uden at det førte til videre diskussion. For at illustrere sandsynligheden, gentager vi lige de helt aktuelle tal, vi fremdrog forleden:

SCB.SE Befolkningsstatistik i sammandrag

Utrikes födda 1. 227. 770 (andelen i % 13,4)

Inrikes födda m två utr. födda föräldrar 364. 606 ( Andel i % 17,3)

Utländska medborgare   524.488  (5,7%).     ialt   2.2 millioner

Hertil spædes 20.000 “flygtninge” og 30.000 “familiesammenførte om året plus det løse.

Mellem 30.000 og 40.000 søger asyl om året. De afviste  bliver  i vid  udstrækning i landet.

Migrationsverket se

 

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

36 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Magga
Magga
11 years ago

HelgeD-H Det der med krydderierne og Isabella havde jeg glemt, og du har ret, hun må rotere over den endeløse dumhed. JP bød på mange godbidder i dag, måske har du allerede læst dem. Jeg sender nogle smagsprøver og link til interesserede: ”Tvivlen nager, så vi har brug for hjælp, Anders Fogh Kære Anders Fogh Rasmussen. Hvis du synes, meningsmålingerne ser en smule triste ud, og du mangler et projekt, har jeg et forslag. Vores gode gamle politikorps er ved at miste borgernes tillid. Hvor er nærheden? Landbetjenten, som er til for borgernes skyld? Vil de bevilgede penge hjælpe? Strømmen… Read more »

JensH
JensH
11 years ago

OT

Politken jubler igen. Nu er det ikke bare landets egen højsteret som modarbejder Danskernes nationale interesser. Nu skal Nationalstaen Danmark gudhjælpemig også underminineres af udenlandske retsinstanser:

http://politiken.dk/indland/article600521.ece

Hvornår indser et flertal af Danskerne, at uden et opgør med disse nationalt selvmorderiske internationale konventioner er vores dage som borgere i nationalstaten Danmark talte.

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago

OK – der er atter hul igennem.

Dybt kvalificeret. Hvad Wilders ikke formår, formår hun. Desværre får vi aldrig vores opponenters svar på hendes tiltale. Thi de orienterer sig ikke bredt. Så ville de nemlig ikke være vore opponenter længere.

Synd, de ikke “lægger øre til den slags smuds” . . .

– – –

Morten - - -
Morten - - -
11 years ago

Linket er allerede uvirksomt – er der ikke en anden måde at komme ind på det på? Har nogen gemt det?

– – –

HelgeD-H
HelgeD-H
11 years ago

@Magga -Du har fat i noget af det rigtige med Fernando 5. og Isabella den katolske (af Aragonien). Isabella var virkelig en klog dronning gid man havde flere af hendes slags i vore dages Europa til at holde islam ude. Isabella udviste Maurerne i 1492 og i 1501. Isabella hjalp Columbus økonomisk til at finde søvejen til Indien for at omgå arabernes monopol over krydderier, silke og andre kostbare ting fra orienten. Det er uforståeligt at occidenten (Den Vestlige Verden) denne gang ikke har vilje til at finde andre energiformer, frem for stadig at være afhængige af arabernes 25% af… Read more »

HelgeD-H
HelgeD-H
11 years ago

Apropos arabisk. Det er en helt forskellig sprogstamme langt fra romansk, og germansk. Tænk at skulle brække tungen af led for at kunne arabisk til husbehov. En dag kan man blive tvunget af omstændighederne til det. Den israelske hær må kunne arabisk for at kunne forstå hvad deres fjender siger. Er der nogen (af jer) som kan oversætte, og transskribere (til latinbogstaver) følgende udbrud til arabisk tale ? : 1)Lad mig være (i fred) ! 2)Nej! Myrd mig ikke! -Hvilket en 11 årig Kristen dreng fra Mosul bad islammilitser om, da de holdt en pistol for tindingen af ham. Ikke… Read more »

Johansen
Johansen
11 years ago

Steen

Jeg ærger mig gul og blå over, at jeg ikke var tilhører til det debatmøde. Var ikke opmærksom da tid var.
Wafa Sultan gør sig nu bedst på arabisk. Der er noget saft og kraft bag ordene.

Tias Jannson
11 years ago

Du er et stykke menneskeligt affald. Jo før vi afskaffer grænserne og racistiske svin som dig, jo bedre.

Christian W.
Christian W.
11 years ago

Tusind tak for muligheden for at høre og se en så modig kvinde som Wafa Sultan.
Inviter hende fluks til et dialog med Tøger og de andre rettroende herhjemme.

