27
nov
Seneste opdatering: 28/11-08 kl. 2027
37 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Så har man set det med. Og dette skulle komme på lederplads i den gamle Jyllands-Posten. JP, hvis daglige reportager i overvejende grad skrives af ungdommelige fløse uden det store kendskab til den gamle journalistiske dyd ‘kritisk tilgang’, plejer at have mere velovervejede synspunkter på lederplads. Må man – for nu at bruge en journalistkliché – ‘stilfærdigt’ minde lederskribenten om at ‘muslimsk følelse af at være tilsidesat’ ikke pr. automatik kan oversættes til ‘at være tilsidesat’. Jeg er så godt som sikker på at lederskribenten ikke kan opstøve blot ét ikke-muslimsk land hvor det muslimske mindretal er stabilt, ikke-krævende og tilfreds med sin plads. Den indbyggede supremacisme i religionen er faktisk en stadig kilde til krav, kiv og ‘utilpassethed’. Lederskribenten skulle også i en stille stund reflektere over muligheden af at Indien, der har et sted mellem 11 og 20% muslimer, hvilket er en voldsom stigning i forhold til andelen ved selvstændigheden i 1947, måske er kanariefuglen i kulminen der fortæller hvad der venter her i Danmark og Europa. Skal vi også med lederskribentens eufemisme “ændre holdning” når eller hvis situationen eskalerer tilsvarende? (LFPC)

[…] Den eneste løsning på problemet er formentlig, at indiske politikere langt om længe tager fat på at løse det problem, at muslimerne føler sig udstødt og forskelsbehandlet af det indiske samfund.

Den nemme løsning, som indiske politikere alt for ofte har brugt, er at skyde ansvaret for terroren på det muslimske Pakistan. Men det løser ikke det grundlæggende dilemma: at Indiens muslimer har grebet til vold og terrorisme, fordi de formentlig med en vis ret føler sig tilsidesat. Kun ved at ændre holdning til muslimerne kan den indiske regering vinde sin egen indre kamp mod terror. Leder: Terror i Indien,  Mumbai: Up to SEVEN gunmen were British and ‘came from same area as 7/7 bombers’

»Indiens 9/11«

direkte live streaming TV fra Bombay her skyderi fortsætter kl 19.25 dansk tid, 23.58 Bombay tid.

“Muslimsk indvandring farligere end terror”

Præster udkommer i forskellige modeller:

Det mener den evangeliske præst og islamekspert Eberhard Tröger (Wiehl ved Gummersbach). Infiltrationen er en langsigtet strategi. Til den hører økonomisk indflydelse såvel som politisk og juridisk lobbyvirksomhed, sagde teologen på Islam-Arbejdsgruppen i den tysk-evangeliske Alliance konference den 26 November i Wetzlar. De muslimske hverveorganisationer er også blevet “mestre i brugen af moderne medier.”

Tröger mener, at Europa i dag er særlig sårbart for islams udbredelse. “Europæerne er trætte af at kæmpe efter to verdenskrige. De ønsker at leve og nyde og vil kun halvhjertet forsvare deres værdier . “Dertil kommer at de aldrende befolkninger hurtigt mindsker gennem lave fødselstal, mens islam vinder terræn ved flere børnefødsler og fortsat tilvandring. Der er beregninger ifølge hvilke Europa “om 100 år kan have muslimsk flertal.”

Tröger opfordrer til at man hverken under eller overdriver faren ved dette fremtidsperspektiv: “Vi har ingen grund til se på islam, som en lille mus ser på en stor kat. Vores Herre hersker, og vi er på hans side. I den vestlige mission har vi i 100 år antaget, at islam ville overtage Afrika og være tabt for kirken. Historien er forløbet anderledes. “

Tröger også gik ind på opførelsen af “repræsentative moskeer” i Tyskland. De tjerner primært til at gøre kulturmuslimer til praktiserende muslimer.”Det er dog også målet at tiltrække ikke-muslimer. Det er ikke tilfældigt at “Åben-moskédag” er lagt den 3 oktober, samtidigt den nationale fejring af den tyske genforening. Fredelig muslimsk infiltration af Vesten er større end terrortruslen fra muslimske ekstremister, Idea.de – Snaphanens oversættelse. Vi har også danske, der ikke fuldstændigt har smidt håndklædet i ringen: Morten Kvist: »De skulle tage og lade sig omvende«

Politiker vill ha nationella insatsstyrkan till Landskrona

Bakom det uppropet på internet, illustrerats med Landskronas sönderskjutna stadsvapen, står bland annat kommunalrådet Tutti Johansson Falk, m, som dessutom är ledamot av polisstyrelsen. – Jag tycker inte att det är ok att det skjuts i Landskrona och därför skrev jag det här uppropet och kräver där att staten tar sitt ansvar, menar Mikael Schvili . Enligt Mikael Schvili klarar de lokala och regionala myndigheterna inte att få bukt med kriminaliteten och han kräver därför att staten griper in för att, som han uttrycker saken, rädda Landskrona.

– Kan inte samhället leva upp till samhällskontraktet med medborgarna som innebär att vi överlåter skyddet av oss, våra nära och vår egendom till myndigheterna så kan det sluta med att butiksägare tar med sig baseballträ till butikerna, menar han, underförstått tar lagen i egna händer.

Fått nog av rån – Rubriken skall skapa uppmärksamhet och kunde kanske varit lite mer nyanserad, erkänner hon i efterhand men ställer sig i övrigt bakom uppropet som undertecknats av runt 130 personer som fått nog av rån och skottlossning i Landskrona.

Skånska Dagbladet (Insatsstyrkan: svarer til Politiets antiterrorkorps i Danmark). Helsingborgs Dagblad skriver : Politiker skämtar. Ser det sådan ud ? Fremtidsmusik idag, men det vil det ikke vare ved. Bilder från nationella insatsstyrkan.

