15
okt
Seneste opdatering: 15/10-09 kl. 2238
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Som ung i foreldrenes hjemland, opplevde norskpakistanske Jeanette marerittet. Først tre dager etter at bryllupsinvitasjonene var sendt ut, fikk hun selv vite at hun skulle gifte seg.”Jeg ble voldtatt om kvelden og var hushjelp om dagen. Jeg følte meg som et stykke kjøtt,” forteller hun. Monica Berge er leder for Røde Kors-telefonen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. “Vi har opplevd at barn helt ned i 14-års-alderen har vært utsatt for tvangsekteskap, sier hun.”

14-åringer frykter å bli tvangsgiftet, Brukes som visumslaver, Ethvert cirkus har sine klovne:  Den rødgrønne regjeringen er nyrasistisk. Også i det moderlige Sverige kan småbørn blive gift, naturligvis. : ”Jag kan inte alls se vad Sverige tjänar på att tillåta barnäktenskap, skenäktenskap, och att okända barn som någon vill ta hit, vem vet i vilka syften, får komma hit utan vidare och hamna var som helst.”

En ny “die Wende i Tyskland”

Henryk Broder: Sarrazin ret, man kan måske beskylde ham for ikke at at være gået langt nok i sin analyse: Velfærdsstaten kan ikke håndtere de problemer, den selv har skabt. Som i de fleste tilfælde, hvor en situation er så fremskreden, at dens fortsættelse synes at være den mindste af alle onder, bliver også denne gang budringeren straffet for at have overbragt budskabet. Kejseren er nøgen, alle ved det. At han kan fortsætte med at regere, kan han takke sine undersåtter for, der også har afleveret deres tøj i gardaroben “politisk korrekthed”. (Snaphanens oversættelse.)

Det er som om der er sket noget afgørende i Tyskland som følge af interviewet med socialdemokraten fra Bundesbank, Thilo Sarrazin. Sidste gang der var noget mærbart anderledes i landet, var i ugerne under  verdensmesterskabet i fodbold i 2006, hvor tyskerne for første gang i efterkrigstiden og efter mange  års selvransagelse, turde rejse sig i fuld figur med en naturlig national selvfølelse. Jeg ved det, for jeg var i Tyskland dengang og forandringen var markant overalt. I disse uger virker det som om de kaster et nyt åg af sig, nemlig det benhårde tabu på, at diskutere indvandringen frit og åbent. Ikke blot har Sarrazin et flertal af de menige tyskere på sin side, han har også ledende erhvervsfolk og fremfor alt jødiske  intellektuelle: Ralph Giordano, Ernst Cramer, Henryk M. Broder, Michael Wolffsohn og Leo Sucharewicz. Også den gamle kansler og statsmand Helmuth Schmidt støtter Sarrazin.: “Vi er nødt til at standse yderligere indvandring fra fremmede kulturer”…..”De der ikke kan eller vil integrere sig i det tyske samfund, skulle ikke være lukket ind i landet.”

Herfra  kan det går stærkt med at danne en bevægelse, der får demokratisk indflydelse i Rigsdagen. Jeg kan ikke lad være med at tænke på Sverige. Kunne man forestille sig en svensk Sarrazin. Ikke rigtigt. Det skulle da være  den meget forhenværende Ian Watchmeister, der ikke taler med nogen tyngde. Kunne man forestille svenske intellektuelle og ervhervsfolk, der hav ham sin fulde støtte ? Jeg kan ikke. Men i Tyskland er proppen trods voldsom modstand gået af flasken, og den kommer næppe på igen: Herbst 2009 – der Beginn einer Zeitenwende?, DR P 1 Orientering: Socialdemokrat bryder tabu i tysk indvandrerdebat, som er bedre og mere uanceret end Peter Wiwel i DR 2 Deadline.  Video: Lichtblick, Teater i Neukölln. Bundesbanken har helt uhørt degraderet Sarrazin, hvad der har hedet debatten endnu nogle grader op. – På en svensk nyhedssøgning er  Sarrazin ikke nævnt, heller ikke på svensk P 1 eller på DN, hvilket ikke helt udelukker at nogle medier har omtalt sagen, kun næsten. Det kan også tage et par uger at gøre en sværvægter om til en “populist”, selv for en svensk journalist.

