30
nov
Seneste opdatering: 17/1-11 kl. 1125
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“Lagom till julskyltningssöndagen kan jag presentera The Governor 2. I den visar landshövdingen att hans resurser som konstverk inte skall underskattas. Inte ens jag kunde föreställa mig att han kan göra så mycket av en relativt kort monolog.”

Sven Lindgren, Landshövding : “Vi må tænke på vores sikkerhed, desuden er Vilks ikke god  nok. Det handler ikke  om sikkerhed  (?)  Personligt synes jeg Vilks er en uansvarlig skiderik, hans  kunst er  bare møg. Det eneste han gør en at skabe opmærksomhed. Måske vil vi ikke BARE ha opmærksomhed, og BARE spille på Vilks´betingelser.” Vilks net

Mumbai: Læger chokerede over gidseltortur

Automatreaktionen fra eksperterne, og den grimme virkelighed der nu kommer frem:

Det kan som udenforstående være vanskeligt at vurdere om DRs historie fra d. 27.11. siger mest om statsinstitutionens apologetiske slagside, eller om udsynet fra Asien-eksperterne i de akademiske institutioner i almindelighed. Men allerede for disse tre dage siden syntes det umiddelbart uhyrligt at vælge en tilgang og et ordvalg som dette:

[…] Det siger Stig Toft Madsen, der er Indien-ekspert ved Center for Øst- og Sydøstasienstudier ved Lunds Universitet. – Gruppen vil forbedre forholdene for de 150 millioner muslimer, der er i Indien. Men den vil også have hævn for de uretfærdigheder, der er foregået mod indiske muslimer. […]

Men Stig Toft Madsen tvivler på, at vi vil se gengældelsesangreb denne gang, da angrebet er rettet meget specifikt mod udlændinge i Indien. Ekspert: Angreb i Mumbai er hævn

Det bizarre misforhold mellem lokale begrundelser, og målrettet gåen efter udlændinge, uddybes ikke. I JP betonede Toft Madsen også den lokale vinkel:

Terrorangrebene i Mumbai er primært et internt indisk anliggende. Trods vestlige gidsler er terroren næppe rettet mod Vesten, mener ekspert. Terrorhandlingerne i Mumbai har næppe forbindelser til Al Qaida og sikkert heller ikke til Pakistan, mener den danske Indien-ekspert Stig Toft Madsen fra Asienstudier på Københavns Universitet.[…] Ekspert: Derfor angreb terroristerne og Ex-soldier trained terrorists at Mansera and Muzzarafabad in Punjab province of Pakistan.

Nu, hvor forbindelserne til Pakistan synes at blive bekræftet, fremkommer oplysninger om en uhørt grad af grusomhed mod især de israelske gidsler:

[…] Asked specifically if he was talking of torture marks, he said: “It was apparent that most of the dead were tortured. What shocked me were the telltale signs showing clearly how the hostages were executed in cold blood,” one doctor said.

The other doctor, who had also conducted the post-mortem of the victims, said: “Of all the bodies, the Israeli victims bore the maximum torture marks. It was clear that they were killed on the 26th itself. It was obvious that they were tied up and tortured before they were killed. It was so bad that I do not want to go over the details even in my head again,” he said. […] Doctors shocked at hostages’s torture

Det kunne nu synes på sin plads med en revurdering af motivationen, gerne fra samme ekspert, i lyset af dette. Min egen fornemmelse er imidlertid, at Toft Madsen og andre vil være særdeles utilbøjelige til at se terroristernes motivation i lyset af islamisk jihad og dæmonisering af især jøder, og at hverken DR eller JP vil lave en follow-up på de første vurderinger i dette lys (LFPC). (Det er  ubehagelige fotos vi bringer, men som man kan se ovenfor, er de det rene vand imod dem som obducenterne nu har på deres nethinder.)

»If they can do this in Mumbai, they can do it in London«

The atrocities demonstrated with crystal clarity what the Islamist war is all about – and the western commentariat didn’t understand because it simply refuses to acknowledge, even now, what that war actually is. It does not arise from particular grievances. It is not rooted in ‘despair’ over Palestine. It is not a reaction to the war in Iraq. It is a war waged in the name of Islam against America, Britain, Hindus, Jews and all who refuse to submit to Islamic conquest.