Amnesty i knæ: Bebrejder USA for at trække sig ud af Irak

Sandhedens time. Men lige meget hvad USA gør er det forkert. Her har realitetssansen dog overtrumfet antiamerikanismen. Ideelt set burde dette afføde kognitiv dissonans hos Amnestys støtter blandt de anstændige, de hatteklædte damer, de hætteklædte venstreekstremister, og de politiserende præster. Og så kommer historien her endda fra Systemet Politiken. Min sjæl, hvad kan du ønske mere? Men mon ikke dissonansen i det store hele bliver holdt nede ved at ignorere nyheden? (LFPC)

[…] Mens USA og den irakiske regering jubler over den netop godkendte plan for USA’s tilbagetrækning, er Amnesty International bekymrede. Først og fremmest for de mange politiske fanger i Irak, der vil blive overdraget fra den amerikanske hær til den irakiske hærs varetægt.

Mange af dem har aldrig været stillet for en domstol, og når den irakiske hær overtager ansvaret med de tusindvis af fanger, er der øget risiko for, at de udsættes for tortur. Nogle af disse fanger har i forvejen været tilbageholdt i flere år – uden at blive stillet for en domstol og i øvrigt blive informeret om, hvorfor de tilbageholdes. Det skriver menneskerettighedsorganisationen i en pressemeddelelse. […] Amnesty kritiserer USA’s tilbagetrækning

Mumbai: Lokalt/seperatistisk, eller globalt/jihad?

To diametralt forskellige vurderinger, mens nævningene er ude at votere. Og hvis det viser sig at være ‘lokalt’, hvilke forhold gør den selv samme udvikling utænkelig i Danmark på lidt længere sigt? (LFPC)

Terrorangrebene i Mumbai er primært et internt indisk anliggende. Trods vestlige gidsler er terroren næppe rettet mod Vesten, mener ekspert. Terrorhandlingerne i Mumbai har næppe forbindelser til Al Qaida og sikkert heller ikke til Pakistan, mener den danske Indien-ekspert Stig Toft Madsen fra Asienstudier på Københavns Universitet.

“Der har været en tradition for, at terror i Indien per automatik bliver betragtet som noget, der udgår fra Pakistan – og det bliver ofte sagt med rette – men jeg tror ikke det er tilfældet denne gang,” sige Stig Toft Madsen til jp.dk. […] Og det har netop været et af gruppens hovedmål at understrege, at de indiske myndigheder ikke har haft held til at udrydde de muslimske separatistiske terrorceller i Indien. […]

Omkring 15 procent af Indiens befolkning på 1,1 milliarder mennesker er muslimer. 80 procent er hinduer. Ekspert: Derfor angreb terroristerne

[…] The multiple attacks on Westerners in Bombay last night showed all the signs of an al-Qaeda strategy – picking on vulnerable Western “soft targets” but not in a country where there would be maximum security. The attacks on Western targets in Bali in 2002 when al-Qaeda-linked terrorists planted bombs in tourist-favoured restaurants and clubs was another example where the group switched its resources to achieve maximum impact.

Counter-terrorist experts last night said that India would have been selected for the latest spectacular “probably because that’s where al-Qaeda has sufficient resources to carry out an attack on this scale. They don’t choose for the sake of it, they look to see where they have the greatest capability and then order an attack,” a counter-terror expert told The Times. […] Intel chiefs expected Al-Qaeda spectacular — and got it in Mumbai

Update: For fuldstændighedens skyld en lille bonusanalyse af terroranslagets ophav. Meget afslørende i al sin rigide, forudsigelige, hjælpeløse primitivitet – ikke for det indholdsmæssige, naturligvis:

[…] Our worst fears have come true. It is clear that Mossad is involved in the whole affair. An entire city has been attacked by Mossad and probably units of mercenaries. It is not possible for one single organization to plan and execute such a sophisticated operation. It is clear that this operation was backed by communal forces from within the Indian State. […]

A photograph published in Urdu Times, Mumbai, clearly shows that Mossad and ex-Mossad men came to India and met Sadhus and other pro-Hindutva elements recently. A conspiracy was clearly hatched.[…] Muslim Brotherhood: The Jews and Hindus attacked Mumbai, not Islamic jihadists

»Alle svenskere er bøsser«

Vi beskrev for nogle måneder siden det voldelige, forhånende og racistiske overfald på to svenske bøsser under homoparaden i Stockholm. Nu er der faldet dom, og et referat af rettergangen er interessant. Hvem er nu mest offer ? En homoseksuel der bliver røvet og umotiveret får en kniv stukket i maven, millimeter fra kropspulsåren, eller tre indvandrere – i dette tilfælde Siyabent Gülen, Alem Mohammad, Zahed Rezai ? Et tricky spørgsmål for nomenklaturaen, men rolig – “race” trumfer køn igen, også selvom man tilhører det i Sverige mere begunstigede køn, det homoseksuelle. Det er hermed slået fast, at en indvandrer fra 3 verden herefter under ingen omstændigheder kan begå “hate crime” i Sverige, ligegyldigt hvem han forulemper og mishandler. De ædle vilde kan ikke være racister, og slet ikke værre racister end vi, det kan vi ikke rumme. Mekanismen bagved er dog ganske enkel og primitiv. Hvis man sagde sandheden om indvandringens økonomiske og menneskelige omkostninger, gennemført uden folkeligt samtykke, ville man kompromittere sig selv ikke så lidt, og det vil man naturligvis ikke. Man er nok uhæderlig, men ikke dum. Så hellere dette kvalmende teater. Her kommer historien fra Robsten Blog:

Några andra intressanta fakta från rättegången, som säkerligen även många andra skulle uppskatta att få ta del av, följer här:

Man avstod under rättegången i stort sett HELT från att försöka driva någon typ av hatbrottsåtal (d.v.s. för hatbrott mot homosexuella), då man istället bara snabbt konstaterade att “det inte gick att bevisa något sådant”. Detta trots offrens vittnesmål om det hemska brottsförloppet. Man gjorde alltså inte ens från åklagarsidan några större försök att driva detta.