Fortielsens sammensværgelse

Karikeret gengivelse af Lars Hedegaard og Mogens Camres pointer? Hvor har man nu hørt dette før? Dennis Nørmark tjener muligvis nogle billige points på at fremstille Hedegaard og Camre som klassiske konspirationsteoretikere, men om han føler sig godt tilfreds med sig selv over dette kan vi ikke gøre til eller fra i forhold til. Hvad man kan påpege, derimod, er vigtige pointer som denne karikatur på en anmeldelse ikke nævner. Der er ikke en ‘konspiration’ udklækket af en hemmelig loge bag islam, og det er heller ikke hvad forfatterne postulerer. At islam opfører sig som motiveret af en konspiration, har at gøre med en almenmenneskelig motivation som de normative tekster udstyrer de troende med: Trusler om død og vold i dette liv, eller evig fortabelse i Allahs bizarre Helvede, og belønning i samme guddoms Paradis. Nåh ja, ikke at forglemme umiddelbare belønninger i dette liv: Krigsbytte, slavetøser, og sidst men ikke mindst, tilfredsstillelsen ved at vide sig retfærdig.

Dette udstyrer ideologien med en retningsbestemthed frem imod undertvingelse af alle andre, og Nørmarks fortærskede modtræk mod denne ubekvemme virkelighed er den samme som Jacob Machangama bruger refleksmæssigt: Henvisning til almindelige muslimer der definerer deres egen islam. Uden nærmere konkretisering. Men shamingkortet er trukket. Men lovskolerne og islams ulema, med solidt belæg i Koranen, hadith og sira, trækker ikke bare i en retning, de trækker i den retning som Hedegaard og Camre opridser.

Nørmark fortier dette, ligesom han fortier, at frafaldne muslimer som Ayaan Hirsi Ali og Wafa Sultan er helt på linje med forfatterne. Med andre ord, anmelderen trækker kortet ‘rabiate gamle mænd’. Bag bogens analyse ligger en massivt ensartet empiri fra de sidste 1400 år. Nørmark fortier også dette, og prøver tværtimod at latterliggøre tilstedeværelsen af dokumentation: “som forfatterne naturligvis underbygger med snesevis af citater fra fundamentalistiske imamer og skriftkloge demagoger”. Damned if you do, damned if you don’t.

Netop fordi bogen opridser den lammende konsistens i 1400 års historie, står og falder Nørmarks indvendinger med at han kan debunke eller komme med vægtige modeksempler. Det gør han ikke, men implicerer det blot, og trækker så følehornene til sig:

” 1400 års krigen” arbejder ud fra den antagelse, at islam med nødvendighed vil føre en særlig udvikling med sig. Her fornægter i hvert fald Hedegaards marxistiske arv sig ikke. For der er som bekendt ikke plads til individer, undtagelser og tilfældigheder i hverken marxismen eller i den gode gamle konspirationsteori.

Har der været en eneste anmeldelse af denne bog der har haft som udgangspunkt, at de 1400 års hærgen som bogen beskriver er værre og et større problem end det ubehag som forfatterne af samme bog har påført anmelderen? Det mener jeg ikke at have set, og jeg vil kigge nærmere på dette en af de kommende dage (LFPC)

Fra den muslimske grønthandler og til taxachaufføren. N Alle er de en del af en sammensværgelse mod Vestens frihed. Om de så ved det eller ej. […]

Tillad mig denne belærende indledning for i mit eksemplar af Lars Hedegaard og Mogens Camres “1400 års krigen” har jeg nu skrevet hvem gør, hvem vil og hvem handler rigtig mange steder. Efterfulgt af et spørgsmålstegn. Hedegaard og Camre svarer selv: Det gør islam. […]

Forfatterne insisterer nemlig på at skelne mellem islam som ideologi »på den ene side, og muslimer på den anden.

« Dermed bliver islam et selvstændigt væsen, der kan gå i krig, forsvare sig, udtænke strategier for verdensovertagelse, opbygge styrker og erobre land.

