25
nov
Seneste opdatering: 28/11-08 kl. 0528
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Roberto Saviano: »Camorraen er et Europæisk problem«. Den italienske mafia omsætter for 100 mia euros om året, landets største virksomhed.

Börssalen på Svenska Akademien var fullsatt när författarna Roberto Saviano och Salman Rushdie var på besök på tisdagkvällen. De upplever båda två att det mest drabbande som dödshotad kan vara allmänhetens åsikt att de får skylla sig själva. Hotade författare drog fullt hus

El Inglés: Surrender, Genocide… or What? – An Update

Europas fremtid: Krig eller fred? Velstand eller kollaps? Sammenhæng eller fragmentering? Umiddelbart skulle man jo forvente at disse spørgsmål var genstand for en vis interesse rundt omkring, men svaret er tydeligvis nej. Jeg er næsten sikker på at ingen mainstreammedier har fremlagt så dybtgående debat og analyse som man finder hos netskribenter som Paul Weston og El Inglés. MSM tuller stadig clueless rundt i sandkassen med enfoldige problemstillinger som ‘at forebygge radikalisering’ eller ‘terrorbekæmpelse’. Spørgsmålene om hvad den postulerede mainstream-islam repræsenterer i modsætning til den ‘radikaliserede’, og om ‘terrorisme’ blot er ét middel henimod samme mål som de  ‘ikke-radikaliseredes’, er uendeligt oplagte, men bliver end ikke stillet; endnu mindre bliver de detaljerede, helt konkrete – og ikke spor behagelige – scenarier som dem El Inglés og Weston opstiller og drøfter, taget op. Igen må man sige, at hvis De vil vide mere må  De gå til blogosfæren. El Inglés’ seneste essay er meget langt og bør læses i sin helhed på Gates of Vienna. Her har jeg blot taget en lille passage omhandlende Holland, og hvordan essayisten placerer dette land i det større billede (LFPC).

6) Whither the Netherlands?

As I implied in the three scenarios I wrote, in which I laid down three possible futures for Britain with respect to Islamization, my personal belief is that the Netherlands is the country most likely to hit a discontinuity first. This belief, largely impressionistic in nature but also supplemented by a consideration of the country’s size and population density (see above), is further heightened by the existence of all the key elements necessary for the drama to proceed: a rapidly-growing Muslim population both criminal and seditious; a charismatic politician identifying the threat without bending a knee to multicultural platitudes; growing public alarm and anger; and a witless government capable of convincing itself that sending squads of policemen to kick in the doors of cartoonists constitutes the optimal response to the problems it faces. It would be foolish to expect all countries afflicted by Islam to read from a single script, but there is no better country than the Netherlands to observe if we wish to glean an insight what lies in our futures. El Inglés: Surrender, Genocide… or What? – An Update

VIOLENCE AGAINST WOMEN: JORDAN, 20% APPROVE TO BE BEATEN

Robert Spencer kalder det Stockholmsyndromet. Vold mod kvinder forekommer i alle kulturer. Hvad der gør problemet særligt betændt her er den koraniske legitimation (vers 4:34) for overgrebet, og det absolutte tabu mod at stille spørgsmål til det guddommelige ophav til verset. Derfor er dette mere end blot førmoderne kultur eller almindelig menneskelig usselhed (LFPC).

(ANSAmed) – AMMAN, NOVEMBER 25 – Around 20 percent of Jordanian women approve being beaten by husbands to discipline them, according to a survey conducted by the department of statistics that was published today. The study included nearly 15,000 families and 11,000 women who got married, said the report. Most of the respondents aged between 15 to 49 years old. […] Every year between 15 to 20 women are killed in the name of honour, with killers receiving sentences for just a few months behind bars. VIOLENCE AGAINST WOMEN: JORDAN, 20% APPROVE TO BE BEATEN

Den totalitære dagismamma *

“Den svenska lagen som förbjuder sexköp har fungerat som en inspiration för Norge, konstaterar Beatrice Ask. Men politikerna i grannlandet tar ytterligare ett steg, och gör det kriminellt att köpa sexuella tjänster även utomlands.”Klart intressant”. Så säger justitieminister Beatrice Ask (m) till om förslaget att kriminalisera sexköp utomlands.” SvD

Der er mindst tre interessante perspektiver her: 1) svensk og norsk jurisdisktion udvides uden videre til hele kloden – mindst. 2) Hvordan vil man håndhæve det omsorgsfulde forbud rent praktisk? Via satellit? 3) Hvilken ny lov skal frøknerne nu trumfe denne med næste gang? Og så et til mig selv – hvorfor ringer titlen “It´s Hard Being Loved By Jerks” i mit hovede? (*børnehavefrøken hed det i min barndom, selvom frøknerne kunne være vel over de 60. Deres kærlighed til børn var dog i det mindste uden bagtanker og magtfantasier.)