Så – då var det alltså till slut svart på vitt avgjort vilken grupp som utan snack går först även när man ställer svenska utsatta minoriteter (för att inte tala om VANLIGA majoritetssvenskar, se mer om detta nedan) mot invandrarbrottslingar… Man tror helt enkelt inte sina ögon och öron, och jag har heller aldrig

tidigare själv velat tro att det är så sant som det ryktas om (dock aldrig i svensk etablerad media såklart, men i bloggar som denna, vilket jag är evigt tacksam för, ni är sanningens sista utpost i Sverige!), men

den politiska korrektheten i Sverige har verkligen lyckats konvertera hela det statliga etablissemanget till en effektiv maskin för förnedring, nedbrytning och avskaffning av det svenska folket. Det finns helt enkelt inget viktigare än att nå ut med denna information om verkligheten till så många som möjligt, innan det blir ännu mer för sent än vad det redan är!

Något om hatbrott mot svenskar nämndes ABSOLUT inte över huvud taget under rättegången, inte ens minsta lilla tillstymmelse till antydan. Vad som däremot istället nämndes i sammanhanget var att det var synd om gärningsmännen för att de hade omnämnts i “nazistiska och rasistiska bloggar” i samband med sitt dåd. Man skulle ju kunna tänka sig att detta på sin höjd skulle kunna vara en desperat försvars-advokats sista försök att vilseleda rätten, men ack nej, denna information uppgavs på helt eget initiativ av närvarande representanter för vår kära poliskår (det kanske är för insamling och vidareförmedling av denna typ av information som poliskåren så akut enligt politikerna behöver ett stort kvoterat tillskott av poliser av utländsk härkomst, då dessa självklart har maximal motivation till denna typ av frivillig insamling av material till de stackars utländska brottslingarnas fördel, och till de hemska homosexuella brottsoffrens nackdel, så att dessa sannerligen inte ska få komma undan att sona för sina brott mot den enda riktiga lagen – sharia-lagen).

Gärningsmännen förnekade självklart allting, och slängde snabbt fram den svenska motsvarigheten till Mr Miyagis “Tranans teknik” (d.v.s. med den utmärkande egenskapen “there is no defense”), d.v.s. att offren

skulle ha sagt “jävla araber” till dem, och att det var därför det blev bråk, för att de kände sig kränkta. Efter detta skulle ett av offrena ha börjat knuffa på gärningsmännen, för att sedan själv av misstag ramla på

kniven i en av gärningsmännens händer.

Detta var på riktigt en av de huvudsakliga historierna som presenterades av gärningsmännen under rättegången, och då detta självklart inte heller helt säkert kunde “motbevisas”, så kan ju självklart inga riktiga straff utdelas till gärningsmännen, det kan ju faktiskt verkligen ha varit så att det hela egentligen bara berodde på att de två homosexuella männen var RASISTER, som råkade ha oturen att ramla på en kniv (som förövrigt senare hittades hemma hos en av gärningsmännen). Det är bara att konstatera, vi lever inte längre i en rättsstat, och polis och rättsväsende har knappast längre som mål att skydda den befolkning vars skattemedel finansierar dem.

Alla tre gärningsmännen har vägrat att betala ut en enda krona av de utdömda skadestånden (rättegångskostnaderna bjöd staten på, direkt ur de svenska skattebetalarnas fickor, redan från början direkt i domen), och då de aldrig har deklarerat några inkomster i Sverige, och sannolikt heller aldrig kommer göra det, kommer de heller inte bli krävda på några pengar till dessa skadestånd, eller till något annat. Offrens försäkringsbolag vägrar även dessa att betala några skadestånd, då de enbart ersätter utgifter i samband för fysiska skador i dessa fall, vilka självklart även dessa redan till allra största del har skjutits till av de svenska skattebetalarna i samband med offrens sjukhusvistelse och sjukfrånvaro på jobbet. Då kvarstår bara en liten chans till någon eventuell typ av mindre ersättning från Brottsoffermyndigheten, vilka dock enbart delar ut sådan i vissa fall, och dessutom efter en egen prövning som ofta kan ta flera år p.g.a. hög belastning (undrar just vad den belastningen kan bero på…).

Den mest framstående av gärningsmännen fortsatte långt in i processen att hävda att alla svenska bögar och andra otrogna hundar absolut borde behandlas på detta sätt (d.v.s. knivhuggas, förnedras och dödas), men lyckades till slut övertalas av sin försvarsadvokat att hålla dessa åsikter för sig själv, och tvärtom ljuga rakt ut om att han absolut tycker dessa har samma rättigheter som alla andra. Trots detta uppenbara

och dokumenterade hat mot svenskar och bögar, och avsaknad av ånger, så kommer alltså rätten fram till att “hatbrottsmotiv inte kan styrkas”. Ställ gärna er själva den ärliga frågan om något ens i närheten liknande detta skulle kunna hända i dagens “Nya Sverige”, där bevisbördan i stort sett ligger på den brottsanklagade i alla typer av godtyckliga “undantagsbrott” som “diskriminering”, “hets mot folkgrupp” och “hatbrott” (mot icke-svenskar)?