Langsigtede mål, som forfatterne naturligvis underbygger med snesevis af citater fra fundamentalistiske imamer og skriftkloge demagoger fra den muslimske verden. Stemmer, der så efterfølgende “forsvinder” ind i det ansigtsløse uhyre, der hedder islam.

Uagtet, hvad flertallet af muslimer så måtte mene selv. […]

” 1400 års krigen” arbejder ud fra den antagelse, at islam med nødvendighed vil føre en særlig udvikling med sig. Her fornægter i hvert fald Hedegaards marxistiske arv sig ikke. For der er som bekendt ikke plads til individer, undtagelser og tilfældigheder i hverken marxismen eller i den gode gamle konspirationsteori.

For det er netop sådan én, som Camre og Hedegaard har produceret. Den type teori, hvor en mangel på konkret bevis for selve konspirationen, netop er et bevis for, at der er noget om snakken.[…] Dennis Nørskov: Muslimerne kommer [Jyllands-Posten 13.10.2009, ikke online]

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

19 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Emeritus
Emeritus
11 years ago

Om 1400 Års Krigen. Camre og Hedegaard svarer på Dennis Nørgaards kritik af deres bog. Det giver han et slapt gensvar på: h t t p : / / jp.dk/opinion/breve/article1852688.ece Til Vivi. Ja, det er meget bekymrende. Hvis Euromeds arbejdskrafts frie bevægelighed (= indvandring til EU) tager fart, før krisen er ovre, kommer opsvinget for EU’s vedkommende måske aldrig. De mange millioner mennesker, som udgør familierne, skal jo forsørges, sociale foranstaltninger og fængselsvæsen udvides, flere politifolk uddannes og ansættes og moskéer bygges. Det ligner økonomisk hasard. Det ligner religiøst harakiri. I halvfjerdserne kunne erhvervslivet i Danmark annoncere, at alle ufaglærte… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Rigtigt, Ulla, men det vil ikke ske ! For det forudsætter at man ikke nøjes med at erkende problemerne delvist, men helt og fuldt . Hvis der er noget i forbindelse med islam og muslimer man, politikerne, ikke kan er det at være ærlige og erkendende. For det ville nemlig betyde at man dermed forpligtigede sig på at få sat sving i indsatser, der virkelig ville gøre en forskel. Og det kan man ikke fordi det for det første ville betyde at man fik beskidte hænder. Dernæst at man ville udsætte sig selv og sine for ikke kun trusler om,… Read more »

Ulla Lauridsen
Ulla Lauridsen
11 years ago

Du har helt ret, Janne. De forskellige byråd burde indføre, at al hærværk, al brandstiftelse, al genhusning af grønlandske beboere etc. trækkes i budgetterne til kvarterløft, puljer, særlige tiltag, fritidstilbud og alle de andre belønninger for dårlig opførsel. Det vil muligvis blive set som urimeligt, for pigerne i pigeklubben (der ikke må omgås drenge) har sikkert ikke anstiftet en brand, men der er ikke andre muligheder for at skabe incitamenter hos de autoriteter (imamer oa.), der findes i kvarteret, og som ikke holder ro og orden.

PeterK
PeterK
11 years ago
Reply to  Ulla Lauridsen

“men der er ikke andre muligheder for at skabe incitamenter hos de autoriteter (imamer oa.), der findes i kvarteret, og som ikke holder ro og orden.” Ulla altså, det mener du da ikke alvorligt vel? At IMAMER skal holde ro og orden. Imamer skal holde ro og orden inde i moskeen, udenfor skal POLITIET holde ro og orden hvis folk ikke kan selv. Imamer skal fratages enhver verdslig magt de måtte have, og når de får den opholdstilladelse der er automatisk fordi Islamisk Trossamfund er “godkendt”, skal de have terpet ind i hovedet, at her i landet er det de… Read more »