Moralsk ækvivalens: Én gang til for mainstreammedierne

Nej, tak os ikke. Vi er her for det samme. Intet glæder os mere end at aflire den samme remse om og om, for den selvpålagt uvidende og uforstående presse: Nu ved jeg ikke om journalisten med “man” der mener “at der ikke er særlig meget forskel” mener sig selv, men hun undlader desværre at gøre opmærksom på at “man” sandelig kan argumentere for det modsatte – ‘terroristerne’, dvs. jihadisterne, kan henvise til mainstreamtolkninger af deres ideologi/religion; de opererer inden for parallelsamfund der yder passiv og/eller aktiv beskyttelse eller logistisk support; selv deres familier vil have meget svært ved ikke at være medvidende; de kan trække på internationale netværk med henblik på det operationelle (sprængstoffer osv.), på økonomisk eller teologisk støtte, eller på evt. tilflugssteder efter udåden. Og ikke mindst: De har et langsigtet politisk mål med deres handling, så det er rent nonsens at reducere forskellen til “størrelsesorden”. De “syv socialt og psykisk ustabile personer” hun kontrasterer med – har ingen af disse dele. Banalt, så det virkeligt interessante er som altid: Hvorfor er journalisten ikke selv opmærksom på dette, hvorfor anlægger hun i det mindste ikke denne perspektivering? (LFPC)

[…] Når aftenens program [om dansk terrorist, LFPC] alligevel var interessant, er det fordi, det indirekte stiller spørgsmålet, hvem disse terrorister på dansk jord er. Bortset fra deres uforståelige fascination af død, ødelæggelse og rabiat religion kunne man mene, at der ikke er særlig meget forskel på disse nu dømte, men mislykkede »terrorister« og på en pæredansk voldsmand eller morder. Anskuet på den måde bliver de pludselig knap så skræmmende.

Forskellen er måske størrelsesordenen i den kriminalitet, de har til hensigt at udføre. Straffen er til gengæld også meget hårdere, hvis man tyr til terrorplaner som en kanal for sin vrede og frustration.

Forleden dækkede overtegnede en voldssag, hvor syv socialt og psykisk ustabile personer gennembankede og misbrugte en kvinde en hel nat, så hun i dag er hjerneskadet og frataget enhver evne til at bevæge sig, spise og tale. Den hårdest dømte fik otte års fængsel. De øvrige ned til to år.
Vollsmosesagen og de tiltaltes hensigter udløste to gange 12 års fængsel. René fik – hovedsagelig pga. sin besiddelse af diverse avisudklip, internetsøgninger og CDer med Osama bin Ladens taler – fem års fængsel. [mine fremhævelser, LFPC] Line Holm Nielsen, Berlingske: En dansk terrorist

Voldtægt i Sverige og Danmark – svar på en mail

Vi skrev for ti dage siden i anledning af en konference i Århus, hvor man hæftede sig ved ““Stora skillnader i vården av våldtäktsoffer”, men tilsyneladende ikke ved de enorme forskelle i anmeldelser mellem de to lande:

“Hvis tendensen for de første tre kvartaler 2008 holder (3.880 anmeldte), vil Sverige passere 5.000 anmeldte i år. Alene Skåne har med 515 omtrent lige så mange voldtægter som hele Danmark. Stockholm har med 1.306 i 2007 over dobbelt så mange som hele Danmark.”

Vi skrev til Center for Voldtægtsofre i Århus, for at høre om de havde et bud på forskellene. Her er en psykologs venlige svar, idet vi må konkludere: 1) vi kender ikke de respektive lovgivninger i detaljer, og 2) det er svært præcist at sammenligne de to lande selvom om forskellen er ikke så lidt mere end signifikant:

“Der er sådan umiddelbart flere mulige tolkninger af de meget højere tal i Sverige.

