7
okt
Seneste opdatering: 7/10-09 kl. 2315
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En ansat på Migrationsverket linder på låget:

2005: De seneste femten år er antallet af tilståelser faldet med 22 pct., men domsmandssagerne er steget
med 73 pct.

En del enhetschefer säger öppet att de inte går med på DNA-analys av kostnadsskäl. Till saken hör då att den enda bevisningen som de påstådda föräldrarna behöver ge är att de säger: ”Hej, jag heter Ali och det här är mitt barn Hussein”.Tillståndsenheterna gör inga språkanalyser, begär inte in handlingar, håller inte separata intervjuer, bedömer inte åldersfrågan. Samtidigt rapporterar socialförvaltningarna runt om i landet om fler och fler barn som fått tillstånd av verket trots att de inte är de barn som först sagts. Barnen har alltså kommit till Sverige på falska grunder.

Så just nu sitter ett antal logiskt tänkande handläggare runt om i landet och säkrar bevisning för den dag som bubblan brister: de gör tjänsteanteckningar i personakterna om att deras chefer vägrar gå med på DNA-analys. För en sak förstår de flesta: att den dag som bubblan brister kommer inte en enda chef eller expert att ta på sig ansvaret.

Hej, jag heter Ali och det här är mitt barn Hussein”, Seneste nyhedsbrev om “børne” invasionen, der er lutter hankønsvæsner ofte i den barberingsmodne alder. De fleste kvinder kan dog bevidne, at mænd først blir´tilnærmelsesvis voksne i 25 års alderen, så måske har Migrationverket ret ? De er børn.

ScreenShot010

Inströmningen av barn och ungdomar fortsätter ligga på en mycket hög nivå. I dagsläget är Somalia och Afghanistan de överlägset största nationaliteterna. Migrationsverket har till och med den sista augusti tagit emot 1 308 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 253 ansökningar under augusti månad.

Sverige er i det hele taget et hit. Inter-marriage er stadig ikke populært:

24-års-reglen har imidlertid ikke resulteret i, at flere unge med indvandrerbaggrund gifter sig med personer, der bor i Danmark – enten andre med indvandrerbaggrund eller etniske danskere. Kun blandt gruppen af unge med tyrkisk baggrund kan SFI dokumentere en stigning i ægteskaber med herboende – her er der dog tale om andre unge med tyrkisk baggrund. Og det betyder, at der i kølvandet på 24-års-reglen kan registreres både en øget udvandring til Sverige og en ny form for ægteskaber – »Pendler-ægteskaber«. Ifølge undersøgelsen er der siden 2002 sket en tidobling i antallet af unge med minoritetsbaggrund, der flytter til Sverige. 24-års-regel har skabt “pendlerægteskaber”, video Garbi Scmidt.

Præst fordrevet fra Tingbjerg

Efter flere års chikane herunder indbrud, hærværk og flaskekast mod præsteboligen ved Tingbjerg Kirke har kirkens præst Ulrich Vogel valgt at smide håndklædet i ringen og fraflytte sin embedsbolig, og da Tingbjerg Kirkes menighedsråd ikke gør sig nogen forhåbninger om at lokke kommende præster til at bosætte sig i den uroplagede københavnske bydel, har menighedsrådet besluttet at frasælge Tingbjerg Kirkes præstebolig. Boligen er derfor udbudt til salg. Menighedsrådsformand Eva Bundgaard fra Tingbjerg Kirke er en smule mere meddelsom end kirkens fåmælte præst:

“Ulrich Vogel er fraflyttet ejendommen, fordi hans bolig (Tingbjerg Kirkes præstebolig, red.) igennem længere tid har været udsat for gentagne tyverier og hærværk,” fortæller Eva Bundgaard til Sappho. Derudover har menighedsrådsformanden ingen yderligere kommentarer. Mens præst Ulrich Vogel i dag i modsætning til i 1998 er tavs om problemerne i Tingbjerg, tager tidligere formand for Tingbjerg Kirkes menighedsråd Bodil Feliciotti, der i tidens løb har skrevet flere kronikker sammen med Ulrich Vogel, som den eneste bladet fra munden.”Det er en skrækkelig udvikling at være vidne til. Kirken (Tingbjerg Kirke, red.) har været mit halve liv, og nu skal vi opleve det her. Det er banderne, der har ødelagt det,” siger Bodil Feliciotti. Præsten flygter fra Tingbjerg