Emeritus
Emeritus
11 years ago

Du har ret, Janne. Jeg udtrykker mig teoretisk. Men man kan pærelet drage konkrete paralleller. Københavns Rådhus kan ikke. I huset har man kun fantasi til en københavnsk socialisme-tankegang. Tankesystemer, der forudsætter moskéer, gør ingen forskel i huset. Det er jo bare kirker på en anden måde. Black-Cobra er bare HA på en anden måde. Hvor svært kan det være? – Meget sværere – så svært, at det overgår Jacob Hougaards, Mikkel Warmings, Bo Asmus Kjeldgaards og Claus Bondams forstand. Måske fordi det er nemmere ikke at forstå. Som du selv siger. De sender penge og alt det andet sociale… Read more »

Janne
Janne
11 years ago
Reply to  Emeritus

Det ulykkelige er at det forekommer så mange steder – at hvor der er ballade i boligområder, der sendes der flere penge til. Man kunne godt få den tanke, at det er aftalt spil: Vi sender flere skattekroner, hvis I laver ballade…

JensH
JensH
11 years ago

OT

Man kan godt se der snart skal være valg i Storbritannien, selvom 40 personer selvfølgelig er en dråbe i havet i forhold til den massive indvandring der har været i UK gennem de sidste 12 år:

http://www.information.dk/207251

Emeritus
Emeritus
11 years ago

15 October 2009 – 12:31 (fortsat) Hvis man tvivler på, at det forholder sig, som jeg påstår, kan man tage udgangspunkt i Sørlanders teoretiske synspunkt fra forleden, hvor han påstår, at mennesket kun i begrænset omfang er godt. Forstår man ikke rækkevidden af hans synspunkt, men tillader godheden at brede sig ud over alle grænser (fordi målet måske er en universel tilstand), bliver der stadigt større spillerum for ondskaben at udfolde sig i, jo mere godheden breder sig, og tag ikke fejl, ondskaben kan sagtens følge med. På et tidspunkt løber den oven i købet fra godheden. Man kan også… Read more »

Emeritus
Emeritus
11 years ago

OT.

De radikales og vestrefløjens godhed tog overhånd.

Konklusion: Når godheden tager overhånd fører den til sin modsætning: vold, ondskab, blod og død.

Med venlig hilsen

Janne
Janne
11 years ago
Reply to  Emeritus

Og de har ikke lært en disse i dag. Tværtimod. SF foreslår atter at der sendes endnu flere penge til Tingbjerg og Nørrebro – på baggrund af det der er sket i bydelene.

I Gellerup er der brugt mindst 1 milliard kroner og i Vollsmose mindst 750 millioner kroner på byfornyelse og kvarterløft…

Janne
Janne
11 years ago
Reply to  Janne

Og så kaldes de mange konflikter i ghettoområder for banderelaterede, men siden hvornår er madudbringere, præster, journalister, politifolk, brandmænd, ambulancefolk, socialarbejdere, ganske almindelige kortklippede unge mænd, skolelærere og andre blevet en del af bander?

Proclus
11 years ago

Problemet i disse dage er at det samfund vi kender i det store hele er færdigt! Den tilstand som ligger lige foran os er det vi kender fra Jugoslavien og Libanon. Eller rettere sagt så befinder vi os allerede i denne tilstand, bare i dens spæde form. Det Janne remser op er meget præcist og siger desværre en del om det vi er parate til at finde os i og tilmed i vid udstrækning betale for over skatten. Vores tilstand har dertil også klare senromerske træk. Her tænker jeg især på det EUropæiske projekt og den internationale overklasse som fuldstændigt… Read more »

Emeritus
Emeritus
11 years ago

‘…Forfatterne insisterer nemlig på at skelne mellem islam som ideologi på den ene side, og muslimer på den anden. dermed bliver islam et selvstændigt væsen, der kan gå i krig, forsvare sig, udtænke strategier for verdensovertagelse, opbygge styrker og erobre land…’ Det er rendyrket sludder fra Dennis Nørmarks side. Islam bliver ikke mere ‘selstændigt væsen’ end Nazismen var, og kommunismen, katolicismen eller en hvilken som helst anden -isme, religion eller ideologi. Men de er alle tankesystemer, mennesker kan handle ud fra. Er systemerne gamle nok, sidder de på rygmarven. Kåre Bluitgen skriver i forordet til sin KORANEN GENDIGTET følgende: ‘…Koranens… Read more »