En avslutande trevlig detalj är att domaren i den andra rättegången (d.v.s. Hovrätten) inleder rättegången med att under den första halvtimmen, i upprörd ton, på eget initiativ tjafsa om att en av offren kan ha fått 20 kronor (ja, 20 KRONOR!) för mycket skadestånd tilldömt sig enligt vissa handlingar, då det rådde något slags missförstånd om hur mycket pengar offret hade fått lämna ifrån sig ur fickan innan han helt oprovocerat och under hån mot både sin sexuella läggning och sin svenska etnicitet fick kniven instucken djupt i bröstet, bara några millimeter från kroppspulsådern.

Men vad gör man inte som svensk PK-domare för att få bisittarnas sinnesstämning rubbad, och deras fokus bort från det centrala, uppenbara och ytterst hemska hatbrottsdådet som rättegången egentligen var tänkt att handla om…

För att summera:

Offren har inte fått, och kommer med största sannolikhet inte att få ett ruttet öre i ersättning, medan de fortfarande mår mycket dåligt och har flertalet psykiska och fysiska besvär efter detta uppenbara hatbrott

mot svenskar och homosexuella. Robsten Blog

Forbrydelsen og dommene

Överfallen i Humlegården och Tantolunden under pridefestivalen. Tre ungdomar har fällts för två olika omtalade rån i Stockholm. Rånen inträffade under årets Pride-festival i juli. Det andra av de genomförda rånen har väckt störst intresse då det i media har beskrivit som “hatbrott” riktat mot homosexuella. En bloggare anger det även som “hatbrott” mot svenskar.

Någon av rånarna uppges ha yttrat ”alla svenskar är bögar” under det andra rånet.

Det första rånet, Humlegården, Stockholm, 27 juli 2008

Siyabent Gülen, Alem Mohammed och Zahed Rezai gick i Humlegårdenunder kvällen och såg två killar (AF och IN) som ”såg rika ut”. Siyabent Gülen bestämde sig för att råna dem.

Under knivhot fick killarna lämna ifrån sig SL-kort, SL-kuponger och mobiler. En av de rånade killarna (AF) blev dessutom lindrigt knivskuren i nacken av Siyabent Gülen.

Det andra rånet på Zinkens väg (Tantolunden), Stockholm, 27 juli 2008

Siyabent Gülen, Alem Mohammed och Alem Mohammed har ca 40 minuter efter att de rånat två män i Humlegården, där bl.a. knivar har kommit till användning, fått kontakt med det homosexuella paret MF och LB vid Zinkensdamms idrottsplats på Zinkens väg.

Siyabent Gülen och hans kamrater följde efter MF och LB. De såg unga, fräscha och rika ut och Siyabent Gülen ville ha deras värdesaker. Han bestämde sig för att råna dem.

Det homosexuella paret höll varandra i handen och kysstes. Alem Mohammed frågade om detta var vägen till stranden. Paret gick framåt och ynglingarna följde efter. Alem Mohammed frågade om de var bögar och för att undvika bråk svarade paret att det var de inte. Stämningen var fientlig och en av männen (MF) kände att det här kan sluta illa.

Alem Mohammed upprepade frågan och LB frågade ”Varför undrar du”. En av de andra killarna sade att alla svenskar är bögar och frågade varför de kysstes.

Då drog Siyabent Gülen upp en kniv och riktade den mot MFs kropp på ca en meters avstånd och sade ”Lämna över allt du har”. MF lämnade över mobil, SL-kort och kontanter. Det är möjligt att han även lämnade saker till Zahed Rezai som stod bredvid. Samtidigt såg han att Alem Mohammed rånade LB.

Siyabent Gülen sade igen ”Ge mig allt”. MF visade sina tomma fickor. Zahed Rezai plockade upp några mynt och annat från marken. När MF hade visat att han inte hade mer på sig stack Siyabent Gülen honom i magen med kniven. MF kände inget och Siyabent Gülen sade ”Dra upp din skjorta”. Han gjorde så och såg då att han hade ett hål i magen och att han blödde kraftigt från det.

Alem Mohammed vände sig mot LB och ville ha dennes mobil, pengar och busskort. LB sade att han inte hade några pengar eller mobil och gav sitt busskort till Alem Mohammed.

Tingsrättens dom

Stockholms Tingsrätt, avdelning 2, enhet 21, mål nummer B 10568-08. Domen meddelad 2008-09-11.

Siyabent Gülen, född 1992-02-07, bosatt i Norsborg.

Döms av tingsrätten för rån, grov misshandel till sluten ungdomsvård 1 år.

Advokatkostnad: betalas av allmänna medel med 67 917 kr samt 7 270 kr (två olika advokater)

Siyabent Gülen har tidigare dömts vid två tillfällen för stöld till ungdomstjänst. Han är för närvarande (september 2008) omhändertagen enligt LVU, detta på Bärby ungdomshem utanför Uppsala.

Alem Mohammad, född 1991-12-08, bosatt i Norsborg.

Tingsrätten dömer honom för rån till ungdomsvård med särskild föreskrift: Alem Mohammad är skyldig att följa upprättat ungdomskontrakt. Ungdomstjänst 100 timmar.

Advokatkostnad: betalas av allmänna medel med 62 645 kr.

Alem Mohammed är tidigare ostraffad och har inte tidigare varit aktuell hos socialtjänsten avseende kriminalitet, utagerande eller våldsamt beteende.

Zahed Rezai, född 1992-05-10, bosatt i Skärholmen.

Tingsrätten dömer honom för rån till ungdomstjänst 140 timmar.

Advokatkostnad: betalas av allmänna medel med 59 774 kr.

Zahed Rezai är tidigare ostraffad.

Rån 1 (Humlegården) avhandlas av Stockholms tingsrätt

Siyabent Gülen har erkänt att han rånat AF och IN samt att han knivskurit AF i nacken.

Alem Mohammed har förnekat brott och har anfört att han överhuvudtaget inte befunnit sig i Humlegården vid tidpunkten för händelsen.