If they can do this in Mumbai, they can do it in London or other British cities; the infrastructure of Islamist terror is more extensively developed in Britain, and the authorities more paralysed in the face of what they have allowed to grow in their midst, than anywhere else in the west. Melanie Phillips:  The war against civilisation

Kendere siger, sikkert med rette, at bevidstheden og informationsniveauet i befolkningerne om den islamiske trussel, er større i Europa end i USA. Sverige  må dog være en undtagelse og ansvarlig for det, er deres mageløse presse. Den såkaldte “avis” Aftonbladet skrev sådan her igår: Det stod t.ex. inte islamister, islam, muslimer, talibaner eller ens pakistanier og heller ikke idag er  islamisk terror identificeret med ét  ord. Det drejer sig “om en pakistansk gruppe”, det er  hvad svenskerne får at vide. Sådan blir aviser, der ikke skal kæmpe for livet, men bliver  overøst med skattepenge: lade, hovne og uhæderlige. Sverige kan uden videre undvære to trejedele af landets alt for mange aviser. Svenske presse er dysfunktionel, og gør mindst lige så megen skade som gavn.

Dårlig timing………………………

Over 5,000 butchers from Pakistan would get employment in the halal meat industry of UK through Memorandum of Understanding (MoU) signed between National Halal Foods Group (NHFG) of UK and Overseas Employment Cooperation of Pakistan.  5,000 Pakistani butchers to get jobs in UK

Tyskland og Østrig: Udlændingekriminalitet koster millioner af Euros

Efter anmodning fra CDU parlamentsmedlemmer meddeler den hessiske justitsminister nu, at staten i Hessen i det forløbne år har brugt  4 mio Euro for at skaffe tolke til domstolene. “Vi synes, det er ganske mange penge, og vi har dem ikke. Vi må øge indsatsen for at få lovovertræderne til at betale selv.” –   Baggrunden er, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention kræver, at lovovertrædere, der ikke mestrer sproget i det land, hvor de er anklaget, har ret til en tolk. Omkostningerne skal bæres af skatteyderne.  4 Millionen Euro Dolmetscherkosten

Behandling, pleje, retsmøder – hver voldelig skoleelev, der ender som kriminel,  koster staten én million euro! Disse alarmerende tal præsenterer kriminologen prof. Frederik Lösel, en af verdens mest respekterede kriminologer. Han har beregnet, hvad et barn, som først mobber og prygler i skolen  og derefter ender som kriminelle ,  koster staten én million euro hver. “Den består af pleje omkostninger, penge til ofrene, terapeuter og anbringelse på institution.” Der er en simpel beregning: Jo tidligere man standser aggression i klasseværelset , desto bedre for ofrene og staten. Sværere er det dog at afbryde voldsspiralen. De sædvanlige opskrifter er: flere skolepsykologer, drøftelser med lærere og politifolk, adfærdssamtaler  mellem børn, lærere og forældre …men sanktioner  og konsekvenser, ser man ikke skyggen af ! “Aftaler er vanskelige at opnå med forældre, der ikke engang kommer til forældremøderne. Og så går alt sin vante gang: Problem erkendt – fortsat dobbelt dosis af ineffektive lægemidler.”   Gewalttätige Schüler kosten eine Million Euro (Snaphanens  oversættelse, uddrag.)

0 0 vote
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

6 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Janne
Janne
12 years ago

“Personligt synes jeg Vilks er en uansvarlig skiderik, hans kunst er bare møg. Det eneste han gør en at skabe opmærksomhed. Måske vil vi ikke BARE ha opmærksomhed, og BARE spille på Vilks´betingelser.”” Tænk hvis den pæne landshøvding sagde det samme om islamisternes hærgen over alt i verden. F.eks. sådan her: “Personligt synes jeg islamisterne er nogle uansvarlige skiderikker, deres barbari er bare møg. Det eneste de gør en at skabe opmærksomhed. Måske vil vi ikke BARE ha opmærksomhed, og BARE spille på de barbariske islamisters betingelser.”” Men det gør han netop ikke. Den svenske rokoko mand har alt for… Read more »

Skjoldungen
12 years ago

Kommentar til Mumbai-afsnittet:

Til beroligelse for alle kunne DanMarx Radio’s 18:30 TV-Ammestue meddele, at de personer som havde myrdet ca. 200 mennesker i Mumbai var “gudløse” og altså slet ikke hinduer og slet, slet ikke muslimer. Det fortalte DDR’s udsendte korrespondent i Bombay selv!

Johansen
Johansen
12 years ago

De har det svært disse finkulturelle herrer, som føler sig hævet over Vilks kunst.
De minder mest af alt om moraliserende smagsdommere.

Pegi
Pegi
12 years ago

Lars Vilks er en sand frihedshelt.