For det første opgøres statistikkerne forskelligt i de forskellige lande. I Sverige tæller hver enkelte voldtægt en kvinde har været udsat for i statistikken mens det der tælles med i Danmark, er hver enkelte kvinde, der anmelder voldtægt. Hvis en kvinde således har været udsat for gruppe voldtægt af tre mænd vil det i den svenske statistik således tælle som tre voldtægter mens det i den danske statistik kun tæller som en voldtægt. Hvis man kigger nærmere på de svenske statistikker vil man kunne se dette fænomen et bestemt år, hvor der er et stort udslag i den svenske statistik fordi en kvinde anmeldte sin mand for 100 tilfælde af voldtægt, hvilket gav anledning til en relativ stor stigning i den svenske statistik.

For det andet benyttes der i Sverige andre definitioner på voldtægt end der gør i Danmark. I Sverige defineres både analt, oralt og vaginalt overgreb som voldtægt mens det i Danmark kun er vaginal overgreb, der tælles med under den paragraf. I Sverige defineres overgreb, der er begået mod kvinder, der har været magtesløse pga alkohol eller søvn som voldtægt mens, at disse tilfælde i Danmark dømmes ud fra en anden paragraf.

For det tredje er det muligvis sådan, at der er flere, der anmelder voldtægt i Sverige end i Danmark bla, fordi der i Sverige er større fokus på ligestilling og mere offentlig diskussion omkring voldtægt.

Endelig er der selvsagt den mulighed at der bliver begået flere voldtægter i Sverige – men som det fremgår af ovenstående er det meget vanskeligt at konkludere noget entydigt om det ud fra de givne tal.Jeg håber det nogenlunde var svar på det du spurgte om og ellers er du meget velkommen til at spørge igen. mvh……”

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

48 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Janne
Janne
12 years ago

Tro og magt “Forslaget (forbud mod omskæring af drengebørn) bærer præg af, at man ikke har forståelse for, hvad det vil sige at tage sin tro alvorligt. Vi har i århundreder rummet troende mennesker i dette land, som tog deres tro alvorligt, og som lod sig vejlede i deres livførelse af Bibelens ord.” h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/305767:Debat–Omskaeringshysteri–Er-det-nu-forbudt-at-efterleve-sin-tro For det først lader det ikke til at troen er særlig stærk hvis den kun kan opretholdes ved f.eks. at omskære drenge eller dække kvinder til eller ved kun at måtte spise noget bestemt. Så måske er det selve troen der skal gøres… Read more »

Andersen
Andersen
12 years ago

P.S. For god ordens skyld bør jeg vel gøre opmærksom på, at jeg har brugt samme debatnavn og -adresse i mere end ti år, når jeg er i Danmark, og at jeg ikke kender debattører med samme efternavn.

Andersen
Andersen
12 years ago

“Derfor er vi på helt egen hånd, og vi må bruge freelanceskribenter på nettet til at prøve at systematisere den viden der findes. Læs dem ikke som det sidste ord i sagen, men som oplæg, som WYSIWYG, what you see is what you get.” Netop. Men af og til ser jeg dobbelt, and that’s the problem. Det har sikkert noget at gøre med, at jeg i den senere tid har forlæst mig på den norske debat, hvor falskheden er åbenbar. Clinton giver jeg intet for, en mig nærtstående person siger, at han er psykopat. Vedkommende har i flere år og… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Johansen “Kommuner skal slet ikke stille religiøs mad til rådighed ligesom danske sygehuse ej heller skal stille hijabs til rådighed. Verdslige institutioner skal ikke agere som en religiøs institution.” Desværre ser vi nu hvordan religiøse krav, forbud og påbud fylder mere og mere i ellers verdslige institutioner: Bederum på sygehuse, offentlige arbejdspladser og på universiteter. Og der er nu krav om at få ansat imamer på universiteter. Religiøs krænkelse af verdslig ytringsfrihed. Folk er bange for at udgive bøger om f.eks. muhammed og hans barnekone. Og mennesker i verdslige samfund er bange for at tegne religiøse figurer. Mennesker er bange… Read more »

Per N
Per N
12 years ago

Har lige været inde på hollandske Klein Verzet, ja der er meget Fjordman.