Zahed Rezai har förnekat brott och har anfört att han visserligen befann sig på platsen men att han inte har deltagit i något rån.

Siyabent Gülen har erkänt att han var en av rånarna och både han och Zahed Rezai har uppgivit att Alem Mohammed var med dem i Humlegården.

Tingsrätten finner det styrkt att samtliga tre tillsammans och i samförstånd rånat AF och IK.

Skadestånd utdöms också av tingsrätten.

Rån 2 (Tantolunden) avhandlas av Stockholms tingsrätt

Siyabent Gülen, Alem Mohammed och Alem Mohammed har ca 40 minuter efter rånet i Humlegården, där bl.a. knivar har kommit till användning, fått kontakt med ett homosexuellt par på Zinkens väg vid Tantolunden.

Alem Mohammed och Zahed Rezai har hävdat att de inte har varit inblandade i Siyabent Gülens rån mot målsägandena.

Siyabent Gülen har erkänt knivhugget mot MF. Våldet mot MF har orsakat ett akut livshotande tillstånd. Siyabent Gülen ska dömas för grov misshandel av mycket allvarlig beskaffenhet. Genom sin ungdom slipper han strängare straff.

Siyabent Gülen uppger att han inte har något emot homosexuella utan frågade dem endast om de var homosexuella för att få deras uppmärksamhet.

De tre har således tillsammans och i samförstånd rånat MF och LB anser tingsrätten.

Slutligen är det inte med tillräcklig säkerhet visat att motivet delvis har varit att kränka målsägandena på grund av deras sexuella läggning tycker tingsrätten vidare.

Skadestånd utdöms också av tingsrätten.

Överklagande

Stockholms Tingsrätts dom har överklagats till Svea Hovrätt och har där målnummer B 7408-08 (handhas av avdelning 9).

Övrigt

Svenska media förmedlar inte det faktum att gärningsmännen är av utländsk börd samt rånoffren har svenskklingande namn.

Tingsrätten anser att åklagaren (fallet Tantolunden) inte med tillräcklig säkerhet visat att motivet delvis har varit att kränka målsägandena på grund av deras sexuella läggning. Något “hatbrott” kan alltså ej styrkas.

Personers kulturella eller religiösa bakgrund kan i vissa fall vara av väsentligt värde då det gäller att fastställa motiv till olika handlingssätt. Exempelvis är i flera olika religionsinriktningar homosexualitet en synd eller förbjudet. Detta gäller inom islam, judendom samt i flera olika kristna inriktningar (t.ex. katolska och ortodoxa).

Fria Nyheter rapporterade tidigare om överfallet och lämnade följande signalement den 28 juli, dagen efter rånen.

De tre gärningsmännen ska vara 18-20år, av utländsk härkomst och normal kroppsbyggnad, uppger polisen.Brottet rubriceras som hatbrott, mordförsök och rån. Fria Nyheter

Svenska Dagbladets referat af forbrydelsen er typisk for svensk presse:

En man knivhöggs efter kyss

Två unga män rånades och en av männen knivskars i magen i Tantolunden på Södermalm i Stockholm vid midnatt natten mot måndagen. Polisen betecknar det inträffade som ett hatbrott.

– Det var två homosexuella som attackerades. Förövarna yttrade glåpord som anspelade på deras sexualitet och att de just hade kysst varandra. Sedan tog de fram knivar och krävde värdesaker, säger Therese Johansson, stationsbefäl vid Södermalmspolisen.

Strax efter ordväxlingen höggs det ena av de två offren i magen och föll ner till marken. Han fördes i ambulans till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, där han låg för observation tidigt på morgonen.

Överfallet skedde strax före midnatt och under natten har polisen sökt efter tre gärningsmän, dock utan resultat.– Vi har inte någon misstänkt i nuläget, säger Joakim Johansson, stationsbefäl vid Södermalmspolisen till SvD.se.

Några vittnen finns inte till överfallet, men enligt TT ska gärningsmännen ha sprungit mot Årstaviken efter överfallet.

Attacken sker samtidigt som Pridefestivalen, ett evenemang för homosexuella, bisexuella och transpersoner, pågår i Stockholm. Ett festivalområde ska i veckan öppna i Tantolunden där överfallet ägde rum.

– Vi ser allvarligt på det som hänt, säger Jonah Nylund, ordförande för Stockholm Pride, till TT.

Nylund är inte helt förvånad över överfallet, eftersom liknande händelser har förekommit i samband med tidigare års Pridefestivaler.

– Det finns ju en allmän hotbild mot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dessa är en utsatt grupp och under festivalen är det flera som rör sig och är synliga i Stockholm, säger Jonah Nylund. Nylund betonar att festivalen har en egen säkerhetsstab och ett bra samarbete med polisen, allt i syfte att skydda besökarna innanför och utanför festivalområdet.Nattens överfall är det första som kan kopplas samman med årets Pridefestival.

– Vi hoppas också att det är det sista, säger kommissarie Mikael Ekman vid Citypolisens hatbrottsjour till TT.

Han är dock medveten om att risken är stor för att flera homosexuella kan bli utsatta för liknande attacker så länge Pridefestivalen pågår. Vid tidigare festivaler har besökare misshandlats eller rånats.

Rånöverfallet är enligt Mikael Ekman ett typiskt exempel på ett hatbrott.

– Gärningsmännen har uppträtt på det klassiska sättet. De har frågat efter vägen, bett om att få låna mobiltelefonen och när de vägrats detta har de kallat sina offer för bögjävlar och tagit fram en kniv, säger Mikael Ekman.De angripna männen är i 25-30-årsåldern. Ärendet är nu överlämnat till polisens hatbrottsjour.