Skyld i æreskulturer

Skyld findes i æreskulturer, men for det meste andres. Dette passer som hånd i handske til en protestantisk kultur, med en dårlig samvittighed på kronisk jagt efter tilfredsstillelse. Her er den korte forklaring på den voldsome vækst i domsmandssager og de deraf afledte omkostninger for  retsvæsnet:

Forresten mener Peter Garde, at indvandrerne nok vil komme til at spille en større rolle i fremtidens danske litteratur. Det gør de allerede nu i retssalene, ikke mindst i den københavnske dommervagt. Et begreb som ‘ære’ er igen rykket ind i de danske retssale “med et brag”, og Peter Garde kan fortælle, at han så godt som aldrig har oplevet en straffesag mod en person med indvandrerbaggrund som en tilståelsessag: “Selv ved pågribelse på fersk gerning fremkommer normalt en håbløs benægelse.”

Han vender sig på det kraftigste imod, at man skal tage hensyn til en persons indvandrerbaggrund, når det handler om retsudøvelse, men indrømmer, at det på den anden side kan være svært at være helt upåvirket. Dommere er også mennesker. Dommer Peter Garde: Litteratur med dommere i. (2005: De seneste femten år er antallet af tilståelser faldet med 22 pct., men domsmandssagerne er steget med 73 pct.)

Robert Spencer i Berlin med en dansk krølle

Today I spoke in Berlin at a rally against antisemitism and Islamization, sponsored by Bürgerbewegung Pax Europa (BPE), the most important German human rights organization, seeking to preserve European values, freedom and democracy. BPE is not tied to any political party, but has members that belong to all the German democratic parties. As an NGO, BPE also participates in conferences of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).Spencer eget referat:  At human rights rally in Germany

Historien om Spencer og Tyskland har en lille dansk krølle. Lone Nørgaard skrev den 18 september i Kristeligt  Dagblad “Modstand mod moské er ikke islamofobi”. Den 6 oktober svarer Ebbe Lauridsen, fhv. kulturaktivist, informationschef og internetpioner i indlægget Moskébyggeri i København. Hvis muslimer ikke fandtes …blandt andet:

FILOSOFFEN SARTRE har engang sagt, at hvis jøder ikke fandtes, ville antisemitterne opfinde dem. Det samme kan man sige til Lone Nørgaards kommentar her i bladet den 18. september om planerne om at bygge en moské i København. Hun peger overbevisende på en række eksempler på problemer med integrationen af muslimer i Europa. Blandt andet nævnes et stort antal franske byer eller bydele, hvor politiet helst ikke går ind efter mørkets frembrud. Det skulle ifølge fru Nørgaard være islamisternes skyld. Gad vist, om ikke den franske præsident, Sarkozy, med sine voldsomme udtalelser som indenrigsminister også havde en del af ansvaret – for slet ikke at tale om, hvad der ellers kunne ligge bag af sammensatte problemer?  [..]

Andre placerer Sookhdeo på linje med Geert Wilders og ekstreme højregrupperinger. For eksempel har han bidraget til en antologi om Islam: The Myth of Islamic Tolerance udgivet af Robert Spencer fra organisationen JihadWatch. Og hvem er så han? Ja, sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er

Robert Spencer har netop deltaget i en Anti-islamisie-rungskongress arrangeret af en ny, tysk, højreekstrem organisation, Pro Köln, der er under skarp overvågning. Det ansete tyske magasin Der Spiegel advarer i utvetydige vendinger mod organisationen, der spiller på islamfrygten og fisker i rørte vande med en kampagne mod – ja, gæt en gang – mod moskébyggeri.

1) Der fremgår ikke nogetssteds at” borgerbevægelsen Pro Køln er under skarp overvågning”. Lauridsen dokumenterer det ikke. Pro Køln er en tværpolitisk, demokratisk borgebevægelse, der er indvalgt i Kølns  kommunalråd og  intet har med tyske højreekstremister at gøre.

2) Spencer var inviteret af Pro Køln i maj, men kom aldrig til Køln. Lauridsen kan ikke forlade sig på andre kilder end den løgnagtige blog LGF, der ikke undslår sig for at photoshoppe naziflag ind bag lovlige, demokratisk valgte politikere, den ikke bryder sig om  ( se Robert Spencer Confirmed to Attend Eurofascist Conference og Spencer egen beretning.