Per N
Per N
12 years ago

VIVI:
Fjordman skriver også på Brussels Journal, GoV er nok der at han skriver mest, Baronen har især en afdeling med ham, men på Brussels Journal, mener jeg at han skriver meget.

Janne
Janne
12 years ago

LFPC

Du er vist en rigtig musik nørd. :o) Ment positivt. Men ja, der er noget Bob Dylan over noget af Carter Familys musik og sang. Og noget endnu bedre. Jeg er meget begejstret for det enkle udtryk, små kår præget og dialekten. Det hele til sammen giver et meget insisterende og uspoleret udtryk. Sang og guitarspil lyder nærmest enfoldigt til tider, men så oprigtigt, enkelt og helhjertet, så man bare må lytte med alle sanser. Musikken får mig også til at tænke på et bestemt Edward Hopper maleri.

H t t p://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/06autumn/images/jenkins_fig2large.jpg

LFPC
12 years ago

Vivi:

Det er vist GoV du tænker på, men det mest omfattende arkiv over Fjordman må være den hollandske Klein Verzet.

Vivi: Inglés skriver betydeligt mindre end Fjordman. Jeg tror ikke han skriver til andre end GoV., men der er mange andre der reproducerer ham.

LFPC
12 years ago

Janne: Ang. The Carter Family, hvis du lytter til sangskrivere som Bob Dylan eller andet traditionel/folk vil du helt sikkert opdage melodier eller bare må brudstykker du kender fra dem. Der er flere steder på dette sæt hvor jeg pludselig kan høre bidder som den unge Dylan brugte et eller andet sted; hvor var det nu, var det ikke på Chimes of Freedom lige det der gik igen, osv. Der er også melodier som kommer fra Irland oprindeligt. En sang som ikke er her, men som jeg tit hører på en amerikansk bluegrass-radiostation, hedder Nellie Grey – det er fuldstændig… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Eller evt. få en aftale med f.eks. Gates of Vienna, eller SNAPHANEN, om at oprette noget tilsvarende det Fjordman har ?

Nu kan jeg ikke huske om det er G.o.V., Dhimmiwatch eller Jihadwatch, der har samlet hvad Fjordman har skrevet i en afdeling ( eller hvad noget sådant hedder) for sig selv.

Men een af disse 3 er det.

LFPC
12 years ago

Bloggen jeg tænkte på er Belmont Club, som ser ud til at være skrevet af en virkelig kompetent person. Prøver om jeg kan finde indlæggene om nuklear eskalation i morgen.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Steen.

Kunne du ikke foreslå El Ingles at oprette egen blog eller en hjemmeside, hvor man kan smutte ind og hente print af det han skriver ?

Vivi

LFPC
12 years ago

Ja, i modsætning til Hiroshima og Nagasaki der jo blev bombet for at spare et utal af allierede soldaters liv, ville der jo her kun være tale om materiel ødelæggelse. Eller måske truslen om det som pressionsmiddel ville være et bedre kort. Men ud over at vores opponenter flytter fokus fra emnet i sig selv, til sindelaget hos dem der er uanstændige nok til at diskutere dette hypotetiske scenarie, så går man galt i byen fordi diskussionen handler om en (mulig) indbygget eskalation i konfliktens egen dynamik. Hvad vi eller andre mener, er inderligt irrelevant for diskussionen. Der var et… Read more »

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
12 years ago

Att “plocka bort” dom två M’na och några andra platser i MÖ vore ett billigt pris i jämförelse.

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
12 years ago

Apropå era tankelekar om att nuka Mekka och Medina och den surmagade respons detta fick, några miljoner döda. Så här kommenterar Zenster essäen Bridging the gap på GoV, där han kalkylerar förlusten i människoliv, om islam sprider sig till väst, ja hela världen, på bara ett år! Actually, Herr Jansen would do rather well to go into excruciating detail over exactly how many untold millions of people would die in Islam’s withering embrace. My Iranian friend, Ray, concurs with me that fully well HALF of this world’s population might perish in the event that a global caliphate was established. At… Read more »