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

37 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Pegi
Pegi
12 years ago

Sverige er et grotesk land. Jævnfør fotoet af røveren.

Pegi
Pegi
12 years ago

Hvis undertrykkelse og udstødthed havde noget med problematikken at gøre, hvorfor angreb islamisterne så et jødisk centet i Mumbai? Det er næppe de indiske jøder, der undertrykker og udstøder de indiske muslimer.

Lederen er – for at sige det direkte – rent pis.

Pegi
Pegi
12 years ago

“Den eneste løsning på problemet er formentlig, at indiske politikere langt om længe tager fat på at løse det problem, at muslimerne føler sig udstødt og forskelsbehandlet af det indiske samfund.”

Praktiserende muslimer vil altid føle sig “udstødt” og “undertrykt”, så lønge der er mennesker, der ikke er konverteret til islam.

JP er på vej ned.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

Angående Indien forholder det sig vel der, som med andre lande hvor muslimer er tilstede, at disse ikke bliver tilfredse før de har hele landet under deres kontrol. Deres evindelige råben op om at de bliver diskrimineret af den oprindelige befolkning, det uanset hvilket ikke-islamisk land der er tale om, at de føler sig udstødte osv. kommer ikke ud af den blå luft. Næe det bliver dygtigt orkestreret af The Muslim Brotherhood. For år tilbage fremlagde Broderskabet en manual for hvordan rettroende muslimer skulle agere under denne den 3. Jihad, der er igang mod Europa og under den 1. Jihad… Read more »

Hanzi
Hanzi
12 years ago

Ja, nu så jeg ved nærmere eftersyn, at blogindlægget også kommer ind på, at Amnesty er bekymret over amerikansk tilbagetrækning fra Irak!
Det er jo helt uoverskueligt.
Hvorfor skal så mange forskellige emner blandes sammen i et sammensurium?

Hanzi
Hanzi
12 years ago

Først vil jeg lige rette en kritik af denne blog. Hvordan kan det være, at der skrives om forskellige emner og historier i ét blog-indlæg, i stedet at skrive et separat blogindlæg om hver enkelt emne/historie? Det blog-indlæg, som jeg kommenterer handler både om Jyllands-Posten dækning af terror-aktionen i Bombay, muslimsk indvandring til Europa generelt, og en historie om, at der ønskes indsættelse af militær i en by i Sverige. Burde man ikke have lavet 3 blogindlæg om disse tre forskellige emner? Læserne ender jo med at kommentere 3 forskellige ting. Måske Snaphanen kunne få flere besøgende og kommentarer –… Read more »

HelgeD-H
HelgeD-H
12 years ago

Afislamisering med persilschein er desværre ikke nok.
Islam er en del af deres identitet, inddoktrineret fra de kunne gå.
Man troede i Vesten også oprigtigt på, at hvis man blev fri for
Taleban i Afghanistan, og Saddam Hussein i Irak, kunne der etableres demokrati efter vestligt forbillede.
Mekanismerne til at holde folk i denne ideologi er stærkt indgroede.
I yderste konsekvens, må man håbe Ahmedinejad’s atommissiler
kan lave enhver Koran til aske, så de overlevende ikke
kan huske noget koran-vers.

LFPC
12 years ago

“Jeg falder også lidt i staver, når Lars Hedegaard taler pænt om kulturmuslimer. For hvad i himlens navn er det? Hvad står de egentlig for og hvor længe?” Jeg tror ikke det er kontroversielt at tale om kulturmuslimer. Selvfølgelig findes der et spektrum af tilslutning til dogmerne – en tyrkisk kollega har fortalt mig at omkring halvdelen af tyrkerne drikker alkohol, f. eks., og der er veluddannede lag eller andre som ikke er så meget muslimer ‘at det gør noget’. Eksistensen af sådanne virkeligt moderate personer synes jeg personligt ikke man skal drage i tvivl. Problemet opstår derimod ved at… Read more »

Whodares
12 years ago

Jeg var også ved at få kaffen galt i halsen, det virker helt håbløst når selv JP får sig selv til at trykke det sludder, men det er desvære som jeg længe har forudset ikke mere et højre-venstre slagsmål begge fløje kører nu samme linje, med udvandede dialog og hele pivetøjet, ja det vil sige begge fløje har indstillet sig på EU´s kurs som er at smide sig på maven og udskifte befolkningerne. Jeg er efterhånden ved at opgive håbet, ikke at det skal forhindre mig i at slås videre, men hvis ikke snart mange mange flere kommer til rette… Read more »

Magga
Magga
12 years ago

Fulgte dit link, Johansen og fandt dette, som svarer meget godt til, hvad jeg forsøgte at komme ind på ovenfor:

Kathrine Lilleør:

“Det er jo dog sådan, at bare fordi man ikke tør røre kristendommen, er den der alligevel. De kan undgå alle de kristne symboler, de vil, men den findes lige neden under glimmeren.”

Johansen
Johansen
12 years ago

Kritik af Supermarkeders mangel på kristen julepynt:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/305931:Kirke—tro–Kritik-af-supermarkeder-uden-kristen-julepynt

JP-lederen i knæ

Det var med åben mund og polypper at jeg læste dagens leder i min yndlingsavis.
Ja selvfølgelig skal Indien da underkaste sig et krævende og evigt krænket muslimsk mindretal. Det manglede da bare.

Nej, kan man ikke lide lugten i bageriet, så må man rejse til de tilstødende islamiske lande som Pakistan eller Bangladesh. Det kan vel ikke være meningen, at bogstavtro korantilbedere skal kunne erobre enhver nation, som de trænger ind i?