Vivian Clayborn
Vivian Clayborn
11 years ago

“Politiken degraderer vold og røveri som småkriminalitet”

Ja, og politiet affærder det som drengestreger.

tojo
tojo
11 years ago

Hej!

En liten kommentar till beräkningen av antalet 1:a & 2:a generations invandrare i Sverige. Hans Rustad anger att totalen är 2,2 miljoner. Det är inte sant. I kategorierna utrikes födda och inrikes födda av två utrikes födda föräldrar ingår sannolikt utländska medborgare. Totalen är alltså snarare 1,6 miljoner.

Hilsen fra en som kan räkna

Janne
Janne
11 years ago

Og nu er den gal igen:

“Prophet cartoon row in Indonesia”

h t t p://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7737223.stm

Janne
Janne
11 years ago

Steen

Det er noget af en bedrift at han har skrevet Vi de druknede. Det skal han have ros for. Han skulle folde sig noget mere ud i den retning.

Magga
Magga
11 years ago

Nuvel, jeg har ingen ambitioner om at være salonfähig, og det er min mening, at islam bør forbydes i enhver henseende, ligesom jeg vil have nynazisme og andre ækle ismer forbudt, når de løber løbsk. Det er ved at ske med islam, og Durban II markerer et skift, som ingen kan gøre sig blinde for ud af et rent hjerte. Alle moskéer må lukkes og evt. jævnes med jorden, hvis de har kuppel og minareter. Muslimer kan få valget mellem at kvitte deres forpestende tro eller udvandre til et land, hvor forpestningen er velkommen. Sådan bar Ferdinand og Isabella sig… Read more »

HelgeD-H
HelgeD-H
11 years ago

Savner sådan ‘Mette’s’ kommentarer i snaphanen.dk . Kommentarer til det der sker i Norge, med denne befolkningsfremskrivning til nordmændenes ugunst. Jeg havde sådan regnet med, at hun vendte stærkt tilbage på bloggen på min fødselsdag, efter en uges ferie fra begyndelsen af november. Jeg håber i det mindste hun læser snaphanen.dk og urias. Af tilbageværende stærke, markante, damer er: Vivi, J. & J. ‘Mette’ talte om Margueritte-smykker til dansksindede kvinder. -Dette kan være julegave-ønske. Håber ‘Mette’ skriver kommentarer igen. Fortvivl ikke -fat mod. Snaphaner bliver dansksindede, ligesåvel svenskere, som har deres land kært, bliver svensksindede fra de sætter den første… Read more »

Nina Hjerpset-Østlie
11 years ago

Ah ja, det siste der er jo meg i et nøtteskall! 😀

Håper ellers alt er vel i Steens Salong? Mange bra oppslag i det siste, synes jeg!

Janne
Janne
11 years ago

steen Apropos: For nyligt hørte jeg Carsten Jensen sige i programmet Autograf at han var træt af sin rolle som ham der altid blev tilkaldt for at skælde ud og være på tværs. Han følte sig som en karikatur. Vi så i det program i den grad en gammel teenager som en der er faldet til patten. Han var blevet tam som et lam. Han skulle bare vide at vi er nogen der har ment at han alle dage har været noget af en karikatur. 🙂 Næsten for krænkende at tegne i en avis. For krænkende for den mest frelste… Read more »

Nina Hjerpset-Østlie
11 years ago

Det vet jeg – husker du fortalte det. Det holder da i massevis det du gjør her, skulle jeg mene! At jeg skrev at jeg ikke synes du er så høylytt var et svar på dette: “Det må være uvant og måske slemt for I nordmænd her i Danmark at opleve, hvordan her bliver råbt og skreget og skrevet i et ikke stuerent sprog.” Men du er da så høflig så god som alle oss nordmenn 😀 Klem, Nina (flink er du – det gjelder jo å følge skikken dit en kommer – og her i det øh..varme Norge klemmer… Read more »

Johansen
Johansen
11 years ago

Wafa Sultan, denne prægtige kvinde fra Aleppo, kan man vist roligt kalde for en dissident.
Det er givtigt, at hun holder flere konkrete suravers op og forholder sig særdeles kritisk til indholdet.
Ligeledes med hadith, profetens sunna, hvor Muhammeds kedelige natur/væsen bliver udstillet.
Hun har helt ret i, at tilbederne af denne samfundsdoktrin er hjernevaskede.