LFPC
12 years ago

Andersen: Jeg er enig i dine generelle overvejelser om at vide noget om disse blogskribenters ophav, men lige netop dette ‘eksplosive’ felt byder på mange andre hensyn som skribenten må tage højde for. El Inglés f. eks. kommer således fra et af de mest befængte lande mht. islam, politisk korrekthed og orwellsk overvågning. Andre bloggere fra UK som ‘Lionheart’ er blevet trukket i retten; folk har mistet deres job p.g.a. blogskriverier i deres fritid; og så har jeg slet ikke nævnt de direkte livsfarlige konsekvenser det jo kan få. Jeg må også minde om Nicolai Sennels der skrev en artikel… Read more »

steen
steen
12 years ago

japansk racisme – joh, eller hvad man skal kalde det – jeg var der i 1971, og de var IKKE venlige overfor hvide mænd, så meget ved jeg. Det kan have ændret sig…………………………

Andersen
Andersen
12 years ago

Tak Steen.

I Japan kan man virkelig tale om racisme, men det har din ven sikkert fortalt dig.

Janne
Janne
12 years ago

Johansen

Det optimale vil i mine øjne være hvis hverken forældre eller offentlige institutioner putter religiøse fordomme omkring mad (særligt grisekød) ind i små poder og alle andre. Derfor bør offentlige institutioner naturligvis heller ikke bruge skattekroner og energi på at servere ‘bønnet’ mad.

Men som tingene er nu, så er det squ ikke engang muligt at vælge ‘bønnet’ mad fra i nogle børneinstitutioner og folkeskoler.

Johansen
Johansen
12 years ago

Janne

Kommuner skal slet ikke stille religiøs mad til rådighed ligesom danske sygehuse ej heller skal stille hijabs til rådighed. Verdslige institutioner skal ikke agere som en religiøs institution.
Verdslige institutioner skal ikke medvirke til at fremme religiøse, intolerante påbud men derimod tage utvetydig afstand fra forsøg på indførsel af religiøse særregler og særrettigheder.

For øvrigt så har Københavns kommune nu trukket den diskriminerende jobannonce tilbage, hvor de ønskede en medarbejder af anden etnisk herkomst end dansk.

steen
steen
12 years ago

@Andersen: El Inglés er en ret ung englænder, kan jeg vist roligt røbe. Han har boet en del år i Japan og har en universitetsgrad i japansk. Han var i København for en måned siden og boede hos mig, og jeg var imponeret af hans viden . Mere kan jeg vist ikke sige.

Janne
Janne
12 years ago

OT

Til snaphanerne:

Nu har jeg fået mine cd’ere med the Carter Family.

Det er fantastisk at lytte til de gamle særprægede sange fra bøh landet i USA. Med ét er jeg tilbage i de landskaber i USA der har været med til at skabe både tekster og musik og stemning på cd’erne. Tak for super tippet. :o)

Janne
Janne
12 years ago

Johansen

Det værste er at der ikke er valgmulighed når der f.eks. kun kan fås halalslagtet oksekød og kylling ditto. At alle skolebørn skal æde ‘bønnet’ mad hvis de vil have mad i offentlige institutioner. Det opfatter jeg som religionstyranni. Københavns kommune bliver mere og mere religiøs og mindre og mindre demokratisk.

Johansen
Johansen
12 years ago

Janne

Man kan skrive kommentarer til det absurde forslag om, at det er en offentlig opgave at stille religiøst mad til rådighed.

Jeg har skrevet et brev til en politiker i dag angående den åbenlyst diskriminerende skolemadsordning på alle de københavnske folkeskoler.

Martin Henriksen har udsendt denne pressemeddelelse vedr. en diskriminerende jobannonce også fra Københavns kommune:

http://www.danskfolkeparti.dk/DF_K%C3%B8benhavns_Kommune_skal_tr%C3%A6kke_diskriminerende_jobannonce_tilbage.asp

Er min elskede hovedstad ved at udvikle sig til en halalby?

Johansen
Johansen
12 years ago

Trykkefrihedsselskabets julemand tegnet af Lars Vilks sendte jeg en del rundt af sidste år. Til stor moro for modtagerne 🙂

Janne
Janne
12 years ago

Pegi

Den julemand kan jeg godt li’ :o)

OT

Københavns kommune er intolerant overfor mad der ikke er halal.

“Spørgsmål: Kan man så forestille sig, at I vil lave alle madpakker med halalkød, så alle børn kan spise det?