Magga
Magga
12 years ago

JensH “Jeg bliver mere og radikal med hensyn til islam i retning af, at det ikke går. Det er en fejlslagen civilisation, simpelthen, i sin nuværende form” Sådan er det også gået for mig. Jeg ser råd allevegne, og det huer mig bestemt mig ikke. Jeg falder også lidt i staver, når Lars Hedegaard taler pænt om kulturmuslimer. For hvad i himlens navn er det? Hvad står de egentlig for og hvor længe? Og hvad er forskellen på moderate muslimer og kulturmuslimer? Er der overhovedet nogen? Er det ikke en anden version af det kunstige skel mellem islam og den… Read more »

Magga
Magga
12 years ago

JensH “Jeg bliver mere og radikal med hensyn til islam i retning af, at det ikke går. Det er en fejlslagen civilisation, simpelthen, i sin nuværende form” Sådan er det også gået for mig. Jeg ser råd allevegne, og det huer mig bestemt mig ikke. Jeg falder også lidt i staver, når Lars Hedegaard taler pænt om kulturmuslimer. For hvad i himlens navn er det? Hvad står de egentlig for og hvor længe? Og hvad er forskellen på moderate muslimer og kulturmuslimer? Er der overhovedet nogen? Er det ikke en anden version af det kunstige skel mellem islam og den… Read more »

LFPC
12 years ago

Dette med at de “føler” sig tilsidesat rammer jo om nogen JP som en boomerang i nakken. Der er jo ingen egentlig forskel mellem at “føle” sig tilsidesat, og at “føle” sig krænket over nogle tegninger. Utroligt at de ikke selv fangede dette i opløbet.

JensH
JensH
12 years ago

@Henrik bare en lille korrektion. Bangladesh var indtil 1971 en del af Pakistan og hed ‘Østpakistan’, mens det nuværende Pakistan blev kaldt ‘Vestpakistan’. Men ellers er det rigtigt, at efter Briterne gav op i 1947 blev Indien op i det hinduistiske Indien og det muslimske (Vest & Øst) Pakistan. Men i det muslimske del af Indien, kaldet Pakistan, kunne de altså ikke enes, og i den østlige del opstod der en særdeles brutal løsrivelseskrig, og Indien måtte tilsidst gribe ind og skille de stridende (muslimske) parter ad. Utroligt, ikke engang når de får deres egen stat kan de skabe fred… Read more »

Henrik
Henrik
12 years ago

JPs leder er bygget på et grundlag ringere end sand. Lederen skriver, at muslimerne formentlig med en vis ret føler sig tilsidesat. Bemærk de to ord “formentlig” og “føler”. For det første har lederen ikke undersøgt om muslimer i Indien rent faktisk bliver tilsidesat, og for det andet kan vi allesammen føle alt muligt, uden at det vi føler, har noget reelt på sig. Desuden mener jeg at huske, at da englænderne i sin tid opgav Indien, som dengang også indbefattede de nuværende lande Pakistan og Bangladesh, da bestod Indien af muslimer og hinduer. Imidlertid kunne disse befolkningsgrupper ikke så… Read more »

Magga
Magga
12 years ago

Johansen

Tror ikke, at der er mange katolikker her på egnen, men jeg skal se efter.

johansen
johansen
12 years ago

visse=vise 🙂

johansen
johansen
12 years ago

Magga

Det lyder hyggeligt.
Er der også engle, de tre visse mænd, jomfru Maria, Josef og Jesus i krybben?

LFPC
12 years ago

Magga: Jeg har ikke fulgt med i situationen mht. turisme i Egypten, men statistisk set er chancen for at komme galt afsted sikkert mikroskopisk. Det vil sikkert være noget man selv skulle vurdere ud fra om man føler sig tiltrukket af at tage på ferie i et land hvor dette overhovedet er en mulighed. Men jeg kan huske at have læst (måske her?) at kvinder er meget udsatte for ekstremt nærgående mænd i netop Egypten. Der var en mere kuriøs episode for et par år siden hvor noget der lignede massehysteri greb om sig i Egypten, så selv egyptiske kvinder… Read more »

Magga
Magga
12 years ago

Johansen

Min Coop-foretning er fuld af jul, både til salg og til pynt. Nisser overalt.

Magga
Magga
12 years ago

LFPC

Ang. turister og udviklingslande. Forleden legede jeg lidt med tanken om den sejltur på Nilen, som jeg altid regnede med, at vi engang skulle på. Pludselig slog det ned i mig, at den tid vist er forbi, hvor det er en god idé for mig at være turist i et muslimsk land. Er jeg ene om sådanne tanker?

JensH
JensH
12 years ago

@Johansen

“…eller begynde konsekvent at sende de kriminelle, uintegrerbare ‘ungdommarna’ ud af Sverige.”

Jeg er enig i, at det ville være den egentlige løsning, og at en borgerbevæbning dybest kun ville være sympton-behandling. Men nu er det engang sådan, at byrådet i Landskrona ikke har magt til at smide folk ud af Sverige, og så er vi igen tilbage til problem-stillingen med nyttesløse apppeller til de centrale myndigheder i Stockholm, tyvarr.

LFPC
12 years ago

Tim Pallis: “Prepare for them whatever force and cavalry ye are able of gathering to strike terror, to strike terror into the hearts of the enemies, of Allah and your enemies.” (Koranen 8:60) Det er faktisk skræmmende når man tænker på hvor let det er at opnå denne psykologiske effekt i vores åbne samfund. Vores infrastruktur er meget, meget sårbar, og det ville for den sags skyld ikke være nødvendigt at foranstalte en koordineret, bevæbnet aktion som i Indien. I de vestlige lande vil dette sikkert også være meget vanskeligere, fordi det er lettere at overvåge disse grupper her, de… Read more »

Johansen
Johansen
12 years ago

PeterK

Jo, sandt nok. Jeg vil igen skrive til markedschefen.
Sidst jeg skrev var det om det utålelige i, at man kun kan købe halalkyllinger og ikke kyllinger der er fri af opdeling i “rent” og “urent”, forrige gang var det til COOP om, at man ikke kan komme til en kasse uden en ansat med hijab.
Det er anstrengende, at man skal være så meget på barrikaderne. Men desværre nødvendigt.