JensH
JensH
11 years ago

Tillad mig at henlede opmærksomheden på en kronik Ole Hasselbalch har i dagens JP:

http://jp.dk/opinion/kronik/article1851518.ece

En virkelig aktuel kommentar på en dag hvor vi kanb konstatere at de tilvandrede muslimer er godt igang med at etnisk udrense endnu en bydel i Danmark. Tingbjerg synes ihvertfald at være tabt når politikernes eneste svar på ‘problemerne’ er at hælde endnu flere skattekroner i denne sump.

Jutta
Jutta
11 years ago

En ny ” die Wende i Tyskland”
Der er bare en lille fejl i den ellers paene oversaettelse.
Henryk Broder: Sarrazin har ret, men man kan måske beskylde ham for IKKE at være gået langt nok i sin analyse.

Det er en typisk Broder, han saetter altid noget ovenpaa.

Maaske er proppen (indvandredebat) gaaet af flasken i Tyskland, men man diskuterer endnu ikke om indholdet. Medierne og politikere undgaar at naevne tre ord: Koran, Islam og Muslimer.
Nu skal vi proeve at vaelte exakt denne indhold ud over dem.

Victor
Victor
11 years ago

“naturlig national selvfølelse”…..du er godt klar over, at hver eneste gang de skide prøjsere har haft en “naturlig national selvfølelse”, så har vi fået med kødhammeren. De danske kirkegårde er fyldt med gravene af mennesker, som har betalt de højeste pris for at nogle danskere – før i tiden – har stolet på tyskerne. Hvad får dig til at tro, at det er anderledes denne gang? Dont get me wrong – Sarrazin har ret – men mine fjenders fjender behøver ikke at være mine venner. Og selvfølgelig er islam vores umiddelbare fjende. Vores strategiske fjende er dog – og vedbiver… Read more »

Janne
Janne
11 years ago

OT

Kvinderådet mener det så godt, og gør det dog så skidt. Øget segregering skabt, og rådet kan ikke selv se det:

“Gennem en årrække har vi gennem projektet ”Ind i Foreningerne – Ud i Samfundet” støttet etniske minoritetskvinders foreninger og opbygning af netværk på tværs af etnisk baggrund. Det har båret frugt, og nu har kvinder med etnisk minoritetsbaggrund dannet deres egen paraplyorganisation, Etniske Minoritetskvinders Råd.”

h t t p://jp.dk/opinion/breve/article1851512.ece

Janne
Janne
11 years ago

“…at islam med nødvendighed vil føre en særlig udvikling med sig.” Øh, for nogle år siden var der ingen halalkrav og hijab krav i Danmark. Så forfatterne har da ret. Det viser banal empiri. Halal og hijab krav kom med islam. Det samme gælder for afvisning af håndtryk, burkini i svømmehaller, krav om lændeklæder i svømmehaller, burka og niqab krav, ramadan på rådhuse og på Christiansborg. Bederum på arbejdspladser og på universiteter. Hijab på kvinder ansat i offentlige institutioner. Hijab på pasfotos. Forbud mod grisekød og alkohol og hunde. Stort set alle kyllinger slagtes nu halal i Danmark. Anderledes troende… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Hej Steen, Jeg har til eget brug lavet en redigeret version af indslaget fra P1-orientering angående Sarrazins bemærkninger og reaktionerne på dem, så det nu kun varer 9 minutter ( ca. 6 MB, 96 kb/s, wma ). Der er lagt en to sekunders pause ind efter introduktionen til markering af den slettede (irrelevante) del af introduktionen. Du/ I kan hente den her, hvis det har interesse: http://rapidshare.com/files/293166663/P1-orientering_091013_-_Socialdemokrat__Sarrazin__bryder_tabu_i_tysk_indvandrerdebat_.wma.html NB. Max 10 downloads i alt! P1s afrunding angående de millioner af indvandrerer – særligt tyrkere og arabere / muslimer med let antændelige følelser og voldsomme reaktioner -, der er blevet tildelt tyske… Read more »