– Det er en mulighed. Eller med kylling eller med fisk. Folk spiser jo ikke kun svinekød eller oksekød, og alle kyllinger i Danmark er halalslaget. Den norm, vi har for halalslagtning er også fredelig, hvor dyrene bliver bedøvet. Det er ikke en brutal model, så alle kan nikke ja til den, siger Kristina Koch Sloth.”

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/305715:Danmark–Koebenhavn-klar-til-halal-madpakker

Andersen
Andersen
12 years ago

Mit kendskab til bloggernes verden er ikke så stort, at det selmodsigende navn El Inglés siger mig noget. På en eller anden måde minder det mig om noget i en Indiana Jones film el.lign. Det er lidt af et problem for mig som læser, da jeg har det liggende på rygraden, at man helst skal vide lidt om den, der skriver, når man forsøger at sætte sig ind i det skrevne og bedømme dets informationsværdi, som jo er afhængigt af skribentens vurderingsevne og træning i så henseende. Ikke at det står og falder med f.eks. en akademisk ekspertstatus, slet ikke.… Read more »

Pegi
Pegi
12 years ago

@Janne

En knap så glad julemand:

http://chromatism.net/current/images/vilksxmas.jpg

Johansen
Johansen
12 years ago

Voldtægtsstatistikken fra Sverige er så uhyrlig, at det svært at forstå. Hvordan kan man dog forgribe sig så ydmygende på et andet menneske, der ovenikøbet er svagere fysisk end en selv?

Flokmentaliteten hvor der er flere om voldtægten er nærmest dyrisk. Fanges disse umennesker, om man så må sige med blod på tøjet, så må den rimelige straf mindst være tvangssterilisation.
Gad vide hvor mange af disse kvinder, der får et normalt fungerende seksualliv efter et sådan ultimativt overgreb, som voldtægt er?

Johansen
Johansen
12 years ago

“Around 20 percent of Jordanian women approve being beaten by husbands to discipline them”

De jordanske kvinder må være indoktrinerede. Der er vel ikke nogen civiliserede mennesker, som kan acceptere at blive slået?! Hvem “diciplinerer” så de jordanske mænd? Accepterer de også at blive slået?
Vold er uacceptabelt og ukultiveret. Hvordan kan man finde på at slå sin ægtefælle?
Jeg begriber ikke denne form for magtanvendelse.

Jonny
Jonny
12 years ago

Apropå våldtäktsstatistik… Här redovisas siffror som delvis baseras på BRÅ-rapporten “Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre”: http://www.bgf.nu/faktabanken/kriminalitet/gvt2.html “För hela perioden 1995-2007 ökade antalet anmälda våldtäkter med 3.042, samtidigt som de anmälda fallen av “sexuellt tvång” minskade med 540. Antag att denna minskning förklaras av att 540 fall av vad som tidigare kallades som “sexuellt tvång” nu klassas som våldtäkt. Kvar blir ändå en ökning av antalet våldtäkter med 2.502 – från 1.707 till över 4.200.” Om uppgiften om statistiksammanställningen i Sverige stämmer så (har iofs redan visats av “traveler”): År 2006 anmäldes 4208 våldtäkter, varav 553 gruppvåldtäkter. Om vi… Read more »

peter a
peter a
12 years ago

Filmen om Sverige och Klockaregarden, Trollhattan och kollapsen av valfardsystemet har gjorts om, den nya lank adressen ar:

http://www.youtube.com/watch?v=3eZN59iTctc

Magga
Magga
12 years ago

“Hjælpe de narkoprostituerede som ønsker det” Ja, naturligvis, men er det nok? Jeg har kendskab til flere personer, der kom ud, hvor de ikke kunne bunde, og det var meget forskelligt, om de fik den hjælp, der var brug for. Den ene mand fik for første gange i sit liv et manisk anfald af de mere voldsomme, han var i gang 24 timer i døgnet med voldsomme aktiviteter, rev vægge ned, ville udskifte vinduer, solgte familiens møbler osv. Han havde tidligere lidt af depressioner på visse tider af året og med god hjælp fra de nærmeste alligevel kunnet klare sit… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

I den gamle by i Århus har alle pigerne på et fiktivt skolefoto fået tørklæde på. Masser af piger havde ikke tørklæde på og slet ikke i skole den gang.

h t t p://www.dengamleby.dk/skole.htm

Se i øvrigt jul i gamle dage. Den gamle by i Århus forstår virkelig at skabe en pragtfuld stemning og en anden tid.

h t t p://www.dengamleby.dk/jul.htm

Læg mærke til julemanden (Peters jul) der slet ikke ser hyggelig ud. Den julemand er næsten glemt i dag. Men man kan være heldig at finde genoptryk af de gamle skrappe julemænd. Jeg har flere.