Tim Pallis
Tim Pallis
12 years ago

God kommentar fra Jihad Watch: Our Jihadi enemy is murderous and brutal, but he is not unintelligent and he is not incapable of the most detailed planning. To analyze the Mumbai operation from a military perspective and through Jihadi eyes one must acknowledge certain realities. Among these “realities” are: 1.The Jihadi force can only inflict very limited and minimal physical damage to Mumbai and India as a whole, due to the small size of the attacking force. This means that the major objective and effect of the operation is one of “terror” – intended to inflict psychological damage rather than… Read more »

PeterK
PeterK
12 years ago

Johansen, du kender selv metoden der er bedre end boycot. Skriv til markedschefen og fortæl ham hvorfor du nu fravælger Bilka, Netto og Føtex. De har en beskedfunktion på hjemmesiden http://www.dsg.dk. Øverst til højre står der kontakt, og den åbner en mailformular.

HelgeD-H
HelgeD-H
12 years ago

Den juleafvikling i det offentlige rum er ren selvnedtagning. Netop som man glæder sig til julehøjtidens komme. Store butikskæder undgår kristne symboler i deres juleudsmykning i år. De foregående år var kristne symboler i juleudsmykningen ikke noget problem. Hvis det kan tænkes det er for at undgå hærværk mod kristne symboler i juleudsmykningen, er det ingen undskyldning for at fjerne de kristne symboler i år, og fremover. Det er traditon med juleudsmykning, og det er ikke noget som skal pilles ud af danskernes hoveder. COOP har valgt at være forsigtig med brugen af kristne symboler, men informations-direktøren understreger, at der… Read more »

Johansen
Johansen
12 years ago

Slut med kristne symboler ved juletid i flere supermarkeder. Vi nærmer os med hastige skridt engelske tilstande.
Kristne symboler fjernes for ikke at støde. Og det i et land, hvor kristendommen er fundamentet og har fortrinsret i forhold til andre religioner.

Man kan vel ikke gøre andet end at boykotte Bilka, Føtex og COOPs butikker. Hvor skal man snart købe ind?

LN
LN
12 years ago

Sann historia från Sverige. FÖRESTÄLL DIG FÖLJANDE TELEFONSAMTAL! Backen som figurerar har inget med Matteus 23 & Markus 13 att göra utan är MONTE COMPOSTO i Lund, Sverige. – – – – – Hallå…, Ameer, det är Mamma, jag är uppe på backen, – det kom en kuff och han tilltalade mig… Hallå, mamma…, ja – varför det då…, vad sa han? Det vet jag inte…, jo, han sa något om mellanöstern. Mamma, var han otrevlig mot dig? Nja, det vet jag inte, nej… men han gick sen… Är han inte kvar? Jo, han står därborta. Mamma, gå bort till… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Ingen religiøs julepynt i Bilka og Føtex.

“- Julen er en højtid både for kristne og for handlende. Men derfor skal vi ikke blande de to ting sammen. Vi er en forretning, ikke en kirke, siger informationschef Erik Eisenberg.”

h t t p://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/11/27/112833.htm

Hvornår hører vi at sygehuse, skoler, plejehjem og forretninger ikke er moskeer?

Det er dobbeltmoral hvis religiøse tørklæder og andre religiøse symboler ikke bliver fjernet fra ansatte i offentlige institutioner og på ansatte i forretninger som Bilka og Føtex.

Johansen
Johansen
12 years ago

…eller begynde konsekvent at sende de kriminelle, uintegrerbare ‘ungdommarna’ ud af Sverige.

JensH
JensH
12 years ago

Kommunalrådet Tutti Johansson Falk kommer vist til at vente længe på at Insattsstyrken får tid til at gøre noget ved ‘integrations-problemerne’ i Landskrona. Der er vel grænser for hvor mange recessourcer denne styrke råder over, og der rigelig brug for dem i Södertalje, Tensta, Rinkeby, Rosengården…..fortsæt selv listen.

Hvis hun og det øvrige byråd ønsker at ‘redde Landskrona’ må de hellere lave en borgerbevæbning, der kan få ‘ungdommarna’ under kontrol.

Janne
Janne
12 years ago

Sådan formulerer DR.dk sig i optakt til Debatten i aften: “Striden om de fremmede synes uden ende med evig ballade om reglerne for familiesammenføring, udvisning af kriminelle udlændinge på tålt ophold samt ytringsfrihedens grænser i forhold til muslimernes hellige profet Muhammed.” h t t p://www.dr.dk/tjenester/programoversigten/w3c/epg.asp Ytringsfrihedens grænser i forhold til muslimernes hellige profet muhammed? Vores ytringsfrihed er ikke og skal ikke indrettes efter nogens profet eller lign. Vor herre til gyngehest. Vi har ytringsfrihed og religionsfrihed i Danmark, så der vil konstant være demokratisk kritik på skrift og mundtligt – ikke ballade som DR skriver – hvis religiøse grupper og… Read more »

Magga
Magga
12 years ago

Oberoi-Trident i flammer

Den muslimske terror i Asien er især rettet mod Vesten.

Send Rune og Holdt som fredsmæglere!

PB
PB
12 years ago

De virker ihvertfald, indtil videre, ikke særlig “overlevels parate” , om det så er specielt “bøsset” tvivler jeg lidt på.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

De er da ikke KUN bøsser.
Der er velsagtens logisk nok også lesbiske, særlinge og helt almindelige selv-og andre hadende blandt de her omtalte svenskere.