Nina Hjerpset-Østlie
11 years ago

Kanskje det, hvis vi var nordmenn i Danmark og ikke nordmenn i Norge. Synes nå ikke Steen er så høylytt heller akkurat 😀 Men vi følger jo den danske debatten tett og håper på at det vil bli slik her innen rimelig tid også. Og joda, Frp hadde litt å si på hjemmesiden sin, men i og med at medier ikke vil ta i debatten – akkurat som med debatten om FN og Durban II – så skriver de jo heller ikke om Frp`s kommentarer til saken. Det ordner seg nok; behovet for både debatt og handling tvinger seg jo… Read more »

Magga
Magga
11 years ago

“Nei, det er nok heller tvilsomt at menigmann synes at det er helt fint – og det er antagelig derfor denne rapporten ikke har fått spesielt stor dekning i norske medier. For de vet antagelig svaret. Det gjør sannsynligvis også norske politikere, som – mot normalt – ikke har hatt noe de ville si i sakens anledning.”

Uha ja, bedst at ligge lavt og være “pæne” mennesker. Problemet løser sikkert sig selv.

Det må være uvant og måske slemt for I nordmænd her i Danmark at opleve, hvordan her bliver råbt og skreget og skrevet i et ikke stuerent sprog.

JensH
JensH
11 years ago

@Nina Hjerpset-Østlie

“norske politikere, som – mot normalt – ikke har hatt noe de ville si i sakens anledning.”

Hvad med fremskridtspartiet?? Hvade de heller ikke noget at sige om denne fremskrivning om befolkningsudviklingen (eller rettere: befolkningsudskiftningen)??

Nina Hjerpset-Østlie
11 years ago

Nei, det er nok heller tvilsomt at menigmann synes at det er helt fint – og det er antagelig derfor denne rapporten ikke har fått spesielt stor dekning i norske medier. For de vet antagelig svaret. Det gjør sannsynligvis også norske politikere, som – mot normalt – ikke har hatt noe de ville si i sakens anledning.

Janne
Janne
11 years ago

Johansen

Befolkningsudskiftning.

Johansen
Johansen
11 years ago

Det er foruroligende befolkningsfremskrivninger for Oslo.
Gad vide om menig mand i Norge bare synes, at det er helt fint?
Det har karakter af regulær kolonisering – eller som vi siger i min branche: kritisk kolonisering.

Janne
Janne
11 years ago

Flere religiøse fester på rådhuset osv.

Janne
Janne
11 years ago

“Oslo får et flertall med innvandrerbakgrunn om 20 år.”

Er der lavet fremskrivelser af hvornår København får et flertal med indvandrerbaggrund? Det vil givet få indflydelse på samfundsindretningen i København og i øvrigt. Hvilken fremtid ønsker vi for København, vores hovedstad? Mere religiøs regulering af madordninger, af beklædning af kvinder, mere kønsapartheid, flere bederum osv.?

Janne
Janne
11 years ago

Glemte link om logrende PET. Det kommer her:

h t t p://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/11/19/095218.htm

Janne
Janne
11 years ago

Det er ubehageligt som ex PET’en indretter sig efter dem der laver ballade. “- På et tidspunkt får jeg en opringning fra en af de imamer, vi taler om. Han ringer fra en moske, hvor man kan høre at stemningen er meget ophidset. De taler om, at koranen er blevet brændt af og et stort antal muslimske brødre er blevet anholdt. Kun fordi, vi havde opbygget et tillidsfuldt forhold, kunne jeg fortælle ham, at det ikke var rigtigt, siger Hans Jørgen Bonnichsen.” Imamer som VIP’ere. Det er rystende hvordan nogle religiøse kredse kan få det danske politi til at danse… Read more »

JensH
JensH
11 years ago

Så er det endeligt officelt. Nu indrømmer socialdemokraterne åbenlyst, at vi ikke længere skal være herre i eget hus, og selv suverænt bestemme hvilke udlændinge der skal have lov at opholde sig på Dansk territorium:

http://www.berlingske.dk/article/20081119/politik/811190372/

Magga
Magga
11 years ago

Det er jo sådan et stort norsk flertal vil ha’ det, og det er de stolte over, eller også gider de ikke bruge tid på at tænke over det, de har jo penge nok. Hovmodet og nedladenheden overfor Danmark er ikke mindre i norske toneangivende kredse end i de svenske. Her skal I se, hvad nordmænd virkelig interesserer sig for. Det er på linie med fortidens frihedskampe mod Mykle og andre store samfundsfarer. Tag endelig videoen med, den linkes der til nederst i artiklen. http://jp.dk/arkiv/?id=1510985&eceExpr=video%20norsk%20langrend“%20/>&eceArchive=o Viedeoen vil give jer et fint indtryk af dristig norsk humor, og sproget vil demonstrere,… Read more »