Johansen
Johansen
12 years ago

Hjælpe de narkoprostituerede som ønsker det.

Johansen
Johansen
12 years ago

Ang. forbud mod køb af seksuelle ydelser

En frivillig aftale indgået mellem to myndige personer, skal staten ikke blande sig i. Vil en myndig person m/k sælge seksuelle ydelser, så har personen selvbestemmelsesret. Staten ejer ikke borgernes kroppe, dem ejer borgerne selv.
Mette Frederiksens og den venstresnoede barnepigestat har ingen gang på jord. Vi skal ingen lunde følge Sveriges og Norges moraliserende snerpethed. Vi skal derimod nuancere og slå hårdt ned på kvindehandel og narkoprotitution.

Johansen
Johansen
12 years ago

Janne

Jo mere kropsforskrækkelse og kønsapartheid, des mere sexfikserede bliver de bogstavtro. De bliver helt kuldrede.
Man kunne virkeligt ønske, at de ville tage nøgenhed og samkvem mellem kønnene aldeles afslappet. Det er jo helt skruet op.

Janne
Janne
12 years ago

Hellig kropsforskrækkelse.

h t t p://www.religion.dk/artikel/305219:Spoerg-om-islam–Man-viser-sig-ikke-noegen-foran-andre?page=2

Janne
Janne
12 years ago

I puberteten som 7-8 årig???

“Reglen om awrah træder i kraft, når puberteten begynder; typisk fra 7-8 års alderen eller lidt senere, alt efter hvilken juridisk retning, man følger indenfor islam.”

h t t p://www.religion.dk/artikel/305219:Spoerg-om-islam–Man-viser-sig-ikke-noegen-foran-andre

Andersen
Andersen
12 years ago

Ha, ha. Der var jeg ufrivilligt vittigt. Det var en freudsk forskrivning, at det blev til fanden i stedet for faden. Det beklager jeg ikke.

Andersen
Andersen
12 years ago

Apropos moralsk ækvivalens kom jeg til at tænke på Berlin under nazismen, da jeg besøgte Seidenfandens shop.

http://politiken.dk/kultur/article601969.ece

K. Jensen
K. Jensen
12 years ago

Hvis der er 500 kvinder, der anmelder gruppevoldtægt, og en gruppe vel bør deffineres som minimum 3 personer, så er det vel i hvert fald 1500 voldtægtsanmeldelser, der skal tælles med i de 5000…?

Janne
Janne
12 years ago

Et julemærke med jul på:

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/slideshow.php?slideshowid=174814&imageid=187702

steen
12 years ago

Godt med en matematisk begavelse. Tak. Jeg er enig med dig, men jeg ville lade mailen tale mest muligt for sig selv. Forresten er antallet gruppevoldtægter “kun” 11 % – immervæk små 500 kvinder om året de skal igennem den oplevelse.

traveler
traveler
12 years ago

For det første: Hvis 20% af 5.000 voldtægter er gruppevoldtægter, og hvis gennemsnitsgruppen er 5 personer, så reduceres tallet til 4.200 anmeldte voldtagne kvinder. For det andet: Hvis højst 10% måske ryger under en anden paragraf i Danmark, så er vi nede på 3.780 voldtægter, der kunne svare til den danske registreringsmetode. For det tredje: Det holder overhovedet ikke, at der skulle være flere, der anmelder voldtægt i Sverige end i Danmark. Tværtimod ville jeg tro, men lad det ligge. Så alt i ialt: I stedet for 9-10 gange flere voldtægter i Sverige end i Danmark, så kan det måske… Read more »

morlille
morlille
12 years ago

Nu har jeg ikke fulgt med i tidligere indlæg med reference til voldtægt af Sverige, men jeg mener at have læst et sted, at der er noget lignende en “lavalder” for voldtægter i Sverige, således at voldtægt af børn under en vis alder ikke tæller med i voldtægtsstatistikken for Sverige. Hvis det forholder sig sådan, så trækker dette i den anden retning: Sverige ser pænere ud end egentlig fortjent.