3) Ebbe Lauridsen giver  heller ikke kilder til hvilke “andre der placerer Patrick Sookhdeo blandt ekstreme højregruperinger.” Igen en tom insinuering, efter alt at dømme  på en hurtig googling på et navn, Lauridsen næppe har hørt før. Jeg har hørt ham tale to gange, sammenlagt 3-4 timer, og kan bedst opsummere hans “ekstremisme” med hans egne ord: “I will not trade one kind of extremism with another”  (her mente han islamisme mod British Nationalist Party.) Sookhdeo er en seriøs forsker, rådgiver for NATO og det engelske parlament, hvis forskning noget imod hans  gode vilje, har hvirvlet ham ind i et politisk brændpunkt. Her sparede vi Ebbe Lauridsen en googling.

4) Hvor højreekstrem  Gert Wilders er, kan enhver  jo bedømme  lige så godt som Ebbe Lauridsen. Måske bedre.

5)  Iøvrigt har Pro Køln intet at gøre med tværpolitiske Bürgerbewegung Pax Europa, som Spencer  besøger nu.

Der er kort sagt ikke fugls føde på kulturaktivisten Ebbe Lauridsen, der har en blog, han kalder politisk ubunden. Med artikler som Nu skal Per Ramsdal ned med nakken og Dansk Folkeparti en gave til islamister kunne man nok være fristet til at insinuere på et lige så løst grundlag som Ebbe Lauridsen, men nu er dette ikke Kristeligt Dagblad og vi er ikke Ahmed Akkari, så vi afstår høfligst. Det er godt med en livlig, folkelig debat, men det er bedst hvis den også er  informeret. Nu skal vi så lige  overveje om Sarkozys retorik også er ansvarlig  for intifadaerne i franske  forstæder.

Katrine Winkel Holm har en oplysende kronik om Patrick Sookhdeo i Jyllands Posten i dag.: Kristen ligegyldighed

Spencer i København i maj i år. Fotos © Snaphanen, klik f. helskærm

robert spencer copenhaqgen may 2009 057

robert spencer copenhaqgen may 2009 003

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

5 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Ja mig undre det ikke det mindste at de kristne kirker er så ligeglade med forfølgelserne af kristne – for de vil IKKE risikere at komme i skudlinien. De er skræmte og bange præcist som de europæiske politikere er det for hovedpartens vedkommende. For hvad andet kan man være, når man næsten bogstaveligt slikker den der mobber og tyranniserer en op og ned ad rygstykkerne ? En typisk underhunds-ageren og DEN finder jeg skammeligt og uværdigt. Ergo giver jeg ikke fem flade for de kirkefolk og de øvrige dhimmier vi trækkes med og som er umådelige store stopklodser for en… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Ja mig undre det ikke det mindste at de kristne kirker er så ligeglade med forfølgelserne af kristne – for de vil IKKE risikere at komme i skudlinien. De er skræmte og bange præcist som de europæiske politikere er det for hovedpartens vedkommende. For hvad andet kan man være, når man næsten bogstaveligt slikker den der mobber og tyranniserer en op og ned ad rygstykkerne ? En typisk underhunds-ageren og DEN finder jeg skammelig og uværdig. Ergo giver jeg ikke fem flade for de kirkefolk og de øvrige dhimmier vi trækkes med og som er umådelige store stopklodser for en… Read more »

Janne
Janne
11 years ago

Jeg undrer mig sammen med Katrine Winkel Holm:

“Hvorfor virker de kristne kirker så ligeglade med kristenforfølgelser?”

h t t p://jp.dk/opinion/kronik/article1842077.ece

Janne
Janne
11 years ago

Ufatteligt at præster ikke viser mere solidaritet med præsten i Tingbjerg. I stedet for ansætter andre præster vagter med ‘lokalkendskab’ for at sikre sig selv og egen menighed. Hvor er solidariteten i folkekirken med præster der kommer i klemme på grund af multikultur ideologi og politisk korrekthed?

Pk
Pk
11 years ago

Præst jaget ud af Tingbjerg.
Kæmpesejr til fru Margrethe Auken og SF.
Ja, hvem ved, måske også en stor sejr for den danske Folkekirke?.